Netto Contante Waarde (NPV)

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Traditionele waardevaststellingsmethode. Verklaring van Netto Contante Waarde.

Inhoud

 1. Samenvatting
 2. Forum
 3. Best Practices
 4. Expert Tips
 5. Hulpbronnen
 6. Afdrukken

Netto Contante Waarde (NPV) Wat is Netto Contante Waarde? Definitie

De Netto Contante Waarde (NPV) van een investering (project) is het verschil tussen de som van de verdisconteerde kasstroom die van de investering worden verwacht, en het bedrag dat aanvankelijk wordt geïnvesteerd. Het is een traditionele waardevaststellingsmethode (vaak voor een project) die in de Discounted Cash Flow-methode metingmethodologie wordt gebruikt, waarbij de volgende stappen worden ondernomen:


Stappen in de berekening van Netto Contante Waarde

 1. Berekening van verwachte vrije kasstromen (vaak per per jaar) die uit de investering resulteren
 2. Trek af / verdisconteer de kosten van kapitaal (een rentepercentage om voor tijd en risico aan te passen)

Het tussentijdse resultaat wordt genoemd: Contante waarde.

 1. Trek de aanvankelijke investeringen af

Het eindresultaat wordt genoemd: Netto Contante Waarde.


Daarom is NPV een bedrag dat uitdrukt hoeveel waarde er uit een investering zal voortvloeien. Dit wordt gedaan door alle kasstromen terug in de tijd te meten naar het huidige punt op dit moment.


Als de NPV methode resulteert in een positief bedrag, zou het project ondernomen moeten worden.


Beperkingen van Netto Contante Waarde

 • Hoewel de Netto Contante Waarde (NPV) meting breed voor het nemen van investeringsbesluiten wordt gebruikt, is een nadeel van NPV dat het geen rekening houdt met de flexibiliteit / onzekerheid na het projectbesluit. Zie Real Options-analyse voor meer informatie.
 • Ook niet kan NPV ongrijpbare voordelen behandelen. Dit onvermogen vermindert zijn nut voor strategische kwesties en projecten. Zie Intellectueel Kapitaal Waardering voor meer informatie.

Boek: S. David Young, Stephen F.O'Byrne - EVA and Value-Based Management: A Practical Guide. -

Boek: Aswath Damodaran - Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the. -

Boek: James R. Hitchner - Financial Valuation: Applications and Models -


Netto Contante Waarde Forum
  NPV with Only Costs & IRR
Hi, I have been posed with the problem of trying t...
     
 
  Calculating NPV for a Project
John owns a nursery school. He estimates that, wit...
     
 
  NPV Cost Avoidance and Savings
I evaluating a capital expenditure project where '...
     
 
  Calculating Cost per Unit if Zero NPV without any Operating Costs Information
How does one calculate the cost per unit from the ...
     
 
  NPV for Leased Equipment versus Purchased Equipment
Do any of you use NPV for a lease situation? I lea...
     
 
  WHEN to Invest? Investing at the Right Moment...
I have done a NPV calculation for an investment op...
     
 
  Missed Interest in NPV
(How) Can I include interest income forgone in an ...
     
 
  NPV with a Missing Cash Flow Figure
Is is possible to calculate NPV with a missing cas...
     
 
  Calculating NPV with Missing Data
How will I calculate the NPV if I only have the di...
     
 
  Operating Cash Flows
What is the NPV of a project that has cost of 52,1...
     
 
  NPV of $1 Million for a Project Means What
If a NPV of one project is $1 million, what does i...
     
 
  Example of Net Present Calculation
Consider the following two investments:
Inves...
     
 
  Does the Net Present Value (NPV) calculation uses cash inflows or profits?
Does the NPV calculation uses cash inflows or prof...
     
 
  More Complex NPV Comparison: Interrelated Projects
How would I compare 3 projects - two have an NPV =...
     
 
  Choosing between Investments Using a Comparison of NPVs
If I have 2 investments and I compare the NPV of b...
     
 
  How do you Calculate NPV when Initial Investments are Unknown?
In calculating NPV when initial investment is not ...
     
 
  NPV of Partial Payments
Suppose a business sells an average of $ 1000 per ...
     
 
  NPV assumes Certainty of Cash Flows
When using the Net Present Value method be careful...
     
 

Netto Contante Waarde Special Interest Group


Special Interest Group

Netto Contante Waarde Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Netto Contante Waarde Premium
  Re-evaluating an investment decision
Question: I am re-evaluating an investment decisio...
     
 

Expert Tips (ENG) - Net Present Value (NPV) Premium

Hulpbronnen - Netto Contante Waarde Premium
 

Nieuws over Netto Contante Waarde MetenSchrijf u in


     
 

Nieuws over Npv MethodeSchrijf u in


     
 

Video's over Netto Contante Waarde MetenSchrijf u in


     
 

Video's over Npv MethodeSchrijf u in


     
 

Presentaties over Netto Contante Waarde MetenSchrijf u in


     
 

Presentaties over Npv MethodeSchrijf u in


     
 

Meer over Netto Contante Waarde MetenSchrijf u in


     
 

Meer over Npv MethodeSchrijf u in


     

Vergelijk met Netto Contante Waarde: Interne Opbrengstvoet (Effectief Rendement)  |  Terugverdientijd  |  Kosten-Baten Analyse  |  Total Cost of Ownership  |  CAGR  |  Kosten van Aandelen


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 16-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.