Avkastning på Investerat Kapital

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

12 itens • 416.034 visitas


Sammanfattning

Vad är Avkastning på investerat kapital? Beskrivning

ROIC är ett instrument som kan användas för att mäta den historiska prestationen hos en affärsenhet eller hos hela företaget.


Nuvärdesmetoden (Discounted cash Flow) slutligen driver det (framtida) värdet hos alla företag (ledande indikator). Emellertid så är det kortfristiga kassaflödesresultaten inte användbart för resultatmätning därför att kassaflödena är lätta att manipulera. Till exempel genom att försena kapitalanvändning, genom att senarelägga annonskampanjer eller genom att minska fou-nivåer. ROIC är en indikator med viss eftersläpning/lagging indicator; den erbjuder information omkring hur ett företag har presterat tidigare.


Användning av Avkastning på investerat kapital. Fördelar

ROIC-modellen är ofta använd till att värdera de värdeskapande kapaciteterna hos ett företag eller företag på ett intuitivt sätt. Höga (relativa) ROIC-nivåer ses som motståndskraftiga hos ett starkt företag och/eller en solid företagsledning. Emellertid bör man inta en stor försiktighet. Ett högt ROIC kan väl vara en indikator på en dålig ledning som orsakats av ett skördebeteende, genom att ignorera tillväxtmöjligheter och av långsiktig värdeförstörelse.


Begränsningar med Avkastning på investerat kapital. Nackdelar

 Då, Avkastning på investerat kapital är en redovisningsbaserat mått, påverkas den av följande angelägenheter:

  • Kan manipuleras av ledningen,
  • Påverkas av redovisningsregler och av förändringar i redovisningsregler, och
  • Påverkas av inflations- och för förändringar kring valutor.

Vad som kan sägas, är att företag som tjänar mindre än deras avkastningsränta vanligtvis inte kan skapa värde genom att bara växa, om inte deras Avkastning på investerat kapital flyttar upp ovanför avkastningsräntan (Vägd genomsnittlig avkastningsränta (WACC)).


Beräkning av ROIC. Formel


ROIC-Nettovinst efter skatt        =                                      Rörelsevinst efter skatt                                      

                Investerat kapital                       Totala tillgångar - överskottskapital/kassa - icke räntebärande kortfristigaskulder


Mer korrekt, ROIC för en enstaka tidsperiod =    Nettovinst i rörelsen före räntor och amorteringskostnader, men efter kassa,skatter     

                                                                                        Totala tillgångar - överskottskapital/kassa - icke räntebärande kortfristigaskulder


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastning på Investerat Kapital Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Avkastning på Investerat Kapital. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Avkastning på Investerat Kapital

 

Valuation of a Business Based on its Assets (Invested Capital)
When selling or buying a company or part of it, is it possible to determine the value of the entity based on the capital it invested in its assets? Yes, but beware of following valuation pitfall: Peo...
10
 
1 kommentarer
What is Return On Invested Capital (ROIC)?
In my understanding, ROIC = [Net Operating Profit - Adjusted Tax] / [Invested Capital]. ROIC is used to measure how well companis generate earnings from invested capital in their business. If ROIC is...
6
 

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Avkastning på Investerat Kapital. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Return on Invested Capital (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Avkastning på Investerat Kapital. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Corporate Valuation for Businesses

Corporate Valuation, Book Value, Market Value, Intrinsic Value, Fundamental Value, M&A, VBM, Fundamental Investing
Presentation that elaborates on corporate valuation, including the following sections: 1. Three types of value: - Book...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Avkastning på Investerat Kapital.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med:  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Avkastning på Investering, Avkastningsgrad  |  Return on Capital Employed (Avkastning på Sysselsatt Kapital)


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Avkastning på Investerat Kapital? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 8-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.