Avkastning på Eget Kapital

Kunskapscenter

   

Bestämmer bokföringsvärdet. Förklaring till Avkastning på Eget Kapital (Return on Equity).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Avkastning på eget kapital? Beskrivning

ROE är en bokföringsvärderingsmetod likartad (Avkastning på investering) Return on Investment (ROI). Avkastning på eget kapital (ROE) är ett mått på hur effektivt ett företag använder sina tillgångar för att skapa vinster.


Avkastning på Eget Kapital På grund av att täljaren (Redovisad nettovinst) är en opålitlig mätning av företags resultatmått, så kommer därmed resultatet från formeln för ROE också vara otillförlitligt för att bestämma framgång eller företagsvärdet.

Emellertid så förekommer formeln ofta i många årsredovisningar.


Avkastning på eget kapital övervärderar ekonomiska värdet

I vilken grad som ROE övervärderar det ekonomiska värdet beror på åtminstone 5 faktorer.

 1. Projektets livslängd. Om detta tar längre tid, kommer överskattningen att bli större.
 2. Kapitaliseringspolitik. Om bråkdelen av total investering kapitaliserats i böckerna är mindre, kommer överskattningen att bli större.
 3. Den hastighet som avskrivningar tas upp med i böckerna. Avskrivningshastighet som är snabbare än den linjära grunden kommer att resultera i en högre ROE.
 4. Eftersläpning mellan investeringsutlläggen och att tjäna tillbaka dessa utläggen från kassainflödena. Om tidsfördröjningen är stor, så kommer graden av överskattning också bli stor.
 5. Tillväxttakten på den nya investeringen. Snabbt - växande företag kommer att ha lägre Avkastning på eget kapital.

Utöver detta, så är ROE känslig för skuldsättningsgraden: därför att den antar att intäkter från skuldfinansiering kan investeras till en återbäringsränta som är större än låneräntan, ROE kommer att öka med de belopp skuldsättningsgraden ökas.


Beräkning av Avkastning på eget kapital. Formel

Redovisad Nettovinst/Bokfört värde av eget kapital = ROE


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Avkastning på Eget Kapital Forumet

Avkastning på Eget Kapital Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastning på Eget Kapital Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Avkastning på Eget Kapital Premium

Expert Tips (ENG) - Return On Equity Premium
 

The Relationship between Return on Assets ROA and ROE

There is a direct relationship between the Return ...
Usage (application): Equity Multiplier
 
 

Resurser - Avkastning på Eget Kapital Premium
 

Nyheter om Avkastning På Eget Kapital Värdering


     
 

Nyheter om Avkastning Finansiellt Mått


     
 

Videor om Avkastning På Eget Kapital Värdering


     
 

Videor om Avkastning Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Avkastning På Eget Kapital Värdering


     
 

Presentationer om Avkastning Finansiellt Mått


     
 

Mer om Avkastning På Eget Kapital Värdering


     
 

Mer om Avkastning Finansiellt Mått


     

Jämför avkastning på eget kapital med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Investerat Kapital  |  Avkastning på Investerat Kapital  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  DuPontmodellen


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.