Avkastning på Investering | Avkastningsgrad

Kunskapscenter

   

Bestämmer bokföringsvärdet. Förklaring till Avkastning på Investering / Avkastningsgrad (Return on Investment).

Innehåll

 1. Sammanfattning
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Resurser
 6. Utskrift

Vad är Avkastning på Investering? Beskrivning

ROI är en redovisningsvärderingsmetod. ROI är ett vinstförhållande som jämför nettovinsten av ett projekt, kontra dess totala kostnader. Till exempel om ett projekt har en ROI på 300%, så är nettovinsten som kan härledas från det projektet, tre gånger större än de förväntade totala kostnader för att genomföra projektet. Som sådan, ROI-beräkningen representerar det relativa värdet på projektets kumulativt samlade nettovinst (vinst minus kostnader) över analysperioden som divideras med projektets kumulativt  totalt samlade kostnader och uttrycks i procent.
 

Därför att täljaren (redovisat nettoresultat) är en opålitlig mätning för företags resultatmått, så kommer därmed resultatet från formeln för ROI också vara otillförlitligt för att bestämma framgång eller ett företags värde. Emellertid ROI-formeln dyker upp i många årsredovisningar…


Avkastning på Investering övervärderar Ekonomiskt värde

I vilken grad som ROI övervärderar det ekonomiska värdet beror på åtminstone 5 faktorer.

 1. Projekets livslängd. Om detta tar längre tid, kommer överskattningen att bli större.
 2. Kapitaliseringspolitik. Om bråkdelen av en total investering kapitaliserats i böckerna är mindre, kommer överskattningen att bli större.
 3. Den hastighet som avskrivningar tas upp med i böckerna. Avskrivningshastighet som är snabbare än den linjära grunden kommer att resultera i en högre ROI.
 4. Eftersläpning mellan investeringsutlläggen och att tjäna tillbaka dessa utläggen från kassainflödena. Om tidsfördröjningen är stor, så kommer graden av överskattning också bli stor.
 5. Tillväxttakten på den nya investeringen. Snabbt - växande företag kommer att ha lägre Avkastning på eget kapital.

Beräkning av Avkastning på Investering. Formel


Årsnettoresultatet / Bokfört värde på tillgångarna = ROI


Ett bättre alternativ är:


Nettoresultatet+Ränta (1-Skattesats)/ Bokfört värde på tillgångarna = ROI


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Avkastning på Investering | Avkastningsgrad Forumet
  Return on Investment Calculation for Equipment Replacement
How to calculate payback period when a company is investing in new equipment to replace old ones. For example an airline is investing in ground power units for aircraft engine start up. The new equipment will not bring any revenues.
Thanks for y...
     
 
  ROI of Dealing with Absenteeism
I would like to get a formula to calculate the ROI on absenteeism. In our organization we have a big challenge of employees being absent from work. There is abuse of sick leaves and vacation leave. I wa...
     
 

Avkastning på Investering | Avkastningsgrad Särskild Intressegrupp SIG


Särskild Intressegrupp SIG

Avkastning på Investering | Avkastningsgrad Utbildning & Sammankomster


Hitta Träning, Seminarier och Sammankomster


Best Practices - Avkastning på Investering | Avkastningsgrad Premium

Expert Tips (ENG) - Return On Investment Premium

Resurser - Avkastning på Investering | Avkastningsgrad Premium
 

Nyheter

Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering
     
 

Nyheter

Roi Finansiellt Mått
     
 

Videor

Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering
     
 

Videor

Roi Finansiellt Mått
     
 

Presentationer

Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering
     
 

Presentationer

Roi Finansiellt Mått
     
 

Mer

Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering
     
 

Mer

Roi Finansiellt Mått
     

Jämför Avkastning på Investering med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Relativ Värdetillväxten  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Net Present Value  |  Return on Net Assets (Avkastning på nettotillgångarna)  |  Avkastning på Investerat Kapital  |  CAGR


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här


Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 25-7-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.