PEST-Analyse (STEP-Analyse)

Kenniscentrum

   

Het aftasten van de externe macro-omgeving waarin een bedrijf opereert. Verklaring van PEST-Analyse (STEP-Analyse, STEEPLE-Analyse).

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Wat is een PEST analyse? Beschrijving

De PEST analyse is een raamwerk dat strategieadviseurs gebruiken om de externe macro-omgeving te analyseren waarin een bedrijf opereert. PEST is een acroniem voor de volgende factoren:

  • Politiek

  • Economisch

  • Sociaal

  • Technologisch

De PEST factoren spelen een belangrijke rol in de waardecreatie kansen van een strategie. Nochtans bevinden zij zich gewoonlijk buiten de invloedsfeer van het bedrijf en zij moeten normaal als hetzij bedreigingen of kansen worden beschouwd. Bedenk dat macro-economische factoren kunnen verschillen per continent, land of zelfs gebied, dus normaal gesproken zou een PEST analyse per land moeten worden uitgevoerd.


In de lijst hieronder staan voorbeelden van elk van deze factoren.

Politiek (incl. Wettelijk)


Economisch


Sociaal


Technologisch


Milieu verordeningen en bescherming

De economische groei

De distributie van het inkomen

De uitgaven van de overheid aan research

Belastingpolitiek

Rentepercentages & monetair beleid

Demographics, de groeipercentages van de Bevolking, de distributie van de Leeftijd

De focus van de industrie op technologische inspanning

Internationale handelsverordeningen en beperkingen

Overheidsuitgaven

Arbeid / sociale mobiliteit

Nieuwe uitvindingen en ontwikkelingen

Contract handhavingswetten

Consumentenbescherming

Werkeloosheid beleid

De veranderingen in levensstijl

Snelheid van technologieoverdracht

Werkgelegenheid wetten

Belastingheffing

De houdingen ten opzichte van werk/ carričre en vrije tijd

Ondernemersgeest

De levenscyclus en snelheid van technologisch in onbruik raken

Overheidsorganisatie en -houding

Wisselkoersen

Onderwijs

Energieverbruik en kosten

Concurrentie regelgeving

Inflatiecijfers

Mode, hypes

(Veranderingen in) Informatietechnologie

Politieke Stabiliteit

Stadium van de business cyclus

Gezondheid & welzijn bewustzijn, gevoelens over veiligheid

(Veranderingen in) Internet

Veiligheidsverordeningen

Consumentenvertrouwen

Levensomstandigheden

(Veranderingen in) Mobiele Technologie


 

Het voltooiing van een PEST Analyse is vrij eenvoudig, en kan worden gedaan via workshops die brainstormingstechnieken gebruiken. Het gebruik van PEST analyse kan variëren van: bedrijfs en strategische planning, marketing planning, business- en productontwikkeling, en onderzoeksrapporten.


Varianten van PEST Analyse

Soms worden uitgebreidere vormen gebruikt, zoals SLEPT Analyse (plus Wettelijk - Legal) of STEEPLE Analyse: Sociale/demografische, Technologische, Economische, Milieu (natuurlijk - Environment), Politieke, Wettelijke (Legal) en Ethische factoren. Ook kunnen Geografische factoren van belang zijn.


PEST-Analyse Forum
  PEST Analyse Architectenbranche
De crisis lijkt extra hard toe te slaan in de architectenbranche in Nederland. Heeft iemand het afgelopen half jaar een analyse van deze branche gemaakt? Ik ben daar in geďnteresseerd i.v.m. een masterthesis op het vlak van brandmanagement.
Met ...
     
 
  Tips voor PEST Analyse
Wie heeft er tips voor het leiden van een PEST analyse die ik gezamenlijk met collega's ga doen?...
     
 
  Zwakte van PEST Analyse: Teveel Risico's
Deze methode levert een enorm overzicht aan risico's maar geeft geen mogelijkheid om in dit overzicht de grootste risico's te selecteren. Bovendien worden zoveel risico gesignaleerd dat het onmogelijk is maatregelen voor al deze risico's te ontwikkel...
     
 
  Ipv PEST Analyse: DE PEST Analyse
Ik heb deze analysemethoden geleerd met de toevoeging "DE":
- Demografisch (bijv. bevolkingsgroei, verdeling van geslacht), en
- Ecologisch (genoemd als Milieu - natuurlijk/environment)....
     
 
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool to be used for public / non-profit organizations in marketing management for external 'market' analysis?...
     
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conventional PESTLE segmentation of the future to be more comprehensive and to allow for cause-and-effect relationships between the segments. The result is record...
     
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental interaction and it has named factors affecting the interaction such as: social, economical, political, legal, etc.
But at the end of these factors, it was written: other factors such as labor sup...
     
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences that surround a firm and affect it.
The Business Environment (BENV) is COMPLEX and typically consists of factors, events, influences and conditions arising from different sources.
...
     
 
  History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also about the authorship of the various variants such as: PESTEL, PECLICT and SPECTALES....
     
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R&D company to streamline and consolidate efforts in R&D on energy, water, and technology development. How should the divisional head of Technology Marketing and Economic analysis go about se...
     
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is there no particular order?
I really want a guideline as to how I should perform a PEST analysis. Any other practical tips are also welcome......
     
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix
'The SPELIT Power Matrix: Untangling The Organizational Environment With The SPELIT Leadership Tool' by Leo A. Malette is a book available on  
   
 
  Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmental factors? Thank you....
     
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM
Political
Economic
Social
Technological
Ecological
Legal
Ethical
Media
Now what is the difference? This kind of PEST is more accurate and offers more di...
     
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is not favorable to my organization? And what should be the immediate response?...
     
 
  External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a recruitment company (for my dissertation), and I'm looking for a model that I can use. Of course I will use the PEST method, but that will only cover the macro environment. Does anyone know a model or m...
     
 
  PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a country, such as the Czech Republic?...
     
 
  PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (like SWOT)....
     
 
  PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thanks....
     
 
  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark Northway), it has been suggested that a 'C' should / ought to be added - standing for Competitors / Competition. This would save organisations from the need to do a benchmarking exer...
     
 

PEST-Analyse Special Interest Group


Special Interest Group

PEST-Analyse Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - PEST-Analyse Premium

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis Premium
 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

To think over which of the trends in the PEST analysis are going to be really important for a firm, one can use the  
 
 

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

When you are examining the external environment of a firm through a PEST Analysis, besides the obvious understanding of the
- CURRENT STATUS of t...
Usage (application): Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST Analysis

Marketing Consultant Geri Clark recommends a very comprehensive variant for International Marketing Environmental Analysis: the HELPS FREDICT framewor...
Usage (application): International Strategic Environmental Analysis
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

A PEST-analysis contributes to the success of a company, because any specific organization can only be successful it it has a good understandin...
Usage (application): PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?

A PEST analysis can further be refined by incorporating the SWOT framework for each of the dimension mentioned here, i.e.: P, E, S and T."...
Usage (application): Advanced PEST Analysis
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

Governments use several economic policy tools to achieve a set of goals. Managers of industry must have their focus on on these policies so as to ensu...
Usage (application): PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 

Hulpbronnen - PEST-Analyse Premium
 

Nieuws

Pest-analyse
     
 

Nieuws

Macro-omgeving Analyse
     
 

Video's

Pest-analyse
     
 

Video's

Macro-omgeving Analyse
     
 

Presentaties

Pest-analyse
     
 

Presentaties

Macro-omgeving Analyse
     
 

Meer

Pest-analyse
     
 

Meer

Macro-omgeving Analyse
     

Vergelijk met: Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |  OODA Cirkel  |  Simulatie  |  Vijf Krachtenmodel   |  Stakeholderanalyse  |  Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |  Benchmarken  |  Scenarioplanning  |  Diamantmodel  |  Strategisch Risicomanagement


Keer terug naar Management Discipline: Financiën & Investeren  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |   Marketing  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 27-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.