PEST-Analys

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Att avläsa den yttre makromiljön som ett företag opererar i. Förklaring till PEST-analys (PEST analysis). STEEPLE.

Innehåll

Premium

Vad är PEST-analys? Beskrivning

PEST-analysen är ett ramverket som strategikonsulter använder för att avläsa den yttre makro-miljön, som ett företag opererar i. PEST är en förkortning för följande faktorer:

  • Politiska

  • Ekonomiska

  • Sociala

  • Teknologiska

PEST-faktorer spelar en viktig roll i värdeskapande möjligheterna i en strategi. Emellertid är de vanligtvis utanför företagets kontroll och måste normalt betraktas som endera hot eller möjligheter. Minns att makro-ekonomiska faktorer kan skilja sig åt per kontinent, land eller även region så normalt bör en PEST-analys utföras per land.


I tabellen nedanför finns exempel på var och en av dessa faktorer.

Politiskt (inkl. Juridiska (Legal))


Ekonomiska


Socialt


Teknologiskt


Miljö- regleringar och skydd

Ekonomisk tillväxt

Inkomstfördelning

Regeringens satsning på forskning

Skatte riktlinjer

Räntesatser & monetära riktlinjer

Demografiska befolkningstillväxttakter, åldersfördelning

Industrins fokus på teknologiska satsningar

Internationell handelsregleringar och begränsningar

Regeringskonsumtion

Arbete/social rörlighet

Nya uppfinningar och utveckling

Avtala om tvingande lag

Konsumentskydd

Arbetslöshetspolitik

Livstsilsförändringar

Hastigheten på teknologiöverföring

Anställningslagar

Beskattning

Arbete/karriär- och fritidsattityder

Entreprenörsmässig anda

Livscykeln och hastighet på teknologiska omoderniteter

Regerings- myndighetsorganisationers/inställningar

Valutakurser

Utbildning

Energianvändning och kostnader

Konkurrensreglering

Inflationsnivå

Mode, trender, 

(Förändringar kring) informationsteknik

Politisk stabilitet

Vilket skede i konjunkturcykeln

Vårdmedvetande & välfärd, omsorg om säkerhet

(Förändringar kring) Internet

Skyddsföreskrifter

Konsumentförtroende

Levnadsvillkor

(Förändringar kring) mobilteknologi


 

Att sammanställa en PEST analys är förhållandevis enkelt och kan göras via workshops genom att använda idékläckningstekniker. Användning av PEST-analys kan variera från: företags- och strategisk planering, marknadsplanering, affärs- och produktutveckling och forskningsrapporter.


Varianter på PESTanalys

Ibland används utvidgade former som t.ex. SLEPT Analys (plus juridiska) eller STEEPLE Analys: Sociala/demografiska, teknologiska, ekonomiska, miljö- (natur), politiska, lagliga och etiska faktorer. Också geografiska faktorer kan vara betydande.


PEST-Analys Forumet
  PEST Analysis for Non-Profit Organizations
Hi, I need opinions whether PEST analysis is the b...
     
 
  Improved PESTLE Analysis: SATERPLIDE Analysis
In my work I have found a need to improve the conv...
     
 
  Interaction Between an Organization and Its Energy Environment?
I read a text about organizational-environmental i...
     
 
  What is a Business Environment
It is the aggregate of all conditions, events and ...
     
 
  History of PEST - Origins and Author
I am wondering about the origins of PEST. And also...
     
 
  Technology Marketing and Economic Analysis in Utilities
A small developing economy creates a new governmen...
     
 
  How to Conduct a PEST Analysis? Main Steps and Tips
Is there a specific way in performing a PEST analy...
     
 
  BOOK: The SPELIT Power Matrix
'The SPELIT Power Matrix: Untangling The Organizat...
     
 
  Environmental Factors in PESTLE
In PESTLE, what are examples of typical environmen...
     
 
  Advanced form of PEST: PESTELEM Analysis
An advanced form of PEST analysis is called PESTEL...
     
 
  Unfavorable External Environment?
When do I realize that the environment I am operat...
     
 
  External Environment of a Service Company
I need to examine the external environment of a re...
     
 
  PEST Analysis for a Country
Does anyone know where I can get a PEST analysis o...
     
 
  PEST Analysis Standard Format?
I have to do a PEST analysis. Is there a standard ...
     
 
  PEST Analysis on Retail
Does anyone have a pest analysis on a retail indus...
     
 
  Extension of PESTEL + C (=Competitors) Analysis
In discussions with a tutor at Deltic Training Col...
     
 
  Direct and Indirect External Environment of the Firm
What is needed to survive in dynamic environment.<...
     
 
  PEST Analysis is Complementary to SWOT Analysis
PEST is one of the essential tool to supplement th...
     
 
  Other Marketing Environment Tools
Apart from this PEST framework used to analyze the...
     
 
  Organisational Analysis
I would be grateful if I could be permitted to ref...
     
 

PEST-Analys Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

PEST-Analys Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - PEST-Analys Premium

Expert Tips (ENG) - PEST Analysis Premium
 

How to Analyze the Strategic Significance of some External Trend?Bli Medlem

To think over which of the trends in the PEST anal...
Usage (application): Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 
 

Advanced Ways of Applying PEST AnalysisBli Medlem

When you are examining the external environment of...
Usage (application): Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 
 

Extensive 12-Factor PEST AnalysisBli Medlem

Marketing Consultant Geri Clark recommends a very ...
Usage (application): International Strategic Environmental Analysis
 
 
 

WHEN to use PEST analysis? Situations and Application AreasBli Medlem

A PEST-analysis contributes to the success ...
Usage (application): PEST Analysis, Application Areas, Analysis of Macro-environment
 
 
 

How to Refine my Initial PEST Analysis?Bli Medlem

A PEST analysis can further be refined by incorpor...
Usage (application): Advanced PEST Analysis
 
 
 

Why Society is More Risky than BeforeBli Medlem

In his 1992 book "  
 
 

Government Policies / Economic Policy Tools in PEST AnalysisBli Medlem

Governments use several economic policy tools to a...
Usage (application): PEST Analysis, Government Analysis, Analysis of Macro-environment, Strategic Environment
 
 

Resurser - PEST-Analys Premium
 

Nyheter om Pest-analys Bli Medlem


     
 

Nyheter om Makro-miljö AnalysBli Medlem


     
 

Videor om Pest-analys Bli Medlem


     
 

Videor om Makro-miljö AnalysBli Medlem


     
 

Presentationer om Pest-analys Bli Medlem


     
 

Presentationer om Makro-miljö AnalysBli Medlem


     
 

Mer om Pest-analys Bli Medlem


     
 

Mer om Makro-miljö AnalysBli Medlem


     

Jämför med: SWOT-analys  |  OODA-modellen, OODA Loop  |  Affärsprocessmodellerande, Simulering  |  Five Competitive Forces (Fem Konkurrenskrafter)  |  Intressentanalys  |  Intressentkartläggning, Intressentmappning  |  Benchmarkingmetod  |  Scenarioplanering  |  Diamond Model  |  Strategisk Riskhantering Slywotzky


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar  |   Marknadsföring  |  Strategi


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 22-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.