Vijf Krachtenmodel (Porter)
5 Krachtenanalyse

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

159 items • 3.975.424 bezoeken


Samenvatting

Vijf Krachtenmodel (Porter)Wat is het Vijf Krachten model van Porter? Beschrijving

Het Vijf Krachtenmodel van Porter is een outside-in strategiehulpmiddel op business unit-niveau dat wordt gebruikt om een analyse te maken van de aantrekkelijkheid (waarde) van de structuur van een industrie. Deze 5 forcesanalyse wordt gemaakt door het identificeren van 5 fundamentele concurrentiekrachten:

 1. Entree door concurrenten. Hoe gemakkelijk of moeilijk is het voor nieuwkomers om te beginnen met concurreren? Welke barriŤres bestaan er?
 2. Dreiging van substituten. Hoe gemakkelijk kan een product of dienst worden vervangen (door andere), vooral door goedkopere?
 3. Onderhandelingspositie van kopers. Hoe sterk is de positie van afnemers? Kunnen zij samenwerken bij het bestellen van grote aantallen/volumes?
 4. Onderhandelingspositie van leveranciers. Hoe sterk is de positie van aanbieders? Zijn er veel potentiŽle leveranciers, zijn er maar een paar of is er zelfs sprake van een monopolie?
 5. Rivaliteit onder de bestaande spelers. Bestaat er sterke concurrentie tussen de bedrijven in de sector? Is er ťťn zeer dominante speler of zijn allen gelijk qua sterkte en grootte?

Soms wordt er nog een zesde concurrentiekracht toegevoegd:

 1. Overheid.

Het Competitive Forces-model van Porter is waarschijnlijk ťťn van de meest gebruikte hulpmiddelen bij het maken van bedrijfsstrategieŽn. Het model heeft zijn nut in veel situaties bewezen. Dit model van Porter is vooral sterk bij outside-in denken.


De dreiging van nieuwkomers hangt af van:

 • Schaalvoordelen
 • Kapitaal/investeringsvereisten
 • De omschakelingskosten voor de klant
 • Toegang tot de distributiekanalen in de industrie
 • Toegang tot technologie
 • Merkloyaliteit. Zijn de klanten loyaal?
 • De waarschijnlijkheid van vergelding door bestaande deelnemers in de industrie
 • Verordeningen van de overheid. Kunnen nieuwkomers bijvoorbeeld subsidies krijgen?

De dreiging van substituten hangt af van:

 • Kwaliteit. Is een substituut beter?
 • De bereidheid van kopers te substitueren.
 • De relatieve prijs en de prestatie van substituten.
 • De omschakelingskosten naar substituten. Is het gemakkelijk om naar een ander product over te gaan?

De onderhandelingspositie van leveranciers hangt af van:

 • Concentratie van leveranciers. Zijn er vele kopers en weinig dominante leveranciers? Vergelijk: Kraljic Matrix.
 • Branding. Is het merk van de leverancier sterk?
 • Winstgevendheid van leveranciers. Worden leveranciers gedwongen om de prijzen te verhogen?
 • Leveranciers dreigen om voorwaarts te integreren in de industrie (bijvoorbeeld: merkfabrikanten die hun eigen winkels dreigen op te zetten).
 • De eventuele dreiging van kopers om achterwaarts te integreren in de keten.
 • Rol van kwaliteit en service.
 • Is de industrie een belangrijke klantengroep voor de leveranciers?
 • Omschakelingskosten. Is het gemakkelijk voor leveranciers om nieuwe klanten te vinden?

De onderhandelingspositie van kopers hangt af van:

 • Concentratie van kopers. Zijn er een paar dominante kopers en vele verkopers in de industrie?
 • Differentiatie. Gaat het om standaardproducten?
 • Winstgevendheid van kopers. Worden kopers gedwongen om het hard te spelen?
 • Rol van kwaliteit en service.
 • Bedreiging van achterwaartse en voorwaartse integratie in de industrie.
 • omschakelingskosten. Is het gemakkelijk voor kopers om te veranderen van leverancier?

De intensiteit van rivaliteit tussen de huidige spelers hangt af van:

 • De structuur van de concurrentie. De rivaliteit zal intenser zijn als er veel kleine concurrenten of een aantal even grote concurrenten zijn; de rivaliteit zal minder zijn als de industrie een duidelijke marktleider heeft.
 • De structuur van de industriekosten. IndustrieŽn met hoge vaste kosten moedigen concurrenten aan te produceren bij volledige capaciteit en de prijzen indien nodig te verlagen.
 • Graad van productdifferentiatie. IndustrieŽn waar de producten commodities zijn (b.v. staal, steenkool) hebben een grotere rivaliteit.
 • Omschakelingskosten. De rivaliteit wordt verminderd wanneer de kopers hoge omschakelingskosten hebben.
 • Strategische doelstellingen. Als de concurrenten agressieve groeistrategieŽn uitvoeren, zal de rivaliteit intenser zijn. Als de concurrenten slechts winsten Ąuitmelkenď in een volwassen (mature) industrie, is de graad van rivaliteit typisch laag.
 • Exit-barriŤres. Wanneer de barriŤres voor het verlaten van een industrie hoog zijn, zal de concurrentie over het algemeen heviger zijn.

Sterke punten van het Vijf Krachten Model. Voordelen

 • Het model is een sterk hulpmiddel voor concurrentieanalyse op industrieniveau. Vergelijk: PEST Analyse
 • Het biedt nuttige input voor het uitvoeren van een Sterkte-zwakteanalyse.

Beperkingen van het Vijf Krachten model van Porter

 • Er moet op het volgende worden gelet bij het gebruiken van dit model: onderschat of onderbelicht niet het belang van de (bestaande) sterke punten van de organisatie (Inside-out strategie). Zie daarvoor: Kerncompetenties
 • Het model werd ontworpen voor het analyseren van individuele bedrijfsstrategieŽn. Het is ongeschikt voor gebruik voor synergieŽn en onderlinge afhankelijkheden binnen de portefeuille van grote bedrijven. Zie daarvoor: Voordelen van de Moedermaatschappij
 • Vanuit een meer theoretisch perspectief, doet het model geen recht aan de mogelijkheid dat een industrie aantrekkelijk zou kunnen zijn juist omdat bepaalde bedrijven daarin zitten.
 • Sommige mensen beweren dat omgevingen die gekenmerkt worden door snelle, systematische en radicale verandering, meer flexibelere, dynamische of zich ontwikkelende aanpakken voor strategieformulering nodig hebben. Zie: Ontwrichtende Innovatie
 • Soms kan het mogelijk zijn om volledig nieuwe markten te creŽren in plaats van te selecteren uit bestaande. Zie: Blue Ocean Strategie

Overzicht van het Boek ĄConcurrentiestrategieď

 • In Deel I bespreekt Porter de structuuranalyse van industrieŽn (met daarin de vijf krachten), de drie generieke concurrerentie strategieŽn (Kostleiderschap, Focus en Differentiatie). Dit biedt een uitstekend raamwerk voor het analyseren van concurrenten, concurrentiebewegingen, in- en verkoopstrategie, structuuranalyse binnen industrieŽn (strategische groepen, strategische mapping, mobiliteitsbarriŤres), en industrie-evolutie (levenscyclus, evolutionaire processen).
 • In Deel II bespreekt Porter concurrentiestrategie binnen diverse generieke industrieomgevingen. Zoals: gefragmenteerde industrieŽn (zonder echte marktleider), nieuwe industrieŽn, volwassen (mature) industrieŽn, teloorgaande industrieŽn en globale industrieŽn.
 • In Deel III bespreekt Porter strategische besluiten die bedrijven kunnen nemen. Zoals: verticale integratie (voorwaarts, achterwaarts, partnerships), capaciteitsuitbreiding en toetreding tot nieuwe industrieŽn/markten.

Boek: Michael E. Porter - Competitive Strategy


Special Interest Group

Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Special Interest Group.Special Interest Group (120 leden)

Forum

Forumdiscussies over het Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse

 

🔥 NIEUW Veronderstellingen onder het 5 Forces Model
Het Vijf Krachten model kent twee basisveronderstellingen.
De eerste is dat het doel van een bedrijf winstgevendheid op de lange termijn is.
De tweede is dat de intensiteit van de concurrent...
9
 
2 reacties
5 Forces in Emerging Industries
How can Porter's five forces model be applied within emerging industries?...
64
 
1 reacties
Government as 6th Force in Porter's Five Forces
Who can give an explanation of the government factor in Porter's Five Forces? What is it? Who introduced it?...
40
 
14 reacties
MEDIA as the 7th Force in Porter's Five Forces
The Media could be added as a seventh force as it would complement the Porter model of 5 forces. The media today have become an inevitably interwoven phenomenon in our personal and organizational live...
38
 
16 reacties
Industry Analysis model
Another name for the Five Forces model by Porter is: Industry Analysis model....
38
 
1 reacties
Strengths of Porter's Five Forces Model
Porter's' five force model is an excellent tool that is applicable to most areas of business along with its complement the PESTLE analysis.
It allows current and potential business owners to crit...
28
 
1 reacties
Evolution in our Expectations of Business and Porter's 5 Forces Model
One thing that does not easily float to consciousness is that over time, there has been an evolution in our expectations of business and in particular how we define RESPONSIBLE business business behav...
22
 
1 reacties
Bargaining Power of Buyers. Examples
What precisely is bargaining power of buyers? Can you cite an example? Thank you....
20
 
5 reacties
How to Deal with Competitors in Five Forces Analysis?
Okay I understand the five forces, but when I'm trying to apply the model, where do I place other competitive rivals of the firm?
For example, if I am doing a five force analysis on supermarkets,...
18
 
3 reacties
There are More than Porter's 5 Forces!
We also have other forces that operate together with Porters model. For example Government, Society and natural phenomena. These other three factors can be a threat or an opportunity to any business...
12
 
2 reacties
Why Porter's Monitor Consulting Company Failed
In 1983, Michael Porter co-founded his consulting company, the Monitor Group. In November 2012, Monitor was unable to pay its bills and filed for bankruptcy. One would think a strategy consulting firm...
10
 
1 reacties
Does Competition Increase the Need for Segmentation?
When a market becomes more and more competitive, does that require more emphasis on market segmentation? In other words: is increasing competition conducive to segmentation?...
8
 
1 reacties
The New Industrial Economics School
Industrial Economics (IE) involves the study of firms, industries and markets. It looks at firms of all sizes and a any industry, typically analyzing the decision making at the levels of the individua...
5
 
1 reacties
Porter's 5 Forces Framework in Non-competitive Situations?
Hi, what part of Porter's five forces framework is inappropriate for non-competitive situations?
I appreciate your help. Thanks....
3
 
3 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over het Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse. Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


Assumptions of the Five Forces Model. Limitations
The Five Forces model has two basic premises:
The first one is that the goal of a business is long-term profitability.
The second one is that the intensity of competition in an industry is n...
99
 
4 reacties

Substitutes and the Five Forces Model
I am interested in '(innovative) substitutes' such as:
1. New inventions (e.g., mobile phones as communicators)
2. New applications of existing products (e.g., internet on mobile phones)
...
25
 
6 reacties

How does Information Technology alter Porter's 5 Forces
How does Information Technology alter each of the five competitive forces in Porter's five forces model?...
24
 
10 reacties

Business Networking: Forces are Getting Connected
I think, there is an interesting phenomena around us due to business networking. Can't we say that the basic model has now evolved into a more integrated one? I believe the 'forces' are now getting co...
22
 
14 reacties

Measuring / Calculating the Five Forces of Porter?
Hi, can somebody help me how to calculate the co-efficients for each of the five forces. I understand all of the 5 forces might not be having the same weight. Also it would differ by industry....
17
 
14 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over het Five Forces (Porter) | Five Forces Analysis (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Influence of Internet

Impact of Internet on Industry
In his article called "Strategy and the Internet" (HBR, March 2001) M. Porter takes his Industry Structure framework one...

5 Forces model is a snapshot

Analyzing industry structure
Note that the 5 forces framework of Porter is a snapshot, a photo of the current industry's structure. At least equally ...

The Role of Competitors in Strategy and Business Failures

Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis
Gilad (2014) researched in what way and to what extent competitors do matter. Many people believe that competitors are o...

Five Forces in knowledge firms

Knowledge-intensive Firms
In an article in the Journal of Business Strategy (Vol. 26, no.4, 2005) Norman Sheenan makes a few interesting observati...

Five Forces in e-Banking

Online Banking
In an article in Services Marketing Quarterly (2006, Vol. 28 Issue 2), Alan D.Smith writes that strategically, the use o...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende het Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Five Forces overview

Overview Presentation
Porterís Five Forces Model of Industry - Structure and Competition. By Cliff Bowman & Timothy Devinney....

Typologies and Strategies of Co-opetition

Co-opetition, Strategic Partnerships, Strategic Collaboration, Strategic Clusters
Presentation about Co-opetition thereby especially focusing on the typologies and strategies of co-opetition. It include...

5 Forces Assessment

5 Forces Self-Assessment
Industry Analysis: The Five Forces. By Cole Ehmke, Joan Fulton, and Jay Akridge. This publication describes the five for...

How Businesses can Use Information Technology (IT) in Strategic Ways

Strategic Management, Information Technology
This presentation looks at Information Technology from a strategic point of view. In other words, it discusses in what w...

7 Steps for Creating a Strategic Business Plan

Strategic Planning, Strategic Management, Business Planning, Business Plan
Presentation about strategic planning and business planning, including the following sections: 1. What is a business pl...

Interview Porter: How to Apply the Five Forces Framework?

Applying the 5 Forces for Fundamental Industry Analysis
Interview Michael E. Porter, Professor at Harvard University on The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Topics:...

Interview Michael Porter: Getting Started with the 5 Forces and Involving Everybody

Initial Understanding of Industry Analysis
Interview Michael E. Porter, Professor at Harvard University on The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Topics:...

Interview Porter: The Basic Notion of the Five Forces

Initial understanding of the Five Competitive Forces
Interview with Michael E. Porter, Professor at Harvard University on The Five Competitive Forces That Shape Strategy Pa...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot het Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met: Concurrentievoordeel (Porter) |† Vier Industrie Veranderingstrajecten  |† Voordelen van de Moedermaatschappij † |† Kerncompetenties † |† The Value Net (Het Waardenetwerk), Co-opetition  |† Delta Model  |† Resource-Based Perspectief  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Organisatorische Configuraties  |† 3C's  |† Het Diamantmodel van Porter  |† Bricks en Kliks  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Verticale Integratie  |† Horizontale Integratie


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |†† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing & Verkoop  |†† Strategie & Innovatie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van het Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 30-3-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.