logo

Ekonomisk Marginal

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

8 itens • 295.783 visitas

EnglishEnglishArabicChineseDutchFrenchGermanItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanish

Sammanfattning

Ekonomisk Marginal ramverket av Daniel J. Obrycki och Rafael Resendes kan användas till att beräkna en konkurrensanpassat företagsprestation.
 

Ekonomiskt kassaflödesperspektiv

Marginalekonomi (ME) ramverket utvecklades för att utvärdera ett företagsprestation utifrån ett ekonomiskt kassaflödeperspektiv. ME går mycket längre än traditionell redovisningsbaserad analys gör. Den korrigerar för skevheter som orsakas av följande skillnader: kapitalstruktur, tillgångarnas ålder, tillgångarnas livslängd, tillgångarnas mix, tillgångar utanför balansräkningen  och skulder, och investeringar som är nödvändiga för att generera intäkter och avkastningsränta.


Värderingssystem med fyra drivfaktorer

Ekonomisk Marginal

Marginalekonomiska ramverket är mer än en prestationsmätning, det omfattar ett värderingssystem som innehåller fyra tydliga huvudsakliga värdedrivfaktorer som är grunden till ett företags prestation och företagets värde :

  1. lönsamhet,
  2. konkurrens,
  3. tillväxt, och
  4. avkastningsränta.


Marginalekonomi och DCF (Diskonterade kassaflöden)

Företag med höga övervinster drar troligen till sig uppmärksamhet från konkurrenterna på marknaden. Detta kommera att leda till en kortare period av konkurrensfördel i företagets värdering. Den traditionella Discounted cash Flow angreppssättet bygger  på på slutvärden och beständighet. I motsats till liknande traditionella värderingsangreppssätt, som använder mycket känsliga livsbeständighetsantaganden, så kan Marginalekonomi tillvägagångssättet använda sig av följande att med tiden kommer dess konkurrenter konkurrera bort övervinsterna. EM-ramverket sålunda modellerar tydligt effekterna av konkurrensen gradvist för att avlägsna de överskottsmarginal som ett företag genererar över eller under dess avkastningsränta (Economic Margin).


Rötterna till Marginalekonomi ramverket

Marginalekonomi ramverket är grundat på de vida accpeterade teorierna ifrån Nobelpris vinnarna Merton Miller och Franco Modigliani. EM kan hjälpa till att identifiera företag som affärar över eller under deras inre värderingar. Mellan sektorerer och marknadskapitaliseringsgrupper och tillväxt/värde universumet.
 

EM, EVA och CFROI-modell

När man beräknar Marginalekonomi måste man ha i åtanke att täljaren i ekvationen om Marginalekonomi (liksom i EVA), baseras på ekonomisk vinst. Detta hjälper chefer till att fokusera på värdeskapandet. I motsats till EVA emellertid, i  Marginalekonomi adderar man avskrivning och amortering till kassaflödet och införlivar istället avkastningen på kapitalet särskilt till kapitalbetalningarna. (som i  CFROI) Marginalekonomi baseras på bruttotillgångarna som hjälper till att undvika tillväxt ”hämskon” som typiskt är associerade med nettotillgångsbaserade mått. I motsats till CFROI emellertid, är marginalenekonomiska betalningsflöden inte belastade (dvs.allt kapital är finansierat). Desutom så behandlar ME-betalningsflödena operativa beslut och finansierings beslut på ett skilt sätt.


Särskild Intressegrupp SIG

Ekonomisk marginale Särskild Intressegrupp SIG.


Särskild Intressegrupp SIG
Särskild Intressegrupp SIG (2 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Ekonomisk marginale. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.Starta ett nytt ämne

Starta ett nytt ämne om Ekonomisk marginale

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Ekonomisk marginale. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Economic Margin (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Ekonomisk marginale. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Presentation

Economic Margin Diagram

Evaluating Corporate Performance
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Ekonomisk marginale.


NWS

Nyheter

VID

Videor

PRS

Presentationer

 
BKS

Böcker

ACA

Akademisk

WIK

Mer


Jämför  Economic Margin/Marginalekonomi med:   Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  CFROI-modell  CVA  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Ekonomisk marginale? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Senast uppdaterad: 2-10-2023. Alla namn ™ av deras ägare.
12manage is looking for BA/MBA students. More info.