Avkastning på Investering | Avkastningsgrad

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

21 itens • 577.302 visitas


Sammanfattning

Vad är Avkastning på Investering? Beskrivning

ROI är en redovisningsvärderingsmetod. ROI är ett vinstförhållande som jämför nettovinsten av ett projekt, kontra dess totala kostnader. Till exempel om ett projekt har en ROI på 300%, så är nettovinsten som kan härledas från det projektet, tre gånger större än de förväntade totala kostnader för att genomföra projektet. Som sådan, ROI-beräkningen representerar det relativa värdet på projektets kumulativt samlade nettovinst (vinst minus kostnader) över analysperioden som divideras med projektets kumulativt  totalt samlade kostnader och uttrycks i procent.
 

Därför att täljaren (redovisat nettoresultat) är en opålitlig mätning för företags resultatmått, så kommer därmed resultatet från formeln för ROI också vara otillförlitligt för att bestämma framgång eller ett företags värde. Emellertid ROI-formeln dyker upp i många årsredovisningar…


Avkastning på Investering övervärderar Ekonomiskt värde

I vilken grad som ROI övervärderar det ekonomiska värdet beror på åtminstone 5 faktorer.

  1. Projekets livslängd. Om detta tar längre tid, kommer överskattningen att bli större.
  2. Kapitaliseringspolitik. Om bråkdelen av en total investering kapitaliserats i böckerna är mindre, kommer överskattningen att bli större.
  3. Den hastighet som avskrivningar tas upp med i böckerna. Avskrivningshastighet som är snabbare än den linjära grunden kommer att resultera i en högre ROI.
  4. Eftersläpning mellan investeringsutlläggen och att tjäna tillbaka dessa utläggen från kassainflödena. Om tidsfördröjningen är stor, så kommer graden av överskattning också bli stor.
  5. Tillväxttakten på den nya investeringen. Snabbt - växande företag kommer att ha lägre Avkastning på eget kapital.

Beräkning av Avkastning på Investering. Formel


Årsnettoresultatet / Bokfört värde på tillgångarna = ROI


Ett bättre alternativ är:


Nettoresultatet+Ränta (1-Skattesats)/ Bokfört värde på tillgångarna = ROI


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastning på Investering | Avkastningsgrad Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (12 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Avkastning på Investering | Avkastningsgrad. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Avkastning på Investering | Avkastningsgrad

 

Return on Investment Calculation for Equipment Replacement
How to calculate payback period when a company is investing in new equipment to replace old ones. For example an airline is investing in ground power units for aircraft engine start up. The new equipm...
2
 
1 kommentarer
ROI of Dealing with Absenteeism
I would like to get a formula to calculate the ROI on absenteeism. In our organization we have a big challenge of employees being absent from work. There is abuse of sick leaves and vacation leave. I ...
2
 
2 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Avkastning på Investering | Avkastningsgrad. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


Experttips

Avancerad insikt om Return On Investment (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Informationskällor

Olika informationskällor om Avkastning på Investering | Avkastningsgrad. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Analyzing Financial Feasibility

Financial Feasibility Analysis, Project Selection, ROI, NPV, IRR
Presentation about Feasibility Studies in the Financial Area. The presentation includes the following sections: 1. Fina...

Yield and Bond Price Calculator

Yield Calculation, Bond Price Calculation
Calculates yield to maturity for bonds....

Conservatism, Growth and ROI

Return on Investment analysis
Paper by Madhav V. Rajan, Stefan J. Reichelstein and Mark T. Soliman examines both theoretically and empirically the beh...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Avkastning på Investering | Avkastningsgrad.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Avkastning på Investering med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Relativ Värdetillväxten  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Net Present Value  |  Return on Net Assets (Avkastning på nettotillgångarna)  |  Avkastning på Investerat Kapital  |  CAGR


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Avkastning på Investering | Avkastningsgrad? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 7-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.