Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)

KunskapscenterSammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är WACC (VÄGD GENOMSSNITTLIG KAPITALKOSTNAD)? Definition

Företaget skapar värde för aktieägare genom att intjäna avkastning på det investerade kapitalet som är mer än kostnaden för kapitalet. WACC (Weighted Average Cost of Capital) är ett uttryck för denna kostnad. Den används till att se om värde tillförs, när vissa bestämda påtänkta investeringar eller strategier eller projekt eller inköp är genomförda.


WACC uttrycks procentuellt som med räntor. Till exempel om ett företag arbetar med en WACC om 12%, då betyder detta att de enda investeringar som bör genomföras och alla investeringar bör göras som ger en avkastning högre än ett WACC om 12%.  


Kapitalkostnaden för all investering, oavsett om det är för ett helt företag eller för ett projekt, är avkastningsgraden som kapitalleverantörer skulle vilja erhålla, om de skulle komma att investera deras kapital någon annanstans. Med andra ord kapitalkostnader är en typ av alternativkostnad.


Beräkning av WACC (VÄGD GENOMSSNITTLIG KAPITALKOSTNAD). Formel

Den lättare delen av Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC) är dess skulddel. I de flesta fall är det tydligt med hur mycket ett företag måste komma betala deras banker eller obligationsinnehavare för skuldfinansieringen. Emellertid, lite svårare är finansieringen av kostnaden för eget kapital. Normalt är kostnaden för eget kapital högre än kostnaden för lånefinansiering, därför eget kapital innebär en riskpremie. Se också: Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader.


Faktorer som gör det svårt att beräkna WACC:

 1. Beräkna denna riskpremien är en sak som gör beräkningen av WACC komplicerad.
 2. En annan viktig komplikation är vilken blandning av lån och eget kapital som bör användas för att maximera aktieägarvärde. Detta är vad ”viktad” innebär i WACC.
 3. Slutligen: också företagets skattesats är viktigt därför att normalt är räntebetalningar avdragsgillt på skatten.

WACC formeln:


       Skuld/TF =Totalfinansiering * (kostnad för skulden) * (1-Skatt)

+     Eget Kapital/TF * (kostnad för eget kapital)

-------------------------------------------------

       Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad (WACC)


I denna formel,

 • TF-betyder Total finansiering. Total finansiering består av summan på marknadvärdena på skuld- och eget kapital finansieringen. En viktig frågeställning kring TF är huruvida och under vilka omständigheter den bör inkludera kortfristiga skulder, liksom handelskrediter. I värdering av ett företag är detta relevant därför att:
  • Handelskrediter används aggressivt av många företag.
  • Det finns en ränte (eller finansierings-) kostnad för sådan användning.
  • Handelskredit kan vara ett stort belopp i balansräkningen.
 • Skatt står för företagets skattesats/bolagsskatt.

Exempel på WACC-beräkning.

Anta följande situation i ett företag:


Marknadsvärdet på lån = €300 miljon
Marknadsvärdet på eget kapital = €400 miljon
Kostnaden för lån = 8%
Företagets skatteutlägg/bolagsskattesats = 35%
Kostnaden för eget kapital är 18%
 

WACC i detta företag är:


     300: 700 * 8% * (1-35%)

+   400: 700 * 18%

------------------------------------------------


     12.5% (WACC - Väg genomsnittlig kostnad (Weighted Average Cost of Capital)Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad - WACC Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)

Forum om Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad - WACC  

De senaste ämnena om: Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad - WACC.


Weighted Marginal Cost of Capital
Dear Friends, kindly, I need your support to get more knowledge about Weighted Marginal Cost of Capital. What is meant w (...)
6
 
3 reaktioner
 
Importance of WACC for Unquoted Organisation?
What are the importances of WACC to an unquoted organisation? Thanks (...)
5
 
1 reaktioner
 
Why WACC? Importance
Why do firms calculate WACC? Is it good to use individual component costs in calculating the firms' cost of capital? (...)
3
 
0 reaktioner
 
Best Practices om Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad - WACC

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Calculating WACC | WACC Calculation
I have been asked to calculate the WACC using the following info: Capital structure: Ordinary shares (fully paid) :10000 (...)
17
 
7 reaktioner

 
🥈 Calculation of Relevant Risk Premium is Tricky
It's a tricky issue to calculate the most relevant risk premium required for the calculation of the WACC for a company, (...)
1
 
0 reaktioner

 
Experttips om WACC (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor om Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad - WACC

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför WACC med: Avkastningsränta, Kalkylränta, Kapitalkostnader  |  Internränta  |  Net Present ValueDiskonterat Kassaflöde  |  Kostnad för Eget Kapital


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Vägd Genomsnittlig Kapitalkostnad - WACC? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 31-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.