Koers/Winst Groei Verhouding

Kenniscentrum

   

Het meten van de relatieve waarde van aandelen, gebaseerd op Prijs, Inkomsten en Groei. Verklaring van de Koers/Winst Groei Verhouding.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

De prijsinkomstengroei van de Koers/Winst Groei Verhouding

Wat is de Koers/Winst Groei Verhouding? Beschrijving

De Koers/Winst Verhouding is een gebruikelijke meting van de relatieve waarde van aandelen, gebaseerd op hun inkomsten per aandeel (TTM). Aandelen met een hoge Koers/Winst Verhouding suggereren een marktconsensus dat het bedrijf sterke toekomstige inkomstengroei vooruitzichten heeft. Omdat de Koers/Winst Verhouding geen toekomstige inkomstengroei weergeeft, wordt de Koers/Winst Groei Verhouding gebruikt om te bepalen of de marktwaardering wordt gesteund door de voorspelde toekomstige inkomstengroeipercentages.
 

Oorsprong van de Koers/Winst Groei Verhouding. Geschiedenis

De Koers/Winst Groei Verhouding werd ontwikkeld om tekortkomingen in het gebruik van de Koers/Winst Verhouding te adresseren. Meer specifiek, werd deze bedacht om de Koers/Winst Verhouding aan te passen voor relatieve verwachte toekomstige inkomstengroeipercentages van verschillende bedrijven.


Berekening van de Koers/Winst Groei Verhouding. Formule

 

Koers/Winst Groei Verhouding = (Marktprijs / Winst per Aandeel) / (Voorspelde Jaarlijkse Groei in Inkomsten)


Gebruik van de Koers/Winst Groei Verhouding. Toepassingen

 • Portefeuille managers en analisten vergelijken vaak Koers/Winst Groei Verhoudingen om ondergewaardeerde en overgewaardeerde aandelen te identificeren.
 • Een gebruikelijke toepassing wordt gebruikt voor emerging market aandelen (waar de inkomstengroeipercentages hoog en onzeker zijn). Als algemene vuistregel wordt, wanneer de Koers/Winst Groei Verhouding een waarde van 1.0 nadert, het aandelenkapitaal als „evenwichtig“ getaxeerd. Als de Koers/Winst Groei Verhouding minder dan 1.0 is, worden de aandelen beschouwd „als ondergewaardeerd“. Als de Koers/Winst Groei Verhouding groter is dan 1.0, worden de aandelen beschouwd als „overgewaardeerd“.
 • Aangezien de markt geneigd is aandelen te waarderen relatief tot hun sector, is het voor een zinvolle vergelijking van Koers/Winst Groei Verhoudingen (en van Koers/Winst Verhoudingen) vereist ze te bekijken tegen het sector- of industriegemiddelde.

Stappen in het Koers/Winst Groei Verhouding Proces

 1. Bepaal de vaste marktprijs per aandeel van het bedrijf (prijs van de aandelen).
 2. Bepaal de meest recent gepubliceerde Winst per Aandeel (over twaalf maanden).
 3. Bepaal de vaste verwachte groei in Winst per Aandeel (gebruik de langste, betrouwbare beschikbare raming, bij voorkeur meer dan 2 jaren).

Sterke punten van de Koers/Winst Groei Verhouding. Voordelen

 • De Koers/Winst Groei Verhouding biedt een eenvoudige en betrouwbare „vuistregel“ voor waardebepaling. Indien volledig en evenwichtig getaxeerd, zou een groeiaandeel een Koers/Winst Verhouding moeten laten zien die gelijk is aan het groeipercentage van de Winst per Aandeel (EPS) van het bedrijf.

Beperkingen van de Koers/Winst Groei Verhouding. Nadelen

 • Bedrijven met een hoog risico worden bij lagere Koers/Winst Groei Verhoudingen verhandeld dan bedrijven met lage risico's met vergelijkbare groeipercentages.
 • Bedrijven met een sterke groei worden bij lagere Koers/Winst Groei Verhoudingen verhandeld in vergelijking met gemiddeld (of langzaam) groeiende bedrijven.
 • Bedrijven die minder investeren in projecten van uitstekende kwaliteit en met hoge herinvesteringtarieven laten hogere Koers/Winst Groei Verhoudingen zien.
 • De Koers/Winst Groei Verhouding is gevoelig voor het rentepercentage. Een daling (verhoging) van de rentepercentages resulteert in minder (meer) aandelen die lijken te zijn ondergewaardeerd.
 • Terwijl het bedrijf volwassen wordt, zal de Koers/Winst Groei Verhouding worden beïnvloed door het veranderende risico van het bedrijf, en het dividend- en herinvesteringprofiel.
 • De Koers/Winst Groei Verhouding van vergelijkbare bedrijven zal worden beïnvloed door de samenstelling van het bedrijf (d.w.z., activiteitenmix, risico en de groeiprofielen).
 • Bedrijven die significante dividenden uitbetalen vereisen een derivaat van de Koers/Winst Groei Verhouding, de PEGY ratio = Geprojecteerde Winst  / (Geprojecteerde Jaarlijkse Inkomstengroei + Dividendopbrengst).
 • In industrieën waar aandelen worden gewaardeerd op factoren anders dan de inkomsten (b.v. op activa gebaseerde bedrijven), is de Koers/Winst Verhouding niet accuraat in het weergeven van groeipercentages.
 • Tenslotte, is er geen intrinsieke fundamentele basis om te besluiten dat aandelen van een bedrijf ondergewaardeerd of overgewaardeerd zijn, alleen op basis van de Koers/Winst Groei Verhouding.

Veronderstellingen van de Koers/Winst Groei Verhouding. Voorwaarden

 • De Koers/Winst Groei Verhouding veronderstelt dat de Koers/Winst Verhouding en het inkomstengroeipercentage een consistent basisjaar en een consistente voorspellingsperiode weergeven.

Boek: Damodaran, Aswath - Investment Valuation: Tools and Techniques -


Koers/Winst Groei Verhouding Forum
  Quotes on the Value of Equities. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by...
     
 

Koers/Winst Groei Verhouding Special Interest Group


Special Interest Group

Koers/Winst Groei Verhouding Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Koers/Winst Groei Verhouding Premium

Expert Tips (ENG) - PEG Ratio Premium
 

What are the Indicators of High Quality of Earnings?

The term quality of earnings usually refers...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

The discretionary nature of income recognition per...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 

Hulpbronnen - Koers/Winst Groei Verhouding Premium
 

Nieuws over Koers/winst Groei Verhouding


     
 

Nieuws over Koers-winst-groei Ratio


     
 

Video's over Koers/winst Groei Verhouding


     
 

Video's over Koers-winst-groei Ratio


     
 

Presentaties over Koers/winst Groei Verhouding


     
 

Presentaties over Koers-winst-groei Ratio


     
 

Meer over Koers/winst Groei Verhouding


     
 

Meer over Koers-winst-groei Ratio


     

Vergelijk met de Koers/Winst Groei Verhouding: Koers/Winst VerhoudingDe ratio van PEGY  |  Relatieve Waarde van Groei  |  Economic Value Added  |  Market Value Added  |  CFROI  |  CAPM  |  Winst voor Rente en Belasting (EBIT)  |  Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)  |  Economische Marge  |  Rendement op Aandelen  |  TSR  |  PRVit


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage | Privacy | Gebruiksvoorwaarden
Auteursrecht 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 21-1-2018. Alle namen zijn tm van hun eigenaren.