SWOT-analyse

Kenniscentrum
Samenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.

205 items • 2.655.413 bezoeken


Samenvatting
SWOT-analyse

Wat is een SWOT-analyse? Beschrijving

Een SWOT-analyse is een hulpmiddel dat in management en strategieformulering wordt gebruikt. Deze analyse kan helpen om de Sterktes (Strenghts), de Zwaktes (Weaknesses), de Kansen (Opportunities) en de Bedreigingen (Threats) van een bepaald bedrijf te identificeren.


Sterktes en Zwaktes zijn interne factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Zij zijn activa, vaardigheden of middelen welke een bedrijf tot zijn beschikking heeft, in vergelijking met zijn concurrenten. Zij kunnen worden gemeten d.m.v.†interne beoordelingen of externe benchmarking.


Kansen en de Bedreigingen zijn externe factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Een bedrijf kan deze niet controleren. Zij komen ofwel voort uit de dynamiek van de concurrentie in de industrie/markt, of uit demografische-, economische-, politieke-, technische-, sociale-, juridische- of culturele factoren (zie PEST-Analyse).


Typische voorbeelden van factoren in een SWOT-analysediagram:


Sterktes

 • Specialistische marketingdeskundigheid
 • Exclusieve toegang tot natuurlijke rijkdommen
 • Octrooien
 • Nieuw, innovatief product of dienst
 • De locatie van een bedrijf
 • Kostenvoordeel door eigen know-how
 • Kwaliteitsprocessen en procedures
 • Sterk merk of reputatie

Zwaktes

 • Gebrek aan marketingdeskundigheid
 • Niet gedifferentieerde producten en diensten (d.w.z. in vergelijking†met uw concurrenten)
 • Locatie van uw bedrijf
 • Concurrenten hebben betere toegang tot distributiekanalen
 • Slechte kwaliteit van goederen of diensten
 • Beschadigde reputatie

Kansen

 • Ontwikkelende markt (China, Internet)
 • Fusies,†joint†ventures†of strategische allianties
 • Zich bewegend in nieuwe aantrekkelijke marktsegmenten
 • Een nieuwe internationale markt
 • Vrijere regelgeving
 • Verwijdering van internationale handelsbelemmeringen
 • Een markt die door een zwakke concurrent wordt geleid

Bedreigingen

 • Een nieuwe concurrent in uw eigen thuismarkt
 • Prijsoorlog
 • Concurrent heeft een nieuw, innovatieve vervangingsproduct of dienst
 • Nieuwe regelgeving
 • Toename van handelsbelemmeringen
 • Een potentiŽle nieuwe belastingheffing op uw product of dienst

Iedere organisatie moet proberen een passende (strategische) 'fit' te creŽren†met zijn externe omgeving. Het SWOT diagram is een bijzonder geschikt hulpmiddel om de (interne) sterke punten en zwakke punten van een bedrijf en de (externe) kansen en bedreigingen te analyseren. Maar het beschrijven van deze zaken op zich is alleen nog maar de eerste stap. Om een echt goede 'fit' te creŽren met de externe omgeving moeten deze worden toegepast en dat is vaak het moeilijkste werk.


Confrontatiematrix

Een hulpmiddel om de interne factoren met de externe factoren te combineren is de† Confrontatiematrix.


Kansen

Bedreigingen

Sterktes

Aanvallen

sterke punten gebruiken om kansen te benutten


Verdedigen

sterke punten gebruiken om bedreigingen af te weren

Zwaktes

Versterken

zwaktes verbeteren om kansen te benutten


Overleven

zwaktes versterken om bedreigingen af te weren


Vaak wijzen de twee kolommen van een SWOT-diagram in werkelijkheid†in tegenovergestelde richtingen. Strategiemanagers moeten nog de paradox behandelen van het creŽren van afstemming van de onderneming op de omgeving. Dit kan worden gedaan door middel van†'outside-in' (markt-gedreven) strategieformulering of door middel van†(middelen-gedreven) 'inside-out' strategieformulering.


Let op: een SWOT-analyse kan men ook toepassen op concurrenten. Vaak geeft dit interessante nieuwe perspectieven.


Special Interest Group

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Special Interest Group.Special Interest Group (427 leden)

Forum

Forumdiscussies over Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse). Hieronder kunt u een vraag stellen over dit onderwerp, uw ervaringen delen, een nieuwe ontwikkeling melden, of iets toelichten.


Begin een nieuw onderwerp over Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

 

Gebruik van SWOT Analyse
Een SWOT analyse wordt vaak gebruikt in een vroeg stadium van strategische of marketingplanning voor besluitvorming, probleemoplossing, en als een hulpmiddel om bepaalde mensen bekend te maken met de ...
13
 
1 reacties
🔥 NIEUW SWOT of Vijfkrachtenmodel van Porter voor Externe Analyse
Voor de externe analyse is het ook mogelijk om het vijfkrachtenmodel van Porter te gebruiken. Hiermee is het ook mogelijk om de marktpotentie in kaart te brengen, zodat kansen in de markt m.i. Veel du...
12
 
1 reacties
Is iets een Kans of Bedreiging?
Je kan nog behoorlijk discussies hebben over of iets een bedreiging is of een kans. Wanneer een bedrijf vroegtijdig een nieuwe tendens ontdekt en daar goed op inspeelt, dan heeft het een kans. Als een...
5
 
3 reacties
De Stappen in het SWOT-proces
Hier is een opgave van de typische fasen in een middelgroot SWOT proces (wijzig indien en waar nodig). 1. Bepaal duidelijke doelstelling 2. Bepaal het SWOT team (grootte, niveau, vind een goede faci...
4
 
1 reacties
Significance of SWOT Analysis. Strengths
I have been given an assignment on SWOT Analysis and had no clue of what SWOT Analysis is, but in my research I became aware of what is it all about. I have noticed its significance and seen that real...
29
 
6 reacties
SOAR Analysis
Great topics from everyone here. I have found that for most groups, when conducting SWOT analysis, there is a tendency to spend the bulk of the time addressing the negatives (Weaknesses and Threats)....
15
 
5 reacties
Internal and External Factors in SWOT Analysis
Does it make sense to classify and distinguish internal and external Factors? In practice, such distinctions are difficult. An arbitrary classification of external factors into opportunities and thre...
13
 
1 reacties
Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering every industry opportunity as a company opportunity. An opportunity without the MEANS to capture it is an illusion. To capture an opportunity it must...
12
 
1 reacties
SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points to include under SWOT for the above firms. I'm having problems keeping it short and succinct as well as assessing what are actually relative strengths...
10
 
2 reacties
SWOC Analysis versus SWOT Analysis
The "T" in SWOT can be changed to "C" for Challenge to create a more positive attitude....
9
 
2 reacties
SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It can be used as part of the brainstorming technique where individuals come up with distinctive ideas about the strengths, weaknesses, opportunities an...
8
 
2 reacties
SWOCC Analysis
I think SWOT Analysis does not always help analyze the organization. For example, the letter 'T" which stands for 'Threat' is not applicable to social/service organizations. Because social organizatio...
7
 
10 reacties
Assigning Weights in SWOT Analysis
SWOT analysis is a basic tool for any strategist/marketing manager to determine their future strategies. But just listing the strengths, weaknesses, opportunities and threats is not enough, especially...
7
 
1 reacties
Competitive Analysis with SWOT
Is only a SWOT Analysis enough for competitive analysis or should it be combined with other techniques?...
4
 
2 reacties
Divide and Conquer Approach to SWOT
I recommend that the SWOT analysis be disaggregated into its 4 parts and distributed to different people for undivided focus on the one aspect. Each element is to be swapped around for discussion and ...
4
 
1 reacties
Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher managers/decision makers who are responsible for strategic planning. But don't overlook anyone else in the creation stage! While it is possible to de...
2
 
1 reacties

Best Practices

De best beoordeelde onderwerpen over Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse). Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn en praktische suggesties.


🥇 Van SWOT Naar Confrontatiematrix
Het is het overzichtelijkst wanneer je een 3x3x3x3 SWOT maakt om vervolgens een confrontatiematrix te maken....
104
 
13 reacties

🥈 Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue does not concern the tool itself, but the way it is often used. People like to make some statements with it, but the list in each of its quadrants can ...
36
 
26 reacties

🥉 WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWOT analysis? At the inception or developing stage?...
33
 
7 reacties

Opportunity or Threat?
There can be considerable debate about what is a threat and what is an opportunity. When a company spots a new trend early and acts upon it well, then it has an opportunity. If another company does n...
29
 
2 reacties

Application Areas of SWOT Analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early stage of STRATEGIC OR MARKETING PLANNING for decision-making, problem solving, and as a tool to increase the awareness of certain people about the situat...
25
 
7 reacties

How to Turn Competitor's Weaknesses Into Opportunities
How can I turn my rival's internal weaknesses into my opportunities? This is not so easy as some companies succeed in keeping their internal weaknesses as a secret to themselves......
19
 
2 reacties

Internal Opportunities and Threats?
What about the opportunities and threats that exist within the organization and we are not aware about them? How we will evaluate them through SWOT framework?...
18
 
3 reacties

Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a standalone tool is not better than a simple brainstorming process focused on the four different issues. In order to make it work, it is necessary to wo...
15
 
3 reacties

SWOT or TOWS Matrix?
While I was teaching Business Policy, I noted the limitation of the SWOT analysis because students did not take the next step in developing alternative strategies based on the internal strengths and w...
15
 
1 reacties

How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In other words, depending on the SWOT outcomes, what strategy can we use?...
14
 
8 reacties

Expert Tips

Geavanceerde inzichten over SWOT Analysis (Engels). Hier vindt u professionele adviezen van deskundigen.


Steps of Typical SWOT Process

SWOT Analysis
Here's a list of typical phases in a medium size SWOT process (modify as needed). 1. Determine clear objective(s) 2. D...

SWOT Strengths and VRIO test

Thoroughly Analyzing Strengths
In order to analyze true, valid strengths in a SWOT Analysis, you can use the VRIO test: VALUE - Does the strength gene...

SWOT Dos and Donts

Successful Implementation
- Do create an environment that stimulates active contribution of all members participating in the SWOT analysis. - Do ...

10 SWOT Golden Rules

SWOT Implementation, SWOT Best Practices
1. Precisely specify all factors to be listed. Avoid gray areas and misinterpretable data. 2. Consider realistically st...

SWOT Applications and Aims

SWOT Insight
The SWOT Analysis can be generally carried out on: a product, a brand, a service, a company and its positioning, a distr...

Critics on SWOT Analysis

SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT
Although over the last 40 years SWOT Analysis has been widely used and appreciated as an effective technique for strateg...

How to Attribute Scores to All SWOT Factors

SWOT Analysis Implementation
A typical best practice in implementing a SWOT Analysis is to attribute a score to all factors that represent strengths,...

SWOT Disadvantages

SWOT in Strategic Planning
Here are the main disadvantages of using a SWOT Analysis for Strategic Planning. - It lacks a detailed structure, typi...

SWOT Advantages

SWOT in Strategic Planning
Here following are the main advantages of using a SWOT analysis for Strategic Planning. Ė SWOT analysis is a flexible ...

Questions to Analyze the External Environment

External Environment Analysis
When performing a SWOT Analysis, a common practice is to ask the following 7 questions to analyze the external environme...

History of SWOT. Early Strategic Planning

Background SWOT Analysis
The origin of the SWOT Analysis has been credited to Albert Humphrey in the 1960s. At that time he was leading a researc...
Informatiebronnen

Diverse informatiebronnen betreffende Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse). Hier vindt u powerpoints, video's, nieuws etc. om te gebruiken in uw eigen lezingen en workshops.


Situatieanalyse

Uitleg en definities
Introductiepresentatie over verschillende tools om tot een situatieanalyse te komen. Onderwerpen: Strategie, missie, wat...

Internal Analysis Tools and Frameworks

Strategic Analysis
Comprehensive presentation about the internal part of strategic analysis. Includes: SWOT, BSC, defining objectives, reco...

Introduction to SWOT Analysis 101

SWOT Analysis
Basic presentation introducing SWOT by Shabbar Suterwala with some good graphics....

TOWS Matrix In-depth

TOWS Analysis, SWOT Analysis
In-depth article introducing and explaining the TOWS Matrix by Prof. Klaus Weihrich. Also called confrontation matrix....

SWOT Analysis with Self Analysis Example

Self SWOT Analysis
Lecture about SWOT Analysis by Shashi includes self analysis....

Short SWOT Analysis Introduction and Warnings

SWOT Analysis
Short presentation by Carlos A. Benito about SWOT analysis distinguishes internal factors and external factors plus some...

Techniques for Entrepreneurial Thinking

Entrepreneurship, Critical Thinking, Creative Thinking, Lateral Thinking, Entrepreneurial Thinking
This presentation elaborates on the different types of thinking for successful entrepreneurship. The presentation includ...

SWOT, SOFT Diagrams

SWOT, SOFT Analysis
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Researchlinks

Springen naar verdere onderzoeksbronnen met betrekking tot Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).


Nieuws

Video's

Presentaties

 

Boeken

Academisch

Meer


Vergelijk met: Kerncompetenties  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Vijf krachtenmodel van Porter  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Industrieverandering  |† OODA Cirkel  |† BCG Matrix †|† GE Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing & Verkoop  |† Strategie & Innovatie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Weet u veel af van Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)? Word onze SIG-leider en verwerf wereldwijde erkenning als expert.Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 8-6-2023. Alle namen ô van hun eigenaren.