Totalavkastning för Aktieägare

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Jämför förändringen på kapitalvärdet i företagen. Förklaring till Totalavkastning för Aktieägare (Total Shareholder Return).


Vad är Totalavkastning för Aktieägare? Beskrivning

Totalavkastning för Aktieägare (TFA/TSR) representerar förändringen i kapitalvärdet hos börsnoterade/listade företag över en period (typiskt 1 år eller längre), positiva utdelningar som uttrycks som plus eller minus procentsats på ingångsvärdet.


Beräkning av Totalavkastning för Aktieägare. Formel


(Aktiepris i slutet av perioden - Aktiepriset i början på perioden + utdelningar)/Aktiepriset i början av perioden = Totalavkastning för Aktieägare.


Notera: utdelningar inkluderar inte bara reguljära utdelningsutbetalningar utan inkluderar också alla kontanta utbetalningar till aktieägarna och inkluderar också speciella eller engångsutdelningar och inkluderar också aktieåterköp.


TSR kan lätt jämföras från företag till företag, och benchmarkas/jämföras mot industri- eller marknadsvinster, utan att man måste oroa sig om en inverkan angående storlek. Därför att Totalavkastning för Aktieägare är en procentsats.


Begränsningar med Totalavkastning för Aktieägare

Som ett resultat på grund av dess form kan TSR inte beräknas på avdelningsnivå (strategisk affärsenhet) och därunder. Dessutom som ett resultat beroende på dess typ, kan TSR inte iaktas för privat innehavda företag.


Särskild Intressegrupp SIG - Totalavkastning för Aktieägare


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Totalavkastning för Aktieägare  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Dividends in Total Shareholder Return (2 reaktioner)
Should in the formula "dividends" be read as "dividends per ...
 
 
 
 

Best Practices - Totalavkastning för Aktieägare

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Total Shareholder Return

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Totalavkastning för Aktieägare

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Totalavkastning För Aktieägare Metod


     
 

Nyheter om Finansiellt Mått Värdering


     
 

Videor om Totalavkastning För Aktieägare Metod


     
 

Videor om Finansiellt Mått Värdering


     
 

Presentationer om Totalavkastning För Aktieägare Metod


     
 

Presentationer om Finansiellt Mått Värdering


     
 

Mer om Totalavkastning För Aktieägare Metod


     
 

Mer om Finansiellt Mått Värdering


     

Jämför också: Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 15-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.