Skäligt Marknadsvärde

Kunskapscenter

12manage is looking for students / contributors...

   

Förklaring till Fair Value accounting/skälig marknadsprisberäkning. Definition, relevans och mätning.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Vad är skäligt marknadspris? Definition

Skäligt Marknadspris är ett redovisningsuttryck som ursprungligen definierades av US/SEC.

Under GAAP skäligt marknadspris för en tillgång är det belopp som en tillgång kan köpas eller säljas till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering. På den andra sidan av balansräkningen, så betyder Skäligt marknadspris/nivå på skulden det belopp som man är skuldsatt eller som det är fastställt till i en löpande affär mellan två beredda parter, annat än i en likvidering.
Om det finns tillgängligt så är ett börsvärderat marknadspris på en aktiv marknad det bästa beviset på ett skäligt marknadspris och bör användas som grunden för mätningen. Om ett börsvärderat marknadspris inte är tillgängligt, bör förberedarna åstadkomma en bedömning av ett skäligt marknadspris genom att använda bästa information som är tillgänglig under de rådande ekonomiska förhållanden. I många fall och omständigheter är inte börsnoterade marknadspris tillgängliga. Som ett resultat av detta är det ofta svårt att åstadkomma bra bedömningar av det skäliga marknadsvärdet.
 

Varför skälig marknadsprisberäkning? Relevans.

Dagens marknader är dynamiska och flyktiga.  Vare sig det är för att köpa eller att sälja, vad människor önskar att veta är vad en tillgång är värd idag.

Forskning kring redovisning stödjer detta påstående. FASB, har efter omfattande diskussioner, kommit fram till att ett skäligt marknadsvärde är den mest relevanta måttet för finansiella instrument. I dess betänkande och beskrivning 133, återkom FASB till denna frågeställning och återigen förnyade sitt åtagande till att slutligen mäta alla finansiella instrument enligt skäligt marknadsprisprincipen.

Skäligt marknadsprisberäkning erbjuder mer transparens än historiska kostnadsbaserade mätningar. Kanske om företag i Förenta staterna och Asien hade mätt, alla sina finansiella instrument till ett skäligt marknadspris, regulatorer, insättare och investerare kunde ha uppnått en större reglering och marknadsföringsdisciplin och undvikit några av de förluster som investerare och skattebetalare har fått betala under föregående nedgångar i ekonomin.


Skäligt Marknadsvärde Forumet
  Fair Value Equation
Hi, I'm looking for a Fair Value governing equatio...
     
 

Skäligt Marknadsvärde Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Skäligt Marknadsvärde Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Skäligt Marknadsvärde Premium

Expert Tips (ENG) - Fair Value Premium
 

Disadvantages of Fair Value ApproachBli Medlem

In addition to below mentioned advantages of fair ...
Usage (application): Fair Value Accounting
 
 
 

Advantages of Fair Value ApproachBli Medlem

In a policy paper titled "Fair Value" by the Assoc...
Usage (application): Fair Value Accounting
 
 
 

SFAS 157 - Key AttributesBli Medlem

Issued in September 2006, the Statement of Financi...
Usage (application): Fair Value Measurements
 
 
 

Key Challenges for AuditorsBli Medlem

The key challenge of the fair value approach fo...
Usage (application): Fair Value Accounting
 
 

Resurser - Skäligt Marknadsvärde Premium
 

Nyheter om Prisberäkning MarknadsvärdeBli Medlem


     
 

Nyheter om Skäligt VärderingBli Medlem


     
 

Videor om Prisberäkning MarknadsvärdeBli Medlem


     
 

Videor om Skäligt VärderingBli Medlem


     
 

Presentationer om Prisberäkning MarknadsvärdeBli Medlem


     
 

Presentationer om Skäligt VärderingBli Medlem


     
 

Mer om Prisberäkning MarknadsvärdeBli Medlem


     
 

Mer om Skäligt VärderingBli Medlem


     

Jämför med: Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  EBITDA (Resultat före Räntor, Skatt, Avskrivninga och Amorteringar)   |  Vinst Per Aktie  |  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här
Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 17-8-2018. Alla namn ™ av deras ägare.