Break-even Punt
Break-even Analyse

Kenniscentrum

Berekening van het punt waarop de inkomsten (winsten) gelijk zijn aan de uitgaven (verliezen). Uitleg van de break-even analyse.


Break-even Analyse

Het†break-even punt (BEP) is, in het algemeen, het punt waarop de winsten de verliezen evenaren. Een break-even punt geeft aan vanaf welk moment een investering een positieve opbrengst zal genereren. Met andere woorden, het punt waarop de verkopen of de opbrengsten gelijk zijn aan de uitgaven. Of ook: het punt waarop de totale kosten gelijk zijn aan de totale baten. Op het break-even punt is er geen winst of verlies gemaakt. Het onderkennen van het break-even punt is erg belangrijk voor iedereen die een bedrijf heeft, aangezien het de ondergrens van winstgevendheid bepaalt, wanneer de prijzen en de marges zijn vastgesteld.


Het bereiken van 'break-even' nu verdient niet de verliezen terug die zijn opgelopen in het verleden. En het bouwt evenmin een reserve op voor toekomstige verliezen. En tenslotte levert het ook geen opbrengst op voor uw investering (de beloning voor blootstelling aan risico).


De break-even methode kan op een product, op een investering, of op de operaties van een volledig bedrijf worden toegepast en wordt ook gebruikt in de optiewereld. In het geval van opties, is het†break-even punt de marktprijs welke een aandeel voor optiekopers moet bereiken om een verlies te vermijden bij uitoefening. Voor een Call, is het de uitoefeningsprijs plus de betaalde premie. Voor een Put, is het de uitoefeningsprijs minus de betaalde premie.


De relatie tussen vaste kosten, variabele kosten en opbrengsten

Een break-even analyse is een nuttig hulpmiddel om de relatie tussen vaste kosten, variabele kosten en opbrengsten te bestuderen. Het†break-even punt geeft aan vanaf welk moment een investering een positieve opbrengst zal genereren. Het kan grafisch worden weergegeven, of met eenvoudige wiskunde worden berekend. Een break-even analyse berekent bij een bepaalde prijs de omvang van de productie die noodzakelijk is om alle kosten te dekken. Een break-even prijsanalyse berekent op een bepaald niveau van productie de prijs die noodzakelijk is om alle kosten te dekken. Om te begrijpen hoe break-even analyse werkt, is het noodzakelijk om de volgende kostenbegrippen te begrijpen:

- Vaste kosten worden gemaakt na het besluit om een economische activiteit te starten en hangen niet direct samen met het niveau van productie. Vaste kosten omvatten -maar zijn niet beperkt tot- waardevermindering op materiaal, rentelasten, belastingen en algemene overheadkosten. De totale vaste kosten (TVASK) zijn de som van alle vaste kosten.


- Variabele kosten veranderen in een directe relatie tot het geproduceerde volume. Deze kunnen zowel de verkoopkosten als de productiekosten omvatten, zoals arbeid en elektriciteitskosten, voeding, brandstof, veterinair, irrigatie en andere kosten die direct zijn gerelateerd aan de productie van goederen of gerelateerd zijn aan een investering in een kapitaalgoed. De totale variabele kosten (TVARK) zijn de som van de veranderlijke kosten voor het gespecificeerde niveau van productie of output. De gemiddelde variabele kosten zijn de veranderlijke kosten per eenheid van output of van TVARK gedeeld het aantal producten.


De break-even punt analyse moet niet verward worden met de†Terugverdientijd,†de tijd die†het vergt om een investering terug te verdienen.


Bekeken vanuit een oogpunt van waardesturing, moet het†break-even punt worden gedefinieerd als dat niveau van†Operationele Winst waarop het bedrijf / de investering precies het minimum aanvaardbare†Effectief Rendement†verdient, d.w.z. de totale kosten van kapitaal.


Break-even punt berekening

Het berekenen van het BEP kan worden gedaan door middel van van de volgende formule:


BEP = TVASK / (VPEP - VARKEP)


waar:

  • BEP†† = break-even-point (eenheden van productie)
  • TVASK† = totale vaste kosten
  • VPEP†† = verkoopprijs per eenheid van productie
  • VARKEP = variabele kosten per eenheid van productie

Voordelen van Break-even Analyse

Het belangrijkste voordeel van een break-even analyse is dat deze de relatie tussen kosten, productievolume en opbrengsten verklaart. Deze analyse kan worden uitgebreid om te laten zien hoe veranderingen tussen vaste en veranderlijke kostenrelaties de winstniveaus en de break-even punten zullen beÔnvloeden in bijvoorbeeld goederenprijzen of omzetten. De break-even analyse is vooral zinvol wanneer†deze wordt gebruikt met gedeeltelijke budgettering of capital budgeting technieken. Het belangrijkste voordeel van het gebruiken van de break-even analyse is dat de minimaal benodigde hoeveelheid economische activiteit laat zien die noodzakelijk is om verliezen te voorkomen.


Beperkingen van break-even analyse

  • Vooral geschikt voor de analyse van ťťn product tegelijk
  • Het kan moeilijk zijn om bepaalde kosten als volledig variabel of volledig vast te classificeren
  • Er kan een neiging ontstaan om een bepaalde break-even analyse te blijven gebruiken nadat kosten- en/of inkomstenfuncties zijn veranderd.

Boek: Marcell Schweitzer - Break-Even Analyses: Basic Model, Variants, Extensions -


Special Interest Group - Break-even Analyse


Special Interest Group (31 leden)


Forum - Break-even Analyse  

Hier vindt u interessante en leerzame discussies.


  Time after Break-even Point? (5 reacties)
What is the point/period called after the break-even point w...
 
 
 
 
  How to Calculate BEP Without Price Given? (2 reacties)
In BEP, if the price is not given, how am I going to calcula...
 
 
 
 
  Break Even Point formula for a service industry (3 reacties)
What will be the basis and formula to anaylse the break even...
 
 
 
 
  Break Even Analysis and Cost Benefit Analysis (1 reacties)
How we can I draw a relation between break-even analysis and...
 
 
 
 
  Breakeven Point Calculation
Suppose my fixed cost for year 2011 is $1m. If my markup is ...
 
 
 
 
  Further Limitations of Break Even Analysis
Are there any other / more disadvantages or limitations of b...
 
 
 
 
  Time for break even.. (3 reacties)
Generally, what is the minimum time to achieve break even fo...
 
 
 
 
  Break-even Point Example (1 reacties)
Suppose my sales turnover for a new product line (multiple p...
 
 
 
 
  Break Even Point Calculation of a Bank (2 reacties)
I would like to know that how can I calculate the break even...
 
 
 
 
  Contribution in Break-even Point (2 reacties)
What's the meaning of the phrase of "contribution " when ref...
 
 
 
 
  Measuring Improvement in Break Even Point (2 reacties)
If one compares the break even point over 2 different time p...
 
 
 
 
  Breakeven Formula for Services (1 reacties)
What is the formula for calculating the breakeven point in a...
 
 
 
 
  How to Deal with Owners Withdrawals in Break-even Analysis?
Can you tell me if owners withdrawals (drawings) are include...
 
 
 
 
  BEP Useful for New / Start-up Businesses (1 reacties)
BEP is also very useful for new / start-up businesses becaus...
 
 
 
 
  Could There Be 2 or even more Break Even Points? (1 reacties)
The main article considers the simplest case, when the funct...
 
 
 
 
  Cost of Idle HQ Staff Included in Break-even Point Calculation? (1 reacties)
Please let me know whether we should add the cost of the idl...
 
 
 
 
  Break-even Point Analysis when Material Prices Fluctuate (1 reacties)
How realistic is the adoption of Break-even Point Analysis (...
 
 
 
 
  Break-even Point as Maximum Revenue (1 reacties)
Can anyone tell me how to apply the BEP if the business does...
 
 
 
 
  How to Account for Interest in Break-even Point Calculation? (1 reacties)
Hi, I am clueless as to how to calculate BEP when other oper...
 
 
 
 

Best Practices - Break-even Analyse

Hier vindt u de meest waardevolle ideeŽn.


  Not enough revenues...? (11 reacties)
What should I normally do if the revenues do not cover the f...
 
 
 
 
  BEP Calculation Possible with Multiple Products? (2 reacties)
If you have multiple products with hardly any variable cost,...
 
 
 
 

Expert Tips (ENG) - Break-even Analysis

Hier vindt u hoogwaardige adviezen van experts.


 

Step-Fixed Costs in Break-even Analysis

Taking into Account Step-Fixed Costs...
 
 
 

What is the Shut Down Point? Definition

Compare SDP versus BEP...
 
 
 

The Influence of the Costing Method on Calculating the Break Even Point

Why Variable or Absorption Costing Results in Other Break Even Points...
 
 
 

3 Usages of Break-even Analysis. Applications

Teaching Break-even Analysis...
 
 

Hulpbronnen - Break-even Analyse

Hier vindt u powerpoint-presentaties, micro-leervideo's en verdere informatiebronnen.


 

Nieuws over Break-even Analyse


     
 

Nieuws over Break-even Punt


     
 

Video's over Break-even Analyse


     
 

Video's over Break-even Punt


     
 

Presentaties over Break-even Analyse


     
 

Presentaties over Break-even Punt


     
 

Meer over Break-even Analyse


     
 

Meer over Break-even Punt


     

Vergelijk het†Break-even Punt met: CFROI  |† Economic Value Added  |† Kosten-Baten Analyse  |† Vrije Kasstroom  |† Netto Contante Waarde


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |† FinanciŽn & Investeren  |† Marketing  |† Supply Chain & Kwaliteit


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier? Meld u gratis aan


 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Laatst bijgewerkt op: 24-8-2019. Alle namen ô van hun eigenaren.