Sterkte-zwakteanalyse

Kenniscentrum

   

Het identificeren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Uitleg van de Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).

Inhoud

Premium

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Wat is een Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)? Beschrijving

Een sterkte-zwakteanalyse is een hulpmiddel dat in management en strategieformulering wordt gebruikt. Deze analyse kan helpen om de Sterktes (Strenghts), de Zwaktes (Weaknesses), de Kansen (Opportunities) en de Bedreigingen (Threats) van een bepaald bedrijf te identificeren.


Sterktes en Zwaktes zijn interne factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Zij zijn activa, vaardigheden of middelen welke een bedrijf tot zijn beschikking heeft, in vergelijking met zijn concurrenten. Zij kunnen worden gemeten d.m.v.†interne beoordelingen of externe benchmarking.


Kansen en de Bedreigingen zijn externe factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Een bedrijf kan deze niet controleren. Zij komen ofwel voort uit de dynamiek van de concurrentie in de industrie/markt, of uit demografische-, economische-, politieke-, technische-, sociale-, juridische- of culturele factoren (zie PEST-Analyse).


Typische voorbeelden van factoren in een Sterkte-zwakteanalysediagram:


Sterktes

 • Specialistische marketingdeskundigheid
 • Exclusieve toegang tot natuurlijke rijkdommen
 • Octrooien
 • Nieuw, innovatief product of dienst
 • De locatie van een bedrijf
 • Kostenvoordeel door eigen know-how
 • Kwaliteitsprocessen en procedures
 • Sterk merk of reputatie

Zwaktes

 • Gebrek aan marketingdeskundigheid
 • Niet gedifferentieerde producten en diensten (d.w.z. in vergelijking†met uw concurrenten)
 • Locatie van uw bedrijf
 • Concurrenten hebben betere toegang tot distributiekanalen
 • Slechte kwaliteit van goederen of diensten
 • Beschadigde reputatie

Kansen

 • Ontwikkelende markt (China, Internet)
 • Fusies,†joint†ventures†of strategische allianties
 • Zich bewegend in nieuwe aantrekkelijke marktsegmenten
 • Een nieuwe internationale markt
 • Vrijere regelgeving
 • Verwijdering van internationale handelsbelemmeringen
 • Een markt die door een zwakke concurrent wordt geleid

Bedreigingen

 • Een nieuwe concurrent in uw eigen thuismarkt
 • Prijsoorlog
 • Concurrent heeft een nieuw, innovatieve vervangingsproduct of dienst
 • Nieuwe regelgeving
 • Toename van handelsbelemmeringen
 • Een potentiŽle nieuwe belastingheffing op uw product of dienst

Iedere organisatie moet proberen een passende (strategische) 'fit' te creŽren†met zijn externe omgeving. Het SWOT diagram is een bijzonder geschikt hulpmiddel om de (interne) sterke punten en zwakke punten van een bedrijf en de (externe) kansen en bedreigingen te analyseren. Maar het beschrijven van deze zaken op zich is alleen nog maar de eerste stap. Om een echt goede 'fit' te creŽren met de externe omgeving moeten deze worden toegepast en dat is vaak het moeilijkste werk.


Confrontatiematrix

Een hulpmiddel om de interne factoren met de externe factoren te combineren is de† Confrontatiematrix.


Kansen

Bedreigingen

Sterktes

Aanvallen

sterke punten gebruiken om kansen te benutten


Verdedigen

sterke punten gebruiken om bedreigingen af te weren

Zwaktes

Versterken

zwaktes verbeteren om kansen te benutten


Overleven

zwaktes versterken om bedreigingen af te weren


Vaak wijzen de twee kolommen van een SWOT-diagram in werkelijkheid†in tegenovergestelde richtingen. Strategiemanagers moeten nog de paradox behandelen van het creŽren van afstemming van de onderneming op de omgeving. Dit kan worden gedaan door middel van†'outside-in' (markt-gedreven) strategieformulering of door middel van†(middelen-gedreven) 'inside-out' strategieformulering.


Let op: een sterkte-zwakteanalyse kan men ook toepassen op concurrenten. Vaak geeft dit interessante nieuwe perspectieven.


Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Forum
  Methode voor Organisatieanalyse
Ik heb meer info nodig tav het schrijven van een o...
     
 
  SWOT of Vijfkrachtenmodel van Porter voor Externe Analyse
Voor de externe analyse is het ook mogelijk om het...
     
 
  Is iets een Kans of Bedreiging?
Je kan nog behoorlijk discussies hebben over of ie...
     
 
  Gebruik van Swot analyse
Een SWOT analyse wordt vaak gebruikt in een vroeg ...
     
 
  De Stappen in het SWOT-proces
Hier is een opgave van de typische fasen in een mi...
     
 
  Internal and External Factors in SWOT Analysis
Does it make sense to classify internal and extern...
     
 
  Divide and Conquer Approach to SWOT
I recommend that the SWOT analysis be disaggregate...
     
 
  SWOT Analysis or SWOCC Analysis?
I think SWOT Analysis does not always help analyze...
     
 
  Be Careful with SWOT Analysis. Issues and Risks of SWOT
I am not that happy with SWOT Analysis. My issue d...
     
 
  Using SWOT Analysis for Supplier Audits
This would be a good tool to use during the evalua...
     
 
  Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher ...
     
 
  Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering ...
     
 
  SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It...
     
 
  WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWO...
     
 
  Internal Opportunities and Threats
What about the opportunities and threats that exis...
     
 
  SWOT Analysis Strength
I think companies strategies on which company is w...
     
 
  SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points t...
     
 
  Combine SWOT Analysis with 5 Ps
I always do a SWOT analysis against the 5 Ps. Peop...
     
 

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Special Interest Group


Special Interest Group

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Premium
  SWOT naar Confrontatiematrix
Het is het overzichtelijkst wanneer je een 3x3x3x3...
     
 
  How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In othe...
     
 
  Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a st...
     
 
  Uses of SWOT analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early sta...
     
 

Expert Tips (ENG) - SWOT Analysis Premium
 

Steps of Typical SWOT ProcessSchrijf u in

Here's a list of typical phases in a medium size <...
Usage (application): SWOT Analysis
 
 
 

SWOT Strengths and VRIO testSchrijf u in

In order to analyze true, valid strengths i...
Usage (application): Thoroughly Analyzing Strengths
 
 
 

SWOT Dos and DontsSchrijf u in

- Do create an environment that stimulates active ...
Usage (application): Successful Implementation
 
 
 

10 SWOT Golden RulesSchrijf u in

1. Precisely specify all factors to be listed. Avo...
Usage (application): SWOT Implementation, SWOT Best Practices
 
 
 

SWOT Applications and AimsSchrijf u in

The SWOT Analysis can be generally carried out on:...
Usage (application): SWOT Insight
 
 
 

Critics on SWOT AnalysisSchrijf u in

Although over the last 40 years SWOT Analysis has ...
Usage (application): SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT
 
 
 

How to Attribute Scores to All SWOT FactorsSchrijf u in

A typical best practice in implementing a SWOT Ana...
Usage (application): SWOT Analysis Implementation
 
 
 

SWOT DisadvantagesSchrijf u in

Here are the main disadvantages of using a SWOT An...
Usage (application): SWOT in Strategic Planning
 
 
 

SWOT AdvantagesSchrijf u in

Here following are the main advantages of using a ...
Usage (application): SWOT in Strategic Planning
 
 
 

Questions to Analyze the External EnvironmentSchrijf u in

When performing a SWOT Analysis, a common practice...
Usage (application): External Environment Analysis
 
 
 

History of SWOT. Early Strategic PlanningSchrijf u in

The origin of the SWOT Analysis has been credited ...
Usage (application): Background SWOT Analysis
 
 

Hulpbronnen - Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Premium

SituatieanalyseSchrijf u in

Introductiepresentatie over verschillende tools om...
Toepassing (nut): Uitleg en definities
 
 

Nieuws over Sterkte-zwakteanalyse Schrijf u in


     
 

Nieuws over Swot-analyse ConceptSchrijf u in


     
 

Video's over Sterkte-zwakteanalyse Schrijf u in


     
 

Video's over Swot-analyse ConceptSchrijf u in


     
 

Presentaties over Sterkte-zwakteanalyse Schrijf u in


     
 

Presentaties over Swot-analyse ConceptSchrijf u in


     
 

Meer over Sterkte-zwakteanalyse Schrijf u in


     
 

Meer over Swot-analyse ConceptSchrijf u in


     

Vergelijk met: Kerncompetenties  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Vijf krachtenmodel van Porter  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Industrieverandering  |† OODA Cirkel  |† BCG Matrix †|† GE Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-9-2018. Alle namen ô van hun eigenaren.