Marginalekonomi

Kunskapscenter

   

Beräkning av en konkurrensanpassad företagsprestation. Förklaring till Economic Margin/Marginalekonomi.

Innehåll

Premium

Marginalekonomiramverket av Daniel J. Obrycki och Rafael Resendes kan användas till att beräkna en konkurrensanpassat företagsprestation.
 

Ekonomiskt kassaflödesperspektiv

Marginalekonomi (ME) ramverket utvecklades för att utvärdera ett företagsprestation utifrån ett ekonomiskt kassaflödeperspektiv. ME går mycket längre än traditionell redovisningsbaserad analys gör. Den korrigerar för skevheter som orsakas av följande skillnader: kapitalstruktur, tillgångarnas ålder, tillgångarnas livslängd, tillgångarnas mix, tillgångar utanför balansräkningen  och skulder, och investeringar som är nödvändiga för att generera intäkter och avkastningsränta.


Marginalekonomi

Värderingssystem med fyra drivfaktorer

Marginalekonomiska ramverket är mer än en prestationsmätning, det omfattar ett värderingssystem som innehåller fyra tydliga huvudsakliga värdedrivfaktorer som är grunden till ett företags prestation och företagets värde :

  1. lönsamhet,
  2. konkurrens,
  3. tillväxt, och
  4. avkastningsränta.


Marginalekonomi och DCF (Diskonterade kassaflöden)

Företag med höga övervinster drar troligen till sig uppmärksamhet från konkurrenterna på marknaden. Detta kommera att leda till en kortare period av konkurrensfördel i företagets värdering. Den traditionella Discounted cash Flow angreppssättet bygger  på på slutvärden och beständighet. I motsats till liknande traditionella värderingsangreppssätt, som använder mycket känsliga livsbeständighetsantaganden, så kan Marginalekonomi tillvägagångssättet använda sig av följande att med tiden kommer dess konkurrenter konkurrera bort övervinsterna. EM-ramverket sålunda modellerar tydligt effekterna av konkurrensen gradvist för att avlägsna de överskottsmarginal som ett företag genererar över eller under dess avkastningsränta (Economic Margin).


Rötterna till Marginalekonomi ramverket

Marginalekonomi ramverket är grundat på de vida accpeterade teorierna ifrån Nobelpris vinnarna Merton Miller och Franco Modigliani. EM kan hjälpa till att identifiera företag som affärar över eller under deras inre värderingar. Mellan sektorerer och marknadskapitaliseringsgrupper och tillväxt/värde universumet.
 

EM, EVA och CFROI-modell

När man beräknar Marginalekonomi måste man ha i åtanke att täljaren i ekvationen om Marginalekonomi (liksom i EVA), baseras på ekonomisk vinst. Detta hjälper chefer till att fokusera på värdeskapandet. I motsats till EVA emellertid, i  Marginalekonomi adderar man avskrivning och amortering till kassaflödet och införlivar istället avkastningen på kapitalet särskilt till kapitalbetalningarna. (som i  CFROI) Marginalekonomi baseras på bruttotillgångarna som hjälper till att undvika tillväxt ”hämskon” som typiskt är associerade med nettotillgångsbaserade mått. I motsats till CFROI emellertid, är marginalenekonomiska betalningsflöden inte belastade (dvs.allt kapital är finansierat). Desutom så behandlar ME-betalningsflödena operativa beslut och finansierings beslut på ett skilt sätt.


Företagsprestation konkurrensanpassad Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)


Företagsprestation konkurrensanpassad Forumet  

Nya ämnen

  Economic Margin Database
I heard AFG is rolling out a global research database on their Economic Margin caluclation, any info?...
     
 

Best Practices - Företagsprestation konkurrensanpassad

Expert Tips (ENG) - Economic Margin



Utveckla dig själv i företagsadministration och management



Resurser - Företagsprestation konkurrensanpassad
 

Nyheter om Ekonomi Marginal


     
 

Nyheter om Ekonomiskt Resultat


     
 

Videor om Ekonomi Marginal


     
 

Videor om Ekonomiskt Resultat


     
 

Presentationer om Ekonomi Marginal


     
 

Presentationer om Ekonomiskt Resultat


     
 

Mer om Ekonomi Marginal


     
 

Mer om Ekonomiskt Resultat


     



Accelerera din managementkarriär



Jämför  Economic Margin/Marginalekonomi med:   Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  CFROI-modell  CVA  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 10-12-2018. Alla namn ™ av deras ägare.