Sterkte-zwakteanalyse

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

233 items • 2.592.256 bezoeken


Samenvatting
Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Wat is een Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)? Beschrijving

Een sterkte-zwakteanalyse is een hulpmiddel dat in management en strategieformulering wordt gebruikt. Deze analyse kan helpen om de Sterktes (Strenghts), de Zwaktes (Weaknesses), de Kansen (Opportunities) en de Bedreigingen (Threats) van een bepaald bedrijf te identificeren.


Sterktes en Zwaktes zijn interne factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Zij zijn activa, vaardigheden of middelen welke een bedrijf tot zijn beschikking heeft, in vergelijking met zijn concurrenten. Zij kunnen worden gemeten d.m.v.†interne beoordelingen of externe benchmarking.


Kansen en de Bedreigingen zijn externe factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Een bedrijf kan deze niet controleren. Zij komen ofwel voort uit de dynamiek van de concurrentie in de industrie/markt, of uit demografische-, economische-, politieke-, technische-, sociale-, juridische- of culturele factoren (zie PEST-Analyse).


Typische voorbeelden van factoren in een Sterkte-zwakteanalysediagram:


Sterktes

 • Specialistische marketingdeskundigheid
 • Exclusieve toegang tot natuurlijke rijkdommen
 • Octrooien
 • Nieuw, innovatief product of dienst
 • De locatie van een bedrijf
 • Kostenvoordeel door eigen know-how
 • Kwaliteitsprocessen en procedures
 • Sterk merk of reputatie

Zwaktes

 • Gebrek aan marketingdeskundigheid
 • Niet gedifferentieerde producten en diensten (d.w.z. in vergelijking†met uw concurrenten)
 • Locatie van uw bedrijf
 • Concurrenten hebben betere toegang tot distributiekanalen
 • Slechte kwaliteit van goederen of diensten
 • Beschadigde reputatie

Kansen

 • Ontwikkelende markt (China, Internet)
 • Fusies,†joint†ventures†of strategische allianties
 • Zich bewegend in nieuwe aantrekkelijke marktsegmenten
 • Een nieuwe internationale markt
 • Vrijere regelgeving
 • Verwijdering van internationale handelsbelemmeringen
 • Een markt die door een zwakke concurrent wordt geleid

Bedreigingen

 • Een nieuwe concurrent in uw eigen thuismarkt
 • Prijsoorlog
 • Concurrent heeft een nieuw, innovatieve vervangingsproduct of dienst
 • Nieuwe regelgeving
 • Toename van handelsbelemmeringen
 • Een potentiŽle nieuwe belastingheffing op uw product of dienst

Iedere organisatie moet proberen een passende (strategische) 'fit' te creŽren†met zijn externe omgeving. Het SWOT diagram is een bijzonder geschikt hulpmiddel om de (interne) sterke punten en zwakke punten van een bedrijf en de (externe) kansen en bedreigingen te analyseren. Maar het beschrijven van deze zaken op zich is alleen nog maar de eerste stap. Om een echt goede 'fit' te creŽren met de externe omgeving moeten deze worden toegepast en dat is vaak het moeilijkste werk.


Confrontatiematrix

Een hulpmiddel om de interne factoren met de externe factoren te combineren is de† Confrontatiematrix.


Kansen

Bedreigingen

Sterktes

Aanvallen

sterke punten gebruiken om kansen te benutten


Verdedigen

sterke punten gebruiken om bedreigingen af te weren

Zwaktes

Versterken

zwaktes verbeteren om kansen te benutten


Overleven

zwaktes versterken om bedreigingen af te weren


Vaak wijzen de twee kolommen van een SWOT-diagram in werkelijkheid†in tegenovergestelde richtingen. Strategiemanagers moeten nog de paradox behandelen van het creŽren van afstemming van de onderneming op de omgeving. Dit kan worden gedaan door middel van†'outside-in' (markt-gedreven) strategieformulering of door middel van†(middelen-gedreven) 'inside-out' strategieformulering.


Let op: een sterkte-zwakteanalyse kan men ook toepassen op concurrenten. Vaak geeft dit interessante nieuwe perspectieven.


Special Interest Group

Toetreden

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Special Interest Group.Special Interest Group (429 leden)

Forum

Nieuw Onderwerp

Forum over Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).


Gebruik van Swot analyse
Een SWOT analyse wordt vaak gebruikt in een vroeg stadium van strategische of marketingplanning voor besluitvorming, pro (...)
13
 
1 reacties
SWOT of Vijfkrachtenmodel van Porter voor Externe Analyse
Voor de externe analyse is het ook mogelijk om het vijfkrachtenmodel van Porter te gebruiken. Hiermee is het ook mogelij (...)
12
 
1 reacties
De Stappen in het SWOT-proces
Hier is een opgave van de typische fasen in een middelgroot SWOT proces (wijzig indien en waar nodig).
1. Bepaal du (...)
4
 
1 reacties
Is iets een Kans of Bedreiging?
Je kan nog behoorlijk discussies hebben over of iets een bedreiging is of een kans. Wanneer een bedrijf vroegtijdig een (...)
2
 
3 reacties
🔥 NIEUW Methode voor Organisatieanalyse
Ik heb meer info nodig tav het schrijven van een organisatieanalyse.
Welke methode zou goed zijn in de gezondheidsz (...)
0
 
4 reacties
Combine SWOT Analysis with 5 Ps
I always do a SWOT analysis against the 5 Ps. People, Product, Promotion, Place and last of all Price. (...)
13
 
Design Shool Theory vs. SWOT
Whats the difference between a SWOT analysis and the Design School Theory? (...)
10
 
1 reacties
SWOT Analysis Well Suited as First Step
Swot is an effective tool for analyzing competitiveness only when it is used as first step. Other frameworks such as Por (...)
9
 
1 reacties
SWOC Analysis instead of SWOT Analysis
The "T" in SWOT can be changed to "C" for Challenge to create a more positive attitude. (...)
9
 
2 reacties
SWOT - research is important
A swot analysis can only be effectively executed if detailed and proper research work has been carried out. With detaile (...)
9
 
1 reacties
Well suited for Crisis too
In this moment of crisis, I never see a better tool for help us in our decisions. This analysis model gives the necessar (...)
8
 
Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering every industry opportunity as a company opportunity. An opportunity wi (...)
7
 
1 reacties
SWOT Analysis or SWOCC Analysis?
I think SWOT Analysis does not always help analyze the organization. For example, the letter 'T" which stands for 'Threa (...)
7
 
10 reacties
SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It can be used as brainstorming technique where individuals come up with (...)
6
 
2 reacties
Using SWOT Analysis for Supplier Audits
This would be a good tool to use during the evaluation of a supplier like when conduction a quality audit.
How woul (...)
4
 
Internal and External Factors in SWOT Analysis
Does it make sense to classify internal and external Factors? In practice, such distinctions are difficult. An arbitrary (...)
4
 
1 reacties
SWOT and Strategic Marketing Process
How does the SWOT analysis relate to the strategic marketing process (SMP)? (...)
3
 
1 reacties
Competetive Analysis with SWOT
Is only a SWOT Analysis enough for competitive analysis or should it be combined with other techniques? (...)
2
 
1 reacties
Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher managers/decision makers who are responsible for strategic planning. B (...)
2
 
1 reacties
Divide and Conquer Approach to SWOT
I recommend that the SWOT analysis be disaggregated into its 4 parts and distributed to different people for undivided f (...)
2
 
1 reacties
SWOT Analysis + Weightage
SWOT analysis is a basic tool for any marketing manager to determine their future strategies. But just listing the stren (...)
2
 
Evaluation and Giving Weights to Internal Factors
Response factors to listed strengths and weaknesses of a firm identified by an internal audit are typically to be rated (...)
1
 

Start een nieuw forumonderwerp over Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).

 

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse). Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


SWOT naar Confrontatiematrix
Het is het overzichtelijkst wanneer je een 3x3x3x3 SWOT maakt om vervolgens een confrontatiematrix te maken (...)
106
 
13 reacties

SWOT Analysis is Simple and Easy
As an MBA student, when we started to learn SWOT analysis it was difficult for us to understand, but once I found that i (...)
51
 
2 reacties

Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue does not concern the tool itself, but the way it is often used. People (...)
36
 
28 reacties

WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWOT analysis?
At the inception or developing stage? (...)
33
 
7 reacties

What is SWOT analysis?
A SWOT analysis is like showing a mirror to oneself. It tells where the person stands. Strength: gives power. One should (...)
33
 
1 reacties

SWOT - Absolutely essential
This is the most important tool companies around the globe will need to survive and grow in our current uncertain econom (...)
32
 
2 reacties

Significance of SWOT Analysis
I have been given an assignment on SWOT Analysis and had no clue of what SWOT Analysis is, but in my research I became a (...)
29
 
2 reacties

Opportunity or Threat?
There can be considerable debate about what is a threat and what is an opportunity. When a company spots a new trend ear (...)
26
 
2 reacties

Uses of SWOT analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early stage of strategic or marketing planning for decision-making, problem sol (...)
21
 
8 reacties

SWOT Analysis Strength
I think companies strategies on which company is working and that is giving positive response from a long time is its st (...)
19
 
Internal Opportunities and Threats
What about the opportunities and threats that exist within the organization and we are not aware about them? How we will (...)
18
 
3 reacties

Ranking model for the Opportunities and Threats
In order to remove subjectivity in ranking Opportunities and Threats I am looking for a ranking model/theory/approach wh (...)
17
 
1 reacties

Turning Competitor's Weaknesses Into Opportunities
How can I turn my rival's internal weaknesses into my opportunities since some companies succeed in keeping their intern (...)
16
 
1 reacties

SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points to include under SWOT for the above firms.
I'm having problems kee (...)
16
 
2 reacties

SWOT or (maybe better) TOWS?
While I was teaching Business Policy, I noted the limitation of the SWOT analysis because students did not take the next (...)
16
 
1 reacties

How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In other words, depending on the SWOT outcomes, what strategy can we use? (...)
14
 
7 reacties

Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a standalone tool is not better than a simple brainstorming process focuse (...)
13
 
3 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over SWOT Analysis (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Steps of Typical SWOT Process

SWOT Analysis
Here's a list of typical phases in a medium size SWOT process (modify as needed). 1. Determine clear objective(s) 2. D (...)

SWOT Strengths and VRIO test

Thoroughly Analyzing Strengths
In order to analyze true, valid strengths in a SWOT Analysis, you can use the VRIO test: VALUE - Does the strength gene (...)

SWOT Dos and Donts

Successful Implementation
- Do create an environment that stimulates active contribution of all members participating in the SWOT analysis. - Do (...)

10 SWOT Golden Rules

SWOT Implementation, SWOT Best Practices
1. Precisely specify all factors to be listed. Avoid gray areas and misinterpretable data. 2. Consider realistically st (...)

SWOT Applications and Aims

SWOT Insight
The SWOT Analysis can be generally carried out on: a product, a brand, a service, a company and its positioning, a distr (...)

Critics on SWOT Analysis

SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT
Although over the last 40 years SWOT Analysis has been widely used and appreciated as an effective technique for strateg (...)

How to Attribute Scores to All SWOT Factors

SWOT Analysis Implementation
A typical best practice in implementing a SWOT Analysis is to attribute a score to all factors that represent strengths, (...)

SWOT Disadvantages

SWOT in Strategic Planning
Here are the main disadvantages of using a SWOT Analysis for Strategic Planning. - It lacks a detailed structure, typi (...)

SWOT Advantages

SWOT in Strategic Planning
Here following are the main advantages of using a SWOT analysis for Strategic Planning. Ė SWOT analysis is a flexible (...)

Questions to Analyze the External Environment

External Environment Analysis
When performing a SWOT Analysis, a common practice is to ask the following 7 questions to analyze the external environme (...)

History of SWOT. Early Strategic Planning

Background SWOT Analysis
The origin of the SWOT Analysis has been credited to Albert Humphrey in the 1960s. At that time he was leading a researc (...)
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse). Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Situatieanalyse

Uitleg en definities
Introductiepresentatie over verschillende tools om tot een situatieanalyse te komen. Onderwerpen: Strategie, missie, wat (...)

Internal Analysis

Strategic Analysis
Comprehensive presentation about the internal part of strategic analysis. Includes: SWOT, BSC, defining objectives, reco (...)

SWOT Analysis

SWOT Analysis
Presentation by Shabbar Suterwala with some good graphics. (...)

SWOT Analysis with Example

Self SWOT Analysis
Lecture about SWOT Analysis by Shashi includes self analysis. (...)

SWOT Analysis

SWOT Analysis
Short presentation by Carlos A. Benito about SWOT analysis distinguishes internal factors and external factors plus some (...)

Techniques for Entrepreneurial Thinking

Entrepreneurship, Critical Thinking, Creative Thinking, Lateral Thinking, Entrepreneurial Thinking
This presentation elaborates on the different types of thinking for successful entrepreneurship. The presentation includ (...)

SWOT, SOFT Diagrams

SWOT, SOFT Analysis
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in (...)

TOWS Matrix (Heinrich)

TOWS Analysis, SWOT Analysis
In-depth article by Prof. Klaus Weihrich introducing and explaining the TOWS Matrix. Also called confrontation matrix. (...)

Researchlinks

Spring automatisch naar andere nuttige bronnen met betrekking tot Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).


Nieuws Video's Presentaties Boeken Meer

Nieuws

Video's

Presentaties

Boeken

Meer


Vergelijk met: Kerncompetenties  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Vijf krachtenmodel van Porter  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Industrieverandering  |† OODA Cirkel  |† BCG Matrix †|† GE Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing & Verkoop  |† Strategie & Innovatie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

hebt u een grote affiniteit met Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)? Word onze SIG-leider

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 29-11-2021. Alle namen ô van hun eigenaren.