PEST-Analyse (STEP-Analyse)

Kenniscentrum

Het aftasten van de externe macro-omgeving waarin een bedrijf opereert. Verklaring van PEST-Analyse (STEP-Analyse, STEEPLE-Analyse).


Wat is een PEST analyse? Beschrijving

De PEST analyse is een raamwerk dat strategieadviseurs gebruiken om de externe macro-omgeving te analyseren waarin een bedrijf opereert. PEST is een acroniem voor de volgende factoren:

  • Politiek

  • Economisch

  • Sociaal

  • Technologisch

De PEST factoren spelen een belangrijke rol in de waardecreatie kansen van een strategie. Nochtans bevinden zij zich gewoonlijk buiten de invloedsfeer van het bedrijf en zij moeten normaal als hetzij bedreigingen of kansen worden beschouwd. Bedenk dat†macro-economische factoren kunnen verschillen per continent, land of zelfs gebied, dus normaal gesproken zou een PEST analyse per land moeten worden uitgevoerd.


In de lijst hieronder staan voorbeelden van elk van deze factoren.

Politiek (incl. Wettelijk)


Economisch


Sociaal


Technologisch


Milieu verordeningen en bescherming

De economische groei

De distributie van het inkomen

De uitgaven van de†overheid aan research

Belastingpolitiek

Rentepercentages & monetair beleid

Demographics, de groeipercentages van de Bevolking, de distributie van de Leeftijd

De focus van de industrie op technologische inspanning

Internationale handelsverordeningen en beperkingen

Overheidsuitgaven

Arbeid / sociale mobiliteit

Nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen

Contract handhavingswetten

Consumentenbescherming

Werkeloosheid beleid

De veranderingen in†levensstijl

Snelheid van technologieoverdracht

Werkgelegenheid wetten

Belastingheffing

De houdingen ten opzichte van†werk/ carriŤre en†vrije tijd

Ondernemersgeest

De levenscyclus†en snelheid van technologisch in onbruik raken

Overheidsorganisatie en -houding

Wisselkoersen

Onderwijs

Energieverbruik en kosten

Concurrentie regelgeving

Inflatiecijfers

Mode, hypes

(Veranderingen in) Informatietechnologie

Politieke Stabiliteit

Stadium van de business cyclus

Gezondheid & welzijn bewustzijn, gevoelens over†veiligheid

(Veranderingen in) Internet

Veiligheidsverordeningen

Consumentenvertrouwen

Levensomstandigheden

(Veranderingen in) Mobiele Technologie


Het†voltooiing van een PEST Analyse is vrij eenvoudig, en kan worden gedaan via workshops†die brainstormingstechnieken gebruiken. Het gebruik van PEST analyse kan variŽren van: bedrijfs en strategische planning, marketing planning, business- en productontwikkeling, en onderzoeksrapporten.


Varianten van PEST Analyse

Soms worden†uitgebreidere vormen gebruikt, zoals SLEPT Analyse (plus Wettelijk - Legal) of STEEPLE Analyse: Sociale/demografische, Technologische, Economische, Milieu (natuurlijk - Environment), Politieke, Wettelijke (Legal) en Ethische factoren. Ook kunnen Geografische factoren van belang zijn.


Special Interest Group - PEST-Analyse


Special Interest Group (44 leden)


Forum - PEST-Analyse  

Op dit forum vindt u recente interessante discussies.


  Ipv PEST Analyse: DE PEST Analyse (1 reacties)
Ik heb deze analysemethoden geleerd met de toevoeging "DE": ...
 
 
 
 
  Zwakte van PEST Analyse: Teveel Risico's (2 reacties)
Deze methode levert een enorm overzicht aan risico's maar ge...
 
 
 
 
  Tips voor PEST Analyse (1 reacties)
Wie heeft er tips voor het leiden van een PEST analyse die i...
 
 
 
 
Hot PEST Analyse Architectenbranche
De crisis lijkt extra hard toe te slaan in de architectenbra...
 
 
 
 
  PEST / PESTLE Criticisms
What are some of the criticisms of the PESTEL Analysis?...
 
 
 
 
  PEST Analysis for a Country (4 reacties)
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a countr...
 
 
 
 
  External Environment of a Service Company (3 reacties)
I need to examine the external environment of a recruitment ...
 
 
 
 
  PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis (3 reacties)
PEST is one of the essential tool to supplement the SWOT ana...
 
 
 
 
  PEST Analysis Standard Format? (1 reacties)
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (li...
 
 
 
 
  System Risk in PEST Analysis (1 reacties)
As per recent global recession, how do you include in PEST a...
 
 
 
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis (2 reacties)
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM Politi...
 
 
 
 
  Direct and Indirect External Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.The world i...
 
 
 
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips (1 reacties)
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is...
 
 
 
 
  Organisational Analysis (1 reacties)
I would be grateful if I could be permitted to refer to the ...
 
 
 
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix (1 reacties)
The SPELIT Power Matrixis similar to PEST. It details how to...
 
 
 
 
  PEST Analysis on Retail (1 reacties)
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thank...
 
 
 
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is ...
 
 
 
 
  Other Marketing Environment Tools (1 reacties)
Apart from this PEST framework used to analyze the macro env...
 
 
 
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis (1 reacties)
In my work I have found a need to improve the conventional s...
 
 
 
 
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool t...
 
 
 
 
  History of PEST - Origins and Author (2 reacties)
I am wondering about the origins of PEST. And also about the...
 
 
 
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment? (1 reacties)
I read a text about organizational-environmental interaction...
 
 
 
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences...
 
 
 
 
  Environmental Factors in PESTLE (1 reacties)
In PESTLE, what are examples of typical environmental factor...
 
 
 
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R...
 
 
 
 

Best Practices - PEST-Analyse

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.


  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis (1 reacties)
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment...
 
 
 

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment...
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST Analysis

International Strategic Environmental Analysis...
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment...
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?

Advanced PEST Analysis...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment...
 
 

Hulpbronnen - PEST-Analyse

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Pest-analyse


     
 

Nieuws over Macro-omgeving Analyse


     
 

Video's over Pest-analyse


     
 

Video's over Macro-omgeving Analyse


     
 

Presentaties over Pest-analyse


     
 

Presentaties over Macro-omgeving Analyse


     
 

Meer over Pest-analyse


     
 

Meer over Macro-omgeving Analyse


     

Vergelijk met: Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |† OODA Cirkel  |† Simulatie  |† Vijf Krachtenmodel   |† Stakeholderanalyse  |† Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |† Benchmarken  |† Scenarioplanning  |† Diamantmodel  |† Strategisch Risicomanagement


Keer terug naar Management Discipline: FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |†† Marketing  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 20-11-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.