Vinst per Aktie
(VPA)

Kunskapscenter

   

Fastställd vinst Förklaring till Vinst per Aktie. VPA.


 Vinst per aktie (EPS) är en traditionell metod som används till att bestämma ett  företagsvärde. Liknande uttryck som EPS/VPA är: Bokförd vinst och Fastställd vinst, förutom att VPA divideras med genomsnittet av alla de utstående aktierna.


Vinst per AktieVPA-beräkning

Vinster per aktie kan beräknas genom att subtrahera utdelningarna på preferensaktier från nettoinkomsten och att dividera resultat med(det viktade genomsnittet av) kombinationen av alla utestående stamaktier och alla stamaktiers motsvarigheter (se bilden på höger hand).


En Fullständigt utspädd VPA

Fullständigt utspädd VPA-betyder att alla stamaktiers motsvarigheter (som t.ex. konvertibler, obligationer, preferensaktier, warranter och optionsrätter) har blvit inkluderade tillsammans med stamaktierna.


En dålig indikator på aktuellt företagsvärde

Fastställd vinst är en mycket dålig indikator på ett företags värde.


Sex viktiga skäl till varför VPA misslyckas med att på ett pålitligt sätt mäta det ekonomiska värdet i ett företag, är följande:

  1. Alternativa redovisningsmetoder kan eventuellt användas. Båda kräver förändringar av FASB eller IAS och frivilliga förändringar kan ändra  på VPA, men påverkar inte det ekonomiska värdet.
  2. Riskerna är inte med. Både affärsrisker och finansiell risker redogörs inte för i årsredovisningar.
  3. Investeringsbehov är inte med. Förändringar i till exampel rörelsekapitalet övervägs inte i den fastställda vinsten.
  4. Utdelningpolitiken övervägs inte. Till exempel så visar utdelningenminskning en ökad VPA men är i praktiken värdeneutralt.
  5. Värdet av pengar i tiden ignoreras. Ingennuvärdesberäkning i den fastställda vinsten.
  6. Den ökande rollen, som immateriella tillgångar spelar roll i vårt ekonomiska system, det har rört sig från en industriell ekonomi mot en mer  tjänste och kunskaps, orienterad ekonomi.

Trots Enronskandalen så är Vinst per aktie fortfarande den som är mest spridd och använd i många årsredovisningar.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Särskild Intressegrupp SIG - Vinst per Aktie VPA (EPS)


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Forum - Vinst per Aktie VPA (EPS)  

I avsnittet forumet hittar du senaste diskussioner inom detta kunskapsområde.


  Restricted Stock Award in EPS Calculation (0 reaktioner)
When calculating my EPS should I include the Restricted Stoc...
 
 
 
 
  What is Ongoing EPS? (1 reaktioner)
In need to find a good definition of Ongoing Earnings per Sh...
 
 
 
 
  What is Pro Forma EPS? (0 reaktioner)
What is Pro Forma Earnings per Share exactly?...
 
 
 
 
  Calculation of Earnings per Share (0 reaktioner)
There is also another method one might adopt to calculate ea...
 
 
 
 

Best Practices - Vinst per Aktie VPA (EPS)

I avsnittet bästa praxis hittar du bästa diskussionerna inom detta kunskapsområde.


  Consequences of Stock Price Decrease (10 reaktioner)
Hi, I would like to know if a company stock price decreases,...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Earnings per Share

I avsnittet expert tips hittar du råd från experter inom detta kunskapsområde.


 

What are the Indicators of High Quality of Earnings?

Analyzing Reported Earnings...
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

Analyzing Reported Earnings...
 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS...
 
 
 

Computation of DILUTED EPS

Financial Reporting...
 
 

Resurser - Vinst per Aktie VPA (EPS)

I avsnittet resurser hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor, artiklar, nyhetsartiklar mm inom detta kunskapsområde.


 

Nyheter om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Nyheter om Företagsvärde Värdering


     
 

Videor om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Videor om Företagsvärde Värdering


     
 

Presentationer om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Företagsvärde Värdering


     
 

Mer om Vinst Per Aktie Finansiellt Mått


     
 

Mer om Företagsvärde Värdering


     

Jämför VPA med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  ROIC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 20-5-2019. Alla namn ™ av deras ägare.