P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet

Kunskapscenter

   

Mäta marknadsresultatet. Förklaring till P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet (P/E Ratio).

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

P/E ratio (Vinsttillväxttakt P/E-talet) Price to Earnings ratio

Vad är P/E talet P/E förhållandet? Beskrivning

Price to Earnings ratio/Pris per vinstförhållandet (P/E talet) är ett värderingsförhållande av ett företags nuvarande aktiekurs som jämförs med dess vinst per aktie. Nuvärdesmetoden (Discounted cash Flow), är en överlägsen metod att värdera ett företag på. Hur som helst föredrar ibland investerare att använda enklare metoder.


Beräkning av P/E ratio (Vinsttillväxttakt P/E-talet). Formel

P/E talet  används för att mäta marknadsresultatet och kan beräknas som:


P/E tals beräkning: Marknadsvärde per aktie: Vinst per Aktie (Earnings Per Share) normalt för en period av tolv månader.

 

Ofta används P/E talet, därför att det är så lätt att förstå sig på: Om du köpaktien på en P/E ratio (Vinsttillväxttakt P/E-talet) av 10, något att säga som är denna hjälpmedlen den, kommer att taken 10 år för företagets intäkter för att tillfoga up to din original- investering - 10 år för du betalas tillbaka.


Exempel på Pris vinstförhållande beräkning

Ta till exampel ett företag, som tjänade $10M i fjol, och hade gett ut 1 miljon aktier totalt. Intäkter per utbyta är $10. Om detta företagets aktier i nuläget säljs för $100 per aktie, så har den ett P/E tal på 10. Beskrivet på ett annat sätt, till det pris som en investerare är villigt att betala $10 för varje $1 av sista årets vinster.
 

Begränsningar med P/E talet

Pris per vinstförhållandet antar att företaget kommer att vara värt en s.k. multipel av dess framtida intäkter. Denna metod har åtminstone två avigsidor:

  1. Den baseras på fastställd vinst, ”accounting profits”, som inte är en god indikator på det faktiska värdeskapandet för aktieägarna.
  2. Vilken multiplikator bör användas? Industrigenomsnittet? Ofta korrigeringar åstadkommas baserade på: den förväntade tillväxten i företaget, avkastning på nytt kapital och kapitalkostnader (WACC)

Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet Forumet
  When is Stock Overbought and Oversold?
WHEN IS STOCK OVERBOUGHT?
"Overbought" refers to a condition in which the demand for a certain asset unjustifiably pushes the price of an underlying asset to rise to such a degree that it does not support the fundamentals. This is generally inte...
     
 
  High PE Ratio Means What? A Good Stock?
What is the meaning if Company A has been trading at a higher PE ratio than company B?
Does it mean we should buy this stock or not?
Can anyone explain? Thanks......
     
 
  What is the meaning of X in PE Ratio?
Sometimes PE Ratio is given as 12.9x... What does "x" mean?...
     
 
  What is the Beta of a Stock?
Before we're investing in a stock, we not only consider the P/E Ratio, but also the Beta of that particular stock.
Beta is the measurement of how volatile the stock is when compared to the index.
In a nutshell, it can be stated that if a st...
     
 
  Conflict of Interest of Management Buy Out
If management is allowed to buy out the companies they work for, would it not be a conflict of interest in that the management can deliberately kill the P/E ratio before their acquisition?...
     
 
  Relevance of PE Ratio for CEO
What is the importance of the P/E ratio to the CEO of a company?...
     
 
  Why Using Average P/E Ratio is More Realistic
During favorable economic times (boom), company earnings are at record levels. As a result, the high stock prices and seemingly low P/E ratio's appear acceptable.
But investors are advised to use average earnings over the past 10 years or so to...
     
 

P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet Premium

Expert Tips (ENG) - P/E Ratio Premium
 

What are the Indicators of High Quality of Earnings?

The term quality of earnings usually refers to the degree of conservatism in a firm’s reported earnings. Indicators of high earnings quality in...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

The discretionary nature of income recognition permits an examination of the degree of management manipulation of earnings under one or more of the fo...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 

Resurser - P/E-Talet | Pris/Vinst-Talet | Vinstförhållandet Premium
 

Nyheter

P/e Pe Talet
     
 

Nyheter

Vinsttillväxttakt Vinstförhållande
     
 

Videor

P/e Pe Talet
     
 

Videor

Vinsttillväxttakt Vinstförhållande
     
 

Presentationer

P/e Pe Talet
     
 

Presentationer

Vinsttillväxttakt Vinstförhållande
     
 

Mer

P/e Pe Talet
     
 

Mer

Vinsttillväxttakt Vinstförhållande
     

Jämför P/E talet med: PEG-Talet, PEG Ratio  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Totalavkastning för Aktieägare   |  PRVit-systemet, PRVit-metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.