PRVit-systemet (PRVit-metoden)
Stern Stewart

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Sätta betyg på aktier och investeringar. Förklaring till Prestation/Resultat Risk och Värderingsinvesteringsteknik/Performance Risk and Valuation investment technology av Stern Stewart & Co. PRVit.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är PRVit-systemet, PRVit-metoden? Beskrivning

PRVit-systemet är en registrerad produkt och metoden som betygsätter utifrån prestation, risk, och värdering från Stern Stewart.


Den är renodlat kvantitativ, EVA baserad aktievärdering och investerings genomläsningssystem (screening). PRVit hämtas från en tvärsnittsserie och tidserie statistiskanalys av finansiella resultat från alla Russell 3000 företag som uppdateras varje månad. Den jämför ett företag med dess sektorjämlikar och med marknadsområdet i termer av dess operationella prestation, risk och nyckel värderingsmultipler.


PRVit för samman följande tre faktorer:

  • Prestation/Resultat
  • Risk
  • Värdering

och utvecklar ett totalindex på investeringslägligheten. Den gör detta genom att beräkna ett företags risk-justerade prestation/resultat potential per värderingsenhet. Eller i symboler: genom att ta dess P-poäng och att subtrahera med dess R-poäng, och dividera detta resultat med dess V-poäng.


I själva verket PRVit beräknar en verkligt MVA i ett företag i täljaren som baserad på dess risk-justerade potential för att driva en lönsam EVA-tillväxt. Och den erbjuder detta genom en representation av dess aktuella MVA i nämnaren.


Stern Stewart PRVit-systemet, PRVit-metoden Den jämför prestation, risk och värdering sammanjämkat för varje företag med hela den globala marknadens sammanjämkning för att placera ett företag på en relativ värderingskala.
 

Resulterande total PRVit-poäng - som går från 0 till 100 - indikerar företagets relativa attraktivitet som jämförts med Russell 3000. En PRVit poäng på 50 indikerar sålunda att en rättvis balans bland alla tre faktorerna och en skenbar jämförbarhet mellan företagens verkliga värde och dess börsvärde som givet de nuvarande marknadsförhållanden. En hög poäng sålunda - i intervallet 67 till 100 - indikerar emellertid att en aktieägare kan få en betydlig mängd av värdefull resultatpotential till ett rimligt värderat pris, och sålunda kan aktien ha lagrat upp en potential för att utklassa marknaden, om tidigare trender är bibehållna. En låg poäng säg från 0 till 33  indikerar något om att företagets marknadsvärde är aggressivt jämfört med tidigare resultattrender. Utan goda skäl att förvänta sig en betydande omsvängning bör en aktieägare undvika köpa dessa aktier, därför att sådana företag anses troligen prestera sämre än vad man generellt gör på marknaden.


Beräkning av PRVit poäng. Formel

I hjärtat av PRVit är det 12 indikatorer som är noggrant utvalda, exakt beräknade och grundligt testade. De visar på en gemensam bild på företagets- prestation, risk och värdering. Se bilden på höger hand.


PRVit-systemet | PRVit-metoden Forumet
  Quotes on Performance, Risk and Value. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by...
     
 

PRVit-systemet | PRVit-metoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

PRVit-systemet | PRVit-metoden Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - PRVit-systemet | PRVit-metoden Premium

Expert Tips (ENG) - PRVit Premium

Resurser - PRVit-systemet | PRVit-metoden Premium
 

Nyheter om Prvit Resultat Och RiskvärderingsmodellBli Medlem


     
 

Nyheter om Prvit SternBli Medlem


     
 

Videor om Prvit Resultat Och RiskvärderingsmodellBli Medlem


     
 

Videor om Prvit SternBli Medlem


     
 

Presentationer om Prvit Resultat Och RiskvärderingsmodellBli Medlem


     
 

Presentationer om Prvit SternBli Medlem


     
 

Mer om Prvit Resultat Och RiskvärderingsmodellBli Medlem


     
 

Mer om Prvit SternBli Medlem


     

Jämför PRVit Score med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen   |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  RAROC  |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  PEG-Talet, PEG Ratio


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 19-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.