PEST-Analys

Kunskapscenter

   

Att avläsa den yttre makromiljön som ett företag opererar i. Förklaring till PEST-analys (PEST analysis). STEEPLE.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är PEST-analys? Beskrivning

PEST-analysen är ett ramverket som strategikonsulter använder för att avläsa den yttre makro-miljön, som ett företag opererar i. PEST är en förkortning för följande faktorer:

  • Politiska

  • Ekonomiska

  • Sociala

  • Teknologiska

PEST-faktorer spelar en viktig roll i värdeskapande möjligheterna i en strategi. Emellertid är de vanligtvis utanför företagets kontroll och måste normalt betraktas som endera hot eller möjligheter. Minns att makro-ekonomiska faktorer kan skilja sig åt per kontinent, land eller även region så normalt bör en PEST-analys utföras per land.


I tabellen nedanför finns exempel på var och en av dessa faktorer.

Politiskt (inkl. Juridiska (Legal))


Ekonomiska


Socialt


Teknologiskt


Miljö- regleringar och skydd

Ekonomisk tillväxt

Inkomstfördelning

Regeringens satsning på forskning

Skatte riktlinjer

Räntesatser & monetära riktlinjer

Demografiska befolkningstillväxttakter, åldersfördelning

Industrins fokus på teknologiska satsningar

Internationell handelsregleringar och begränsningar

Regeringskonsumtion

Arbete/social rörlighet

Nya uppfinningar och utveckling

Avtala om tvingande lag

Konsumentskydd

Arbetslöshetspolitik

Livstsilsförändringar

Hastigheten på teknologiöverföring

Anställningslagar

Beskattning

Arbete/karriär- och fritidsattityder

Entreprenörsmässig anda

Livscykeln och hastighet på teknologiska omoderniteter

Regerings- myndighetsorganisationers/inställningar

Valutakurser

Utbildning

Energianvändning och kostnader

Konkurrensreglering

Inflationsnivå

Mode, trender, 

(Förändringar kring) informationsteknik

Politisk stabilitet

Vilket skede i konjunkturcykeln

Vårdmedvetande & välfärd, omsorg om säkerhet

(Förändringar kring) Internet

Skyddsföreskrifter

Konsumentförtroende

Levnadsvillkor

(Förändringar kring) mobilteknologi


 

Att sammanställa en PEST analys är förhållandevis enkelt och kan göras via workshops genom att använda idékläckningstekniker. Användning av PEST-analys kan variera från: företags- och strategisk planering, marknadsplanering, affärs- och produktutveckling och forskningsrapporter.


Varianter på PESTanalys

Ibland används utvidgade former som t.ex. SLEPT Analys (plus juridiska) eller STEEPLE Analys: Sociala/demografiska, teknologiska, ekonomiska, miljö- (natur), politiska, lagliga och etiska faktorer. Också geografiska faktorer kan vara betydande.


PEST-Analys Forumet
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool to be used for public / non-profit organizations in marketing management for external 'market' analysis?...
     
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conventional PESTLE segmentation of the future to be more comprehensive and to allow for cause-and-effect relationships between the segments. The result is record...
     
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental interaction and it has named factors affecting the interaction such as: social, economical, political, legal, etc.
But at the end of these factors, it was written: other factors such as labor sup...
     
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences that surround a firm and affect it.
The Business Environment (BENV) is COMPLEX and typically consists of factors, events, influences and conditions arising from different sources.
...
     
 
  History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also about the authorship of the various variants such as: PESTEL, PECLICT and SPECTALES....
     
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R&D company to streamline and consolidate efforts in R&D on energy, water, and technology development. How should the divisional head of Technology Marketing and Economic analysis go about se...
     
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is there no particular order?
I really want a guideline as to how I should perform a PEST analysis. Any other practical tips are also welcome......
     
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix
'The SPELIT Power Matrix: Untangling The Organizational Environment With The SPELIT Leadership Tool' by Leo A. Malette is a book available on  
   
 
  Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmental factors? Thank you....
     
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM
Political
Economic
Social
Technological
Ecological
Legal
Ethical
Media
Now what is the difference? This kind of PEST is more accurate and offers more di...
     
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is not favorable to my organization? And what should be the immediate response?...
     
 
  External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a recruitment company (for my dissertation), and I'm looking for a model that I can use. Of course I will use the PEST method, but that will only cover the macro environment. Does anyone know a model or m...
     
 
  PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a country, such as the Czech Republic?...
     
 
  PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (like SWOT)....
     
 
  PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thanks....
     
 
  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark Northway), it has been suggested that a 'C' should / ought to be added - standing for Competitors / Competition. This would save organisations from the need to do a benchmarking exer...
     
 
  Direct and Indirect Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.
The world is fast changing and as such if organisations are to survive there is need to adapt to the external environment. Organisational leaders have to closely monitor developments in the busines...
     
 
  PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis
PEST is one of the essential tool to supplement the SWOT analysis. PEST is the external environmental analysis in which opportunities and threats derive. Conducting PEST will be useful for SWOT analysis....
     
 
  Other Marketing Environment Tools
Apart from this PEST framework used to analyze the macro environment, which other technigues can be used?...
     
 
  Organisational Analysis
I would be grateful if I could be permitted to refer to the contents on this text. I will acknowledge the source....
     
 

PEST-Analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

PEST-Analys Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - PEST-Analys Premium

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis Premium
 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

To think over which of the trends in the PEST analysis are going to be really important for a firm, one can use the  
 
 

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

When you are examining the external environment of a firm through a PEST Analysis, besides the obvious understanding of the
- CURRENT STATUS of t...
Usage (application): Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST Analysis

Marketing Consultant Geri Clark recommends a very comprehensive variant for International Marketing Environmental Analysis: the HELPS FREDICT framewor...
Usage (application): International Strategic Environmental Analysis
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

A PEST-analysis contributes to the success of a company, because any specific organization can only be successful it it has a good understandin...
Usage (application): PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?

A PEST analysis can further be refined by incorporating the SWOT framework for each of the dimension mentioned here, i.e.: P, E, S and T."...
Usage (application): Advanced PEST Analysis
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

In his 1992 book "  
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

Governments use several economic policy tools to achieve a set of goals. Managers of industry must have their focus on on these policies so as to ensu...
Usage (application): PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 

Resurser - PEST-Analys Premium
 

Nyheter

Pest-analys
     
 

Nyheter

Makro-miljö Analys
     
 

Videor

Pest-analys
     
 

Videor

Makro-miljö Analys
     
 

Presentationer

Pest-analys
     
 

Presentationer

Makro-miljö Analys
     
 

Mer

Pest-analys
     
 

Mer

Makro-miljö Analys
     

Jämför med: SWOT-analys  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter)  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Diamond Model  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 28-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.