PRVit-systemet (PRVit-metoden)
Stern Stewart

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är PRVit-systemet, PRVit-metoden? Beskrivning

PRVit-systemet är en registrerad produkt och metoden som betygsätter utifrån prestation, risk, och värdering från Stern Stewart.


Den är renodlat kvantitativ, EVA baserad aktievärdering och investerings genomläsningssystem (screening). PRVit hämtas från en tvärsnittsserie och tidserie statistiskanalys av finansiella resultat från alla Russell 3000 företag som uppdateras varje månad. Den jämför ett företag med dess sektorjämlikar och med marknadsområdet i termer av dess operationella prestation, risk och nyckel värderingsmultipler.


PRVit för samman följande tre faktorer:

  • Prestation/Resultat
  • Risk
  • Värdering

och utvecklar ett totalindex på investeringslägligheten. Den gör detta genom att beräkna ett företags risk-justerade prestation/resultat potential per värderingsenhet. Eller i symboler: genom att ta dess P-poäng och att subtrahera med dess R-poäng, och dividera detta resultat med dess V-poäng.


I själva verket PRVit beräknar en verkligt MVA i ett företag i täljaren som baserad på dess risk-justerade potential för att driva en lönsam EVA-tillväxt. Och den erbjuder detta genom en representation av dess aktuella MVA i nämnaren.


Stern Stewart PRVit-systemet, PRVit-metoden Den jämför prestation, risk och värdering sammanjämkat för varje företag med hela den globala marknadens sammanjämkning för att placera ett företag på en relativ värderingskala.
 

Resulterande total PRVit-poäng - som går från 0 till 100 - indikerar företagets relativa attraktivitet som jämförts med Russell 3000. En PRVit poäng på 50 indikerar sålunda att en rättvis balans bland alla tre faktorerna och en skenbar jämförbarhet mellan företagens verkliga värde och dess börsvärde som givet de nuvarande marknadsförhållanden. En hög poäng sålunda - i intervallet 67 till 100 - indikerar emellertid att en aktieägare kan få en betydlig mängd av värdefull resultatpotential till ett rimligt värderat pris, och sålunda kan aktien ha lagrat upp en potential för att utklassa marknaden, om tidigare trender är bibehållna. En låg poäng säg från 0 till 33  indikerar något om att företagets marknadsvärde är aggressivt jämfört med tidigare resultattrender. Utan goda skäl att förvänta sig en betydande omsvängning bör en aktieägare undvika köpa dessa aktier, därför att sådana företag anses troligen prestera sämre än vad man generellt gör på marknaden.


Beräkning av PRVit poäng. Formel

I hjärtat av PRVit är det 12 indikatorer som är noggrant utvalda, exakt beräknade och grundligt testade. De visar på en gemensam bild på företagets- prestation, risk och värdering. Se bilden på höger hand.


PRVit-systemet | PRVit-metoden Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om PRVit-systemet | PRVit-metoden  

De senaste ämnena om: PRVit-systemet | PRVit-metoden.


🔥 NY Quotes on Performance, Risk and Value. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to PRVit or performance, risk an (...)
2
 
0 reaktioner
 
Best Practices om PRVit-systemet | PRVit-metoden

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om PRVit (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om PRVit-systemet | PRVit-metoden

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför PRVit Score med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen   |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  Kreditriskhantering  |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  PEG-Talet, PEG Ratio


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på PRVit-systemet | PRVit-metoden? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 28-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.