Avkastning på Investering | Avkastningsgrad

Kunskapscenter

12manage is looking for students. Info

Bestämmer bokföringsvärdet. Förklaring till Avkastning på Investering / Avkastningsgrad (Return on Investment).


Vad är Avkastning på Investering? Beskrivning

ROI är en redovisningsvärderingsmetod. ROI är ett vinstförhållande som jämför nettovinsten av ett projekt, kontra dess totala kostnader. Till exempel om ett projekt har en ROI på 300%, så är nettovinsten som kan härledas från det projektet, tre gånger större än de förväntade totala kostnader för att genomföra projektet. Som sådan, ROI-beräkningen representerar det relativa värdet på projektets kumulativt samlade nettovinst (vinst minus kostnader) över analysperioden som divideras med projektets kumulativt  totalt samlade kostnader och uttrycks i procent.
 

Därför att täljaren (redovisat nettoresultat) är en opålitlig mätning för företags resultatmått, så kommer därmed resultatet från formeln för ROI också vara otillförlitligt för att bestämma framgång eller ett företags värde. Emellertid ROI-formeln dyker upp i många årsredovisningar…


Avkastning på Investering övervärderar Ekonomiskt värde

I vilken grad som ROI övervärderar det ekonomiska värdet beror på åtminstone 5 faktorer.

  1. Projekets livslängd. Om detta tar längre tid, kommer överskattningen att bli större.
  2. Kapitaliseringspolitik. Om bråkdelen av en total investering kapitaliserats i böckerna är mindre, kommer överskattningen att bli större.
  3. Den hastighet som avskrivningar tas upp med i böckerna. Avskrivningshastighet som är snabbare än den linjära grunden kommer att resultera i en högre ROI.
  4. Eftersläpning mellan investeringsutlläggen och att tjäna tillbaka dessa utläggen från kassainflödena. Om tidsfördröjningen är stor, så kommer graden av överskattning också bli stor.
  5. Tillväxttakten på den nya investeringen. Snabbt - växande företag kommer att ha lägre Avkastning på eget kapital.

Beräkning av Avkastning på Investering. Formel


Årsnettoresultatet / Bokfört värde på tillgångarna = ROI


Ett bättre alternativ är:


Nettoresultatet+Ränta (1-Skattesats)/ Bokfört värde på tillgångarna = ROI


Bok: Steven M. Bragg - Business Ratios and Formulas: A Comprehensive Guide -

Bok: Ciaran Walsh - Key Management Ratios -


Särskild Intressegrupp SIG - Avkastning på Investering | Avkastningsgrad


Särskild Intressegrupp SIG (14 medlemmar)


Forum - Avkastning på Investering | Avkastningsgrad  

Här hittar du intressanta och pedagogiska diskussioner.


  ROI of Dealing with Absenteeism (2 reaktioner)
I would like to get a formula to calculate the ROI on . In o...
 
 
 
 
  Return on Investment Calculation for Equipment Replacement (1 reaktioner)
How to calculate payback period when a company is investing ...
 
 
 
 

Best Practices - Avkastning på Investering | Avkastningsgrad

Här hittar du de mest värdefulla idéerna.Expert Tips (ENG) - Return On Investment

Här hittar du högkvalitativa råd från experter.Resurser - Avkastning på Investering | Avkastningsgrad

Här hittar du PowerPoint-presentationer, mikroinlärningsvideor och ytterligare informationskällor.


 

Nyheter om Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering


     
 

Nyheter om Roi Finansiellt Mått


     
 

Videor om Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering


     
 

Videor om Roi Finansiellt Mått


     
 

Presentationer om Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering


     
 

Presentationer om Roi Finansiellt Mått


     
 

Mer om Avkastning På Investering | Avkastningsgrad Avkastning På Investering


     
 

Mer om Roi Finansiellt Mått


     

Jämför Avkastning på Investering med:   Vinst före Ränta och Skatt (EBIT)   |  Resultat före Ränta, Skatt, Avskrivningar och Amortering (EBITDA)   |  Totalkostnad för en Tillgång (Total Cost of Ownership)  |  Relativ Värdetillväxten  |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Vinst Per Aktie  |  Avkastning på Eget Kapital  |  Net Present Value  |  Return on Net Assets (Avkastning på nettotillgångarna)  |  Avkastning på Investerat Kapital  |  CAGR


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Special Interest Group Leader

Du här? Anmäl dig gratis


 


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Senast uppdaterad: 22-9-2019. Alla namn ™ av deras ägare.