Balanslikviditet

Kunskapscenter

   

Att mäta likviditet. Förklaring till balanslikviditet.

Innehåll

Premium

BalanslikviditetberäkningslikviditetMetoden för balanslikviditeten (BL sv.) (Current Ratio, CUR eng.) är en modell för att mäta likviditeten i ett företag. Den beräknas, genom att dela/( ta kvoten) mellan alla omsättningstillgångar med alla kortfristigaskulder. Det är en indikator på om ett företags kapacitet att betala kortfristiga åtaganden.
 

Balanslikviditetsformel

Se bilden på höger hand för balanslikviditetsformeln.

Detta förhållande är också känt som rörelsekapitalförhållandet och verkligt förhållande och är den standardmätning som används för företagets finansiella hälsa. Den berättar för oss huruvida ett företag kommer att kunna betala dess nuvarande åligganden genom att mäta, om det har tillräckligt med tillgångar som täcker dess åtaganden.


Exempel på en balanslikviditetsberäkning

Till exempel om ett företaget har M$50 i nuvarande tillgångar som täcker M$50 i kortfristigaskulder, betyder detta att den har en balanslikviditet på 1.


Vad är en godtagbar Balanslikviditet?

Detta varierar mellan olika industrier. Allmänt talat, ju mer likvida dess nuvarande tillgångar är, desto mindre kan kvoten (BL/CUR)bli utan att orsaka något för koncernen. För de flesta industriella företag är 1.5 en godtagbar (BL/CUR). En standard (BL/CUR) för en sund affär är ungefär runt två. Detta betyder att företaget har två gånger så många tillgångar som det har åligganden.


En sak att komma ihåg när man använder (BL/CUR) är att den ignorerar att tidpunkten för både mottagen kassa och utbetalad kassa.

Ta exemplet i ett företag som inte har några räkningar som förfaller i dag, men väldigt många som förfaller imorgon. Företaget innehar också ett stort lager (som en del av dess nuvarande tillgångar). Emellertid så kommer lagret att omsättas/säljas i under  längre - tid. Detta företag kan visa en god balanslikviditet, men kan inte betraktas att ha en god likviditet.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Balanslikviditet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG (0 medlemmar)


Balanslikviditet Forumet  

Nya ämnen

  Current Ratio in Banks
In bank accounting, which assets are normally considered current assets and which liabilities are called current liabilities? Thanks....
     
 
  Current Ratio Example
A firm’s current assets and current liabilities are 1500 and 600 respectively. How much it can borrow from bank without reducing the current ratio be...
     
 
  Current Ratio Expansion?
There is supposed to be some Expansion for CUR. Who can explain?...
     
 
  Current Ratio Question
Assume a company is a 100% cash business. Pays it creditors 30 days has a minimal trading inventory that turns over 1.5 x per week. Would a lessor rat...
     
 

Best Practices - Balanslikviditet

Expert Tips (ENG) - Current Ratio

Resurser - Balanslikviditet
 

Nyheter om Balans Likviditet


     
 

Nyheter om Mäter Likviditet


     
 

Videor om Balans Likviditet


     
 

Videor om Mäter Likviditet


     
 

Presentationer om Balans Likviditet


     
 

Presentationer om Mäter Likviditet


     
 

Mer om Balans Likviditet


     
 

Mer om Mäter Likviditet


     

Jämför med Balanslikviditet: Kassalikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  Marginalekonomi (Economic Margin)  |  CFROI-modellen  |  Avkastning på Investerat Kapital


Retur till Management Start: Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Senast uppdaterad: 15-2-2019. Alla namn ™ av deras ägare.