PEST-Analys

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

86 itens • 1.362.575 visitas


Sammanfattning

Vad är PEST-analys? Beskrivning

PEST-analysen är ett ramverket som strategikonsulter använder för att avläsa den yttre makro-miljön, som ett företag opererar i. PEST är en förkortning för följande faktorer:

  • Politiska

  • Ekonomiska

  • Sociala

  • Teknologiska

PEST-faktorer spelar en viktig roll i värdeskapande möjligheterna i en strategi. Emellertid är de vanligtvis utanför företagets kontroll och måste normalt betraktas som endera hot eller möjligheter. Minns att makro-ekonomiska faktorer kan skilja sig åt per kontinent, land eller även region så normalt bör en PEST-analys utföras per land.


I tabellen nedanför finns exempel på var och en av dessa faktorer.


Politiskt (inkl. Juridiska (Legal))


Ekonomiska


Socialt


Teknologiskt


Miljö- regleringar och skydd

Ekonomisk tillväxt

Inkomstfördelning

Regeringens satsning på forskning

Skatte riktlinjer

Räntesatser & monetära riktlinjer

Demografiska befolkningstillväxttakter, åldersfördelning

Industrins fokus på teknologiska satsningar

Internationell handelsregleringar och begränsningar

Regeringskonsumtion

Arbete/social rörlighet

Nya uppfinningar och utveckling

Avtala om tvingande lag

Konsumentskydd

Arbetslöshetspolitik

Livstsilsförändringar

Hastigheten på teknologiöverföring

Anställningslagar

Beskattning

Arbete/karriär- och fritidsattityder

Entreprenörsmässig anda

Livscykeln och hastighet på teknologiska omoderniteter

Regerings- myndighetsorganisationers/inställningar

Valutakurser

Utbildning

Energianvändning och kostnader

Konkurrensreglering

Inflationsnivå

Mode, trender, 

(Förändringar kring) informationsteknik

Politisk stabilitet

Vilket skede i konjunkturcykeln

Vårdmedvetande & välfärd, omsorg om säkerhet

(Förändringar kring) Internet

Skyddsföreskrifter

Konsumentförtroende

Levnadsvillkor

(Förändringar kring) mobilteknologi


Att sammanställa en PEST analys är förhållandevis enkelt och kan göras via workshops genom att använda idékläckningstekniker. Användning av PEST-analys kan variera från: företags- och strategisk planering, marknadsplanering, affärs- och produktutveckling och forskningsrapporter.


Varianter på PESTanalys

Ibland används utvidgade former som t.ex. SLEPT Analys (plus juridiska) eller STEEPLE Analys: Sociala/demografiska, teknologiska, ekonomiska, miljö- (natur), politiska, lagliga och etiska faktorer. Också geografiska faktorer kan vara betydande.


Särskild Intressegrupp SIG

Gå med

PEST-Analys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (15 medlemmar)

Forum

Nytt Ämne

Forum om PEST-Analys.


System Risk in PEST Analysis
As per recent global recession, how do you include in PEST analysis the risk factor due to mass negligence of control me (...)
11
 
1 kommentarer
Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark Northway), it has been suggested that a 'C' should / ought (...)
9
 
1 kommentarer
Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM
Political
Economic
Social
Technological
Ec (...)
8
 
2 kommentarer
Direct and Indirect External Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.
The world is fast changing and as such if organisations are to surv (...)
7
 
How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is there no particular order?
I really want a guideline (...)
6
 
1 kommentarer
PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thanks. (...)
5
 
1 kommentarer
Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conventional PESTLE segmentation of the future to be more comprehensive a (...)
5
 
1 kommentarer
Organisational Analysis
I would be grateful if I could be permitted to refer to the contents on this text. I will acknowledge the source. (...)
5
 
1 kommentarer
Other Marketing Environment Tools
Apart from this PEST framework used to analyze the macro environment, which other technigues can be used? (...)
4
 
1 kommentarer
PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool to be used for public / non-profit organizations in marketing (...)
4
 
Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is not favorable to my organization? And what should be the imm (...)
4
 
History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also about the authorship of the various variants such as: PESTEL, PECLICT (...)
2
 
2 kommentarer
Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental interaction and it has named factors affecting the interaction such as (...)
2
 
1 kommentarer
What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences that surround a firm and affect it.
The Business Envir (...)
1
 
Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmental factors? Thank you. (...)
0
 
1 kommentarer
Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R&D company to streamline and consolidate efforts in R&D on e (...)
0
 

 

Best Practices

Topprankade ämnen om PEST-Analys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


PEST / PESTLE Criticisms
What are some of the criticisms of the PESTEL Analysis? (...)
63
 
PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a country, such as the Czech Republic? (...)
35
 
4 kommentarer

External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a recruitment company (for my dissertation), and I'm looking for a model t (...)
28
 
3 kommentarer

PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis
PEST is one of the essential tool to supplement the SWOT analysis. PEST is the external environmental analysis in which (...)
17
 
3 kommentarer

PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (like SWOT). (...)
15
 
1 kommentarer

BOOK: The SPELIT Power Matrix
The SPELIT Power Matrix is similar to PEST. It details how to internally and externally assess an organization utilizing (...)
6
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om PEST Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
To think over which of the trends in the PEST analysis are going to be really important for a firm, one can use the 5 fo (...)

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
When you are examining the external environment of a firm through a PEST Analysis, besides the obvious understanding of (...)

Extensive 12-Factor PEST Analysis

International Strategic Environmental Analysis
Marketing Consultant Geri Clark recommends a very comprehensive variant for International Marketing Environmental Analys (...)

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment
A PEST-analysis contributes to the success of a company, because any specific organization can only be successful it it (...)

How to Refine my Initial PEST Analysis?

Advanced PEST Analysis
A PEST analysis can further be refined by incorporating the SWOT framework for each of the dimension mentioned here, i.e (...)

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New Modernity”, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t (...)

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
Governments use several economic policy tools to achieve a set of goals. Managers of industry must have their focus on o (...)
Informationskällor

Olika informationskällor om PEST-Analys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


PEST Analysis Template

PEST Analysis
MS-Excel template for conducting a PEST Analysis for your business or (part of) your organization. (...)

External Environment In-depth: Sub-types and How to Manage Them

External Environment, Environmental Scanning, Environmental Management, Competitive Environment
This presentation covers the topic of external environments and includes the following sections: 1. Environmental Scann (...)

PEST Analysis for Small and Medium-sized Companies

Initial Understanding of PEST Analysis, Summary
Ian Johnson summarizes the PEST Framework in the context of Small and Medium-sized Companies. PEST is an acronym to ana (...)

Introduction of the P of PEST Analysis: Political

Initial Understanding of PEST Analysis
Short introduction to the P of PEST Analysis: - Political - Regulatory - Legislative The video gives examples in the (...)

Forskningslänkar

Hoppa automatiskt in i ytterligare användbara källor angående PEST-Analys.


Nyheter Videor Presentationer Böcker Mer

Nyheter

Videor

Presentationer

Böcker

Mer


Jämför med: SWOT-analys  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter)  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Diamond Model  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring och Försäljning  |  Strategi & Innovation


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Har du ett stort intresse för PEST-Analys? Bli vår SIG-ledare

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Senast uppdaterad: 21-10-2021. Alla namn ™ av deras ägare.