Skäligt Marknadsvärde

Kunskapscenter

Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och resurser.


Vad är skäligt marknadspris? Definition

Skäligt Marknadspris är ett redovisningsuttryck som ursprungligen definierades av US/SEC.

Under GAAP skäligt marknadspris för en tillgång är det belopp som en tillgång kan köpas eller säljas till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering. På den andra sidan av balansräkningen, så betyder Skäligt marknadspris/nivå på skulden det belopp som man är skuldsatt eller som det är fastställt till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering.
Om det finns tillgängligt så är ett börsvärderat marknadspris på en aktiv marknad det bästa beviset på ett skäligt marknadspris och bör användas som grunden för mätningen. Om ett börsvärderat marknadspris inte är tillgängligt, bör förberedarna åstadkomma en bedömning av ett skäligt marknadspris genom att använda bästa information som är tillgänglig under de rådande ekonomiska förhållanden. I många fall och omständigheter är inte börsnoterade marknadspris tillgängliga. Som ett resultat av detta är det ofta svårt att åstadkomma bra bedömningar av det skäliga marknadsvärdet.
 

Varför skälig marknadsprisberäkning? Relevans.

Dagens marknader är dynamiska och flyktiga.  Vare sig det är för att köpa eller att sälja, vad människor önskar att veta är vad en tillgång är värd idag.

Forskning kring redovisning stödjer detta påstående. FASB, har efter omfattande diskussioner, kommit fram till att ett skäligt marknadsvärde är den mest relevanta måttet för finansiella instrument. I dess betänkande och beskrivning 133, återkom FASB till denna frågeställning och återigen förnyade sitt åtagande till att slutligen mäta alla finansiella instrument enligt skäligt marknadsprisprincipen.

Skäligt marknadsprisberäkning erbjuder mer transparens än historiska kostnadsbaserade mätningar. Kanske om företag i Förenta staterna och Asien hade mätt, alla sina finansiella instrument till ett skäligt marknadspris, regulatorer, insättare och investerare kunde ha uppnått en större reglering och marknadsföringsdisciplin och undvikit några av de förluster som investerare och skattebetalare har fått betala under föregående nedgångar i ekonomin.


Skäligt Marknadsvärde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)

Forum om Skäligt Marknadsvärde  

De senaste ämnena om: Skäligt Marknadsvärde.


3 Levels of Fair Value Accounting in US GAAP
Under US GAAP, there are 3 levels applicable to this given standard FAS 157: - Only level 1 can be determined directly (...)
2
0 reaktioner
 
Fair Value Equation
Hi, I'm looking for a Fair Value governing equation. Is thee any general differential or partial differential equation (...)
1
1 reaktioner
 
Best Practices om Skäligt Marknadsvärde

Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips om Fair Value Accounting (Engelsk)

Här hittar du professionella råd från experter.


Disadvantages of Fair Value Approach

Fair Value Accounting (...)
   
 
 
 

Advantages of Fair Value Approach

Fair Value Accounting (...)
   
 
 
 

SFAS 157 - Key Attributes

Fair Value Measurements (...)
   
 
 
 

Key Challenges for Auditors

Fair Value Accounting (...)
   
 
 
 

Alternatives to LIBOR - Key Challenges for Transition to Risk Free Rates

Inter-bank Offered Rate, LIBOR, SOFR, SONIA, ESTER, SARON, TONAR (...)
   
 
 
 
Informationskällor om Skäligt Marknadsvärde

Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.Jämför med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  EBITDA (Resultat före Räntor, Skatt, Avskrivninga och Amorteringar)   |  Vinst Per Aktie  |  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Är du expert på Skäligt Marknadsvärde? Anmäl dig gratis

Länk till detta kunskapscenter

Kopiera den här koden till din webbplats:

 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Senast uppdaterad: 25-9-2020. Alla namn ™ av deras ägare.