PEST-Analys

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Att avläsa den yttre makromiljön som ett företag opererar i. Förklaring till PEST-analys (PEST analysis). STEEPLE.

Innehåll

Premium

Vad är PEST-analys? Beskrivning

PEST-analysen är ett ramverket som strategikonsulter använder för att avläsa den yttre makro-miljön, som ett företag opererar i. PEST är en förkortning för följande faktorer:

  • Politiska

  • Ekonomiska

  • Sociala

  • Teknologiska

PEST-faktorer spelar en viktig roll i värdeskapande möjligheterna i en strategi. Emellertid är de vanligtvis utanför företagets kontroll och måste normalt betraktas som endera hot eller möjligheter. Minns att makro-ekonomiska faktorer kan skilja sig åt per kontinent, land eller även region så normalt bör en PEST-analys utföras per land.


I tabellen nedanför finns exempel på var och en av dessa faktorer.

Politiskt (inkl. Juridiska (Legal))


Ekonomiska


Socialt


Teknologiskt


Miljö- regleringar och skydd

Ekonomisk tillväxt

Inkomstfördelning

Regeringens satsning på forskning

Skatte riktlinjer

Räntesatser & monetära riktlinjer

Demografiska befolkningstillväxttakter, åldersfördelning

Industrins fokus på teknologiska satsningar

Internationell handelsregleringar och begränsningar

Regeringskonsumtion

Arbete/social rörlighet

Nya uppfinningar och utveckling

Avtala om tvingande lag

Konsumentskydd

Arbetslöshetspolitik

Livstsilsförändringar

Hastigheten på teknologiöverföring

Anställningslagar

Beskattning

Arbete/karriär- och fritidsattityder

Entreprenörsmässig anda

Livscykeln och hastighet på teknologiska omoderniteter

Regerings- myndighetsorganisationers/inställningar

Valutakurser

Utbildning

Energianvändning och kostnader

Konkurrensreglering

Inflationsnivå

Mode, trender, 

(Förändringar kring) informationsteknik

Politisk stabilitet

Vilket skede i konjunkturcykeln

Vårdmedvetande & välfärd, omsorg om säkerhet

(Förändringar kring) Internet

Skyddsföreskrifter

Konsumentförtroende

Levnadsvillkor

(Förändringar kring) mobilteknologi


 

Att sammanställa en PEST analys är förhållandevis enkelt och kan göras via workshops genom att använda idékläckningstekniker. Användning av PEST-analys kan variera från: företags- och strategisk planering, marknadsplanering, affärs- och produktutveckling och forskningsrapporter.


Varianter på PESTanalys

Ibland används utvidgade former som t.ex. SLEPT Analys (plus juridiska) eller STEEPLE Analys: Sociala/demografiska, teknologiska, ekonomiska, miljö- (natur), politiska, lagliga och etiska faktorer. Också geografiska faktorer kan vara betydande.


PEST-Analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (7 medlemmar)


PEST-Analys Forumet  

Nya ämnen

  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training College (Mark Northway), it has been suggested that a 'C' should / ought to be added - standing for ...
     
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTELEM
Political
Economic
Social
Technological
Ecological
Legal
Ethic...
     
 
  Direct and Indirect External Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.
The world is fast changing and as such if organisations are to survive there is need to adapt to ...
     
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analysis, or is there no particular order?
I really want a guideline as to how I should perform a P...
     
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix
The SPELIT Power Matrixis similar to PEST. It details how to internally and externally assess an organization utilizing the Social, Political, Economi...
     
 
  PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail industry. Thanks....
     
 
  Organisational Analysis
I would be grateful if I could be permitted to refer to the contents on this text. I will acknowledge the source....
     
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conventional PESTLE segmentation of the future to be more comp...
     
 
  Other Marketing Environment Tools
Apart from this PEST framework used to analyze the macro environment, which other technigues can be used?...
     
 
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the best tool to be used for public / non-profit organizations in marketing management for external 'mark...
     
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operating in is not favorable to my organization? And what should be the immediate response?...
     
 
  History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also about the authorship of the various variants such as: PESTEL, PECLICT and SPECTALES....
     
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental interaction and it has named factors affecting the interaction such as: social, economical, politica...
     
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and influences that surround a firm and affect it.
The Business Environment (BENV) is COMPLEX and t...
     
 
  Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmental factors? Thank you....
     
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new government funded R&D company to streamline and consolidate efforts in R&D on energy, water, and technology d...
     
 

Best Practices - PEST-Analys
  PEST / PESTLE Criticisms
What are some of the criticisms of the PESTEL Analysis?...
     
 
  PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis on a country, such as the Czech Republic?...
     
 
  External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a recruitment company (for my dissertation), and I'm looking for a model that I can use. Of course I wil...
     
 
  PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis
PEST is one of the essential tool to supplement the SWOT analysis. PEST is the external environmental analysis in which opportunities and threats deri...
     
 
  PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard format (like SWOT)....
     
 
  System Risk in PEST Analysis
As per recent global recession, how do you include in PEST analysis the risk factor due to mass negligence of control mechanism in financial sector in...
     
 

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis
 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?

 
 
 

Advanced Ways of Applying PEST Analysis

 
 
 

Extensive 12-Factor PEST Analysis

 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application Areas

 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?

 
 
 

Why Society is More Risky than Before

 
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST Analysis

 
 

Resurser - PEST-Analys
 

Nyheter om Pest-analys


     
 

Nyheter om Makro-miljö Analys


     
 

Videor om Pest-analys


     
 

Videor om Makro-miljö Analys


     
 

Presentationer om Pest-analys


     
 

Presentationer om Makro-miljö Analys


     
 

Mer om Pest-analys


     
 

Mer om Makro-miljö Analys


     

Jämför med: SWOT-analys  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter)  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Diamond Model  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 23-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.