Ekonomiskt Mervärde (EVA)

Kunskapscenter

12manage is looking for
MBA students.

   

Beräkning av det verkliga ekonomiska resultatet hos ett företaget. Förklaring till Ekonomiskt Mervärde (EVA - Economic Value Added).

Innehåll

Premium

Vad är EVA? Definition

Economic Value Added (EVA) är en finansiell styrningsmetod som beräknar det verkliga ekonomiska resultatet hos ett företaget. EVA kan beräknas som nettorörelsens vinst efter skatt minus avdrag för alternativkostnaden för investerat kapital.


EVA (©/™ Stern Stewart & Co.) är en bedömning på den storlek av vinst och hur den skiljer sig åt från det minimum som på avkastning (mot jämförbara risker) som krävs av aktieägare eller kreditgivare. Skillnaden kan vara både ett överskott eller en brist.


EVA som jämförs med MVA

I motsats till marknadsbaserade mätningar liksom MVA, så kan EVA beräknas på en avdelningsnivå (och för strategisk affärsenhet - SBU).

I motsats till eget kapitalmätningar är EVA ett flöde och kan användas för prestationsutvärdering över tiden.


EVA som jämförs med EBIT (RESULTAT FÖRE RÄNTOR OCH SKATT) och VPA

I motsats till redovisad vinst såsom EBIT, nettoresultatet och VPA, så är EVA  finansiell och baseras på idén att ett företag måste täcka både driftskostnader OCH kapitalkostnader.


Beräkning av EVA. Formel

Den grundläggande formeln för att beräkna EVA är:


      Netto försäljningen

-     Driftkostnader

------------------------------------------------------

      Rörelsens Vinst (Vinst före Ränta och Skatt (EBIT))

-     Skatter

------------------------------------------------------

      Netto rörelsens vinst efter skatt (NOPAT)

-     Kapitalkostnader (investerat  kapital x avkastningsränta )

------------------------------------------------------

      Ekonomiskt Mervärde (EVA) (EVA)


Genom att ta alla kapitalkostnader i beaktande, däribland, kostnaden för eget kapital, så visar EVA på att det finansiella beloppet av värde ett företag har skapat eller förstört inom en rapporteringsperiod. Med andra ord EVA är vinst på det sätt som aktieägare definierar det. Om aktieägarna förväntar sig säg omkring en 10% avkastning på deras investering, så  tjänar de pengar endast i den utsträckning att deras andel av NOPAT överskrider 10% av eget kapital. Allting före detta bygger bara upp till den minimala godtagbara kompensation som man kräver för att investera i ett riskutsatt företag.


ANVÄNDNINGen av EVA-metoden: Få överensstämmelse i besluten  med aktieägarnas förmögenhet

EVA utvecklades för att hjälpa chefer att innefatta två grundläggande principer till ekonomi i deras beslutsfattande:

  1. Det primära finansiella målet i ett företaget bör vara att maximera värdet för dess aktieägare.
  2. Värdet på ett företag beror på hur mycket som investerare förväntar sig att framtida vinster skall skilja sig åt från avkastningsräntan. Av definition så är en oförminskad höjning i EVA-kommer att resultera i en ökning av marknadsvärdet på ett företag. Detta tillvägagångssätt har bevisats giltigt och effektivt för många typer av organisationer. Detta är därför att nivån av EVA-isn't inte vad betyder egentligen. Den nuvarande prestationen är redan reflekterad  i aktiepriserna. Det är (den ständiga) förbättringen i EVA som kommer med (ständiga) ökningar av aktieägarnas tillgångar.

Några specifika användningar av EVA inkluderar:

  • Att fastställa organisatoriska mål.
  • Prestationsmätning.
  • Bestämmande av bonusar.
  • Kommunikation med aktieägare och investerare.
  • Motivation till chefer.
  • Kapitalbudgetering.
  • Företagsvärdering.
  • Analysering av eget kapital.

Bok: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management. -

Bok: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining. -

Bok: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Ekonomiskt Mervärde (EVA) Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (9 medlemmar)


Ekonomiskt Mervärde (EVA) Forumet  

Nya ämnen

  How to Calculate EVA
Another way to describe how to calculate EVA:
Economic Value Added = NOPAT - Capital Charges
or
Economic Value Added =  
   
 
  EVA for Corporate Incentives
Is EVA a good metric to determine incentive compensation awards at the corporate level? Why?...
     
 
  What is the Impact of Debt on EVA?
What is the impact debt is having on EVA? Thanks for your help....
     
 
  What is EVA Momentum?
EVA Momentum is the change in a business's EVA divided by the prior period's sales (revenue). It was developed by Bennet Stewart of EVA Dimensions. It...
     
 
  Revised Economic Value Added (REVA)
What is the difference between EVA and Adjusted or Revised Economic Value Added (REVA)?
And how can it be calculated?
Thank you all.....
     
 
  EVA Calculation across a Whole Value Chain
I request to all members to help me on how to go about an EVA calculation across the value chain from production down to consumption. What is importan...
     
 
  Alternative Methods for Economic Value Added (EVA)
Are there alternative methods for EVA? I am developing a research study, comparing some valuation methods. I am not concerned about asset valuation, b...
     
 
  EVA applied to consulting services
How can I apply an EVA model to the value added of consulting services on increased revenues....
     
 

Best Practices - Ekonomiskt Mervärde (EVA)
  EVA growth is what matters
Improving EVA should be the goal of any major firm. After all, shareholders, who are providing the capital for the firm, have options to invest...
     
 
  Calculating EVA for a Proprietary Company
EVA can be easily calculated when the organisation is Public Limited. But it is difficult to calculate EVA of a proprietary company as the cost of equ...
     
 
  EVA & Amortization of R&D
The amortization of R&D on straight line basis does not justify the concept of equal opportunity through out the life of amortization and it seems to ...
     
 

Expert Tips (ENG) - Economic Value Added
 

Weaknesses of EVA

 
 
 

Benefits of EVA

 
 
 

EVA Advantages

 
 
 

EVA and Market Value

 
 
 

The Accounting Adjustments to EBIT Before Calculating EVA

 
 

Resurser - Ekonomiskt Mervärde (EVA)
 

Nyheter om Ekonomiskt Mervärde


     
 

Nyheter om Eva Värdering


     
 

Videor om Ekonomiskt Mervärde


     
 

Videor om Eva Värdering


     
 

Presentationer om Ekonomiskt Mervärde


     
 

Presentationer om Eva Värdering


     
 

Mer om Ekonomiskt Mervärde


     
 

Mer om Eva Värdering


     

Jämför Ekonomiskt Mervärde (EVA) med : Marknadsmervärde, Marknadsvärdering  |  PRVit-systemet, PRVit-metoden  |  CFROI-modell  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  CVA  |  Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)  |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)  |  Kassalikviditet  |  Balanslikviditet  |  Avkastning på Eget Kapital  |  DuPontmodellen  |  Skäligt Marknadsvärde  |  Totalavkastning för Aktieägare  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Relativ Värdetillväxten  |  PEG-Talet, PEG Ratio


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  HRM och Personalfrågor


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 23-1-2019. Alla namn ™ av deras ägare.