Vijf Krachtenmodel (Porter)
5 Krachtenanalyse

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Outside-in Business Strategie. Verklaring van het Vijf Krachtenmodel van Michael Porter.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Vijf Krachtenmodel (Porter)Wat is het Vijf Krachten model van Porter? Beschrijving

Het Vijf Krachtenmodel van Porter is een outside-in strategiehulpmiddel op business unit-niveau dat wordt gebruikt om een analyse te maken van de aantrekkelijkheid (waarde) van de structuur van een industrie. Deze 5 forcesanalyse wordt gemaakt door het identificeren van 5 fundamentele concurrentiekrachten:

 1. Entree door concurrenten. Hoe gemakkelijk of moeilijk is het voor nieuwkomers om te beginnen met concurreren? Welke barriŤres bestaan er?
 2. Dreiging van substituten. Hoe gemakkelijk kan een product of dienst worden vervangen (door andere), vooral door goedkopere?
 3. Onderhandelingspositie van kopers. Hoe sterk is de positie van afnemers? Kunnen zij samenwerken bij het bestellen van grote aantallen/volumes?
 4. Onderhandelingspositie van leveranciers. Hoe sterk is de positie van aanbieders? Zijn er veel potentiŽle leveranciers, zijn er maar een paar of is er zelfs sprake van een monopolie?
 5. Rivaliteit onder de bestaande spelers. Bestaat er sterke concurrentie tussen de bedrijven in de sector? Is er ťťn zeer dominante speler of zijn allen gelijk qua sterkte en grootte?

Soms wordt er nog een zesde concurrentiekracht toegevoegd:

 1. Overheid.

Het Competitive Forces-model van Porter is waarschijnlijk ťťn van de meest gebruikte hulpmiddelen bij het maken van bedrijfsstrategieŽn. Het model heeft zijn nut in veel situaties bewezen. Dit model van Porter is vooral sterk bij outside-in denken.


De dreiging van nieuwkomers hangt af van:

 • Schaalvoordelen
 • Kapitaal/investeringsvereisten
 • De omschakelingskosten voor de klant
 • Toegang tot de distributiekanalen in de industrie
 • Toegang tot technologie
 • Merkloyaliteit. Zijn de klanten loyaal?
 • De waarschijnlijkheid van vergelding door bestaande deelnemers in de industrie
 • Verordeningen van de overheid. Kunnen nieuwkomers bijvoorbeeld subsidies krijgen?

De dreiging van substituten hangt af van:

 • Kwaliteit. Is een substituut beter?
 • De bereidheid van kopers te substitueren.
 • De relatieve prijs en de prestatie van substituten.
 • De omschakelingskosten naar substituten. Is het gemakkelijk om naar een ander product over te gaan?

De onderhandelingspositie van leveranciers hangt af van:

 • Concentratie van leveranciers. Zijn er vele kopers en weinig dominante leveranciers? Vergelijk: Kraljic Matrix.
 • Branding. Is het merk van de leverancier sterk?
 • Winstgevendheid van leveranciers. Worden leveranciers gedwongen om de prijzen te verhogen?
 • Leveranciers dreigen om voorwaarts te integreren in de industrie (bijvoorbeeld: merkfabrikanten die hun eigen winkels dreigen op te zetten).
 • De eventuele dreiging van kopers om achterwaarts te integreren in de keten.
 • Rol van kwaliteit en service.
 • Is de industrie een belangrijke klantengroep voor de leveranciers?
 • Omschakelingskosten. Is het gemakkelijk voor leveranciers om nieuwe klanten te vinden?

De onderhandelingspositie van kopers hangt af van:

 • Concentratie van kopers. Zijn er een paar dominante kopers en vele verkopers in de industrie?
 • Differentiatie. Gaat het om standaardproducten?
 • Winstgevendheid van kopers. Worden kopers gedwongen om het hard te spelen?
 • Rol van kwaliteit en service.
 • Bedreiging van achterwaartse en voorwaartse integratie in de industrie.
 • omschakelingskosten. Is het gemakkelijk voor kopers om te veranderen van leverancier?

De intensiteit van rivaliteit tussen de huidige spelers hangt af van:

 • De structuur van de concurrentie. De rivaliteit zal intenser zijn als er veel kleine concurrenten of een aantal even grote concurrenten zijn; de rivaliteit zal minder zijn als de industrie een duidelijke marktleider heeft.
 • De structuur van de industriekosten. IndustrieŽn met hoge vaste kosten moedigen concurrenten aan te produceren bij volledige capaciteit en de prijzen indien nodig te verlagen.
 • Graad van productdifferentiatie. IndustrieŽn waar de producten commodities zijn (b.v. staal, steenkool) hebben een grotere rivaliteit.
 • Omschakelingskosten. De rivaliteit wordt verminderd wanneer de kopers hoge omschakelingskosten hebben.
 • Strategische doelstellingen. Als de concurrenten agressieve groeistrategieŽn uitvoeren, zal de rivaliteit intenser zijn. Als de concurrenten slechts winsten Ąuitmelkenď in een volwassen (mature) industrie, is de graad van rivaliteit typisch laag.
 • Exit-barriŤres. Wanneer de barriŤres voor het verlaten van een industrie hoog zijn, zal de concurrentie over het algemeen heviger zijn.

Sterke punten van het Vijf Krachten Model. Voordelen

 • Het model is een sterk hulpmiddel voor concurrentieanalyse op industrieniveau. Vergelijk: PEST Analyse
 • Het biedt nuttige input voor het uitvoeren van een Sterkte-zwakteanalyse.

Beperkingen van het Vijf Krachten model van Porter

 • Er moet op het volgende worden gelet bij het gebruiken van dit model: onderschat of onderbelicht niet het belang van de (bestaande) sterke punten van de organisatie (Inside-out strategie). Zie daarvoor: Kerncompetenties
 • Het model werd ontworpen voor het analyseren van individuele bedrijfsstrategieŽn. Het is ongeschikt voor gebruik voor synergieŽn en onderlinge afhankelijkheden binnen de portefeuille van grote bedrijven. Zie daarvoor: Voordelen van de Moedermaatschappij
 • Vanuit een meer theoretisch perspectief, doet het model geen recht aan de mogelijkheid dat een industrie aantrekkelijk zou kunnen zijn juist omdat bepaalde bedrijven daarin zitten.
 • Sommige mensen beweren dat omgevingen die gekenmerkt worden door snelle, systematische en radicale verandering, meer flexibelere, dynamische of zich ontwikkelende aanpakken voor strategieformulering nodig hebben. Zie: Ontwrichtende Innovatie
 • Soms kan het mogelijk zijn om volledig nieuwe markten te creŽren in plaats van te selecteren uit bestaande. Zie: Blue Ocean Strategie

Overzicht van het Boek ĄConcurrentiestrategieď

 • In Deel I bespreekt Porter de structuuranalyse van industrieŽn (met daarin de vijf krachten), de drie generieke concurrerentie strategieŽn (Kostleiderschap, Focus en Differentiatie). Dit biedt een uitstekend raamwerk voor het analyseren van concurrenten, concurrentiebewegingen, in- en verkoopstrategie, structuuranalyse binnen industrieŽn (strategische groepen, strategische mapping, mobiliteitsbarriŤres), en industrie-evolutie (levenscyclus, evolutionaire processen).
 • In Deel II bespreekt Porter concurrentiestrategie binnen diverse generieke industrieomgevingen. Zoals: gefragmenteerde industrieŽn (zonder echte marktleider), nieuwe industrieŽn, volwassen (mature) industrieŽn, teloorgaande industrieŽn en globale industrieŽn.
 • In Deel III bespreekt Porter strategische besluiten die bedrijven kunnen nemen. Zoals: verticale integratie (voorwaarts, achterwaarts, partnerships), capaciteitsuitbreiding en toetreding tot nieuwe industrieŽn/markten.

Boek: Michael E. Porter - Competitive Strategy -


Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Forum
  Veronderstellingen onder het 5 Forces Model
Het Vijf Krachten model kent twee basisveronderste...
     
 
  Porter's 5 Forces Framework in Non-competitive Situations?
Hi, what part of Porter's five forces framework is...
     
 
  Why Porter's Monitor Consulting Company Failed
In 1983, Michael Porter co-founded his consulting ...
     
 
  The New Industrial Economics School
Industrial Economics (IE) involves the stud...
     
 
  Five Forces in Accounting Services Industry
What organizations / individuals / items contribut...
     
 
  Does Competition Increase the Need for Segmentation?
When a market becomes more and more competitive, d...
     
 
  Who is the Buyer in the Internet Industry?
Can someone help to identify who plays the buyer r...
     
 
  How to Deal with Competitors in Five Forces Analysis?
Okay I understand the five forces, but when I'm tr...
     
 
  The Conclusion based on the Five Forces Model
Who can tell more about the conclusion based on th...
     
 
  MEDIA as the 7th Force in Porter's Five Forces
If media is added it would complement the P...
     
 
  Apple Inc. and 5 Forces
Who can give some analysis about apple inc.'s use ...
     
 
  Porter's Five Forces is Excellent Tool
Porter's' five force theory is an excellent tool t...
     
 
  5 Forces in Emerging Industries
How can Porter's five forces model be applied with...
     
 
  Evolution in Our Expectations of Business and Porter's Model
One item that does not easily float to consciousne...
     
 
  Substitution in the Five Forces Model
I am interested in 'substitutes' such as:
     
 
  Porter 5 Forces and E-Commerce
How can we amplify the model into a e-commerce bus...
     
 

Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Special Interest Group


Special Interest Group

Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Premium
  Basis of Five Forces Strategies
The five forces theory looks at strategy formulati...
     
 
  Bargaining Power of Buyers. Examples
What precisely is bargaining power of buyers? Can ...
     
 
  Business Networking: Forces are Getting Connected
I think, there is an interesting phenomena around ...
     
 
  Measuring / Calculating the Five Forces of Porter?
Hi, can somebody help me how to calculate the co-e...
     
 
  How does Information Technology alter Porter's 5 Forces
How does Information Technology alter each of the ...
     
 
  Government as 6th Force in Porter's Five Forces
Who can give an explanation of the government fact...
     
 
  Assumptions of the Five Forces model
The Five Forces model has two basic premises. The ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Five Forces (Porter) | Five Forces Analysis Premium
 

Influence of InternetSchrijf u in

In his article called "Strategy and the Interne...
Usage (application): Impact of Internet on Industry
 
 
 

5 Forces model is a snapshotSchrijf u in

Note that the 5 forces framework of Porter is a sn...
Usage (application): Analyzing industry structure
 
 
 

Five Forces in knowledge firmsSchrijf u in

In an article in the Journal of Business Strategy ...
Usage (application): Knowledge-intensive Firms
 
 
 

Five Forces e-BankingSchrijf u in

In an article in Services Marketing Quarterly (200...
Usage (application): Online Banking
 
 
 

The Role of Competitors in Strategy and Business FailuresSchrijf u in

Gilad (2014) researched in what way and to what ex...
Usage (application): Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis
 
 

Hulpbronnen - Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Premium
 

Nieuws over Vijfkrachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Nieuws over 5-krachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Video's over Vijfkrachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Video's over 5-krachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Presentaties over Vijfkrachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Presentaties over 5-krachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Meer over Vijfkrachtenmodel PorterSchrijf u in


     
 

Meer over 5-krachtenmodel PorterSchrijf u in


     

Vergelijk met: Concurrentievoordeel (Porter) |† Vier Industrie Veranderingstrajecten  |† Voordelen van de Moedermaatschappij † |† Kerncompetenties † |† The Value Net (Het Waardenetwerk), Co-opetition  |† Delta Model  |† Resource-Based Perspectief  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Organisatorische Configuraties  |† 3C's  |† Het Diamantmodel van Porter  |† Bricks en Kliks  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Verticale Integratie  |† Horizontale Integratie


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |†† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing  |†† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-8-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.