PEST-Analys

Kunskapscenter

Att avläsa den yttre makromiljön som ett företag opererar i. Förklaring till PEST-analys (PEST analysis). STEEPLE.


Vad är PEST-analys? Beskrivning

PEST-analysen är ett ramverket som strategikonsulter använder för att avläsa den yttre makro-miljön, som ett företag opererar i. PEST är en förkortning för följande faktorer:

  • Politiska

  • Ekonomiska

  • Sociala

  • Teknologiska

PEST-faktorer spelar en viktig roll i värdeskapande möjligheterna i en strategi. Emellertid är de vanligtvis utanför företagets kontroll och måste normalt betraktas som endera hot eller möjligheter. Minns att makro-ekonomiska faktorer kan skilja sig åt per kontinent, land eller även region så normalt bör en PEST-analys utföras per land.


I tabellen nedanför finns exempel på var och en av dessa faktorer.

Politiskt (inkl. Juridiska (Legal))


Ekonomiska


Socialt


Teknologiskt


Miljö- regleringar och skydd

Ekonomisk tillväxt

Inkomstfördelning

Regeringens satsning på forskning

Skatte riktlinjer

Räntesatser & monetära riktlinjer

Demografiska befolkningstillväxttakter, åldersfördelning

Industrins fokus på teknologiska satsningar

Internationell handelsregleringar och begränsningar

Regeringskonsumtion

Arbete/social rörlighet

Nya uppfinningar och utveckling

Avtala om tvingande lag

Konsumentskydd

Arbetslöshetspolitik

Livstsilsförändringar

Hastigheten på teknologiöverföring

Anställningslagar

Beskattning

Arbete/karriär- och fritidsattityder

Entreprenörsmässig anda

Livscykeln och hastighet på teknologiska omoderniteter

Regerings- myndighetsorganisationers/inställningar

Valutakurser

Utbildning

Energianvändning och kostnader

Konkurrensreglering

Inflationsnivå

Mode, trender, 

(Förändringar kring) informationsteknik

Politisk stabilitet

Vilket skede i konjunkturcykeln

Vårdmedvetande & välfärd, omsorg om säkerhet

(Förändringar kring) Internet

Skyddsföreskrifter

Konsumentförtroende

Levnadsvillkor

(Förändringar kring) mobilteknologi


 

Att sammanställa en PEST analys är förhållandevis enkelt och kan göras via workshops genom att använda idékläckningstekniker. Användning av PEST-analys kan variera från: företags- och strategisk planering, marknadsplanering, affärs- och produktutveckling och forskningsrapporter.


Varianter på PESTanalys

Ibland används utvidgade former som t.ex. SLEPT Analys (plus juridiska) eller STEEPLE Analys: Sociala/demografiska, teknologiska, ekonomiska, miljö- (natur), politiska, lagliga och etiska faktorer. Också geografiska faktorer kan vara betydande.


Särskild Intressegrupp SIG - PEST-Analys


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


Forum - PEST-Analys  

I detta forum hittar du intressanta diskussioner på senare tid.


  PEST / PESTLE Criticisms
What are some of the criticisms of the PESTEL Analysis?...
 
 
 
 
  PEST Analysis for a Country (4 reaktioner)
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a countr...
 
 
 
 
  External Environment of a Service Company (3 reaktioner)
I need to examine the external environment of a recruitment ...
 
 
 
 
  PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis (3 reaktioner)
PEST is one of the essential tool to supplement the SWOT ana...
 
 
 
 
  PEST Analysis Standard Format? (1 reaktioner)
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (li...
 
 
 
 
  System Risk in PEST Analysis (1 reaktioner)
As per recent global recession, how do you include in PEST a...
 
 
 
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis (2 reaktioner)
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM Politi...
 
 
 
 
  Direct and Indirect External Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.The world i...
 
 
 
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips (1 reaktioner)
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is...
 
 
 
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix (1 reaktioner)
The SPELIT Power Matrixis similar to PEST. It details how to...
 
 
 
 
  PEST Analysis on Retail (1 reaktioner)
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thank...
 
 
 
 
  Organisational Analysis (1 reaktioner)
I would be grateful if I could be permitted to refer to the ...
 
 
 
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis (1 reaktioner)
In my work I have found a need to improve the conventional s...
 
 
 
 
  Other Marketing Environment Tools (1 reaktioner)
Apart from this PEST framework used to analyze the macro env...
 
 
 
 
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool t...
 
 
 
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is ...
 
 
 
 
  History of PEST - Origins and Author (2 reaktioner)
I am wondering about the origins of PEST. And also about the...
 
 
 
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment? (1 reaktioner)
I read a text about organizational-environmental interaction...
 
 
 
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences...
 
 
 
 
  Environmental Factors in PESTLE (1 reaktioner)
In PESTLE, what are examples of typical environmental factor...
 
 
 
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R...
 
 
 
 

Best Practices - PEST-Analys

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis (1 reaktioner)
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment...
 
 
 

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment...
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST Analysis

International Strategic Environmental Analysis...
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment...
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?

Advanced PEST Analysis...
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management...
 
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment...
 
 

Resurser - PEST-Analys

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Pest-analys


     
 

Nyheter om Makro-miljö Analys


     
 

Videor om Pest-analys


     
 

Videor om Makro-miljö Analys


     
 

Presentationer om Pest-analys


     
 

Presentationer om Makro-miljö Analys


     
 

Mer om Pest-analys


     
 

Mer om Makro-miljö Analys


     

Jämför med: SWOT-analys  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter)  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Diamond Model  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Senast uppdaterad: 21-11-2019. Alla namn ™ av deras ägare.