Vinst per Aktie
(VPA)

Kunskapscenter

   

Fastställd vinst Förklaring till Vinst per Aktie. VPA.

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

 Vinst per aktie (EPS) är en traditionell metod som används till att bestämma ett  företagsvärde. Liknande uttryck som EPS/VPA är: Bokförd vinst och Fastställd vinst, förutom att VPA divideras med genomsnittet av alla de utstående aktierna.


Vinst per AktieVPA-beräkning

Vinster per aktie kan beräknas genom att subtrahera utdelningarna på preferensaktier från nettoinkomsten och att dividera resultat med(det viktade genomsnittet av) kombinationen av alla utestående stamaktier och alla stamaktiers motsvarigheter (se bilden på höger hand).


En Fullständigt utspädd VPA

Fullständigt utspädd VPA-betyder att alla stamaktiers motsvarigheter (som t.ex. konvertibler, obligationer, preferensaktier, warranter och optionsrätter) har blvit inkluderade tillsammans med stamaktierna.


En dålig indikator på aktuellt företagsvärde

Fastställd vinst är en mycket dålig indikator på ett företags värde.


Sex viktiga skäl till varför VPA misslyckas med att på ett pålitligt sätt mäta det ekonomiska värdet i ett företag, är följande:

 1. Alternativa redovisningsmetoder kan eventuellt användas. Båda kräver förändringar av FASB eller IAS och frivilliga förändringar kan ändra  på VPA, men påverkar inte det ekonomiska värdet.
 2. Riskerna är inte med. Både affärsrisker och finansiell risker redogörs inte för i årsredovisningar.
 3. Investeringsbehov är inte med. Förändringar i till exampel rörelsekapitalet övervägs inte i den fastställda vinsten.
 4. Utdelningpolitiken övervägs inte. Till exempel så visar utdelningenminskning en ökad VPA men är i praktiken värdeneutralt.
 5. Värdet av pengar i tiden ignoreras. Ingennuvärdesberäkning i den fastställda vinsten.
 6. Den ökande rollen, som immateriella tillgångar spelar roll i vårt ekonomiska system, det har rört sig från en industriell ekonomi mot en mer  tjänste och kunskaps, orienterad ekonomi.

Trots Enronskandalen så är Vinst per aktie fortfarande den som är mest spridd och använd i många årsredovisningar.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Vinst per Aktie VPA (EPS) Forumet
  Calculation of Earnings per Share
There is also another method one might adopt to calculate earnings per share which is:
( price of share[b2] - price of share[b1] + dividends ) / [b2]
Where b1 is the begining price and b2 is the ending price....
     
 
  Restricted Stock Award in EPS Calculation
When calculating my EPS should I include the Restricted Stock Awards (RSA)? The RSA were given out in Feb/09 and have a vesting period of 5 years. I am preparing my 10-Q for the first quarter of 2009....
     
 
  What is Ongoing EPS?
In need to find a good definition of Ongoing Earnings per Share. Who can help?...
     
 
  What is Pro Forma EPS?
What is Pro Forma Earnings per Share exactly?...
     
 

Vinst per Aktie VPA (EPS) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Vinst per Aktie VPA (EPS) Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Vinst per Aktie VPA (EPS) Premium
  Consequences of Stock Price Decrease
Hi, I would like to know if a company stock price decreases, why is this an issue and what are the consequences?...
     
 

Expert Tips (ENG) - Earnings per Share Premium
 

What are the Indicators of High Quality of Earnings?

The term quality of earnings usually refers to the degree of conservatism in a firm’s reported earnings. Indicators of high earnings quality in...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

The discretionary nature of income recognition permits an examination of the degree of management manipulation of earnings under one or more of the fo...
Usage (application): Analyzing Reported Earnings
 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

According to Prof. Lazonick, in the USA the increased corporate profitability over the last couple of years did not lead to higher economic prosperity...
Usage (application): Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS
 
 
 

Computation of DILUTED EPS

Diluted EPS is a conservative measure of the earnings flow to each share, as this measure presumes the maximum possible creation of new shares and thu...
Usage (application): Financial Reporting
 
 

Resurser - Vinst per Aktie VPA (EPS) Premium
 

Nyheter

Vinst Per Aktie Finansiellt Mått
     
 

Nyheter

Företagsvärde Värdering
     
 

Videor

Vinst Per Aktie Finansiellt Mått
     
 

Videor

Företagsvärde Värdering
     
 

Presentationer

Vinst Per Aktie Finansiellt Mått
     
 

Presentationer

Företagsvärde Värdering
     
 

Mer

Vinst Per Aktie Finansiellt Mått
     
 

Mer

Företagsvärde Värdering
     

Jämför VPA med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  ROIC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-8-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.