Rendement op Investering
(ROI)

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Het bepalen van boekhoudkundige waarde. Verklaring van Rendement op Investering.


Wat is Rendement op Investering? Beschrijving

ROI is een boekhoudkundige waarderingsmethode. ROI is een opbrengstratio die de netto voordelen van een project vergelijkt†ten opzichte van zijn totale kosten. Bijvoorbeeld, als een project een ROI van 300% heeft, zijn de netto voordelen die uit dat project worden behaald drie keer zo groot als†de verwachte totale kosten om het project ten uitvoer te brengen. Als dusdanig, vertegenwoordigt de berekening van ROI de relatieve waarde van de cumulatieve netto voordelen van het project (voordelen minus kosten) tijdens de analyseperiode, die door de cumulatieve totale kosten van het project wordt verdeeld, en die als percentage wordt uitgedrukt.
 

Omdat de teller (Netto Inkomen) een onbetrouwbare prestatiemeting van een bedrijf is, moet ook het resultaat van de ROI formule†onbetrouwbaar zijn om succes of de bedrijfswaarde te bepalen. Toch verschijnt de ROI formule†nog steeds in vele jaarverslagenÖ


Het Rendement op Investering overdrijft economische waarde

De mate waarin†ROI de economische waarde overdrijft hangt van minstens 5 factoren af.

  1. Lengte van de projectduur. Als deze langer is, zal de overdrijving groter zijn.
  2. Het kapitalisatiebeleid. Als het gedeelte†van de totale investering die in de boeken wordt gekapitaliseerd kleiner is, zal de overdrijving groter zijn.
  3. Het tempo waarmee†afschrijvingen worden geboekt. Afschrijvingsmethoden die sneller zijn dan een lineaire basis zullen in een hogere ROI resulteren.
  4. Vertraging tussen de investeringsuitgaven en het terugverdienen van deze uitgaven uit de kasstromen. Als de vertraging groter is, zal de graad van overdrijving ook groter zijn.
  5. Groeipercentage van nieuwe investeringen. Snelgroeiende bedrijven zullen een lagere Rendement op Investering hebben.

Berekening van Rendement op Investering. Formule


Netto Inkomen / Boekwaarde van de Activa = ROI


Een beter alternatief is:


Netto Inkomen (1 - Belastingtarief) / Boekwaarde van de Activa = ROI


Boek: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Boek: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Special Interest Group - Rendement op Investering


Special Interest Group (43 leden)


Forum - Rendement op Investering  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  ROI of Dealing with Absenteeism (2 reacties)
I would like to get a formula to calculate the ROI on . In o...
 
 
 
 
  Return on Investment Calculation for Equipment Replacement (1 reacties)
How to calculate payback period when a company is investing ...
 
 
 
 

Best Practices - Rendement op Investering

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.Expert Tips (ENG) - Return On Investment

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.Hulpbronnen - Rendement op Investering

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Roi Methode


     
 

Nieuws over Roi Ratio


     
 

Video's over Roi Methode


     
 

Video's over Roi Ratio


     
 

Presentaties over Roi Methode


     
 

Presentaties over Roi Ratio


     
 

Meer over Roi Methode


     
 

Meer over Roi Ratio


     

Vergelijk met Rendement op Investering : † Winst voor Rente en Belasting (EBIT)  |† Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)  |† Total Cost of Ownership  |† Relatieve Waarde van Groei  |† Economic Value Added  |† Winst per Aandeel  |† Rendement op Aandelen  |† Netto Contante Waarde  |† Return on Net Assets  |† Rendement op GeÔnvesteerd Kapitaal  |† CAGR


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 14-10-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.