Economic Value Added
(EVA)

Kenniscentrum

12manage is looking for students. Info

Berekening van de reŽle economische winst van een bedrijf. Verklaring van Economic Value Added. EVA.


Wat is EVA? Definitie

Economic Value Added (EVA) is een financiŽle prestatiemethode om de echte economische winst van een bedrijf te berekenen. EVA kan worden berekend als de†Netto Operationele Winst na Belastingen†minus een last voor de†opportunity cost van het geÔnvesteerde kapitaal.


EVA (© / ô Stern Stewart & Co.) is een raming van de mate waarin de inkomens verschillen van de vereiste minimum opbrengst (tegen vergelijkbaar risico) voor aandeelhouders of leningverstrekkers. Het verschil kan zowel een overschot als een tekort zijn.


EVA vergeleken met MVA

In tegenstelling tot marktgebaseerde metingen, zoals MVA, kan EVA op divisieniveau of Strategisch Business Unit niveau worden berekend.

In tegenstelling tot op aandelen gebaseerde metingen, is EVA een stroom en kan worden gebruikt voor prestatie-evaluatie in de tijd.


EVA vergeleken met EBIT en EPS

In tegenstelling tot de boekhoudkundige winst, zoals Winst voor Rente en Belasting, Netto Inkomen en EPS, is EVA economisch, en is EVA gebaseerd op het idee dat een bedrijf zowel de bedrijfskosten ALS de kosten van kapitaal moet dekken.


Berekening van EVA. Formule

De basisformule voor het berekenen van EVA is:


††††† Netto Verkopen

-†††† Operationele Kosten


††††† Operationele Winst (WINST VOOR RENTE EN BELASTING))

-†††† Belastingen


††††† Netto Operationele Winst na Belasting (Netto Operationele Winst na Belasting, Nettowinst (NOPAT))

-†††† Lasten van Kapitaal (GeÔnvesteerd Kapitaal x Kapitaalkosten)


††††† Economic Value Added (EVA)


Door met alle kapitaalkosten rekening te houden, met inbegrip van de kosten van aandelen, toont EVA de hoeveelheid financiŽle waarde die een onderneming heeft gecreŽerd of heeft vernietigd tijdens een rapportageperiode. Met andere woorden, EVA is winst op de manier zoals de aandeelhouders deze definiŽren. Als de aandeelhouders bijvoorbeeld een opbrengst van 10% op hun investering verwachten, verdienen zij slechts geld voor zover hun aandeel in de Netto Winst na Belasting meer is dan 10% van het aandelenkapitaal. Alles daarvoor resulteert alleen maar in de minimum aanvaardbare compensatie voor investeren in een onderneming met een risico.


GEBRUIK van de methode van EVA: Het afstemmen van besluiten met aandeelhouderswaarde

EVA werd ontwikkeld om managers te helpen om twee basisprincipes van financiŽn in hun besluitvorming op te nemen:

  1. De primaire financiŽle doelstelling van welk bedrijf dan ook zou moeten zijn om de rijkdom van zijn aandeelhouders te maximaliseren.
  2. De waarde van een bedrijf hangt van de mate af waarin de investeerders verwachten dat de toekomstige winsten zullen verschillen van de kosten van kapitaal. Per definitie, zal een aanhoudende verhoging van EVA resulteren in een toename van de marktwaarde van een bedrijf. Deze aanpak is geldig en effectief gebleken voor vele soorten organisaties. Dit is omdat het niveau van EVA niet werkelijk van belang is. De huidige prestatie is al opgenomen in de aandelenprijs. Het is de (ononderbroken) verbetering in EVA welke (ononderbroken) verhogingen van aandeelhoudersrijkdom brengt.

Sommige specifieke gebruiken van EVA omvatten:

  • Het bepalen van organisatorische doelstellingen.
  • Prestatiemetingen.
  • Het bepalen van bonussen.
  • Communicatie met aandeelhouders en investeerders.
  • Motivatie van managers.
  • Capital budgeting.
  • Corporate waardering.
  • Het analyseren van aandelen.

Boek: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management. -

Boek: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining. -

Boek: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Special Interest Group - Prestatiemeting


Special Interest Group (38 leden)


Forum - Prestatiemeting  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  How to Calculate EVA (1 reacties)
Another way to describe how to calculate EVA: Economic Valu...
 
 
 
 
  EVA for Corporate Incentives (1 reacties)
Is EVA a good metric to determine incentive compensation awa...
 
 
 
 
  Calculating EVA for a Proprietary Company (3 reacties)
EVA can be easily calculated when the organisation is Public...
 
 
 
 
  What is the Impact of Debt on EVA? (5 reacties)
What is the impact debt is having on EVA? Thanks for your he...
 
 
 
 
  EVA & Amortization of R&D (1 reacties)
The amortization of R&D on straight line basis does not just...
 
 
 
 
  What is EVA Momentum?
EVA Momentum is the change in a business's EVA divided by th...
 
 
 
 
  Revised Economic Value Added (REVA)
What is the difference between EVA and Adjusted or Revise...
 
 
 
 
  EVA Calculation across a Whole Value Chain
I request to all members to help me on how to go about an EV...
 
 
 
 
  Alternative Methods for Economic Value Added (EVA) (2 reacties)
Are there alternative methods for EVA? I am developing a res...
 
 
 
 
  EVA applied to consulting services (1 reacties)
How can I apply an EVA model to the value added of consultin...
 
 
 
 

Best Practices - Prestatiemeting

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  EVA growth is what matters (1 reacties)
Improving EVA should be the goal of any major firm. A...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Performance Measurement

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Weaknesses of EVA

Value Based Management...
 
 
 

Benefits of EVA

Value Based Management...
 
 
 

EVA Advantages

EVA Implementation, Corporate Finance...
 
 
 

EVA and Market Value

Management Control of Value Drivers....
 
 
 

The Accounting Adjustments to EBIT Before Calculating EVA

Value Based Management, Economic Value Added...
 
 

Hulpbronnen - Prestatiemeting

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Eva Waardering


     
 

Nieuws over Eva Prestatie


     
 

Video's over Eva Waardering


     
 

Video's over Eva Prestatie


     
 

Presentaties over Eva Waardering


     
 

Presentaties over Eva Prestatie


     
 

Meer over Eva Waardering


     
 

Meer over Eva Prestatie


     

Vergelijk met Economic Value Added: Market Value Added  |† PRVit  |† CFROI †|† Economische Marge  |† CVA  |† Winst voor Rente en Belasting (EBIT)  |† Winst voor Rente, Belasting, Afschrijvingen en Amortisatie (EBITDA)  |† Liquiditeitsratio  |† Current Ratio  |† Rendement op Aandelen  |† DUPONT Model  |† Fair Value  |† TSR  |† Cash Flow from Operations  |† Dividend Payout Ratio  |† Kosten-Baten Analyse  |† Relatieve Waarde van Groei  |† Koers/Winst Groei Verhouding


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Human Resources


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 16-10-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.