Skäligt Marknadsvärde

Kunskapscenter

   

Förklaring till Fair Value accounting/skälig marknadsprisberäkning. Definition, relevans och mätning.

Innehåll

Premium

Vad är skäligt marknadspris? Definition

Skäligt Marknadspris är ett redovisningsuttryck som ursprungligen definierades av US/SEC.

Under GAAP skäligt marknadspris för en tillgång är det belopp som en tillgång kan köpas eller säljas till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering. På den andra sidan av balansräkningen, så betyder Skäligt marknadspris/nivå på skulden det belopp som man är skuldsatt eller som det är fastställt till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering.
Om det finns tillgängligt så är ett börsvärderat marknadspris på en aktiv marknad det bästa beviset på ett skäligt marknadspris och bör användas som grunden för mätningen. Om ett börsvärderat marknadspris inte är tillgängligt, bör förberedarna åstadkomma en bedömning av ett skäligt marknadspris genom att använda bästa information som är tillgänglig under de rådande ekonomiska förhållanden. I många fall och omständigheter är inte börsnoterade marknadspris tillgängliga. Som ett resultat av detta är det ofta svårt att åstadkomma bra bedömningar av det skäliga marknadsvärdet.
 

Varför skälig marknadsprisberäkning? Relevans.

Dagens marknader är dynamiska och flyktiga.  Vare sig det är för att köpa eller att sälja, vad människor önskar att veta är vad en tillgång är värd idag.

Forskning kring redovisning stödjer detta påstående. FASB, har efter omfattande diskussioner, kommit fram till att ett skäligt marknadsvärde är den mest relevanta måttet för finansiella instrument. I dess betänkande och beskrivning 133, återkom FASB till denna frågeställning och återigen förnyade sitt åtagande till att slutligen mäta alla finansiella instrument enligt skäligt marknadsprisprincipen.

Skäligt marknadsprisberäkning erbjuder mer transparens än historiska kostnadsbaserade mätningar. Kanske om företag i Förenta staterna och Asien hade mätt, alla sina finansiella instrument till ett skäligt marknadspris, regulatorer, insättare och investerare kunde ha uppnått en större reglering och marknadsföringsdisciplin och undvikit några av de förluster som investerare och skattebetalare har fått betala under föregående nedgångar i ekonomin.


Skäligt Marknadsvärde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Skäligt Marknadsvärde Forumet  

Nya ämnen

  Fair Value Equation      
 

Best Practices - Skäligt Marknadsvärde

Expert Tips (ENG) - Fair Value
 

Disadvantages of Fair Value Approach

 
 
 

Advantages of Fair Value Approach

 
 
 

SFAS 157 - Key Attributes

 
 
 

Key Challenges for Auditors

 
 Utveckla dig själv i företagsadministration och managementResurser - Skäligt Marknadsvärde
 

Nyheter om Prisberäkning Marknadsvärde


     
 

Nyheter om Skäligt Värdering


     
 

Videor om Prisberäkning Marknadsvärde


     
 

Videor om Skäligt Värdering


     
 

Presentationer om Prisberäkning Marknadsvärde


     
 

Presentationer om Skäligt Värdering


     
 

Mer om Prisberäkning Marknadsvärde


     
 

Mer om Skäligt Värdering


     Accelerera din managementkarriärJämför med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  EBITDA (Resultat före Räntor, Skatt, Avskrivninga och Amorteringar)   |  Vinst Per Aktie  |  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-10-2018. Alla namn ™ av deras ägare.