Marginalekonomi

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Marginalekonomiramverket av Daniel J. Obrycki och Rafael Resendes kan användas till att beräkna en konkurrensanpassat företagsprestation.
 

Ekonomiskt kassaflödesperspektiv

Marginalekonomi (ME) ramverket utvecklades för att utvärdera ett företagsprestation utifrån ett ekonomiskt kassaflödeperspektiv. ME går mycket längre än traditionell redovisningsbaserad analys gör. Den korrigerar för skevheter som orsakas av följande skillnader: kapitalstruktur, tillgångarnas ålder, tillgångarnas livslängd, tillgångarnas mix, tillgångar utanför balansräkningen  och skulder, och investeringar som är nödvändiga för att generera intäkter och avkastningsränta.


Marginalekonomi

Värderingssystem med fyra drivfaktorer

Marginalekonomiska ramverket är mer än en prestationsmätning, det omfattar ett värderingssystem som innehåller fyra tydliga huvudsakliga värdedrivfaktorer som är grunden till ett företags prestation och företagets värde :

  1. lönsamhet,
  2. konkurrens,
  3. tillväxt, och
  4. avkastningsränta.


Marginalekonomi och DCF (Diskonterade kassaflöden)

Företag med höga övervinster drar troligen till sig uppmärksamhet från konkurrenterna på marknaden. Detta kommera att leda till en kortare period av konkurrensfördel i företagets värdering. Den traditionella Discounted cash Flow angreppssättet bygger  på på slutvärden och beständighet. I motsats till liknande traditionella värderingsangreppssätt, som använder mycket känsliga livsbeständighetsantaganden, så kan Marginalekonomi tillvägagångssättet använda sig av följande att med tiden kommer dess konkurrenter konkurrera bort övervinsterna. EM-ramverket sålunda modellerar tydligt effekterna av konkurrensen gradvist för att avlägsna de överskottsmarginal som ett företag genererar över eller under dess avkastningsränta (Economic Margin).


Rötterna till Marginalekonomi ramverket

Marginalekonomi ramverket är grundat på de vida accpeterade teorierna ifrån Nobelpris vinnarna Merton Miller och Franco Modigliani. EM kan hjälpa till att identifiera företag som affärar över eller under deras inre värderingar. Mellan sektorerer och marknadskapitaliseringsgrupper och tillväxt/värde universumet.
 

EM, EVA och CFROI-modell

När man beräknar Marginalekonomi måste man ha i åtanke att täljaren i ekvationen om Marginalekonomi (liksom i EVA), baseras på ekonomisk vinst. Detta hjälper chefer till att fokusera på värdeskapandet. I motsats till EVA emellertid, i  Marginalekonomi adderar man avskrivning och amortering till kassaflödet och införlivar istället avkastningen på kapitalet särskilt till kapitalbetalningarna. (som i  CFROI) Marginalekonomi baseras på bruttotillgångarna som hjälper till att undvika tillväxt ”hämskon” som typiskt är associerade med nettotillgångsbaserade mått. I motsats till CFROI emellertid, är marginalenekonomiska betalningsflöden inte belastade (dvs.allt kapital är finansierat). Desutom så behandlar ME-betalningsflödena operativa beslut och finansierings beslut på ett skilt sätt.


Ekonomisk marginale Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (3 medlemmar)

Forum om Ekonomisk marginale  

De senaste ämnena om: Ekonomisk marginale.Best Practices om Ekonomisk marginale

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Economic Margin (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Ekonomisk marginale

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför  Economic Margin/Marginalekonomi med:   Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  CFROI-modell  CVA  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEG-Talet, PEG Ratio  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  Diskonterat Kassaflöde


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Ekonomisk marginale? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 24-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.