PEST-Analyse (STEP-Analyse)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Het aftasten van de externe macro-omgeving waarin een bedrijf opereert. Verklaring van PEST-Analyse (STEP-Analyse, STEEPLE-Analyse).

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Wat is een PEST analyse? Beschrijving

De PEST analyse is een raamwerk dat strategieadviseurs gebruiken om de externe macro-omgeving te analyseren waarin een bedrijf opereert. PEST is een acroniem voor de volgende factoren:

  • Politiek

  • Economisch

  • Sociaal

  • Technologisch

De PEST factoren spelen een belangrijke rol in de waardecreatie kansen van een strategie. Nochtans bevinden zij zich gewoonlijk buiten de invloedsfeer van het bedrijf en zij moeten normaal als hetzij bedreigingen of kansen worden beschouwd. Bedenk dat†macro-economische factoren kunnen verschillen per continent, land of zelfs gebied, dus normaal gesproken zou een PEST analyse per land moeten worden uitgevoerd.


In de lijst hieronder staan voorbeelden van elk van deze factoren.

Politiek (incl. Wettelijk)


Economisch


Sociaal


Technologisch


Milieu verordeningen en bescherming

De economische groei

De distributie van het inkomen

De uitgaven van de†overheid aan research

Belastingpolitiek

Rentepercentages & monetair beleid

Demographics, de groeipercentages van de Bevolking, de distributie van de Leeftijd

De focus van de industrie op technologische inspanning

Internationale handelsverordeningen en beperkingen

Overheidsuitgaven

Arbeid / sociale mobiliteit

Nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen

Contract handhavingswetten

Consumentenbescherming

Werkeloosheid beleid

De veranderingen in†levensstijl

Snelheid van technologieoverdracht

Werkgelegenheid wetten

Belastingheffing

De houdingen ten opzichte van†werk/ carriŤre en†vrije tijd

Ondernemersgeest

De levenscyclus†en snelheid van technologisch in onbruik raken

Overheidsorganisatie en -houding

Wisselkoersen

Onderwijs

Energieverbruik en kosten

Concurrentie regelgeving

Inflatiecijfers

Mode, hypes

(Veranderingen in) Informatietechnologie

Politieke Stabiliteit

Stadium van de business cyclus

Gezondheid & welzijn bewustzijn, gevoelens over†veiligheid

(Veranderingen in) Internet

Veiligheidsverordeningen

Consumentenvertrouwen

Levensomstandigheden

(Veranderingen in) Mobiele Technologie


Het†voltooiing van een PEST Analyse is vrij eenvoudig, en kan worden gedaan via workshops†die brainstormingstechnieken gebruiken. Het gebruik van PEST analyse kan variŽren van: bedrijfs en strategische planning, marketing planning, business- en productontwikkeling, en onderzoeksrapporten.


Varianten van PEST Analyse

Soms worden†uitgebreidere vormen gebruikt, zoals SLEPT Analyse (plus Wettelijk - Legal) of STEEPLE Analyse: Sociale/demografische, Technologische, Economische, Milieu (natuurlijk - Environment), Politieke, Wettelijke (Legal) en Ethische factoren. Ook kunnen Geografische factoren van belang zijn.


PEST-Analyse Forum
  PEST Analyse Architectenbranche
De crisis lijkt extra hard toe te slaan in de arch...
     
 
  Tips voor PEST Analyse
Wie heeft er tips voor het leiden van een PEST ana...
     
 
  Zwakte van PEST Analyse: Teveel Risico's
Deze methode levert een enorm overzicht aan risico...
     
 
  Ipv PEST Analyse: DE PEST Analyse
Ik heb deze analysemethoden geleerd met de toevoeg...
     
 
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the b...
     
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conv...
     
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental i...
     
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and ...
     
 
  History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also...
     
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new governmen...
     
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analy...
     
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix
'The SPELIT Power Matrix: Untangling The Organizat...
     
 
  Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmen...
     
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTEL...
     
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operat...
     
 
  External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a re...
     
 
  PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis o...
     
 
  PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard ...
     
 
  PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail indus...
     
 
  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training Col...
     
 

PEST-Analyse Special Interest Group


Special Interest Group

PEST-Analyse Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - PEST-Analyse Premium

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis Premium
 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?Schrijf u in

To think over which of the trends in the PEST anal...
Usage (application): Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 
 

Advanced Ways of Applying PEST AnalysisSchrijf u in

When you are examining the external environment of...
Usage (application): Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST AnalysisSchrijf u in

Marketing Consultant Geri Clark recommends a very ...
Usage (application): International Strategic Environmental Analysis
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application AreasSchrijf u in

A PEST-analysis contributes to the success ...
Usage (application): PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?Schrijf u in

A PEST analysis can further be refined by incorpor...
Usage (application): Advanced PEST Analysis
 
 
 

Why Society is More Risky than BeforeSchrijf u in

In his 1992 book "  
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST AnalysisSchrijf u in

Governments use several economic policy tools to a...
Usage (application): PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 

Hulpbronnen - PEST-Analyse Premium
 

Nieuws over Pest-analyse Schrijf u in


     
 

Nieuws over Macro-omgeving AnalyseSchrijf u in


     
 

Video's over Pest-analyse Schrijf u in


     
 

Video's over Macro-omgeving AnalyseSchrijf u in


     
 

Presentaties over Pest-analyse Schrijf u in


     
 

Presentaties over Macro-omgeving AnalyseSchrijf u in


     
 

Meer over Pest-analyse Schrijf u in


     
 

Meer over Macro-omgeving AnalyseSchrijf u in


     

Vergelijk met: Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |† OODA Cirkel  |† Simulatie  |† Vijf Krachtenmodel   |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |† Benchmarken  |† Scenarioplanning  |† Diamantmodel  |† Strategisch Risicomanagement


Keer terug naar Management Discipline: FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |†† Marketing  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 16-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.