Benchmarken

Kenniscentrum

   

Interne, concurrerende, functionele, generieke en collaboratieve benchmarking. Verklaring van Benchmarken.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Voorbeeld van BenchmarkingBenchmarken is een systematisch hulpmiddel dat een bedrijf in staat stelt om te bepalen of zijn prestaties op het gebied van organisatorische processen en activiteiten in overeenstemming zijn met de best practices. Benchmarkingmodellen zijn handig voor het bepalen van hoe goed een business unit, een afdeling, een organisatie of een bedrijf presteert in vergelijking met andere gelijksoortige organisaties. Een benchmark is een referentiepunt voor een meting. De term „benchmark“ komt vermoedelijk voort uit de praktijk van het maken van dimensionale hoogtemetingen van een voorwerp op een werkbank (Eng: bench), gebruikmakend van een graduele schaal of soortgelijk hulpmiddel, en gebruikmakend van het oppervlakte van de werkbank als basis voor de metingen (Eng: mark).


Het benchmarken van bedrijven is verwant met Kaizen-filosofie en concurrentievoordeel-denken.

 

gebruik van Benchmarken. Voordelen

 • Het verbeteren van communicatie
 • Het professionaliseren van de organisatie / processen, of voor
 • Budgettaire redenen
 • In outsourcingsprojecten

Van oudsher worden de metingen van de prestatie vergeleken met eerdere metingen van dezelfde organisatie op andere momenten. Hoewel dit een goede aanwijzing van het tempo van verbetering kan zijn binnen de organisatie, zou het wel kunnen zijn dat de concurrentie sneller verbetert...


Vijf soorten Benchmarken

 1. Interne benchmarking (benchmark binnen een bedrijf, bijvoorbeeld tussen business units)
 2. Concurrerende benchmarking (het benchmarken van een prestatie of van processen met concurrenten)
 3. Functionele benchmarking (het benchmarken met gelijksoortige processen binnen de industrie)
 4. Generieke benchmarking (het vergelijken van operaties tussen niet-verwante industrieën)
 5. Collaboratieve benchmarking (wordt gezamenlijk uitgevoerd door groepen bedrijven (b.v. dochterondernemingen van een multinational in verschillende landen, of binnen een brancheorganisatie).

Typische stappen in een benchmarkproces

 • Definitie van het werkingsgebied
 • Kies benchmarkpartner
 • Bepaal meetmethodes, -eenheden, -indicatoren en de manier waarop de gegevens worden verzameld.
 • Verzameling van de gegevens
 • Analyse van de discrepanties
 • Presenteren van de resultaten en bespreking van de implicaties / verbeteringsgebieden en -doelstellingen
 • Maak verbeterplannen of nieuwe procedures
 • Controleer de vooruitgang en plan verdere benchmarks.

De kosten van benchmarken

Er zijn kosten verbonden aan benchmarking, hoewel vele bedrijven vinden dat het zichzelf terugbetaalt. De drie belangrijke soorten kosten zijn:

 • Bezoekskosten - Dit omvat hotelkamers, reiskosten, maaltijden, presentjes, en verloren arbeidstijd.
 • Tijdskosten - De leden van het benchmarkingteam zullen tijd investeren in het onderzoeken van problemen, in het vinden van uitzonderlijke bedrijven om te bestuderen, in bezoeken, en in implementatie. Dit zal hen gedeeltelijk afhouden van hun normale dagelijkse taken; extra personeel kan dus nodig zijn.
 • Kosten van de Benchmarkingdatabase - Organisaties die benchmarking in hun dagelijkse procedures institutionaliseren vinden het nuttig om een gegevensbestand te creëren en te onderhouden van de best practices en van de ondernemingen die geassocieerd zijn met iedere best practice.

Beperkingen van benchmarken

 • Benchmarking is een taai proces, dat behoorlijk wat commitment vergt om te slagen.
 • Tijdrovend en duur.
 • Meer dan eens benchmarkend projectendoel met „zij zijn verschillend van ons“ syndroom of de concurrerende gevoeligheid verhindert de vrije stroom van informatie die noodzakelijk is.
 • Vergelijken van prestaties en processen met „kampioenen op dit gebied“ is belangrijk, en zou idealiter (de concurrentie verbetert ook zijn processen…) doorlopend moeten worden uitgevoerd.
 • Is het succes van het doel van het bedrijf werkelijk toe te schrijven aan de praktijk die gebenchmarkt is? Zijn de bedrijven vergelijkbaar wat betreft strategie, grootte, model, cultuur?
 • Wat zijn de nadelen van het overnemen van een bepaalde handelswijze?

Boek: Christopher E. Bogan, Michael J. English - Benchmarking for Best Practices -

Boek: Peter Bolstorff, Robert Rosenbaum - Supply Chain Excellence -

Boek: Joe Zhu - Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking -


Benchmarken Forum
  Historie van Benchmarking
Bullivant deelt de geschiedenis van benchmarking in in vijf perioden, te weten:
Fase 1 Reverse engineering (1950-1975): het ontleden van producten van de concurrentie teneinde technische verbeteringen op het spoor te komen en vervolgens te kopië...
     
 
  Benchmarking Graphics
Performing a benchmark basically means comparing your organization with other organizations and acting on the difference.
What graphics do you prefer to do the comparison?
In industry benchmarking or competitor analysis I prefer the medi...
     
 
  Benchmarking Approaches
Processing a benchmark often means investing a lot of time in getting relevant data and determining the best practices. What approaches do you use to get data? Most used systems are:
- Custom-made benchmarking system with online data delivery to...
     
 
  Upgrade to ISO9001:2015 from ISO9001:2008
I own a ISO 9001:2008 company and want to upgrade it from 9001:2008 to 9001:2015. I need to do an internal audit for it. I want to know how can I upgrade my ISO certification and what new modules have been added into it. And how can I manage these ne...
     
 
  Benchmarking Websites
In the past I had access to PwC's globalbestpractices.com, a product no longer offered by PwC.
They provided benchmarking reports using an exchange of information basis. Clients who participate in one of the benchmarking survey tools received re...
     
 
  Benchmarking in Seconday Sales in FMCG
I am trying to understand how various FMCG companies benchmark their secondary sales. Can somebody guide me?...
     
 
  Benchmarking Notes of Caution
1. Be sure apples are being benchmarked with apples only, and not with oranges. Believe me this is not an easy task.
2. Products are benchmarked based on their features having perceived utilities by the end beneficiary, which may not be the same...
     
 
  Hospital Benchmarking
If anyone have review of hospital medical record statistical performance especially in developing countries, please let me know....
     
 
  Benchmarking for Monopolies?
Reading through the article and the reactions I wonder what benefits a monopoly industry could achieve from benchmarking! Especially where a monopoly is not yet exposed to international competetion, unless of course forced by legislation....
     
 
  Conditions for Successful Benchmarking
Benchmarking is OBTAINED from the observation of other firms that are identified as the best (or sufficiently good) in the processes of interest.

Benchmarking is AIMED at improving the processes of an organization. It aims to achieve maxim...
     
 
  Benchmarking is One Source of Progress
Benchmarking seems to be one source of progress, it is a vision of the way to act to become the best one.
But it is always the use that the peoples do with the tools, desire of change? Desire of progress for what? With whom and why?...
     
 
  Airlines Benchmarking
If anybody has review of airlines organization benchmarking, please let me know.....
     
 
  What is Benchlearning?
Do you have any information about "benchlearning"? Thank you for your attention....
     
 
  IT Process Cycle Efficiency Benchmark
Does any one have an idea for the benchmark 'Process Cycle Efficiency in IT Processes' (specifically the ITIL change management process). Thanks for your comment!...
     
 
  Benchmarking Benefits
From my experience and study, I found additional to the mentioned benefits the following list of benchmarking advantages:
1. Define the price per unit of the product / service.
2. Use results to improve your organization strategy.
     
 
  Benchmark in Value Chain Analysis
Benchmarking is a framework based on recommendations from the findings. This is a tool that can help to evaluate the action plan from time to an other. By benchmarking, you can know whether an institution is stagnant or dynamic....
     
 
  The Role of Benchmarking in Production vs. Quality
I'm in charge of both production and quality in my company. Given that those two functions are usually in collision, how can benchmarking help me to manage both functions efficiently without antagonism?...
     
 
  Benchmarking in Sailing
I'm trying to do benchmarking in sailing, it's the first time that my country is working in this project therefore I need some useful information in this matter. Is there anybody who can help me?...
     
 
  Benchmarking is a Reference Point
The way I see it, benchmarking is a reference point that is used as a comparison to everything that follows. If there is a new process in manufacturing and an audit it to be administered, then the first one becomes the benchmark to where all others a...
     
 

Benchmarken Special Interest Group


Special Interest Group

Benchmarken Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Benchmarken Premium
  Best Practices or Next Practices?
C.K. Prahalad says best practices take companies only so far. At best they allow firms to catch up with their competitors, but it will not make them market leaders. Prahalad, who is obviously not the biggest fan of benchmarking, advises to loo...
     
 

Expert Tips (ENG) - Benchmarking Premium
 

Top 20 Benchmarking Mistakes

Below follows a list that I assembled of the most crucial benchmarking errors:
1. Not having concrete goals and objectives
2. Not est...
Usage (application): Checklist of Things to Avoid
 
 
 

How to Avoid Subjectivity in Benchmarking

The issue about best practices is that they're subjective given that organizations operating within the same industry are highly likely to have varyin...
Usage (application): How to Correct for Environmental Factors
 
 
 

3 Crucial Elements for Benchmarking

Benchmarking is a continuous, systematic process for evaluating the products, services and work processes of organizations that are recognized as repr...
Usage (application): Things to Remember when Planning Benchmarking
 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

To discover correctly what makes a business successful one has to look at BOTH thriving AND floundering companies to spot the qualities that separate ...
Usage (application): Benchmarking Best Practice
 
 
 

How to Select the Benchmarking Team

One of the most important elements in the preparation phase of a benchmark is the selection of the benchmarking team.
Although benchmarking can ...
Usage (application): Benchmarking Implementation
 
 
 

The Benchmarking Applications and Categories

You can benchmark any function or characteristic that you can observe or measure. Typically, the main categories used in benchmarking are:
...
Usage (application): What can be Benchmarked?
 
 
 

Avoiding Cognitive Biases During Benchmarking

During World War 2 the statistician A. Wald was assessing the vulnerability of airplanes to enemy fire. All the available data showed that some parts ...
Usage (application): Classical Example
 
 

Hulpbronnen - Benchmarken Premium
 

Nieuws

Benchmarken Methode
     
 

Nieuws

Benchmarken Prestatie
     
 

Video's

Benchmarken Methode
     
 

Video's

Benchmarken Prestatie
     
 

Presentaties

Benchmarken Methode
     
 

Presentaties

Benchmarken Prestatie
     
 

Meer

Benchmarken Methode
     
 

Meer

Benchmarken Prestatie
     

Vergelijk met: Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |  Strategy Dynamics  |  Baldrige Erkenning (Award)  |  Speltheorie (Game Theory)  |  Industrieverandering  |  Uitbesteden (Uitbesteding)  |  CSFs and KPIs (KSFen en KPIs)  |  Operations Research  |  Relatiemarketing  |  Value Engineering (Waardetechniek)


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |  Marketing  |  Strategie  |  Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 27-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.