Rendement op Investering
(ROI)

KenniscentrumSamenvatting, forum, best practices, tips van experts en informatiebronnen.


Samenvatting

Wat is Rendement op Investering? Beschrijving

ROI is een boekhoudkundige waarderingsmethode. ROI is een opbrengstratio die de netto voordelen van een project vergelijkt ten opzichte van zijn totale kosten. Bijvoorbeeld, als een project een ROI van 300% heeft, zijn de netto voordelen die uit dat project worden behaald drie keer zo groot als de verwachte totale kosten om het project ten uitvoer te brengen. Als dusdanig, vertegenwoordigt de berekening van ROI de relatieve waarde van de cumulatieve netto voordelen van het project (voordelen minus kosten) tijdens de analyseperiode, die door de cumulatieve totale kosten van het project wordt verdeeld, en die als percentage wordt uitgedrukt.
 

Omdat de teller (Netto Inkomen) een onbetrouwbare prestatiemeting van een bedrijf is, moet ook het resultaat van de ROI formule onbetrouwbaar zijn om succes of de bedrijfswaarde te bepalen. Toch verschijnt de ROI formule nog steeds in vele jaarverslagen…


Het Rendement op Investering overdrijft economische waarde

De mate waarin ROI de economische waarde overdrijft hangt van minstens 5 factoren af.

  1. Lengte van de projectduur. Als deze langer is, zal de overdrijving groter zijn.
  2. Het kapitalisatiebeleid. Als het gedeelte van de totale investering die in de boeken wordt gekapitaliseerd kleiner is, zal de overdrijving groter zijn.
  3. Het tempo waarmee afschrijvingen worden geboekt. Afschrijvingsmethoden die sneller zijn dan een lineaire basis zullen in een hogere ROI resulteren.
  4. Vertraging tussen de investeringsuitgaven en het terugverdienen van deze uitgaven uit de kasstromen. Als de vertraging groter is, zal de graad van overdrijving ook groter zijn.
  5. Groeipercentage van nieuwe investeringen. Snelgroeiende bedrijven zullen een lagere Rendement op Investering hebben.

Berekening van Rendement op Investering. Formule


Netto Inkomen / Boekwaarde van de Activa = ROI


Een beter alternatief is:


Netto Inkomen (1 - Belastingtarief) / Boekwaarde van de Activa = ROI


Boek: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide

Boek: Ciaran Walsh - Key Management Ratios


Provider error '80004005'

Unspecified error

/menu_comments.asp, line 144 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Provider error '80004005'

Unspecified error

/menu_expert_tips.asp, line 941 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Provider error '80004005'

Unspecified error

/menu_resources.asp, line 1630 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Vergelijk met Rendement op Investering :   Winst voor Rente en Belasting (EBIT)  |  Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)  |  Total Cost of Ownership  |  Relatieve Waarde van Groei  |  Economic Value Added  |  Winst per Aandeel  |  Rendement op Aandelen  |  Netto Contante Waarde  |  Return on Net Assets  |  Rendement op Geïnvesteerd Kapitaal  |  CAGR


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group

Bent u geïnteresseerd in Rendement op Investering? Meld u gratis aan

Informeer uw studenten

Kopieer dit naar uw studiematerialen:

en voeg een hyperlink toe naar:

Link naar dit kenniscentrum

Kopieer deze HTML-code naar uw website:

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 11-4-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.

Provider error '80004005'

Unspecified error

/menu_expert_tips.asp, line 941 Failed to execute script: Http Status Code = 500

Provider error '80004005'

Unspecified error

/menu_resources.asp, line 1630 Failed to execute script: Http Status Code = 500