Kassalikviditet

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

24 itens • 344.624 visitas


Sammanfattning

Beräkningsformel för Kassalikviditet

Vad är nyckeltalet kassalikviditet? Definition

Kassalikviditetsmetoden är en formel för att mäta företagets likviditet eller betalningsförmåga på kort sikt (mest vanligt för banker och finansiella institut) genom att beräkna förhållandet mellan alla omsättningstillgångar (kontanta medel kassa och bank, ) och likvärdiga på kort tid omsättningsbara tillgångar ( t.ex. kortfristiga placeringar) och i förhållande till alla kortfristiga skulder.


Den uteslutar både lager och kundfordringar (pågående arbeten) i jämförelse med t.ex. balanslikviditeten (Current Ratio).


Kassalikviditetsmodellen mäter endast de mest likvida tillgångarna i förhållande till de kortfristiga skulderna och ses därför som det mest konservativa av de tre likviditetsnyckeltalen.


Beräkning av Kassalikviditet

Se bilden på höger hand för kassalikvidetsformeln. Tumregeln säger att om förhållandet mäts i procent bör det överstiga 100% och skiljer sig åt beroende på bransch.


Denna kassalikvidet är också känd under de engelska termerna Liquidity Ratio och Cash Asset Ratio.


Formeln är en indikator på i vilken grad som ett företag kan betala av på sina kortfristiga skulder. Utan att förlita sig på försäljningen av (varu)lagret samt mottagandet av kundfordringar.


En sak att minnas, är att när du använder kassalikvidetsformeln, är att detta nyckeltal inte tar hänsyn till tidsfaktorn när kassan mottogs och utbetalades.


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios


Särskild Intressegrupp SIG

Kassalikviditet Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (1 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Kassalikviditet. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Kassalikviditet

 

What is CRR in Banking?
What is meant with CRR in banking?...
5
 
1 kommentarer
Cash to Total Assets
Cash to Total Assets Ratio? ...
5
 
What is the Cash to Inventory Ratio? Definition
Hi, what is the Cash to Inventory Ratio? Thanks for your help......
3
 
What is the Cash to Liabilities Ratio? Definition
Hi I am looking to find out what is the Cash to Liabilities Ratio? Can you explain it to me?...
3
 
When is Cash Ratio Good? Rule of Thumb
What is a good cash ratio? When can we generally consider a cash ratio as sufficient?...
0
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Kassalikviditet. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Too much Liquidity? Decapitalization Strategies
In Strategy+Business, Issue 46, Spring 2007, BAH VP Justin Petit argues that many companies are sitting on mountains of cash and need a decapitalization strategy. Decapitalization categories include: ...
19
 
1 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Cash Ratio (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Decapitalization Strategies

Things to do when Liquidity is too High
In Strategy+Business, Issue 46, Spring 2007, BAH VP Justin Petit argues that many companies are sitting on mountains of ...

Net Income vs. Cash Flow

Financial Statement Analysis
Cash Flow from Operations is a much better metric to assess a company’s financial health than Net Income, as cash flows ...

Limitations of Cash Flow From Operations

Financial Statement Analysis
Limitations of Cash Flow From Operations: 1. Cash from operations does not include a charge for use of a firm’s operati...

Accelerating Cash Flow Velocity

Cash Management
To accelerate cash flows, companies should address the following key areas: - Optimize the sales cycle by allowing adju...
Informationskällor

Olika informationskällor om Kassalikviditet. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


3 Minute Introduction to Financial Ratio Analysis: Why do it and What are the Main Types?

Types of Financial Ratios, Financial Ratio Analysis, Financial Ratio Types
Why financial ratio analysis? 1. To compare the financial health of (similar) companies (which one is doin...

Quickly Reading a Profit and Loss Statement and a Balance Sheet

Profit and Loss Statement Analysis, Analyzing a P&L
This video explains that when we're reading a profit and loss statement as a director we should: - Not focus on the fig...

Cash Ratio Diagram

Measuring Liquidity
Download and edit the 12manage PowerPoint model for limited personal, educational and business use. Republishing in int...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Kassalikviditet.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför med: Balanslikviditet  |  Kassalikviditet  |  Z-Score  |  Kassaflödet från Rörelsen  |  Vinstutdelningskvot  |  Diskonterat Kassaflöde  |  Fritt Kassaflöde   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  CFROI-modellen   |  Return on Invested Capital(Avkastning på Investerat Kapital)  Marginalekonomi (Economic Margin)


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Kassalikviditet? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.