PEST-Analys

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är PEST-analys? Beskrivning

PEST-analysen är ett ramverket som strategikonsulter använder för att avläsa den yttre makro-miljön, som ett företag opererar i. PEST är en förkortning för följande faktorer:

  • Politiska

  • Ekonomiska

  • Sociala

  • Teknologiska

PEST-faktorer spelar en viktig roll i värdeskapande möjligheterna i en strategi. Emellertid är de vanligtvis utanför företagets kontroll och måste normalt betraktas som endera hot eller möjligheter. Minns att makro-ekonomiska faktorer kan skilja sig åt per kontinent, land eller även region så normalt bör en PEST-analys utföras per land.


I tabellen nedanför finns exempel på var och en av dessa faktorer.

Politiskt (inkl. Juridiska (Legal))


Ekonomiska


Socialt


Teknologiskt


Miljö- regleringar och skydd

Ekonomisk tillväxt

Inkomstfördelning

Regeringens satsning på forskning

Skatte riktlinjer

Räntesatser & monetära riktlinjer

Demografiska befolkningstillväxttakter, åldersfördelning

Industrins fokus på teknologiska satsningar

Internationell handelsregleringar och begränsningar

Regeringskonsumtion

Arbete/social rörlighet

Nya uppfinningar och utveckling

Avtala om tvingande lag

Konsumentskydd

Arbetslöshetspolitik

Livstsilsförändringar

Hastigheten på teknologiöverföring

Anställningslagar

Beskattning

Arbete/karriär- och fritidsattityder

Entreprenörsmässig anda

Livscykeln och hastighet på teknologiska omoderniteter

Regerings- myndighetsorganisationers/inställningar

Valutakurser

Utbildning

Energianvändning och kostnader

Konkurrensreglering

Inflationsnivå

Mode, trender, 

(Förändringar kring) informationsteknik

Politisk stabilitet

Vilket skede i konjunkturcykeln

Vårdmedvetande & välfärd, omsorg om säkerhet

(Förändringar kring) Internet

Skyddsföreskrifter

Konsumentförtroende

Levnadsvillkor

(Förändringar kring) mobilteknologi


 

Att sammanställa en PEST analys är förhållandevis enkelt och kan göras via workshops genom att använda idékläckningstekniker. Användning av PEST-analys kan variera från: företags- och strategisk planering, marknadsplanering, affärs- och produktutveckling och forskningsrapporter.


Varianter på PESTanalys

Ibland används utvidgade former som t.ex. SLEPT Analys (plus juridiska) eller STEEPLE Analys: Sociala/demografiska, teknologiska, ekonomiska, miljö- (natur), politiska, lagliga och etiska faktorer. Också geografiska faktorer kan vara betydande.


PEST-Analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (13 medlemmar)


Forum om PEST-Analys  

Diskussioner om PEST-Analys.


Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conventional PESTLE segmentation of the future to be more comprehensive a (...)
 
 
 
 
PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool to be used for public / non-profit organizations in marketing (...)
 
 
 
 
Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental interaction and it has named factors affecting the interaction such as (...)
 
 
 
 

Best Practices om PEST-Analys

Här hittar du de mest värdefulla diskussionerna från det förflutna.


🥇 PEST / PESTLE Criticisms
What are some of the criticisms of the PESTEL Analysis? (...)
 
 
 
 
🥈 PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a country, such as the Czech Republic? (...)
 
 
 
 
🥉 External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a recruitment company (for my dissertation), and I'm looking for a model t (...)
 
 
 
 
PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis
PEST is one of the essential tool to supplement the SWOT analysis. PEST is the external environmental analysis in which (...)
 
 
 
 
PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (like SWOT). (...)
 
 
 
 
System Risk in PEST Analysis
As per recent global recession, how do you include in PEST analysis the risk factor due to mass negligence of control me (...)
 
 
 
 
Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark Northway), it has been suggested that a 'C' should / ought (...)
 
 
 
 
Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM Political Economic Social Technological Ecological Legal Eth (...)
 
 
 
 
Direct and Indirect External Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.The world is fast changing and as such if organisations are to survive (...)
 
 
 
 
BOOK: The SPELIT Power Matrix
The SPELIT Power Matrix is similar to PEST. It details how to internally and externally assess an organization utilizing (...)
 
 
 
 
How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is there no particular order? I really want a guideline as t (...)
 
 
 
 
PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thanks. (...)
 
 
 
 
Organisational Analysis
I would be grateful if I could be permitted to refer to the contents on this text. I will acknowledge the source. (...)
 
 
 
 
Other Marketing Environment Tools
Apart from this PEST framework used to analyze the macro environment, which other technigues can be used? (...)
 
 
 
 
Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is not favorable to my organization? And what should be the imm (...)
 
 
 
 
History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also about the authorship of the various variants such as: PESTEL, PECLICT (...)
 
 
 
 
What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences that surround a firm and affect it. The Business Environme (...)
 
 
 
 
Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmental factors? Thank you. (...)
 
 
 
 
Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R&D company to streamline and consolidate efforts in R&D on e (...)
 
 
 
 

Experttips om PEST Analysis (Engelsk)

Här hittar du råd från experter.


How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment (...)
   
 
 
 

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment (...)
   
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST Analysis

International Strategic Environmental Analysis (...)
   
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment (...)
   
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?

Advanced PEST Analysis (...)
   
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management (...)
   
 
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment (...)
   
 
 
 

Informationskällor om PEST-Analys

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc.Jämför med: SWOT-analys  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter)  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Diamond Model  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du en expert på detta område? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Senast uppdaterad: 7-7-2020. Alla namn ™ av deras ägare.