Vinst per Aktie
(VPA)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Fastställd vinst Förklaring till Vinst per Aktie. VPA.

Innehåll

Premium

 Vinst per aktie (EPS) är en traditionell metod som används till att bestämma ett  företagsvärde. Liknande uttryck som EPS/VPA är: Bokförd vinst och Fastställd vinst, förutom att VPA divideras med genomsnittet av alla de utstående aktierna.


Vinst per AktieVPA-beräkning

Vinster per aktie kan beräknas genom att subtrahera utdelningarna på preferensaktier från nettoinkomsten och att dividera resultat med(det viktade genomsnittet av) kombinationen av alla utestående stamaktier och alla stamaktiers motsvarigheter (se bilden på höger hand).


En Fullständigt utspädd VPA

Fullständigt utspädd VPA-betyder att alla stamaktiers motsvarigheter (som t.ex. konvertibler, obligationer, preferensaktier, warranter och optionsrätter) har blvit inkluderade tillsammans med stamaktierna.


En dålig indikator på aktuellt företagsvärde

Fastställd vinst är en mycket dålig indikator på ett företags värde.


Sex viktiga skäl till varför VPA misslyckas med att på ett pålitligt sätt mäta det ekonomiska värdet i ett företag, är följande:

  1. Alternativa redovisningsmetoder kan eventuellt användas. Båda kräver förändringar av FASB eller IAS och frivilliga förändringar kan ändra  på VPA, men påverkar inte det ekonomiska värdet.
  2. Riskerna är inte med. Både affärsrisker och finansiell risker redogörs inte för i årsredovisningar.
  3. Investeringsbehov är inte med. Förändringar i till exampel rörelsekapitalet övervägs inte i den fastställda vinsten.
  4. Utdelningpolitiken övervägs inte. Till exempel så visar utdelningenminskning en ökad VPA men är i praktiken värdeneutralt.
  5. Värdet av pengar i tiden ignoreras. Ingennuvärdesberäkning i den fastställda vinsten.
  6. Den ökande rollen, som immateriella tillgångar spelar roll i vårt ekonomiska system, det har rört sig från en industriell ekonomi mot en mer  tjänste och kunskaps, orienterad ekonomi.

Trots Enronskandalen så är Vinst per aktie fortfarande den som är mest spridd och använd i många årsredovisningar.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Vinst per Aktie VPA (EPS) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Vinst per Aktie VPA (EPS) Forumet  

Nya ämnen

  Restricted Stock Award in EPS Calculation
When calculating my EPS should I include the Restricted Stock Awards (RSA)? The RSA were given out in Feb/09 and have a vesting period of 5 years. I a...
     
 
  What is Ongoing EPS?
In need to find a good definition of Ongoing Earnings per Share. Who can help?...
     
 
  Consequences of Stock Price Decrease
Hi, I would like to know if a company stock price decreases, why is this an issue and what are the consequences?...
     
 
  What is Pro Forma EPS?
What is Pro Forma Earnings per Share exactly?...
     
 
  Calculation of Earnings per Share
There is also another method one might adopt to calculate earnings per share which is:
( price of share[b2] - price of share[b1] + dividends ) / ...
     
 

Best Practices - Vinst per Aktie VPA (EPS)

Expert Tips (ENG) - Earnings per Share
 

What are the Indicators of High Quality of Earnings?

 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

 
 
 

Computation of DILUTED EPS

 
 

Resurser - Vinst per Aktie VPA (EPS)
 

Nyheter om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Nyheter om Företagsvärde Värdering


     
 

Videor om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Videor om Företagsvärde Värdering


     
 

Presentationer om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Företagsvärde Värdering


     
 

Mer om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Mer om Företagsvärde Värdering


     

Jämför VPA med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  ROIC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 21-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.