Vijf Krachtenmodel (Porter)
5 Krachtenanalyse

Kenniscentrum

   

Outside-in Business Strategie. Verklaring van het Vijf Krachtenmodel van Michael Porter.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Vijf Krachtenmodel (Porter)Wat is het Vijf Krachten model van Porter? Beschrijving

Het Vijf Krachtenmodel van Porter is een outside-in strategiehulpmiddel op business unit-niveau dat wordt gebruikt om een analyse te maken van de aantrekkelijkheid (waarde) van de structuur van een industrie. Deze 5 forcesanalyse wordt gemaakt door het identificeren van 5 fundamentele concurrentiekrachten:

 1. Entree door concurrenten. Hoe gemakkelijk of moeilijk is het voor nieuwkomers om te beginnen met concurreren? Welke barriŤres bestaan er?
 2. Dreiging van substituten. Hoe gemakkelijk kan een product of dienst worden vervangen (door andere), vooral door goedkopere?
 3. Onderhandelingspositie van kopers. Hoe sterk is de positie van afnemers? Kunnen zij samenwerken bij het bestellen van grote aantallen/volumes?
 4. Onderhandelingspositie van leveranciers. Hoe sterk is de positie van aanbieders? Zijn er veel potentiŽle leveranciers, zijn er maar een paar of is er zelfs sprake van een monopolie?
 5. Rivaliteit onder de bestaande spelers. Bestaat er sterke concurrentie tussen de bedrijven in de sector? Is er ťťn zeer dominante speler of zijn allen gelijk qua sterkte en grootte?

Soms wordt er nog een zesde concurrentiekracht toegevoegd:

 1. Overheid.

Het Competitive Forces-model van Porter is waarschijnlijk ťťn van de meest gebruikte hulpmiddelen bij het maken van bedrijfsstrategieŽn. Het model heeft zijn nut in veel situaties bewezen. Dit model van Porter is vooral sterk bij outside-in denken.


De dreiging van nieuwkomers hangt af van:

 • Schaalvoordelen
 • Kapitaal/investeringsvereisten
 • De omschakelingskosten voor de klant
 • Toegang tot de distributiekanalen in de industrie
 • Toegang tot technologie
 • Merkloyaliteit. Zijn de klanten loyaal?
 • De waarschijnlijkheid van vergelding door bestaande deelnemers in de industrie
 • Verordeningen van de overheid. Kunnen nieuwkomers bijvoorbeeld subsidies krijgen?

De dreiging van substituten hangt af van:

 • Kwaliteit. Is een substituut beter?
 • De bereidheid van kopers te substitueren.
 • De relatieve prijs en de prestatie van substituten.
 • De omschakelingskosten naar substituten. Is het gemakkelijk om naar een ander product over te gaan?

De onderhandelingspositie van leveranciers hangt af van:

 • Concentratie van leveranciers. Zijn er vele kopers en weinig dominante leveranciers? Vergelijk: Kraljic Matrix.
 • Branding. Is het merk van de leverancier sterk?
 • Winstgevendheid van leveranciers. Worden leveranciers gedwongen om de prijzen te verhogen?
 • Leveranciers dreigen om voorwaarts te integreren in de industrie (bijvoorbeeld: merkfabrikanten die hun eigen winkels dreigen op te zetten).
 • De eventuele dreiging van kopers om achterwaarts te integreren in de keten.
 • Rol van kwaliteit en service.
 • Is de industrie een belangrijke klantengroep voor de leveranciers?
 • Omschakelingskosten. Is het gemakkelijk voor leveranciers om nieuwe klanten te vinden?

De onderhandelingspositie van kopers hangt af van:

 • Concentratie van kopers. Zijn er een paar dominante kopers en vele verkopers in de industrie?
 • Differentiatie. Gaat het om standaardproducten?
 • Winstgevendheid van kopers. Worden kopers gedwongen om het hard te spelen?
 • Rol van kwaliteit en service.
 • Bedreiging van achterwaartse en voorwaartse integratie in de industrie.
 • omschakelingskosten. Is het gemakkelijk voor kopers om te veranderen van leverancier?

De intensiteit van rivaliteit tussen de huidige spelers hangt af van:

 • De structuur van de concurrentie. De rivaliteit zal intenser zijn als er veel kleine concurrenten of een aantal even grote concurrenten zijn; de rivaliteit zal minder zijn als de industrie een duidelijke marktleider heeft.
 • De structuur van de industriekosten. IndustrieŽn met hoge vaste kosten moedigen concurrenten aan te produceren bij volledige capaciteit en de prijzen indien nodig te verlagen.
 • Graad van productdifferentiatie. IndustrieŽn waar de producten commodities zijn (b.v. staal, steenkool) hebben een grotere rivaliteit.
 • Omschakelingskosten. De rivaliteit wordt verminderd wanneer de kopers hoge omschakelingskosten hebben.
 • Strategische doelstellingen. Als de concurrenten agressieve groeistrategieŽn uitvoeren, zal de rivaliteit intenser zijn. Als de concurrenten slechts winsten Ąuitmelkenď in een volwassen (mature) industrie, is de graad van rivaliteit typisch laag.
 • Exit-barriŤres. Wanneer de barriŤres voor het verlaten van een industrie hoog zijn, zal de concurrentie over het algemeen heviger zijn.

Sterke punten van het Vijf Krachten Model. Voordelen

 • Het model is een sterk hulpmiddel voor concurrentieanalyse op industrieniveau. Vergelijk: PEST Analyse
 • Het biedt nuttige input voor het uitvoeren van een Sterkte-zwakteanalyse.

Beperkingen van het Vijf Krachten model van Porter

 • Er moet op het volgende worden gelet bij het gebruiken van dit model: onderschat of onderbelicht niet het belang van de (bestaande) sterke punten van de organisatie (Inside-out strategie). Zie daarvoor: Kerncompetenties
 • Het model werd ontworpen voor het analyseren van individuele bedrijfsstrategieŽn. Het is ongeschikt voor gebruik voor synergieŽn en onderlinge afhankelijkheden binnen de portefeuille van grote bedrijven. Zie daarvoor: Voordelen van de Moedermaatschappij
 • Vanuit een meer theoretisch perspectief, doet het model geen recht aan de mogelijkheid dat een industrie aantrekkelijk zou kunnen zijn juist omdat bepaalde bedrijven daarin zitten.
 • Sommige mensen beweren dat omgevingen die gekenmerkt worden door snelle, systematische en radicale verandering, meer flexibelere, dynamische of zich ontwikkelende aanpakken voor strategieformulering nodig hebben. Zie: Ontwrichtende Innovatie
 • Soms kan het mogelijk zijn om volledig nieuwe markten te creŽren in plaats van te selecteren uit bestaande. Zie: Blue Ocean Strategie

Overzicht van het Boek ĄConcurrentiestrategieď

 • In Deel I bespreekt Porter de structuuranalyse van industrieŽn (met daarin de vijf krachten), de drie generieke concurrerentie strategieŽn (Kostleiderschap, Focus en Differentiatie). Dit biedt een uitstekend raamwerk voor het analyseren van concurrenten, concurrentiebewegingen, in- en verkoopstrategie, structuuranalyse binnen industrieŽn (strategische groepen, strategische mapping, mobiliteitsbarriŤres), en industrie-evolutie (levenscyclus, evolutionaire processen).
 • In Deel II bespreekt Porter concurrentiestrategie binnen diverse generieke industrieomgevingen. Zoals: gefragmenteerde industrieŽn (zonder echte marktleider), nieuwe industrieŽn, volwassen (mature) industrieŽn, teloorgaande industrieŽn en globale industrieŽn.
 • In Deel III bespreekt Porter strategische besluiten die bedrijven kunnen nemen. Zoals: verticale integratie (voorwaarts, achterwaarts, partnerships), capaciteitsuitbreiding en toetreding tot nieuwe industrieŽn/markten.

Boek: Michael E. Porter - Competitive Strategy -


Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Forum
  Veronderstellingen onder het 5 Forces Model
Het Vijf Krachten model kent twee basisveronderstellingen. De eerste is dat het doel van een bedrijf winstgevendheid op de lange termijn is. De tweede is dat de intensiteit van de concurrentie in de industrie noch een kwestie van toeval noch van pech...
     
 
  Porter's 5 Forces Framework in Non-competitive Situations?
Hi, what part of Porter's five forces framework is inappropriate for non-competitive situations?
I appreciate your help. Thanks....
     
 
  Why Porter's Monitor Consulting Company Failed
In 1983, Michael Porter co-founded his consulting company, the Monitor Group. In November 2012, Monitor was unable to pay its bills and filed for bankruptcy. One would think a strategy consulting firm would be able to avoid going into bankruptcy. Ast...
     
 
  The New Industrial Economics School
Industrial Economics (IE) involves the study of firms, industries and markets. It looks at firms of all sizes and a any industry, typically analyzing the decision making at the levels of the individual firm or industry. By using various models...
     
 
  Five Forces in Accounting Services Industry
What organizations / individuals / items contribute to or exert the force which can be observed in the accounting services industry?
What is the strength of the buyers' power from the perspective of a small or medium-sized accounting practice? H...
     
 
  Does Competition Increase the Need for Segmentation?
When a market becomes more and more competitive, does that require more emphasis on market segmentation? In other words: is increasing competition conducive to segmentation?...
     
 
  Who is the Buyer in the Internet Industry?
Can someone help to identify who plays the buyer role in the Internet industry? Is it the individual person? Or does it mean the buyer who acquires an Internet service? Like in the case of Google acquiring Youtube, is Google then one of the buyers in...
     
 
  How to Deal with Competitors in Five Forces Analysis?
Okay I understand the five forces, but when I'm trying to apply the model, where do I place other competitive rivals of the firm?
For example, if I am doing a five force analysis on supermarkets, in the competitive rivalry do I name other superm...
     
 
  The Conclusion based on the Five Forces Model
Who can tell more about the conclusion based on the 5 forces model after you have analyzed all competitive forces?
How do you conclude whether an industry is attractive or not in terms of low, moderate and high competition of each force?...
     
 
  MEDIA as the 7th Force in Porter's Five Forces
If media is added it would complement the Porter model of forces, as the media today have become an inevitably interwoven phenomenon in our personal and organizational lives. Also it is a primary instrument to catalyze the other forces....
     
 
  Apple Inc. and 5 Forces
Who can give some analysis about apple inc.'s use of Porter's five forces? Thank you......
     
 
  Porter's Five Forces is Excellent Tool
Porter's' five force theory is an excellent tool that is applicable to all areas of business along with its complement the PESTLE analysis. It allows the current and potential business owners to critically analyze the potential business domain and st...
     
 
  5 Forces in Emerging Industries
How can Porter's five forces model be applied within emerging industries?...
     
 
  Evolution in Our Expectations of Business and Porter's Model
One item that does not easily float to consciousness is the evolution in our expectations of business and how we define responsible business business behaviour. The model as originally conceived was so focus on what were the most well accepted...
     
 
  Substitution in the Five Forces Model
I am interested in 'substitutes' such as:
1. New inventions - e.g. Mobile phones as communicators
2. New applications of existing products - e.g. Internet on mobile phones
3. New technologies to gainfully use existing materials ...
     
 
  Porter 5 Forces and E-Commerce
How can we amplify the model into a e-commerce business? Has anyone an idea??...
     
 

Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Special Interest Group


Special Interest Group

Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Premium
  Basis of Five Forces Strategies
The five forces theory looks at strategy formulation from the industry(macro) perspective. The theory is hinged on the concept that different competitive activities of players in the industry impact an individual company's performance. However the li...
     
 
  Bargaining Power of Buyers. Examples
What precisely is bargaining power of buyers? Can you cite an example? Thank you....
     
 
  Business Networking: Forces are Getting Connected
I think, there is an interesting phenomena around us due to business networking. Can't we say that the basic model has now evolved into a more integrated one? I believe the 'forces' are now getting connected. For example, threat of new entrant...
     
 
  Measuring / Calculating the Five Forces of Porter?
Hi, can somebody help me how to calculate the co-efficients for each of the five forces. I understand all of the 5 forces might not be having the same weight. Also it would differ by industry....
     
 
  How does Information Technology alter Porter's 5 Forces
How does Information Technology alter each of the five competitive forces in Porter's five forces model?...
     
 
  Government as 6th Force in Porter's Five Forces
Who can give an explanation of the government factor in Porter's Five Forces? What is it? Who introduced it?...
     
 
  Assumptions of the Five Forces model
The Five Forces model has two basic premises. The first is that the goal of a business is long-term profitability. The second is that the intensity of competition in an industry is neither a matter of coincidence or bad luck. Competition is rooted in...
     
 

Expert Tips (ENG) - Five Forces (Porter) | Five Forces Analysis Premium
 

Influence of Internet

In his article called "Strategy and the Internet" (HBR, March 2001) M.Porter takes his Industry Structure framework one step further and argues...
Usage (application): Impact of Internet on Industry
 
 
 

5 Forces model is a snapshot

Note that the 5 forces framework of Porter is a snapshot, a photo of the current industry's structure. At least equally interesting is to know ...
Usage (application): Analyzing industry structure
 
 
 

Five Forces in knowledge firms

In an article in the Journal of Business Strategy (Vol. 26, no.4, 2005) Norman Sheenan makes a few interesting observations if Porter's Five Forces an...
Usage (application): Knowledge-intensive Firms
 
 
 

Five Forces e-Banking

In an article in Services Marketing Quarterly (2006, Vol. 28 Issue 2), Alan D.Smith writes that strategically, the use of the Internet is lowering ...
Usage (application): Online Banking
 
 
 

The Role of Competitors in Strategy and Business Failures

Gilad (2014) researched in what way and to what extent competitors do matter. Many people believe that competitors are often the main source of busine...
Usage (application): Competitive Strategy, Competitive Environment, Competitive Intelligence, Industry Analysis
 
 

Hulpbronnen - Vijf Krachtenmodel (Porter) | 5 Krachtenanalyse Premium
 

Nieuws

Vijfkrachtenmodel Porter
     
 

Nieuws

5-krachtenmodel Porter
     
 

Video's

Vijfkrachtenmodel Porter
     
 

Video's

5-krachtenmodel Porter
     
 

Presentaties

Vijfkrachtenmodel Porter
     
 

Presentaties

5-krachtenmodel Porter
     
 

Meer

Vijfkrachtenmodel Porter
     
 

Meer

5-krachtenmodel Porter
     

Vergelijk met: Concurrentievoordeel (Porter) |† Vier Industrie Veranderingstrajecten  |† Voordelen van de Moedermaatschappij † |† Kerncompetenties † |† The Value Net (Het Waardenetwerk), Co-opetition  |† Delta Model  |† Resource-Based Perspectief  |† BCG Matrix  |† Groeifasen  |† Distinctieve Eigenschappen  |† Organisatorische Configuraties  |† 3C's  |† Het Diamantmodel van Porter  |† Bricks en Kliks  |† 12 Principes van de Netwerkeconomie  |† Verticale Integratie  |† Horizontale Integratie


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |†† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing  |†† Strategie  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-8-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.