Diamantmodel en Clusters
(Michael Porter)

Kenniscentrum

   

Begrijp de concurrentiepositie van een natie in de globale concurrentie. Verklaring van het Diamond Model (Diamant Model) van Michael Porter. Clusters. ('98)

Inhoud

Premium

Wat is het Diamant Model? Beschrijving

Het Diamant Model van Michael Porter voor het concurrentievoordeel van Naties (landen) biedt een model†om de relatieve positie van een natie in de globale concurrentie te begrijpen. Het model kan ook voor belangrijke geografische gebieden worden gebruikt.


Traditionele landvoordelen

Traditioneel, noemt de economische wetenschap de volgende factoren voor†relatief concurrentievoordeel voor gebieden of landen:

 1. Land
 2. Plaats
 3. Natuurlijke rijkdommen (mineralen, energie)
 4. Arbeid, en
 5. Lokale bevolkingsgrootte.

Omdat deze 5 factoren nauwelijks kunnen worden beÔnvloed, past dit in een eerder passieve (geŽrfde) zienswijze betreffende nationale economische mogelijkheden.


Clusters

Porter zegt dat aanhoudende industriŽle groei nog bijna nooit op bovengenoemde fundamentele geŽrfde factoren is opgebouwd. Een overvloed van dergelijke factoren kan zelfs concurrentievoordeel ondermijnen! Hij introduceert een concept genaamd Ąclustersď of groepen van onderling verbonden bedrijven, leveranciers, verwante industrieŽn, en instellingen, die opkomen op bepaalde plaatsen.


Deze clusters zijn geografische concentraties van onderling verbonden bedrijven, gespecialiseerde leveranciers, dienstverleners, en geassocieerde instellingen op een bepaald gebied. Zij ontwikkelen zich†op plaatsen waar genoeg middelen en competenties beschikbaar zijn en een kritieke drempel hebben bereikt, waardoor zo'n locatie†een sleutelpositie heeft in een bepaalde economische bedrijfstak, met een beslissend duurzaam concurrentievoordeel op andere locaties, of zelfs een wereldsuprematie op dat gebied. Porter zegt dat clusters de concurrentie op drie manieren kunnen beÔnvloeden:

 • Zij kunnen de productiviteit van de bedrijven in de cluster verhogen.
 • Zij kunnen innovatie in dat betreffende gebied stimuleren.
 • Zij kunnen nieuwe ondernemingen op dat gebied bevorderen.

Sommige bekende voorbeelden van Clusters zijn V.S./Silicon Valley (computers), Nederland/Rotterdam (logistiek), India/Bangalore (softwareoutsourcing), USA/Hollywood (films), Frankrijk/Parijs (mode).


Volgens Porter, is concurrentievoordeel van naties over het algemeen het resultaat van 4 onderling verbonden geavanceerde factoren en activiteiten in en tussen bedrijven in deze clusters. Deze kunnen op een proactieve manier door de overheid worden beÔnvloed.


De Naties van de Diamant van Porter De onderling verbonden geavanceerde factoren voor concurrentievoordeel

 1. De Strategie, Structuur en Rivaliteit van Bedrijven. De wereld wordt overheerst door dynamische voorwaarden. Directe concurrentie spoort bedrijven aan om te werken aan toenames van productiviteit en innovatie.
 2. Vraagcondities. Als de klanten in een economie erg veeleisend zijn, zal de druk die bedrijven onder ogen zien, om constant† via innovatieve producten, door uitstekende kwaliteit, enz. hun concurrentievermogen te verbeteren, groter zijn.
 3. Verwante Ondersteunende IndustrieŽn. De ruimtelijke nabijheid van industrieŽn opwaarts of neerwaarts in de supply chain, vergemakkelijkt de uitwisseling van informatie en bevordert een ononderbroken uitwisseling van ideeŽn en innovaties.
 4. Factor Conditions. In tegendeel tot de conventionele wijsheid, beweert Porter dat de Ąsleutelď productiefactoren (of gespecialiseerde factoren) worden gecreŽerd, niet geŽrfd. De gespecialiseerde productiefactoren zijn geschoolde arbeid, kapitaal en infrastructuur. ĄNiet-sleutelď factoren of algemeen gebruiksfactoren, zoals ongeschoolde arbeidskrachten en grondstoffen, kunnen door om het even welk bedrijf worden verkregen en, vandaar, genereren zij geen blijvend concurrentie voordeel. Maar de gespecialiseerde factoren hebben hoge, voortdurende investeringen nodig. Zij zijn moeilijker te dupliceren. Dit creŽert een concurrentievoordeel, omdat als andere bedrijven deze factoren niet kunnen gemakkelijk dupliceren, zij waardevol zijn.

De rol van overheid in het Diamant Model van Porter

De rol van overheid in het Diamant Model van Porter betreft het†dienen als katalysator en uitdagende partij; zij moet bedrijven aanmoedigen - of zelfs dwingen - om hun aspiraties te verhogen en naar†hogere niveaus van concurrerende prestatie toe te bewegen. De overheid moet bedrijven aanmoedigen om hun prestatie te verhogen, vroege vraag naar geavanceerde producten bevorderen, zich op gespecialiseerde factorenverwezenlijking te concentreren, en lokale rivaliteit bevorderen door directe samenwerking te beperken en antitrustverordeningen af te dwingen.


Het concurrentievoordeel van naties (landen)

Porter introduceerde dit model in zijn boek: ĄThe Competitive Advantage of Nationsď, na onderzoek te hebben gedaan in tien belangrijke handelsdrijvende landen. Het boek was de eerste theorie van concurrentievermogen welke was gebaseerd op de oorzaken van de productiviteit waarmee bedrijven concurreren. In plaats van traditionele†relatieve concurrentievoordelen zoals natuurlijke rijkdommen en arbeidspopulaties. Dit boek moeten worden beschouwd als verplichte leeskost voor economische strategen werkzaam bij de overheid. Het wordt ook ten zeerste geadviseerd voor corporate strategen die geÔnteresseerd zijn in de macro-economische omgeving van bedrijven.


Boek: Michael Porter - The Competitive Advantage of Nations -


Diamantmodel en Clusters Special Interest Group


Special Interest Group (30 leden)


Diamantmodel en Clusters Forum  

Recente onderwerpen

  Success Factors of Economic Clusters
Economic clusters are geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, and associated institutions in ...
     
 
  Diamond Model versus WTO (World Trade Organisation)
Liberalization of barriers to trade impacts the viability of the Diamond Model especially for emerging market countries or weak countries in te...
     
 
  China's Labor Cost Advantage
Many people believe (as I did) that China has a clear cost advantage in manufacturing from cheap labor. Not so according to  
   
 
  What makes Clusters Start at some Place? How are Clusters Initiated?
In another discussion we have found the main success factors of clusters. But what actually makes...
     
 
  Flower Industry in Kenya
Can someone help me with more information in regards to the Kenyan flower industry and how it is interlinked with the diamond model....
     
 
  Ugly Side of Nigerian Business
Organisations are more concerned with being seen as productive and how large the profits are than ensuring overall national productive efficiency. Clu...
     
 
  The Contribution of Government
I think that the contribution of government depends on the nature of economy. In a liberal economy like the USA the contribution of government is elim...
     
 
  Governments' Role in Comparative Advantage
I believe that governments have a very significant role in shaping the competitiveness of the nation through setting up key policies, promoting the r...
     
 
  Nation Advantages and Firm's Advantages
How does a firm strategy and structure help to promote the nation advantage against other nations?
I'm being told that when a foreign firm wants ...
     
 
  Effects of Setting up Industry Clusters in a Country
What are the advantages (positive effects) and disadvantages (negative effects) of establishing a strategic focus for a sector / industry (a cluster) ...
     
 
  How to Integrate the Cluster in the Company?
It is said that clusters are a tool to incorporate new links in the supply chain. What are the steps to make a good clustering in the industry? And in...
     
 
  Contribution of Diamond Model to International Research
How did the Diamond Model contribute to international research? Porter is usually talking about nations...!? Thanks for your help......
     
 
  Membership Organisations
Can a membership organisation be a cluster? There is a taste in the UK for governmental sponsored clusters to evolve into membership organisations. ...
     
 

Best Practices - Diamantmodel en Clusters
  Chance in Diamond Model
Porter defines Chance events as the ones that have little to do with circumstances in a nation and are largely outside of the control of firms. Chance...
     
 
  Clusters and Knowledge Economy
Put simply, clusters are geographically close groups of interrelated specialized organizations. Two main historic reasons for industrial clusters<...
     
 

Expert Tips (ENG) - Diamond Model and Clusters
 

Clusters in Europe and the USA

National data, policies
You can find more info on Clusters and Policies in the
 
 
 

How can Companies Reinforce and Benefit from Clustering?

Company Agenda in Clustering
1. Create pressures for innovation (if possible leveraging the advantage of the home nation)
2....
 
 
 

Clusters in Economically Less Developed Countries (ELDCs)

Cluster Research, Best Practices of Clustering
Studies conducted by UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) and academics on th...
 
 
 

Corporate Social Responsibility and the Diamond Model

CSR Strategy
Recently, Porter (with Kramer) wrote an article called "Strategy and Society", in which they argue t...
 
 

Hulpbronnen - Diamantmodel en Clusters
 

Nieuws over Diamantmodel Porter


     
 

Nieuws over Clusters Porter


     
 

Video's over Diamantmodel Porter


     
 

Video's over Clusters Porter


     
 

Presentaties over Diamantmodel Porter


     
 

Presentaties over Clusters Porter


     
 

Meer over Diamantmodel Porter


     
 

Meer over Clusters Porter


     

Vergelijk met: Het Waardeketen van Porter  |† Concurrentievoordeel (Porter) |† Het Vijf Krachtenmodel van Porter  |† The Value Net (Het Waardenetwerk), Co-opetition  |† Bodem van de Piramide  |† PEST Analyse  |† Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)  |† Simulatie  |† Benchmarken  |† Scenarioplanning  |† Bricks en Kliks  |† Vier Industrie Veranderingstrajecten


Keer terug naar Management Discipline: FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 18-2-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.