PEG-Talet | PEG Ratio

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


PEG talets vinsttillväxt

Vad är PEG Talet? Beskrivning

P/E tal är ett vanligt sätt att mäta relativt värde på aktier som baseras på deras vinst per aktie (TTM). Aktier med ett högt P/E tal visar på en konsensus på marknaden att företaget har starka framtida vinsttillväxtutsikter. Därför att P/E talet inte reflekterar framtida vinsttillväxt, vi använder PEG talet för att bestämma huruvida marknadsvärderingen stöttas av de förutsagda framtida vinsttillväxttakten.
 

Ursprunget till PEG talet. Historia

PEG talet utvecklades för att hantera de brister som det är med användningen av P/E talet. Specifikt skapades den för att justera P/E talet för relativt beräknade framtida vinstertillväxtstakt hos olika företag.


Beräkningen av PEG talet. Formel

 

PEG talet = (Marknadspris/Vinst per Aktie/(Bedömd årlig vinsttillväxt)


Användningen av PEG talet. Användningsområden

 • Portföljförvaltare och analytiker jämför gemensamt PEG talen för att identifiera undervärderade och övervärderade aktier.
 • Ett vanligt användningssätt är följande tillämpning på tillväxtmarknaders aktier (där vinsttillväxttakten är höga och osäkra). En allmän tumregel är att när förhållandet närmar sig ett värde på 1.0, så  betraktas företagens aktier vara ”tämligen rättvist” värderade. Om PEG talet är mindre än 1.0, betraktas aktiekapitalet som ”undervärderat”. Om PEG talet är större än 1.0, betraktas aktiekapitalet som ”övervärderat”.
 • Då marknaden anser att prissätta aktier relativt i förhållande till deras sektor, en meningsfull jämförelse av PEG talen (och P/E-tal) kräver att se dem i perspektivet gentemot sektor- eller industrigenomsnittet.

De olika Stegen med PEG talet. Process

 1. Bestäm företagens nuvarande marknadspris per aktie (priset för aktierna).
 2. Bestäm företagens senaste publicerade Vinst per Aktie (Som speglar de senaste tolv månaderna).
 3. Bestäm företagens förväntade tillväxt i Vinst per Aktie (använd den bedömning som skett under längst tid och mest pålitlig och som är tillgänglig, minst de senaste två åren är fördelaktigast).

Styrkor med peg talet. Fördelar

 • PEG talet erbjuder en enkel och pålitlig tumregelsvärdering. Om ett fullständigt och tämligen rättvist värderat, bör en tillväxtaktie kunna visa på ett P/E tal som är lika med procentsatstillväxttakten  Vinst per Aktie(Earnings per Share)(VPA) till företaget.

Begränsningar med peg talet. Nackdelar

 • Företag med hög risk handlas till lägre PEG tal än låg-risk företag med jämförbar tillväxttakt.
 • Företag med en hög tillväxttakt handlas till lägre PEG tal jämfört med genomsnittliga (eller mindre) tillväxtföretag.
 • Företag som investerar mindre i högkvalitativa projekt och med hög återinvesteringstakt, visar på högre PEG tal.
 • PEG talet är känsligt för räntesatsen. En minskning (ökning)  räntesatser resulterar i färre (mer) aktier som verkar att vara undervärderade.
 • Medans ett  företag mognar kommer PEG talen att påverkas av företagens förändrade risker, utdelning- och återinvesteringsprofil.
 • PEG talet i ett jämförbart företag kommer att påverkas av sammansättningen av företaget (dvs., affärsmixen, risk och tillväxtprofiler).
 • Företag betalar betydande utdelningar kräver ett derivat på PEG talet, PEGY-talet = PE/(beräknad årlig vinsttillväxt + utdelningsavkastning (%)).
 • I industrier, där aktier värderas på andra faktorer än på vinst (t.ex., kapitalbaserade företag), så är P/E talet inte rätt för att reflektera tillväxttakter.
 • Slutligen i sig självt, så finns det inte någon grundläggande utgångspunkt för att bedöma om ett företags aktiekapital är undervärderat eller övervärderat, baserat endast på PEG talet.

Antaganden med peg talet. Villkor

 • PEG talet antar att P/E talet och vinsttillväxttakten reflekterar ett konsistent basår och prognosperiod.

Bok: Damodaran, Aswath - Investment Valuation: Tools and Techniques -


PEG-Talet | PEG Ratio Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum om PEG-Talet | PEG Ratio  

De senaste ämnena om: PEG-Talet | PEG Ratio.


🔥 NY Quotes on the Value of Equities. Quotations
Hi, do you know of a remarkable, humorous quote by a famous person or a proverb related to the value of equities?Please (...)
 
 
 
 
Best Practices om PEG-Talet | PEG Ratio

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om PEG Ratio (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


What are the Indicators of High Quality of Earnings?

Analyzing Reported Earnings (...)
   
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

Analyzing Reported Earnings (...)
   
 
 
 
Informationskällor om PEG-Talet | PEG Ratio

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför PEG talet med: P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  PEGY ratio  |  Relativ Värdetillväxten  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  CFROI Cash Flow Return on Investement (Kassamässig avkastningsgrad baserad på kassaflöden)   |  CAPM-modellen  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Totalavkastning för Aktieägare   |  PRVit-systemet, PRVit-metoden


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på PEG-Talet | PEG Ratio? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 22-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.