Sterkte-zwakteanalyse

Kenniscentrum

   

Het identificeren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Uitleg van de Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse).

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)

Wat is een Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse)? Beschrijving

Een sterkte-zwakteanalyse is een hulpmiddel dat in management en strategieformulering wordt gebruikt. Deze analyse kan helpen om de Sterktes (Strenghts), de Zwaktes (Weaknesses), de Kansen (Opportunities) en de Bedreigingen (Threats) van een bepaald bedrijf te identificeren.


Sterktes en Zwaktes zijn interne factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Zij zijn activa, vaardigheden of middelen welke een bedrijf tot zijn beschikking heeft, in vergelijking met zijn concurrenten. Zij kunnen worden gemeten d.m.v.†interne beoordelingen of externe benchmarking.


Kansen en de Bedreigingen zijn externe factoren die waarde creŽren of waarde vernietigen. Een bedrijf kan deze niet controleren. Zij komen ofwel voort uit de dynamiek van de concurrentie in de industrie/markt, of uit demografische-, economische-, politieke-, technische-, sociale-, juridische- of culturele factoren (zie PEST-Analyse).


Typische voorbeelden van factoren in een Sterkte-zwakteanalysediagram:


Sterktes

 • Specialistische marketingdeskundigheid
 • Exclusieve toegang tot natuurlijke rijkdommen
 • Octrooien
 • Nieuw, innovatief product of dienst
 • De locatie van een bedrijf
 • Kostenvoordeel door eigen know-how
 • Kwaliteitsprocessen en procedures
 • Sterk merk of reputatie

Zwaktes

 • Gebrek aan marketingdeskundigheid
 • Niet gedifferentieerde producten en diensten (d.w.z. in vergelijking†met uw concurrenten)
 • Locatie van uw bedrijf
 • Concurrenten hebben betere toegang tot distributiekanalen
 • Slechte kwaliteit van goederen of diensten
 • Beschadigde reputatie

Kansen

 • Ontwikkelende markt (China, Internet)
 • Fusies,†joint†ventures†of strategische allianties
 • Zich bewegend in nieuwe aantrekkelijke marktsegmenten
 • Een nieuwe internationale markt
 • Vrijere regelgeving
 • Verwijdering van internationale handelsbelemmeringen
 • Een markt die door een zwakke concurrent wordt geleid

Bedreigingen

 • Een nieuwe concurrent in uw eigen thuismarkt
 • Prijsoorlog
 • Concurrent heeft een nieuw, innovatieve vervangingsproduct of dienst
 • Nieuwe regelgeving
 • Toename van handelsbelemmeringen
 • Een potentiŽle nieuwe belastingheffing op uw product of dienst

Iedere organisatie moet proberen een passende (strategische) 'fit' te creŽren†met zijn externe omgeving. Het SWOT diagram is een bijzonder geschikt hulpmiddel om de (interne) sterke punten en zwakke punten van een bedrijf en de (externe) kansen en bedreigingen te analyseren. Maar het beschrijven van deze zaken op zich is alleen nog maar de eerste stap. Om een echt goede 'fit' te creŽren met de externe omgeving moeten deze worden toegepast en dat is vaak het moeilijkste werk.


Confrontatiematrix

Een hulpmiddel om de interne factoren met de externe factoren te combineren is de† Confrontatiematrix.


Kansen

Bedreigingen

Sterktes

Aanvallen

sterke punten gebruiken om kansen te benutten


Verdedigen

sterke punten gebruiken om bedreigingen af te weren

Zwaktes

Versterken

zwaktes verbeteren om kansen te benutten


Overleven

zwaktes versterken om bedreigingen af te weren


Vaak wijzen de twee kolommen van een SWOT-diagram in werkelijkheid†in tegenovergestelde richtingen. Strategiemanagers moeten nog de paradox behandelen van het creŽren van afstemming van de onderneming op de omgeving. Dit kan worden gedaan door middel van†'outside-in' (markt-gedreven) strategieformulering of door middel van†(middelen-gedreven) 'inside-out' strategieformulering.


Let op: een sterkte-zwakteanalyse kan men ook toepassen op concurrenten. Vaak geeft dit interessante nieuwe perspectieven.


Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Forum
  Methode voor Organisatieanalyse
Ik heb meer info nodig tav het schrijven van een organisatieanalyse.
Welke methode zou goed zijn in de gezondheidszorg?
Is de SWOT analyse een betere graadmeter dan andere methoden?...
     
 
  SWOT of Vijfkrachtenmodel van Porter voor Externe Analyse
Voor de externe analyse is het ook mogelijk om het vijfkrachtenmodel van Porter te gebruiken. Hiermee is het ook mogelijk om de marktpotentie in kaart te brengen, zodat kansen in de markt m.i. Veel duidelijker naar voren komen....
     
 
  Is iets een Kans of Bedreiging?
Je kan nog behoorlijk discussies hebben over of iets een bedreiging is of een kans. Wanneer een bedrijf vroegtijdig een nieuwe tendens ontdekt en daar goed op inspeelt, dan heeft het een kans. Als een ander bedrijf niet dezelfde tendens ziet aankomen...
     
 
  Gebruik van Swot analyse
Een SWOT analyse wordt vaak gebruikt in een vroeg stadium van strategische of marketingplanning voor besluitvorming, probleemoplossing, en als een hulpmiddel om bepaalde mensen bekend te maken met de situatie waarin het bedrijf zich bevindt. Maar u k...
     
 
  De Stappen in het SWOT-proces
Hier is een opgave van de typische fasen in een middelgroot SWOT proces (wijzig indien en waar nodig).
1. Bepaal duidelijke doelstelling
2. Bepaal het SWOT team (grootte, niveau, vind een goede faciliteerder en goede medewerkers (mix van de...
     
 
  Using SWOT Analysis for Supplier Audits
This would be a good tool to use during the evaluation of a supplier like when conduction a quality audit.
How would I draft such a report? Would I just comment on each area, e.g., S, W, O and T.
What would a project manager or procurement ...
     
 
  Involve Stakeholders in SWOT Analysis
Usually SWOT analysis is used by middle or higher managers/decision makers who are responsible for strategic planning. But don't overlook anyone else in the creation stage!
While it is possible to develop a SWOT analysis in a small group, it wil...
     
 
  Be Careful with Viewing Industry Opportunities as Company Opportunities
Managers are advised to guard against considering every industry opportunity as a company opportunity. An opportunity without the MEANS to capture it is an illusion.
To capture an opportunity it must match up with the financial and other resourc...
     
 
  SWOT Analysis as a Brainstorming Technique
SWOT analysis can be used in each organization. It can be used as brainstorming technique where individuals come up with distinctive ideas about the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the busi...
     
 
  WHEN to do a SWOT Analysis?
At what stage should an organization develop a SWOT analysis?
At the inception or developing stage?...
     
 
  Internal Opportunities and Threats
What about the opportunities and threats that exist within the organization and we are not aware about them? How we will evaluate them through SWOT framework?...
     
 
  SWOT Analysis Strength
I think companies strategies on which company is working and that is giving positive response from a long time is its strength.
Therefore
"strategies giving positive response is the strength"....
     
 
  SWOT Analysis for British Airways and Ryan Air
Would anybody be able to suggest some key points to include under SWOT for the above firms.
I'm having problems keeping it short and succinct as well as assessing what are actually relative strengths and weaknesses....
     
 
  Combine SWOT Analysis with 5 Ps
I always do a SWOT analysis against the 5 Ps. People, Product, Promotion, Place and last of all Price....
     
 
  Design Shool Theory vs. SWOT
Whats the difference between a SWOT analysis and the Design School Theory?...
     
 
  Turning Competitor's Weaknesses Into Opportunities
How can I turn my rival's internal weaknesses into my opportunities since some companies succeed in keeping their internal weaknesses as a secret to themselves?...
     
 
  SWOT and Strategic Marketing Process
How does the SWOT analysis relate to the strategic marketing process (SMP)?...
     
 
  SWOT Analysis + Weightage
SWOT analysis is a basic tool for any marketing manager to determine their future strategies. But just listing the strengths, weaknesses, opportunities and threats are not adequate especially for the challenging business environment. Sometimes manage...
     
 

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Special Interest Group


Special Interest Group

Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Premium
  SWOT naar Confrontatiematrix
Het is het overzichtelijkst wanneer je een 3x3x3x3 SWOT maakt om vervolgens een confrontatiematrix te maken...
     
 
  How to Proceed after the SWOT Analysis to the Strategy?
What should we do after the SWOT analysis. In other words, depending on the SWOT outcomes, what strategy can we use?...
     
 
  Combining SWOT with other Strategy Tools
It is my experience that the SWOT analysis as a standalone tool is not better than a simple brainstorming process focused on the four different issues.
In order to make it work, it is necessary to work several other analysis e.g.  
   
 
  Uses of SWOT analysis
A SWOT analysis is frequently used in an early stage of strategic or marketing planning for decision-making, problem solving, and as a tool to increase the awareness of certain people about the situation the firm is in. But you can also use SWOT as a...
     
 

Expert Tips (ENG) - SWOT Analysis Premium
 

Steps of Typical SWOT Process

Here's a list of typical phases in a medium size SWOT process (modify as needed).
1. Determine clear objective(s)
2. Determine SWOT t...
Usage (application): SWOT Analysis
 
 
 

SWOT Strengths and VRIO test

In order to analyze true, valid strengths in a SWOT Analysis, you can use the VRIO test:
VALUE - Does the strength generate efficie...
Usage (application): Thoroughly Analyzing Strengths
 
 
 

SWOT Dos and Donts

- Do create an environment that stimulates active contribution of all members participating in the SWOT analysis.
- Do take into consideration, w...
Usage (application): Successful Implementation
 
 
 

10 SWOT Golden Rules

1. Precisely specify all factors to be listed. Avoid gray areas and misinterpretable data.
2. Consider realistically strengths and weaknesses of ...
Usage (application): SWOT Implementation, SWOT Best Practices
 
 
 

SWOT Applications and Aims

The SWOT Analysis can be generally carried out on: a product, a brand, a servic...
Usage (application): SWOT Insight
 
 
 

Critics on SWOT Analysis

Although over the last 40 years SWOT Analysis has been widely used and appreciated as an effective technique for strategic analysis, some major academ...
Usage (application): SWOT PItfalls, Improve your Usage of SWOT
 
 
 

How to Attribute Scores to All SWOT Factors

A typical best practice in implementing a SWOT Analysis is to attribute a score to all factors that represent strengths, weaknesses, threats and oppor...
Usage (application): SWOT Analysis Implementation
 
 
 

SWOT Disadvantages

Here are the main disadvantages of using a SWOT Analysis for Strategic Planning<...
Usage (application): SWOT in Strategic Planning
 
 
 

SWOT Advantages

Here following are the main advantages of using a SWOT analysis for Strategic Pl...
Usage (application): SWOT in Strategic Planning
 
 
 

Questions to Analyze the External Environment

When performing a SWOT Analysis, a common practice is to ask the following 7 questions to analyze the external environment:
1. How can int...
Usage (application): External Environment Analysis
 
 
 

History of SWOT. Early Strategic Planning

The origin of the SWOT Analysis has been credited to Albert Humphrey in the 1960s. At that time he was leading a research project at Stanford Universi...
Usage (application): Background SWOT Analysis
 
 

Hulpbronnen - Sterkte-zwakteanalyse (SWOT-analyse) Premium

Situatieanalyse

Introductiepresentatie over verschillende tools om tot een situatieanalyse te komen. Onderwerpen: Strategie, missie, wat is een situatieanalyse? SWOT ...
Toepassing (nut): Uitleg en definities
 
 

Nieuws

Sterkte-zwakteanalyse
     
 

Nieuws

Swot-analyse Concept
     
 

Video's

Sterkte-zwakteanalyse
     
 

Video's

Swot-analyse Concept
     
 

Presentaties

Sterkte-zwakteanalyse
     
 

Presentaties

Swot-analyse Concept
     
 

Meer

Sterkte-zwakteanalyse
     
 

Meer

Swot-analyse Concept
     

Vergelijk met: Kerncompetenties  |† Voordelen van een Moedermaatschappij  |† Vijf krachtenmodel van Porter  |† Uitbesteden (Uitbesteding)  |† Industrieverandering  |† OODA Cirkel  |† BCG Matrix †|† GE Matrix


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |† Besluitvorming & Waardering  |† Ethiek & Verantwoordelijkheid  |† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing  |† Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2017 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 26-7-2017. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.