Rendement op Aandelen (Rendement op Eigen Vermogen)

Kenniscentrum

12manage is looking for students!

Het bepalen van een boekhoudkundige waarde. Verklaring van Rendement op Aandelen (Rendement op Eigen Vermogen).


Wat is het Rendement op Aandelen? Beschrijving

ROE is een boekhoudkundige waarderingsmethode die gelijksoortig is als Rendement op Investering (ROI). Het Aandelenrendement (ROE) is één meetmethode van hoe efficiënt een bedrijf zijn activa gebruikt om inkomsten te produceren.


Rendement op Aandelen Omdat de teller (Netto Inkomen) een onbetrouwbare prestatiemeting van een bedrijf is, moet het resultaat van ROE formule ook onbetrouwbaar zijn om succes of de bedrijfswaarde te bepalen.

Toch verschijnt de formule nog in vele jaarverslagen.


De opbrengst op Aandelen overdrijft economische waarde

De graad waarin het Rendement op Aandelen de economische waarde overdrijft hangt van minstens 5 factoren af.

  1. Lengte van de projectduur. Als deze langer is, zal de overdrijving groter zijn.
  2. Het kapitalisatiebeleid. Als het gedeelte van de totale investering dat in de boeken wordt gekapitaliseerd kleiner is, zal de overdrijving groter zijn.
  3. Het afschrijvingspercentage. Afschrijvingspercentages die sneller zijn dan een lineaire basis zullen in een hogere ROE resulteren.
  4. Vertraging tussen de investeringsuitgaven en het terugverdienen van deze uitgaven uit kasstromen. Als de vertraging groter is, zal de graad van overdrijving ook groter zijn.
  5. Groeipercentage van nieuwe investeringen. Snelgroeiende bedrijven zullen een lager Rendement op Aandelen hebben.

Daarnaast is ROE gevoelig voor hefboomwerking: omdat het veronderstelt dat de opbrengsten van schuldfinanciering kan worden geïnvesteerd bij een opbrengst percentage dat hoger is dan het leentarief, zal het Rendement op Aandelen toenemen bij grotere hoeveelheden leverage stijgen.


Berekening van het Rendement op Aandelen. Formule

Netto Inkomen / Boekwaarde van het Aandelenkapitaal = Rendement op Aandelen


Boek: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Boek: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Special Interest Group - Rendement op Aandelen | Rendement op Eigen Vermogen


Special Interest Group (3 leden)


Forum - Rendement op Aandelen | Rendement op Eigen Vermogen  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.
Best Practices - Rendement op Aandelen | Rendement op Eigen Vermogen

Hier vindt u de meest waardevolle ideeën.Expert Tips (ENG) - Return On Equity

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

The Relationship between Return on Assets ROA and ROE

Equity Multiplier...
 
 

Hulpbronnen - Rendement op Aandelen | Rendement op Eigen Vermogen

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Rendement Op Aandelen Waardering


     
 

Nieuws over Rendement Op Aandelen Meting


     
 

Video's over Rendement Op Aandelen Waardering


     
 

Video's over Rendement Op Aandelen Meting


     
 

Presentaties over Rendement Op Aandelen Waardering


     
 

Presentaties over Rendement Op Aandelen Meting


     
 

Meer over Rendement Op Aandelen Waardering


     
 

Meer over Rendement Op Aandelen Meting


     

Vergelijk met het Rendement op Aandelen:   Winst voor Rente en Belasting (EBIT)  |  Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)  |  Economic Value Added  |  Liquiditeitsratio  |  Current Ratio  |  Winst per Aandeel  |  Rendement op Geïnvesteerd Kapitaal  |  Rendement op Geïnvesteerd Kapitaal  |  Koers/Winst VerhoudingKoers/Winst Groei Verhouding  |  Economische Marge  |  DUPONT Model


Keer terug naar Management Discipline: Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 17-9-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.