Netto Contante Waarde (NPV)

Kenniscentrum

Traditionele waardevaststellingsmethode. Verklaring van Netto Contante Waarde.


Netto Contante Waarde (NPV) Wat is Netto Contante Waarde? Definitie

De Netto Contante Waarde (NPV) van een investering (project) is het verschil tussen de som van de verdisconteerde kasstroom die van de investering worden verwacht, en het bedrag dat aanvankelijk wordt geÔnvesteerd. Het is een traditionele waardevaststellingsmethode (vaak voor een project) die in de Discounted Cash Flow-methode metingmethodologie wordt gebruikt, waarbij†de volgende stappen worden ondernomen:


Stappen in de berekening van Netto Contante Waarde

  1. Berekening van verwachte vrije kasstromen (vaak per per jaar) die uit de investering resulteren
  2. Trek af / verdisconteer de kosten van kapitaal (een rentepercentage om voor tijd en risico aan te passen)

Het tussentijdse resultaat wordt genoemd: Contante waarde.

  1. Trek de aanvankelijke investeringen af

Het eindresultaat wordt genoemd: Netto Contante Waarde.


Daarom is NPV een bedrag dat uitdrukt hoeveel waarde er uit een investering zal voortvloeien. Dit wordt gedaan door alle kasstromen terug in de tijd te meten naar het huidige punt op dit moment.


Als de NPV methode resulteert in een positief bedrag, zou het project ondernomen moeten worden.


Beperkingen van Netto Contante Waarde

  • Hoewel de Netto Contante Waarde (NPV) meting breed voor het nemen van investeringsbesluiten wordt gebruikt, is een nadeel van NPV dat het geen rekening houdt met de flexibiliteit / onzekerheid na het projectbesluit. Zie Real Options-analyse voor meer informatie.
  • Ook niet kan NPV ongrijpbare voordelen behandelen. Dit onvermogen vermindert zijn nut voor strategische kwesties en projecten. Zie Intellectueel Kapitaal Waardering voor meer informatie.

Boek: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Boek: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Boek: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Special Interest Group - Netto Contante Waarde


Special Interest Group (20 leden)


Forum - Netto Contante Waarde  

Discussies over Netto Contante Waarde.


  Re-evaluating an investment decision
Question: I am re-evaluating an investment decision from 2004 - - where the initial investment was m (...)
 
 
 
 
  Operating Cash Flows
What is the NPV of a project that has cost of 52,125 and net cash flows of 12,000 per year for 8 yea (...)
 
 
 
 
  Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits?
Does the NPV calculation uses cash inflows or profits? Should I use the revenue generated by the pro (...)
 
 
 
 
  Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs
If I have 2 investments and I compare the NPV of both. Which one I prefer? With the biggest NPV? (...)
 
 
 
 
  More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects
How would I compare 3 projects - two have an NPV = $500,000 (over 9 years mixed stream of inflows an (...)
 
 
 
 
  NPV of $1 Million for a Project Means What
If a NPV of one project is $1 million, what does it mean to an investor? (...)
 
 
 
 
  WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
I have done a NPV calculation for an investment option. The problem I'm thinking about is not IF I s (...)
 
 
 
 
  Calculating NPV with Missing Data
How will I calculate the NPV if I only have the different annual income for 6 years business proposa (...)
 
 
 
 
  How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown?
In calculating NPV when initial investment is not mentioned what should i do? Only cost and benefit (...)
 
 
 
 
  Example of Net Present Calculation
Consider the following two investments: Investment 1 requires a cash investment of $ 10,000 today a (...)
 
 
 
 
  NPV of Partial Payments
Suppose a business sells an average of $ 1000 per month to a group of 200 customers on Net 30 terms. (...)
 
 
 
 
  Missed Interest in NPV
(How) Can I include interest income forgone in an NPV calculation? (...)
 
 
 
 
  Calculating NPV for a Project
John owns a nursery school. He estimates that, with an extension, he would be able to sell the busin (...)
 
 
 
 
  NPV assumes Certainty of Cash Flows
When using the Net Present Value method be careful: this calculation assumes certainly in the foreca (...)
 
 
 
 
  NPV with a Missing Cash Flow Figure
Is is possible to calculate NPV with a missing cash flow figure? E.g. the expected cash flows for a (...)
 
 
 
 
  NPV with Only Costs & IRR
Hi, I have been posed with the problem of trying to calculate an NPV, with only costs provided and a (...)
 
 
 
 
  NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
Do any of you use NPV for a lease situation? I lease equipment and am often asked about purchase ver (...)
 
 
 
 
  Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
How does one calculate the cost per unit from the following info? Initial investment of R120M, R8M (...)
 
 
 
 
  NPV Cost Avoidance and Savings
I evaluating a capital expenditure project where 'stand alone' (location 1) the savings from the inv (...)
 
 
 
 

Best Practices - Netto Contante Waarde

Hier vindt u de meest waardevolle discussies uit het verleden.Expert Tips (ENG) - Net Present Value (NPV)

Hier vindt u adviezen van experts.Hulpbronnen - Netto Contante Waarde

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.Vergelijk met Netto Contante Waarde: Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)  |† Terugverdientijd  |† Kosten-Baten Analyse  |† Total Cost of Ownership  |† CAGR  |† Kosten van Aandelen


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.2 - Laatst bijgewerkt op: 7-12-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.