Kassalikviditet

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Mäta likviditet. Förklaring av nyckeltalet kassalikviditet.


Beräkningsformel för Kassalikviditet

Vad är nyckeltalet kassalikviditet? Definition

Kassalikviditetsmetoden är en formel för att mäta företagets likviditet eller betalningsförmåga på kort sikt (mest vanligt för banker och finansiella institut) genom att beräkna förhållandet mellan alla omsättningstillgångar (kontanta medel kassa och bank, ) och likvärdiga på kort tid omsättningsbara tillgångar ( t.ex. kortfristiga placeringar) och i förhållande till alla kortfristiga skulder.


Den uteslutar både lager och kundfordringar (pågående arbeten) i jämförelse med t.ex. balanslikviditeten (Current Ratio).


Kassalikviditetsmodellen mäter endast de mest likvida tillgångarna i förhållande till de kortfristiga skulderna och ses därför som det mest konservativa av de tre likviditetsnyckeltalen.


Beräkning av Kassalikviditet

Se bilden på höger hand för kassalikvidetsformeln. Tumregeln säger att om förhållandet mäts i procent bör det överstiga 100% och skiljer sig åt beroende på bransch.


Denna kassalikvidet är också känd under de engelska termerna Liquidity Ratio och Cash Asset Ratio.


Formeln är en indikator på i vilken grad som ett företag kan betala av på sina kortfristiga skulder. Utan att förlita sig på försäljningen av (varu)lagret samt mottagandet av kundfordringar.


En sak att minnas, är att när du använder kassalikvidetsformeln, är att detta nyckeltal inte tar hänsyn till tidsfaktorn när kassan mottogs och utbetalades.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Särskild Intressegrupp SIG - Kassalikviditet


Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)


Forum - Kassalikviditet  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  Too much Liquidity? Decapitalization Strategies (1 reaktioner)
In Strategy+Business, Issue 46, Spring 2007, BAH VP Justin P...
 
 
 
 
  What is CRR in Banking? (1 reaktioner)
What is meant with CRR in banking?...
 
 
 
 
  Cash to Total Assets
Cash to Total Assets Ratio? ...
 
 
 
 
  What is the Cash to Inventory Ratio? Definition
Hi, what is the Cash to Inventory Ratio? Thanks for your hel...
 
 
 
 
  What is the Cash to Liabilities Ratio? Definition
Hi I am looking to find out what is the Cash to Liabilities ...
 
 
 
 
  When is Cash Ratio Good? Rule of Thumb (2 reaktioner)
What is a good cash ratio? When can we generally consider a ...
 
 
 
 

Best Practices - Kassalikviditet

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Cash Ratio

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.


 

Decapitalization Strategies

Things to do when Liquidity is too High...
 
 
 

Net Income vs. Cash Flow

Financial Statement Analysis...
 
 
 

Limitations of Cash Flow From Operations

Financial Statement Analysis...
 
 
 

Accelerating Cash Flow Velocity

Cash Management...
 
 

Resurser - Kassalikviditet

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Kassa Likviditet


     
 

Nyheter om Mäter Kassavärdering


     
 

Videor om Kassa Likviditet


     
 

Videor om Mäter Kassavärdering


     
 

Presentationer om Kassa Likviditet


     
 

Presentationer om Mäter Kassavärdering


     
 

Mer om Kassa Likviditet


     
 

Mer om Mäter Kassavärdering


     

Jämför med: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen   |  Return on Invested Capital(Avkastning på Investerat Kapital)  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 14-10-2019. Alla namn ™ av deras ägare.