Strategisch Risicomanagement
(Slywotzky Drzik)

Kenniscentrum

Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Wat is Strategisch Risicomanagement? Beschrijving

Hoewel Adrian J. Slywotzky en John Drzik van Mercer niet de term Strategisch Risicomanagement (SRM) hebben uitgevonden, verdienen zij wel krediet voor hun uitstekende beschrijving ervan in een artikel in de Harvard Business Review van April 2005. SRM is een techniek die kan worden gebruikt voor het bedenken van en het uitrollen van een systematisch aanpak voor het managen van strategisch risico, de reeks van externe gebeurtenissen en trends die de groeibaan en aandeelhouderswaarde van een bedrijf kunnen verwoesten.


De auteurs onderscheiden 7 Klassen van Strategisch Risico, met onderliggende subcategorieŽn. (sommige typische tegenmaatregelen in cursief):

 1. Industrie
  • Uitholling van de marges - verplaats de concurrentie / werk samen†ratio
  • Toenemende R&D / kosten van kapitaalinvesteringen
  • Overcapaciteit
  • Commoditisatie
  • Deregulering
  • Verhoogde macht onder leveranciers
  • Extreme volatiliteit van de businesscyclus
 2. Technologie
  • Verschuiving in technologie - wed op twee paarden
  • Aflopen van een octrooi
  • Een proces raakt verouderd
 3. Merk
  • Erosie - definieer het werkingsgebied van de merkinvestering opnieuw, heralloceer uw merkinvestering
  • Instorting
 4. Concurrent
  • Opkomende globale rivalen
  • Geleidelijke marktaandeelwinner
  • Eenmalige unieke concurrent - creŽer een nieuw, niet overlappend bedrijfsontwerp
 5. Klant
  • Verschuiving van†de prioriteiten van de klant - creŽer en analyseer†interne informatie, voer snelle en goedkope marktexperimenten uit
  • Stijgende macht van klanten
  • Over-afhankelijkheid van een paar klanten
 6. Project - rangschik slim, ontwikkel uitzonderingsopties, waarbij de springplankmethode wordt aangewend
  • Mislukking van R&D
  • Mislukking van IT
  • Business development mislukking
  • Mislukking van een fusie of overname
 7. Stagnatie
  • Vlak of inzakkend volume - genereer Ąvraaginnovatieď
  • Volume omhoog, prijs daalt
  • Zwakke pijplijn

Let op: Bepaalde financiŽle, operationele, en gevarenrisico's kunnen potentieel ook van strategische betekenis zijn.


Oorsprong van Strategisch Risicomanagement. Geschiedenis

Het eerste gebruik van de term ĄStrategisch Risicomanagementď dat wij konden vinden was in een document getiteld ĄA framework for integrated risk management in international businessď, door: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Volume 23, Issue 2.


Miller beschrijft vijf Ągeneriekeď reacties op strategische omgevingsonzekerheden, welke zijn: vermijden, controleren, samenwerken, imitateren, en flexibel zijn:

 1. Vermijden van onzekerheid komt voor wanneer het management het risico verbonden aan het opereren in een bepaalde product of geografische markt als onaanvaardbaar beschouwt. Voor een bedrijf dat reeds actief is in een zeer onzekere markt, omvat het vermijden van onzekerheid het verlaten van de markt, door het desinvesteren van de gespecialiseerde activa toegewijd aan het dienen van deze†markt. Voor bedrijven die nog niet aan een markt deelnemen, omvat het vermijden van onzekerheid het uitstellen van marktintrede totdat†de industrieonzekerheden tot aanvaardbare niveaus verminderen.
 2. Bedrijven zouden kunnen†proberen om belangrijke†omgevingsfactoren†te†controleren om onzekerheden te verminderen. Managers zijn hier geneigd om te†proberen om onzekere variabelen te controleren eerder dan de onzekerheden passief te behandelen†als beperkingen waarbinnen zij moeten opereren. Voorbeelden van controlestrategieŽn omvatten:
  • politieke activiteiten (b.v. lobbyen voor of tegen wetten, verordeningen, of handelsbeperkingen),
  • het bereiken van marktmacht, en
  • strategische zetten uitvoeren die concurrenten in voorspelbaardere (en voordeligere) gedragspatronen bedreigen.
 3. Samenwerkingsreacties zijn verschillend van controlereacties, omdat zij multilaterale overeenkomsten inhouden, eerder dan unilaterale controle, als middel om reductie van onzekerheid te bereiken. Het management van onzekerheid door coŲrdinatie resulteert in verhoogde onderlinge afhankelijkheid van gedrag en in een reductie van de autonomie van de coŲrdinerende organisaties. SamenwerkingsstrategieŽn om onzekerheid te verminderen omvatten:
  • lange termijn contractuele overeenkomsten met leveranciers of kopers,
  • vrijwillige terughoudendheid van concurrentie,
  • allianties of gezamenlijke ondernemingen,
  • franchising†overeenkomsten,
  • technologie licentieovereenkomsten, en
  • participatie in consortia.
 4. Bedrijven kunnen hun toevlucht nemen tot imitatie van strategieŽn van rivaliserende organisaties om aan onzekerheid het hoofd te bieden. Dit gedrag kan resulteren in coŲrdinatie onder de industrierivalen. Maar de basis van deze coŲrdinatie is duidelijk verschillend van die onder controle of samenwerkingsstrategieŽn. In dit geval, worden geen directe controle of samenwerkingsmechanisme gebruikt. Eerder, kan een industrieleider de reactie van rivalen voorspellen omdat hun reacties slechts na-ijlende imitaties zijn van zijn eigen strategische bewegingen. ImitatiestrategieŽn (Ąvolg-de-leider-gedragď) impliceert tarief- en productstrategieŽn welke die van de industrieleider volgen.
  De imitatie van product- en procestechnologieŽn zou een een levensvatbare goedkope strategie in sommige industrieŽn kunnen zijn [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Maar de onzekerheid over de onderliggende technologie van concurrerende bedrijven kan zulk een strategie uitsluiten [Lippman & Rumelt 1982].
 5. Een vijfde algemene categorie van strategische reacties op omgevingsonzekerheden omvat management maatregelen†om†verhoogde†organisatorische flexibiliteit te bewerkstelligen. In tegenstelling tot controle en samenwerkingsstrategieŽn die proberen om de voorspelbaarheid van belangrijke†omgevingsonzekerheden te verhogen, verhogen de flexibiliteitreacties de interne reactiesnelheid. De voorspelbaarheid van externe factoren wordt onveranderd gelaten. Het meest aangehaalde voorbeeld van flexibiliteit in de strategieliteratuur is product of geografische marktdiversificatie. Diversificatie vermindert het bedrijfsrisico door betrokkenheid in diverse productlijnen en/of geografische markten met opbrengsten die minder dan volkomen gecorreleerd zijn.

Gebruik van Strategisch Risicomanagement. Toepassingen

Stappen in het Strategisch Risicomanagement proces

 1. Identificeer en beoordeel risico's (ernstigheid, waarschijnlijkheid, timing, waarschijnlijkheid in de tijd).
 2. Breng risico's in kaart†(creŽer een strategische risicokaart).
 3. Kwantificeer risico's (in een gebruikelijke meeteenheid - d.w.z. economic capital at risk, market value at risk).
 4. Identificeer potentiŽle positieve gevolgen van risico's (als het bedrijf het risico in een kans verandert).
 5. Ontwikkel risicoverzachtingactieplannen (door risicoteams).
 6. Pas kapitaal besluiten aan (kapitaaltoewijzing en kapitaalstructuur).

Sterke punten van Strategisch Risicomanagement. Voordelen

 • Voorbereiding voor een belangrijk risico maakt matiging mogelijk van dat risico en is zinnig†om de stabiliteit van het bedrijf te beschermen.
 • Als u zich beter op risico's voorbereid dan uw concurrenten, die simpelweg risico's op de Ąoudeď manier managen, hebt u een bron van concurrentievoordeel.
 • Hulpmiddel om systematisch over de toekomst te denken en kansen te identificeren.
 • U kunt strategische bedreigingen in groeikansen veranderen. U kunt van†de verdediging in de aanval gaan.
 • Waarschijnlijk zijn de voordelen van SRM belangrijker dan die van andere, minder strategische vormen van het managen van risico's.
 • Het vermijden van van insolventierisico's of winstvolatiliteit.
 • Als u uw GAAP / IAS volatiliteit kunt verminderen, kan dit betekenen dat u een betere status onder†analisten zult hebben.
 • U kunt uw kapitaal beter gebruiken en de kosten ervan drukken.
 • Organiseer systemen en processen die het†Risk-Adjusted Return on Capital van het bedrijf verhogen.
 • Bescherm uw†corporate reputatie.
 • Helpt bedrijven om aanvullende regelgevings-†en wetgevingsaanvallen af te weren op hoe zij hun onderneming runnen.
 • Helpt corporate leidinggevenden om zich†tegen juridische processen van de soort te verdedigen die tegen de leidinggevenden van het vroegere Enron, Tyco en van WorldCom zijn ingediend.

Beperkingen van Strategisch Risicomanagement. Nadelen

 • Strategische risico's zijn maar ťťn van de vier categorieŽn van risico's (anderen zijn: financieel, gevaarlijk, en operationeel risico).
 • Bepaalde risico's kunnen niet repareerbare schade veroorzaken ondanks anticiperen en voorbereiding (ĄOvermachtď).
 • Geen bedrijf kan alle risicogebeurtenissen voorzien.
 • SRM is geen†afvink oefening: er zijn wezenlijke kosten en inspanningen betrokken bij SRM.
 • Een belangrijke potentiŽle kwestie bij het bereiken van vooruitgang op het gebied van†SRM is dat in het licht van Sarbanes-Oxley en andere post-Enronontwikkelingen, bedrijven SRM waarschijnlijk zouden kunnen bekijken als slechts nog weer een regelgeving die aan hen wordt opgelegd, eerder dan nieuwe Ąbasisregelsď die, als zij enthousiast worden gevolgd, het potentieel†hebben om een globaal concurrentievoordeel te bieden en aandeelhouderswaarde te verbeteren.

Veronderstellingen van Strategisch Risicomanagement. Voorwaarden

 • Het is mogelijk om voorbereidingen te treffen voor belangrijke toekomstige risico's.
 • Voorbereidingen treffen is nuttig.
 • Het is mogelijk om risico's in kansen te veranderen.

Strategisch Risicomanagement Special Interest Group


Special Interest Group (12 leden)

Forum over Strategisch Risicomanagement  

De meest recente onderwerpen over: Strategisch Risicomanagement.


Does Risk Management Increase Strategic Risk?
In most organizations, risk management is considered a vital function and attracts great attention from C-suite officers (...)
4
2 reacties
 
An 8th Class of Strategic Risk?
I would like to suggest "People" (human resources) as another class of strategic risk (management). People are vital: - (...)
2
0 reacties
 
Classes of Political Risk. Types
There turn out to be no less than 10 types of political risk. I stumbled on this useful list and thought I'd share it si (...)
1
0 reacties
 
Best Practices over Strategisch Risicomanagement

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


🥇 Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into? Does (...)
19
16 reacties

 
🥈 The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely , but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation (...)
16
15 reacties

 
🥉 Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management proce (...)
14
1 reacties

 
Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much. (...)
8
1 reacties

 
SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences a (...)
7
0 reacties

 
Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic i (...)
5
3 reacties

 
How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you (...)
4
0 reacties

 
Strategic Risk Management in Agri Business
Can anybody explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk? (...)
4
3 reacties

 
Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue whe (...)
2
0 reacties

 
ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 w (...)
1
1 reacties

 
Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation? (...)
1
1 reacties

 
Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on (...)
1
0 reacties

 
Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this (...)
0
0 reacties

 
Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks... Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate. (...)
-1
0 reacties

 
SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa? (...)
-1
1 reacties

 
Expert Tips over Strategic Risk Management (Engels)

Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Risk Universe Model

Project Risk Reporting (...)
   
 
 
 

The Levels of Risk

Risk Hierarchy (...)
   
 
 
 

E&Y Risk Radar

Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks (...)
   
 
 
 

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management (...)
   
 
 
 

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process (...)
   
 
 
 

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities (...)
   
 
 
 

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes (...)
   
 
 
 

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices (...)
   
 
 
 

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management (...)
   
 
 
 

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management (...)
   
 
 
 

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management (...)
   
 
 
 

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management (...)
   
 
 
 

Critical Components of Risk Management Platform

Risk Management (...)
   
 
 
 
Informatiebronnen over Strategisch Risicomanagement

Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.Vergelijk met het Strategisch Risicomanagement van Slywotzky en van Drzik: Scenarioplanning  |† Kredietrisicobeheer  |† Speltheorie (Game Theory)  |† Plausibiliteitstheorie  |† PEST Analyse  |† Crisismanagement † |† Real Options-analyse  |† CAPM  |† Turnaroundmanagement


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

Bent u een expert in Strategisch Risicomanagement? Meld u gratis aan

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Laatst bijgewerkt op: 25-9-2020. Alle namen ô van hun eigenaren.