Vinst per Aktie
(VPA)

Kunskapscenter

   

Fastställd vinst Förklaring till Vinst per Aktie. VPA.

Innehåll

Premium

 Vinst per aktie (EPS) är en traditionell metod som används till att bestämma ett  företagsvärde. Liknande uttryck som EPS/VPA är: Bokförd vinst och Fastställd vinst, förutom att VPA divideras med genomsnittet av alla de utstående aktierna.


Vinst per AktieVPA-beräkning

Vinster per aktie kan beräknas genom att subtrahera utdelningarna på preferensaktier från nettoinkomsten och att dividera resultat med(det viktade genomsnittet av) kombinationen av alla utestående stamaktier och alla stamaktiers motsvarigheter (se bilden på höger hand).


En Fullständigt utspädd VPA

Fullständigt utspädd VPA-betyder att alla stamaktiers motsvarigheter (som t.ex. konvertibler, obligationer, preferensaktier, warranter och optionsrätter) har blvit inkluderade tillsammans med stamaktierna.


En dålig indikator på aktuellt företagsvärde

Fastställd vinst är en mycket dålig indikator på ett företags värde.


Sex viktiga skäl till varför VPA misslyckas med att på ett pålitligt sätt mäta det ekonomiska värdet i ett företag, är följande:

  1. Alternativa redovisningsmetoder kan eventuellt användas. Båda kräver förändringar av FASB eller IAS och frivilliga förändringar kan ändra  på VPA, men påverkar inte det ekonomiska värdet.
  2. Riskerna är inte med. Både affärsrisker och finansiell risker redogörs inte för i årsredovisningar.
  3. Investeringsbehov är inte med. Förändringar i till exampel rörelsekapitalet övervägs inte i den fastställda vinsten.
  4. Utdelningpolitiken övervägs inte. Till exempel så visar utdelningenminskning en ökad VPA men är i praktiken värdeneutralt.
  5. Värdet av pengar i tiden ignoreras. Ingennuvärdesberäkning i den fastställda vinsten.
  6. Den ökande rollen, som immateriella tillgångar spelar roll i vårt ekonomiska system, det har rört sig från en industriell ekonomi mot en mer  tjänste och kunskaps, orienterad ekonomi.

Trots Enronskandalen så är Vinst per aktie fortfarande den som är mest spridd och använd i många årsredovisningar.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Vinst per Aktie VPA (EPS) Forumet
  Calculation of Earnings per Share
There is also another method one might adopt to ca...
     
 
  Restricted Stock Award in EPS Calculation
When calculating my EPS should I include the Restr...
     
 
  What is Ongoing EPS?
In need to find a good definition of Ongoing Earni...
     
 
  What is Pro Forma EPS?
What is Pro Forma Earnings per Share exactly?...
     
 

Vinst per Aktie VPA (EPS) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Vinst per Aktie VPA (EPS) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Vinst per Aktie VPA (EPS) Premium
  Consequences of Stock Price Decrease
Hi, I would like to know if a company stock price ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Earnings per Share Premium
 

What are the Indicators of High Quality of Earnings?

The term quality of earnings usually refers...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

The discretionary nature of income recognition per...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

According to Prof. Lazonick, in the USA the increa...
Usage (application): Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS
 
 
 

Computation of DILUTED EPS

Diluted EPS is a conservative measure of the earni...
Usage (application): Financial Reporting
 
 


Resurser - Vinst per Aktie VPA (EPS) Premium
 

Nyheter om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Nyheter om Företagsvärde Värdering


     
 

Videor om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Videor om Företagsvärde Värdering


     
 

Presentationer om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Företagsvärde Värdering


     
 

Mer om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Mer om Företagsvärde Värdering


     


Jämför VPA med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  ROIC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 23-9-2018. Alla namn ™ av deras ägare.