P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


P/E ratio (Vinsttillväxttakt P/E-talet) Price to Earnings ratio

Vad är P/E talet P/E förhållandet? Beskrivning

Price to Earnings ratio/Pris per vinstförhållandet (P/E talet) är ett värderingsförhållande av ett företags nuvarande aktiekurs som jämförs med dess vinst per aktie. Nuvärdesmetoden (Discounted cash Flow), är en överlägsen metod att värdera ett företag på. Hur som helst föredrar ibland investerare att använda enklare metoder.


Beräkning av P/E ratio (Vinsttillväxttakt P/E-talet). Formel

P/E talet  används för att mäta marknadsresultatet och kan beräknas som:


P/E tals beräkning: Marknadsvärde per aktie: Vinst per Aktie (Earnings Per Share) normalt för en period av tolv månader.

 

Ofta används P/E talet, därför att det är så lätt att förstå sig på: Om du köpaktien på en P/E ratio (Vinsttillväxttakt P/E-talet) av 10, något att säga som är denna hjälpmedlen den, kommer att taken 10 år för företagets intäkter för att tillfoga up to din original- investering - 10 år för du betalas tillbaka.


Exempel på Pris vinstförhållande beräkning

Ta till exampel ett företag, som tjänade $10M i fjol, och hade gett ut 1 miljon aktier totalt. Intäkter per utbyta är $10. Om detta företagets aktier i nuläget säljs för $100 per aktie, så har den ett P/E tal på 10. Beskrivet på ett annat sätt, till det pris som en investerare är villigt att betala $10 för varje $1 av sista årets vinster.
 

Begränsningar med P/E talet

Pris per vinstförhållandet antar att företaget kommer att vara värt en s.k. multipel av dess framtida intäkter. Denna metod har åtminstone två avigsidor:

  1. Den baseras på fastställd vinst, ”accounting profits”, som inte är en god indikator på det faktiska värdeskapandet för aktieägarna.
  2. Vilken multiplikator bör användas? Industrigenomsnittet? Ofta korrigeringar åstadkommas baserade på: den förväntade tillväxten i företaget, avkastning på nytt kapital och kapitalkostnader (WACC)

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (5 medlemmar)

Forum om P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet  

De senaste ämnena om: P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet.


High PE Ratio Means What? A Good Stock?
What is the meaning if Company A has been trading at a higher PE ratio than company B? Does it mean we should buy this (...)
8
 
 
What is the meaning of X in PE Ratio?
Sometimes PE Ratio is given as 12.9x... What does "x" mean? (...)
4
 
 
When is Stock Overbought and Oversold?
WHEN IS STOCK OVERBOUGHT? "Overbought" refers to a condition in which the demand for a certain asset unjustifiably push (...)
2
 
 
Best Practices om P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Why Using Average P/E Ratio is More Realistic
During favorable economic times (boom), company earnings are at record levels. As a result, the high stock prices and s (...)
11
 
 
🥈 What is the Beta of a Stock?
Before we're investing in a stock, we not only consider the P/E Ratio, but also the Beta of that particular stock. Beta (...)
5
 
 
🥉 Conflict of Interest of Management Buy Out
If management is allowed to buy out the companies they work for, would it not be a conflict of interest in that the mana (...)
4
 
 
Relevance of PE Ratio for CEO
What is the importance of the P/E ratio to the CEO of a company? (...)
2
 
 
Experttips om P/E Ratio (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


What are the Indicators of High Quality of Earnings?

Analyzing Reported Earnings (...)
   
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

Analyzing Reported Earnings (...)
   
 
 
 
Informationskällor om P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför P/E talet med: PEG-Talet, PEG Ratio  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Totalavkastning för Aktieägare   |  PRVit-systemet, PRVit-metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 30-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.