Stakeholderanalyse

Kenniscentrum

   

Het beoordelen wie of wat er werkelijk toe doet. Verklaring van Stakeholderanalyse.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Stakeholderanalyse - Interne en Externe StakeholdersWat is Stakeholderanalyse? Beschrijving

Een Stakeholderanalyse is een aanpak die†vaak wordt gebruikt om het Krachtenveld te identificeren en te onderzoeken dat wordt gevormd door een groep of individu die het bereiken van de doelstellingen van een organisatie kan beÔnvloeden of erdoor kan worden beÔnvloed. Een Stakeholderanalyse identificeert de manieren waarop stakeholders de organisatie kunnen beÔnvloeden of beÔnvloed kunnen worden door haar activiteiten, evenals hun houding ten opzichte van de organisatie en haar doelstellingen.


Volgens het Stakeholderwaardeperspectief van Edward Freeman (Strategisch Management: een Stakeholderaanpak, 1984), is het eigenlijke doel van een†bedrijf†als vehikel†te dienen om stakeholderbelangen te coŲrdineren.† In deze zienswijze, is Stakeholderanalyse een doel op zichzelf. Maar zelfs wanneer wij een Aandeelhouderswaardeperspectief hanteren, is stakeholderanalyse†een belangrijk hulpmiddel om het corporate doel te bereiken.


De rol van het†management is om strategieŽn te formuleren en uit te voeren alsmede†beslissingen†te nemen die de wensen van alle of de meeste†stakeholders bevredigen, of tenminste†te waarborgen dat er geen machtige†en legitieme† stakeholders al te ongelukkig worden gemaakt.


Hier is een uitvoerige lijst van typische stakeholders:

 • Eigenaren†en aandeelhouders, investeerders
 • Banken en crediteuren
 • Partners en leveranciers

 • Kopers, klanten en mogelijke klanten
 • Management
 • Werknemers, ondernemingsraden en vakbonden
 • Concurrenten
 • Overheid (lokaal, provinciaal, nationaal, internationaal) en andere regelgevers
 • Beroepsorganisaties, IndustriŽle†handelsgroepen
 • Media
 • Niet-overheidsorganisaties
 • Openbare, sociale, politieke, milieu, godsdienstige belangengroepen, gemeenschappen (communities)

Andere individuen of groeperingen†kunnen in specifieke omstandigheden eveneens worden aangetroffen. Sommige individuen kunnen deel uitmaken van meerdere stakeholder groepen. Sommige stakeholders kunnen beschikken over een expliciete formele organisatie, andere niet. Er zijn Interne Stakeholders (zoals werknemers) en Externe Stakeholders (zoals de overheid).


De belangen van alle stakeholders zijn nauw verwant met het algemene succes en de financiŽle resultaten†van de organisatie. Maar†bepaalde stakeholderbelangen zijn extra†belangrijk op bepaalde momenten, wanneer†specifieke kwesties moeten worden behandeld, bijvoorbeeld:

 • Klanten zijn belangrijk wanneer de kwaliteit van producten wordt besproken.
 • Werknemers zijn belangrijk wanneer de omstandigheden of de veiligheid op het werk wordt†besproken.
 • De overheid is belangrijk wanneer het gaat om het milieu of om regelgeving.

Stakeholderanalyse - Primaire en Secundaire Stakeholders Ook kan men onderscheid maken†tussen Primaire Stakeholders (zoals aandeelhouders) en Secundaire Belanghebbenden†(zoals de overheid). Waar de lijn precies wordt getrokken, is een bron van veel debat.


Gebruik van Stakeholderanalyse. Toepassingen

 • Het maken van een lijst van alle stakeholders

 • Het analyseren van de belangen van de diverse stakeholders
 • Het analyseren van potentiŽle belangentegenstellingen met of tussen stakeholders
 • Basis voor het verder in kaart brengen van Stakeholders
 • Basis van of†belangrijke beÔnvloedende factor voor Strategie formulering en†Besluitvorming
 • De evaluatie van bestaande strategieŽn
 • Basis voor de communicatie met stakeholders
 • Kan ook in Programmamanagement omgevingen en Projectmanagement omgevingen worden gebruikt

Stappen in Stakeholderanalyse. Proces

 1. Identificeer stakeholders (Brainstormen)
 2. Begrijp stakeholderbehoeften en -belangen. Classificeer hen in zinvolle groepen. Vergelijk: Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)
 3. Prioritiseer, balanceer, verzoen of synthetiseer de†(belangen van de) stakeholders
 4. Integreer de stakeholderbehoeften in de strategieŽn van de organisatie en in zijn acties

Resultaten van Stakeholderanalyse. Voordelen

 • Er kan beter inzicht†per stakeholder worden verkregen in:

  • De relatie met de stakeholder
  • Coalities of organisaties waarvan de stakeholder lid is
  • De betekenis van de stakeholder voor de organisatie
  • De macht van de stakeholder
  • De prioriteiten van de stakeholder
  • Bijbehorende risicogebieden
 • Betere strategieŽn en besluiten
 • Betere acceptatie van de strategie en van de beslissingen van de organisatie

Beperkingen van Stakeholderanalyse. Nadelen

 • Idealiter zou een Stakeholderanalyse regelmatig of zelfs†voortdurend moeten worden uitgevoerd, omdat†de relevante stakeholders, hun macht en hun onderlinge verbanden†snel kunnen veranderen.
 • Merk op dat het management van een organisatie de positie van elk stakeholder moet beoordelen. Het is de subjectieve waarneming van het management welke uiteindelijk doorslaggevend is voor de wijze†waarop de organisatie in de richting van zijn†stakeholders zal acteren.
 • Het is normaal gesproken onmogelijk voor het management om alle eisen van alle stakeholders volledig in te willigen. Daarmee†verwordt†managen tot een balanceringskunst†of zelfs tot een verzoenings- of†synthesekunst, met de volgende mogelijkheden:
  • Zich te concentreren†op ťťn belangrijke stakeholdergroep, en alle andere (slechts) tevreden te stellen†in de mate die noodzakelijk of mogelijk is. De leidende stakeholdergroep zou de eigenaren†of de aandeelhouders (Aandeelhouderswaardeperspectief) of†de managers zelf kunnen zijn.
  • Te†trachten†om alle belangen te balanceren, te verzoenen of te synthetiseren†naar gelang†hun gewicht, belang of urgentie (Stakeholderwaardeperspectief).
 • Merk op dat een constructieve samenwerking met stakeholders nogal eens ontbreekt.
Stakeholderanalyse Forum
  How to Make a Sensible Decision in the Toughest Situations?
It is easy to be paralyzed for managers when they are forced to make decisions in tough situations, especially in those where they have understood all the facts and done all the analysis, but still cannot figure out what to do. Badaracco (2016) encou...
     
 
  Partnerships and Stakeholders in the Agriculture Industry
KEY STAKEHOLDERS IDENTIFICATION IN AGRICULTURE
An agriculture industry is yet to be established in development countries because of limited resources, lack of innovation and research, and ineffective extension services in agriculture.
Gover...
     
 
  Going 'Virtual' with Stakeholders
Increasingly getting work done or projects delivered requires a mix of stakeholder inputs, people in different locations, continents, organisations and priorities.
No longer do we always sit at the one table in the same room, building or company...
     
 
  Key Stakeholders' Expectations on Costs and Returns are not Matching
How can organizations handle the situation where some key stakeholders expect high returns (owners, shareholders, investors, managers) while some other important stakeholders' expectation will increase costs (employees require high sala...
     
 
  Satisficing all Stakeholders
I like this article. It shows that no stakeholder is to be left out as all of them should be carefully understood and dealt with appropriately. But this also leave me with a question. Are we trying to "satisfice" all the stakeholders in the organi...
     
 
  Avoiding Subjectivity in Stakeholder Analysis
As correctly stated in the excellent article above, any stakeholder analysis is typically the sum of the SUBJECTIVE PERCEPTIONS of the management team of the company. This means that if these perceptions are incorrect, the stakeholder analysis will a...
     
 
  Not doing a Stakeholder Analysis?
First excuse my writing. Personally I like the article, it gives me a notion of what to expect from a stakeholder analysis. There is one thing that I would like to know. What is the consequence of NOT doing a stakeholder analysis? I can unders...
     
 

Stakeholderanalyse Special Interest Group


Special Interest Group

Stakeholderanalyse Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Stakeholderanalyse Premium

Expert Tips (ENG) - Stakeholder Analysis Premium
 

Multiple Perspectives of Analyzing Stakeholders

Ian Mitroff, Emeritus Professor from the University of Southern California, identified seven categories of stakeholder perspectives than can help to d...
Usage (application): Clustering Stakeholders
 
 
 

How to Reduce Stakeholder Complexity

A useful tool to understand what is happening in a complex situation is the Black Box.
It is a strategy for investigating a complex object...
Usage (application): Stakeholder Analysis Tool
 
 
 

The Role of the CEO in Strategic Change Initiation

In management literature the role of the CEO in formulating and implementing strategic change has often been emphasized.
An interesting view to s...
Usage (application): Communicating Strategic Change
 
 
 

The Maturity Stages of Corporate Responsibility

Simon Zadek provides a useful best practice five-stage maturity model of how organizations deal with Corporate Responsibility:
- Defensive: deny ...
Usage (application): Organizational Development, Corporate Responsibility Maturity
 
 
 

How to Effectively Conduct a Stakeholders Meeting?

Here are a few tips to effectively manage a stakeholders meeting:
1. Try to avoid getting into details and drawn into a conversation about a lo...
Usage (application): Stakeholder Meetings, Best Practices
 
 

Hulpbronnen - Stakeholderanalyse Premium
 

Nieuws

Stakeholderanalyse Methode
     
 

Nieuws

Analyseren Stakeholders
     
 

Video's

Stakeholderanalyse Methode
     
 

Video's

Analyseren Stakeholders
     
 

Presentaties

Stakeholderanalyse Methode
     
 

Presentaties

Analyseren Stakeholders
     
 

Meer

Stakeholderanalyse Methode
     
 

Meer

Analyseren Stakeholders
     

Vergelijk Stakeholderanalyse met: Stakeholders in Kaart Brengen (Stakeholder Mapping)  |† Krachtenveldanalyse  |† Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)  |† Aandeelhouderswaardeperspectief  |† Ashridge Missiemodel  |† Clarkson-principes  |† Intrinsiek Stakeholder Commitment  |† Strategisch Stakeholdermanagement  |† PEST Analyse  |† Crisismanagement  |† Scenarioplanning


Keer terug naar Management Discipline: Communicatie & Vaardigheden  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† Programma- & Projectmanagement  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 25-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.