Vinst per Aktie
(VPA)

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


 Vinst per aktie (EPS) är en traditionell metod som används till att bestämma ett  företagsvärde. Liknande uttryck som EPS/VPA är: Bokförd vinst och Fastställd vinst, förutom att VPA divideras med genomsnittet av alla de utstående aktierna.


Vinst per AktieVPA-beräkning

Vinster per aktie kan beräknas genom att subtrahera utdelningarna på preferensaktier från nettoinkomsten och att dividera resultat med(det viktade genomsnittet av) kombinationen av alla utestående stamaktier och alla stamaktiers motsvarigheter (se bilden på höger hand).


En Fullständigt utspädd VPA

Fullständigt utspädd VPA-betyder att alla stamaktiers motsvarigheter (som t.ex. konvertibler, obligationer, preferensaktier, warranter och optionsrätter) har blvit inkluderade tillsammans med stamaktierna.


En dålig indikator på aktuellt företagsvärde

Fastställd vinst är en mycket dålig indikator på ett företags värde.


Sex viktiga skäl till varför VPA misslyckas med att på ett pålitligt sätt mäta det ekonomiska värdet i ett företag, är följande:

  1. Alternativa redovisningsmetoder kan eventuellt användas. Båda kräver förändringar av FASB eller IAS och frivilliga förändringar kan ändra  på VPA, men påverkar inte det ekonomiska värdet.
  2. Riskerna är inte med. Både affärsrisker och finansiell risker redogörs inte för i årsredovisningar.
  3. Investeringsbehov är inte med. Förändringar i till exampel rörelsekapitalet övervägs inte i den fastställda vinsten.
  4. Utdelningpolitiken övervägs inte. Till exempel så visar utdelningenminskning en ökad VPA men är i praktiken värdeneutralt.
  5. Värdet av pengar i tiden ignoreras. Ingennuvärdesberäkning i den fastställda vinsten.
  6. Den ökande rollen, som immateriella tillgångar spelar roll i vårt ekonomiska system, det har rört sig från en industriell ekonomi mot en mer  tjänste och kunskaps, orienterad ekonomi.

Trots Enronskandalen så är Vinst per aktie fortfarande den som är mest spridd och använd i många årsredovisningar.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Vinst per Aktie VPA (EPS) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Vinst per Aktie VPA (EPS)  

De senaste ämnena om: Vinst per Aktie VPA (EPS).


Restricted Stock Award in EPS Calculation
When calculating my EPS should I include the Restricted Stock Awards (RSA)? The RSA were given out in Feb/09 and have a (...)
14
 
 
What is Ongoing EPS?
In need to find a good definition of Ongoing Earnings per Share. Who can help? (...)
14
 
 
Consequences of Stock Price Decrease
Hi, I would like to know if a company stock price decreases, why is this an issue and what are the consequences? (...)
13
 
 
Best Practices om Vinst per Aktie VPA (EPS)

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 What is Pro Forma EPS?
What is Pro Forma Earnings per Share exactly? (...)
5
 
 
Experttips om Earnings per Share (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


What are the Indicators of High Quality of Earnings?

Analyzing Reported Earnings (...)
   
 
 
 

What is the Degree of Management Discretion or Manipulation?

Analyzing Reported Earnings (...)
   
 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

Stock Buybacks, Stock Repurchases, Corporate Profitability, Economic Prosperity, Executive Compensation, EPS (...)
   
 
 
 

Computation of DILUTED EPS

Financial Reporting (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Vinst per Aktie VPA (EPS)

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför VPA med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  P/E-Talet, Pris/Vinst-Talet, Vinstförhållandet  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Skäligt Marknadsvärde  |  ROIC


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera  |  Kunskap och Immateriella Tillgångar


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Vinst per Aktie VPA (EPS)? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 1-10-2020. Alla namn ™ av deras ägare.