Strategisch Risicomanagement
(Slywotzky Drzik)

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

99 items • 437.332 bezoeken


Samenvatting

Wat is Strategisch Risicomanagement? Beschrijving

Hoewel Adrian J. Slywotzky en John Drzik van Mercer niet de term Strategisch Risicomanagement (SRM) hebben uitgevonden, verdienen zij wel krediet voor hun uitstekende beschrijving ervan in een artikel in de Harvard Business Review van April 2005. SRM is een techniek die kan worden gebruikt voor het bedenken van en het uitrollen van een systematisch aanpak voor het managen van strategisch risico, de reeks van externe gebeurtenissen en trends die de groeibaan en aandeelhouderswaarde van een bedrijf kunnen verwoesten.


De auteurs onderscheiden 7 Klassen van Strategisch Risico, met onderliggende subcategorieŽn. (sommige typische tegenmaatregelen in cursief):

 1. Industrie
  • Uitholling van de marges - verplaats de concurrentie / werk samen†ratio
  • Toenemende R&D / kosten van kapitaalinvesteringen
  • Overcapaciteit
  • Commoditisatie
  • Deregulering
  • Verhoogde macht onder leveranciers
  • Extreme volatiliteit van de businesscyclus
 2. Technologie
  • Verschuiving in technologie - wed op twee paarden
  • Aflopen van een octrooi
  • Een proces raakt verouderd
 3. Merk
  • Erosie - definieer het werkingsgebied van de merkinvestering opnieuw, heralloceer uw merkinvestering
  • Instorting
 4. Concurrent
  • Opkomende globale rivalen
  • Geleidelijke marktaandeelwinner
  • Eenmalige unieke concurrent - creŽer een nieuw, niet overlappend bedrijfsontwerp
 5. Klant
  • Verschuiving van†de prioriteiten van de klant - creŽer en analyseer†interne informatie, voer snelle en goedkope marktexperimenten uit
  • Stijgende macht van klanten
  • Over-afhankelijkheid van een paar klanten
 6. Project - rangschik slim, ontwikkel uitzonderingsopties, waarbij de springplankmethode wordt aangewend
  • Mislukking van R&D
  • Mislukking van IT
  • Business development mislukking
  • Mislukking van een fusie of overname
 7. Stagnatie
  • Vlak of inzakkend volume - genereer Ąvraaginnovatieď
  • Volume omhoog, prijs daalt
  • Zwakke pijplijn

Let op: Bepaalde financiŽle, operationele, en gevarenrisico's kunnen potentieel ook van strategische betekenis zijn.


Oorsprong van Strategisch Risicomanagement. Geschiedenis

Het eerste gebruik van de term ĄStrategisch Risicomanagementď dat wij konden vinden was in een document getiteld ĄA framework for integrated risk management in international businessď, door: Miller, Kent D., Journal of International Business Studies, 00472506, 1992, Volume 23, Issue 2.


Miller beschrijft vijf Ągeneriekeď reacties op strategische omgevingsonzekerheden, welke zijn: vermijden, controleren, samenwerken, imitateren, en flexibel zijn:

 1. Vermijden van onzekerheid komt voor wanneer het management het risico verbonden aan het opereren in een bepaalde product of geografische markt als onaanvaardbaar beschouwt. Voor een bedrijf dat reeds actief is in een zeer onzekere markt, omvat het vermijden van onzekerheid het verlaten van de markt, door het desinvesteren van de gespecialiseerde activa toegewijd aan het dienen van deze†markt. Voor bedrijven die nog niet aan een markt deelnemen, omvat het vermijden van onzekerheid het uitstellen van marktintrede totdat†de industrieonzekerheden tot aanvaardbare niveaus verminderen.
 2. Bedrijven zouden kunnen†proberen om belangrijke†omgevingsfactoren†te†controleren om onzekerheden te verminderen. Managers zijn hier geneigd om te†proberen om onzekere variabelen te controleren eerder dan de onzekerheden passief te behandelen†als beperkingen waarbinnen zij moeten opereren. Voorbeelden van controlestrategieŽn omvatten:
  • politieke activiteiten (b.v. lobbyen voor of tegen wetten, verordeningen, of handelsbeperkingen),
  • het bereiken van marktmacht, en
  • strategische zetten uitvoeren die concurrenten in voorspelbaardere (en voordeligere) gedragspatronen bedreigen.
 3. Samenwerkingsreacties zijn verschillend van controlereacties, omdat zij multilaterale overeenkomsten inhouden, eerder dan unilaterale controle, als middel om reductie van onzekerheid te bereiken. Het management van onzekerheid door coŲrdinatie resulteert in verhoogde onderlinge afhankelijkheid van gedrag en in een reductie van de autonomie van de coŲrdinerende organisaties. SamenwerkingsstrategieŽn om onzekerheid te verminderen omvatten:
  • lange termijn contractuele overeenkomsten met leveranciers of kopers,
  • vrijwillige terughoudendheid van concurrentie,
  • allianties of gezamenlijke ondernemingen,
  • franchising†overeenkomsten,
  • technologie licentieovereenkomsten, en
  • participatie in consortia.
 4. Bedrijven kunnen hun toevlucht nemen tot imitatie van strategieŽn van rivaliserende organisaties om aan onzekerheid het hoofd te bieden. Dit gedrag kan resulteren in coŲrdinatie onder de industrierivalen. Maar de basis van deze coŲrdinatie is duidelijk verschillend van die onder controle of samenwerkingsstrategieŽn. In dit geval, worden geen directe controle of samenwerkingsmechanisme gebruikt. Eerder, kan een industrieleider de reactie van rivalen voorspellen omdat hun reacties slechts na-ijlende imitaties zijn van zijn eigen strategische bewegingen. ImitatiestrategieŽn (Ąvolg-de-leider-gedragď) impliceert tarief- en productstrategieŽn welke die van de industrieleider volgen.
  De imitatie van product- en procestechnologieŽn zou een een levensvatbare goedkope strategie in sommige industrieŽn kunnen zijn [Mansfield, Schwartz & Wagner 1981]. Maar de onzekerheid over de onderliggende technologie van concurrerende bedrijven kan zulk een strategie uitsluiten [Lippman & Rumelt 1982].
 5. Een vijfde algemene categorie van strategische reacties op omgevingsonzekerheden omvat management maatregelen†om†verhoogde†organisatorische flexibiliteit te bewerkstelligen. In tegenstelling tot controle en samenwerkingsstrategieŽn die proberen om de voorspelbaarheid van belangrijke†omgevingsonzekerheden te verhogen, verhogen de flexibiliteitreacties de interne reactiesnelheid. De voorspelbaarheid van externe factoren wordt onveranderd gelaten. Het meest aangehaalde voorbeeld van flexibiliteit in de strategieliteratuur is product of geografische marktdiversificatie. Diversificatie vermindert het bedrijfsrisico door betrokkenheid in diverse productlijnen en/of geografische markten met opbrengsten die minder dan volkomen gecorreleerd zijn.

Gebruik van Strategisch Risicomanagement. Toepassingen

Stappen in het Strategisch Risicomanagement proces

 1. Identificeer en beoordeel risico's (ernstigheid, waarschijnlijkheid, timing, waarschijnlijkheid in de tijd).
 2. Breng risico's in kaart†(creŽer een strategische risicokaart).
 3. Kwantificeer risico's (in een gebruikelijke meeteenheid - d.w.z. economic capital at risk, market value at risk).
 4. Identificeer potentiŽle positieve gevolgen van risico's (als het bedrijf het risico in een kans verandert).
 5. Ontwikkel risicoverzachtingactieplannen (door risicoteams).
 6. Pas kapitaal besluiten aan (kapitaaltoewijzing en kapitaalstructuur).

Sterke punten van Strategisch Risicomanagement. Voordelen

 • Voorbereiding voor een belangrijk risico maakt matiging mogelijk van dat risico en is zinnig†om de stabiliteit van het bedrijf te beschermen.
 • Als u zich beter op risico's voorbereid dan uw concurrenten, die simpelweg risico's op de Ąoudeď manier managen, hebt u een bron van concurrentievoordeel.
 • Hulpmiddel om systematisch over de toekomst te denken en kansen te identificeren.
 • U kunt strategische bedreigingen in groeikansen veranderen. U kunt van†de verdediging in de aanval gaan.
 • Waarschijnlijk zijn de voordelen van SRM belangrijker dan die van andere, minder strategische vormen van het managen van risico's.
 • Het vermijden van van insolventierisico's of winstvolatiliteit.
 • Als u uw GAAP / IAS volatiliteit kunt verminderen, kan dit betekenen dat u een betere status onder†analisten zult hebben.
 • U kunt uw kapitaal beter gebruiken en de kosten ervan drukken.
 • Organiseer systemen en processen die het†Risk-Adjusted Return on Capital van het bedrijf verhogen.
 • Bescherm uw†corporate reputatie.
 • Helpt bedrijven om aanvullende regelgevings-†en wetgevingsaanvallen af te weren op hoe zij hun onderneming runnen.
 • Helpt corporate leidinggevenden om zich†tegen juridische processen van de soort te verdedigen die tegen de leidinggevenden van het vroegere Enron, Tyco en van WorldCom zijn ingediend.

Beperkingen van Strategisch Risicomanagement. Nadelen

 • Strategische risico's zijn maar ťťn van de vier categorieŽn van risico's (anderen zijn: financieel, gevaarlijk, en operationeel risico).
 • Bepaalde risico's kunnen niet repareerbare schade veroorzaken ondanks anticiperen en voorbereiding (ĄOvermachtď).
 • Geen bedrijf kan alle risicogebeurtenissen voorzien.
 • SRM is geen†afvink oefening: er zijn wezenlijke kosten en inspanningen betrokken bij SRM.
 • Een belangrijke potentiŽle kwestie bij het bereiken van vooruitgang op het gebied van†SRM is dat in het licht van Sarbanes-Oxley en andere post-Enronontwikkelingen, bedrijven SRM waarschijnlijk zouden kunnen bekijken als slechts nog weer een regelgeving die aan hen wordt opgelegd, eerder dan nieuwe Ąbasisregelsď die, als zij enthousiast worden gevolgd, het potentieel†hebben om een globaal concurrentievoordeel te bieden en aandeelhouderswaarde te verbeteren.

Veronderstellingen van Strategisch Risicomanagement. Voorwaarden

 • Het is mogelijk om voorbereidingen te treffen voor belangrijke toekomstige risico's.
 • Voorbereidingen treffen is nuttig.
 • Het is mogelijk om risico's in kansen te veranderen.

Special Interest Group

Strategisch Risicomanagement Special Interest Group.Special Interest Group (14 leden)

Forum

Forumdiscussies over Strategisch Risicomanagement. Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Strategisch Risicomanagement

 

🔥 NIEUW COSO ERM Framework
Het COSO model is integrale beheersing van de organisatie.Het strekt zich uitt over zowel de beheersing van strategische doelen als de beheersing van de operatie. Het COSO model kent drie dimensies:...
9
 
1 reacties
Enterprise Risk Management versus Strategic Risk Management
These days the importance of managing all risks together has been recognized by organizations. Any risk management process in a firm must include interactions between all risks which mainly are hazard...
15
 
1 reacties
Strategic Risk Identification and Mitigation in Banking
Dear all, how to mitigate and identify strategic risk that occurs in banking industry? Thank you very much....
8
 
1 reacties
SRM Experiences and Results
The article deeply describes the academic values of the term Strategic Risk Management. Who can share some experiences and results on the managerial application of SRM in the real world of business an...
7
 
Does Risk Management Increase Strategic Risk?
In most organizations, risk management is considered a vital function and attracts great attention from C-suite officers. However, according to Steven Denning, the author of "The Age of Agile" and a s...
4
 
2 reacties
How to Manage Unavoidable Risk
Truly unavoidable risk can be managed only in a sense, the risk themselves are unavoidable. Therefore to manage them you mitigate the effects or potential effects, not the risk themselves. Contingency...
4
 
Strategic Risk Management in Agri Business
Can anybody explain how SRM can be used in agribusiness sector i.e. how to mitigate the risk?...
4
 
3 reacties
Involve SRM when making Strategic Decisions
Many companies do not consider the strategic risk involved when making strategic decisions. It thus becomes an issue when a strategic risk arises....
2
 
An 8th Class of Strategic Risk?
I would like to suggest "People" (human resources) as another class of strategic risk (management). People are vital:
- Working towards the common goal
- Identifying the right skills, experi...
2
 
ISO 31000 on Risk Management
The ISO have introduced a standard, ISO 31000 on risk management. Excellent, especially with the accompanying Guide 73 which is the risk management vocabulary that standardises many definitions, terms...
1
 
1 reacties
Strategies for Investment Risk Mitigation
What are strategies for risk mitigation?...
1
 
1 reacties
Opportunism in Risk Management
How many times have we come across situations where middle management is deeply involved in risk avoidance but people on the Corporate Board have not adopted Risk Management as a policy? In one case w...
1
 
Classes of Political Risk. Types
There turn out to be no less than 10 types of political risk. I stumbled on this useful list and thought I'd share it since this is a risk management forum.

1. GEOPOLITICS Interstat...
1
 
Risk Management for Beginners
How to introduce risk management for those who are not aware of derivative markets (novice)? The reason for asking this question is that beginners find it difficult to understand hedging process & for...
0
 
SRM for Central Banks?
How can SRM be applied to central banks in southern africa?...
-1
 
1 reacties
Go find Risks... Embracing Risks
Go find risks... don't be afraid of risks...
Without risks there is no profit. So get a brave heart and navigate....
-1
 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Strategisch Risicomanagement. Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


Current Economic Conditions and Strategic Risk Management
How can we explain the current recession in the light of SRM? Which of above categories does this period fit into?
Does this come under uncertainties clause? How can we include risk solutions to ...
19
 
16 reacties

The Organizational Drag of Risk Management Must be Diminished
Regulators and organizational leaders were largely unprepared for the 2008 financial crisis, but reacted strongly after it occurred. This has led to a situation in which risk managementís operational ...
16
 
15 reacties

Strategic Expenditures (StratEx)
A useful recommendation by Robert Kaplan and David Norton is to create a new expenditure category to protect strategic investment projects and assets from slash-and-burn cost cutting exercises during...
5
 
3 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over Strategic Risk Management (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Risk Universe Model

Project Risk Reporting
An increased need of large businesses for proper risk management, has led to the development of hierarchical structures ...

The Levels of Risk

Risk Hierarchy
The following hierarchy describes risks types from global down to project level: 1. World system risks: political condi...

E&Y Risk Radar

Monitoring, Weighting and Prioritization of Risks
An effective tool used for Risk Management purposes have been developed by Ernst & Young to allow organizations monitor,...

Pitfalls of Traditional Risk Analysis

Risk Management, Crisis Management
In their 2000 book "Managing Crises Before they happens" Mitroff and Anagnos explain their critics on traditional risks...

Critical Success Factors of RM

Improve your RM process
In E&Y's 2009 Risk Management Survey executives of large organizations highlighted 9 key factors for successful risk man...

Strategic versus Financial Risk Management

Comparison of Typical Activities
STRATEGIC Risk Management in a company usually refers to the following activities: 1. Risk Identification: identificat...

How to Design Experiments to Support Decision-making on Strategic Innovations

Strategic Innovation, Strategic Decision-making, Strategic Experimenting, Experiments, Strategic Testing, Innovation Tes
The probability of success of a major innovation is difficult to assess. Statistics and other datasets only provide info...

How to Link Risk Management and Strategy?

Strategic Risk Management, Best Practices
Firms practicing strategic risk management: 1. Create value by embracing risks, shaping risks, and exploiting flexibili...

Align Strategy and Risk Management

Performance-Aligned Risk Management
In a recent white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management", which was p...

Taking Risk Management from Control and Compliance into a Competitive Advantage

Strategic Risk Management
Since events tend to be repetitive over time, many management experts support the idea that an effective risk management...

Why Society is More Risky than Before

Understanding New Risk Categories, Risk Management
In his 1992 book "Risk Society: Towards a New ModernityĒ, Ulrich Beck describes new risk scenarios that companies have t...

Align Your Risk Management Strategy with Investors' View on Risk

Strategic Risk Management, Transparant Risk Management
Risk is an essential part of any investment. Modern organizations are giving more attention to their risk profile to be...

Critical Components of Risk Management Platform

Risk Management
According to white paper titled "Foundations of GRC: Enhancing Business Performance Through Risk Management" by Michael ...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Strategisch Risicomanagement. Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Scenario Planning and Risk Management in Uncertain Business Enviroment

Scenario Planning, Risk Management, Strategic Uncertainty
Extensive and detailed presentation. Topics: - Integrated Risk Management Framework - Strategic Management Framework ...

Enterprise Risk Management and Integrated Risk Management

Enterprise Risk Management, Risk Management
Extensive presentation related to risk management. The presentation includes the following sections: 1. Introduction 2...

The Risk Management Process in Steps

Risk Management Steps, Strategic Risk Management, Process of Risk Management
This presentation elaborates on the risk management process, including some important steps in this process. The present...

Steps in Strategic Risk Management Process

Risk Management, Decision-making
Presentation that outlines a standard Risk Management Process in 7 main steps, with sections further detailing each ste...

Example Risk Register

Risk Management
List of 30 typical risk categories. Risk category, description, consequences....

How to Apply the COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework

Enterprise Risk Management, COSO ERM Framework
This presentation elaborates on the concept of Enterprise Risk Management and the COSO ERM Framework, sections: 1. What...

Managing Risks Through Internal Controls

Internal Controls, Risk Management
Interesting presentation about internal controls in organizations. The presentation includes he following sections: 1. ...

The Six Basic Questions of Risk Management: Introduction to Risk Management

Initial Understanding of Risk Management, Risk Management Introduction
Managing risk is essentially a process of asking and answering six relatively easy questions no matter what setting (per...

The Importance of Reputational Risk and Managing it

Reputation Management, Risk Management
This presentation focuses mainly on the importance of reputational risk and the necessity of reputational risk managemen...

Business Continuity Management and Disaster Recovery Management

Business Continuity Planning, Disaster Recovery Planning, Crisis Management, Organizational Absorption
Presentation about Business Continuity Planning (BCP) and Disaster Recovery Planning (DRP). The presentation includes th...

Using Big Data for Competitive Advantage

Customer Analysis, Data Management
Presentation about unstructured consumer information, or Big Data. Big Data Ė if processed correctly - can give companie...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Strategisch Risicomanagement.


Nieuws

Nieuws

Video's

Video's

Presentaties

Presentaties

 
Boeken

Boeken

Academisch

Academisch

Meer

Meer


Vergelijk met het Strategisch Risicomanagement van Slywotzky en van Drzik: Scenarioplanning  |† Kredietrisicobeheer  |† Speltheorie (Game Theory)  |† Plausibiliteitstheorie  |† PEST Analyse  |† Crisismanagement † |† Real Options-analyse  |† CAPM  |† Turnaroundmanagement


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Kennis & Ontastbare Zaken  |† Strategie & Innovatie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Strategisch Risicomanagement? Word onze SIG-leiderOver 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.0 - Laatst bijgewerkt op: 30-1-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.