Rendement op Investering
(ROI)

Kenniscentrum

   

Het bepalen van boekhoudkundige waarde. Verklaring van Rendement op Investering.

Inhoud

Premium

Wat is Rendement op Investering? Beschrijving

ROI is een boekhoudkundige waarderingsmethode. ROI is een opbrengstratio die de netto voordelen van een project vergelijkt ten opzichte van zijn totale kosten. Bijvoorbeeld, als een project een ROI van 300% heeft, zijn de netto voordelen die uit dat project worden behaald drie keer zo groot als de verwachte totale kosten om het project ten uitvoer te brengen. Als dusdanig, vertegenwoordigt de berekening van ROI de relatieve waarde van de cumulatieve netto voordelen van het project (voordelen minus kosten) tijdens de analyseperiode, die door de cumulatieve totale kosten van het project wordt verdeeld, en die als percentage wordt uitgedrukt.
 

Omdat de teller (Netto Inkomen) een onbetrouwbare prestatiemeting van een bedrijf is, moet ook het resultaat van de ROI formule onbetrouwbaar zijn om succes of de bedrijfswaarde te bepalen. Toch verschijnt de ROI formule nog steeds in vele jaarverslagen…


Het Rendement op Investering overdrijft economische waarde

De mate waarin ROI de economische waarde overdrijft hangt van minstens 5 factoren af.

  1. Lengte van de projectduur. Als deze langer is, zal de overdrijving groter zijn.
  2. Het kapitalisatiebeleid. Als het gedeelte van de totale investering die in de boeken wordt gekapitaliseerd kleiner is, zal de overdrijving groter zijn.
  3. Het tempo waarmee afschrijvingen worden geboekt. Afschrijvingsmethoden die sneller zijn dan een lineaire basis zullen in een hogere ROI resulteren.
  4. Vertraging tussen de investeringsuitgaven en het terugverdienen van deze uitgaven uit de kasstromen. Als de vertraging groter is, zal de graad van overdrijving ook groter zijn.
  5. Groeipercentage van nieuwe investeringen. Snelgroeiende bedrijven zullen een lagere Rendement op Investering hebben.

Berekening van Rendement op Investering. Formule


Netto Inkomen / Boekwaarde van de Activa = ROI


Een beter alternatief is:


Netto Inkomen (1 - Belastingtarief) / Boekwaarde van de Activa = ROI


Boek: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Boek: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Rendement op Investering Special Interest Group


Special Interest Group (47 leden)


Rendement op Investering Forum  

Recente onderwerpen

  ROI of Dealing with Absenteeism
I would like to get a formula to calculate the ROI on absenteeism. In our organization we have a big c...
     
 
  Return on Investment Calculation for Equipment Replacement
How to calculate payback period when a company is investing in new equipment to replace old ones. For example an airline is investing in ground power ...
     
 

Best Practices - Rendement op Investering

Expert Tips (ENG) - Return On InvestmentOntwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Rendement op Investering
 

Nieuws over Roi Methode


     
 

Nieuws over Roi Ratio


     
 

Video's over Roi Methode


     
 

Video's over Roi Ratio


     
 

Presentaties over Roi Methode


     
 

Presentaties over Roi Ratio


     
 

Meer over Roi Methode


     
 

Meer over Roi Ratio


     Versnel uw managementcarričreVergelijk met Rendement op Investering :   Winst voor Rente en Belasting (EBIT)  |  Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)  |  Total Cost of Ownership  |  Relatieve Waarde van Groei  |  Economic Value Added  |  Winst per Aandeel  |  Rendement op Aandelen  |  Netto Contante Waarde  |  Return on Net Assets  |  Rendement op Geďnvesteerd Kapitaal  |  CAGR


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 16-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.