Kassalikviditet

Kunskapscenter

   

Mäta likviditet. Förklaring av nyckeltalet kassalikviditet.

Innehåll

  1. Sammanfattning
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Resurser
  6. Utskrift

Beräkningsformel för Kassalikviditet

Vad är nyckeltalet kassalikviditet? Definition

Kassalikviditetsmetoden är en formel för att mäta företagets likviditet eller betalningsförmåga på kort sikt (mest vanligt för banker och finansiella institut) genom att beräkna förhållandet mellan alla omsättningstillgångar (kontanta medel kassa och bank, ) och likvärdiga på kort tid omsättningsbara tillgångar ( t.ex. kortfristiga placeringar) och i förhållande till alla kortfristiga skulder.


Den uteslutar både lager och kundfordringar (pågående arbeten) i jämförelse med t.ex. balanslikviditeten (Current Ratio).


Kassalikviditetsmodellen mäter endast de mest likvida tillgångarna i förhållande till de kortfristiga skulderna och ses därför som det mest konservativa av de tre likviditetsnyckeltalen.


Beräkning av Kassalikviditet

Se bilden på höger hand för kassalikvidetsformeln. Tumregeln säger att om förhållandet mäts i procent bör det överstiga 100% och skiljer sig åt beroende på bransch.


Denna kassalikvidet är också känd under de engelska termerna Liquidity Ratio och Cash Asset Ratio.


Formeln är en indikator på i vilken grad som ett företag kan betala av på sina kortfristiga skulder. Utan att förlita sig på försäljningen av (varu)lagret samt mottagandet av kundfordringar.


En sak att minnas, är att när du använder kassalikvidetsformeln, är att detta nyckeltal inte tar hänsyn till tidsfaktorn när kassan mottogs och utbetalades.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Kassalikviditet Forumet
  What is CRR in Banking?
What is meant with CRR in banking?...
     
 
  When is Cash Ratio Good? Rule of Thumb
What is a good cash ratio? When can we generally consider a cash ratio as sufficient?...
     
 
  What is the Cash to Inventory Ratio? Definition
Hi, what is the Cash to Inventory Ratio? Thanks for your help......
     
 
  What is the Cash to Liabilities Ratio? Definition
Hi I am looking to find out what is the Cash to Liabilities Ratio? Can you explain it to me?...
     
 
  Cash to Total Assets
Cash to Total Assets Ratio? ...
     
 
  Too much Liquidity? Decapitalization Strategies
In Strategy+Business, Issue 46, Spring 2007, BAH VP Justin Petit argues that many companies are sitting on mountains of cash and need a decapitalization strategy. Decapitalization categories include:
1. Operating Liquidity (to finance work in pr...
     
 

Kassalikviditet Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Kassalikviditet Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Kassalikviditet Premium

Expert Tips (ENG) - Cash Ratio Premium
 

Decapitalization Strategies

In Strategy+Business, Issue 46, Spring 2007, BAH VP Justin Petit argues that many companies are sitting on mountains of cash and need a decapitalizati...
Usage (application): Things to do when Liquidity is too High
 
 
 

Net Income vs. Cash Flow

Cash Flow from Operations is a much better metric to assess a company’s financial health than Net Income, as cash flows are much harder to manipulate ...
Usage (application): Financial Statement Analysis
 
 
 

Limitations of Cash Flow From Operations

Limitations of Cash Flow From Operations:
1. Cash from operations does not include a charge for use of a firm’s operating capacity and thu...
Usage (application): Financial Statement Analysis
 
 
 

Accelerating Cash Flow Velocity

To accelerate cash flows, companies should address the following key areas:
- Optimize the sales cycle by allowing adjustments for seasona...
Usage (application): Cash Management
 
 

Resurser - Kassalikviditet Premium
 

Nyheter

Kassa Likviditet
     
 

Nyheter

Mäter Kassavärdering
     
 

Videor

Kassa Likviditet
     
 

Videor

Mäter Kassavärdering
     
 

Presentationer

Kassa Likviditet
     
 

Presentationer

Mäter Kassavärdering
     
 

Mer

Kassa Likviditet
     
 

Mer

Mäter Kassavärdering
     

Jämför med: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen   |  Return on Invested Capital(Avkastning på Investerat Kapital)  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 21-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.