Nollpunktsanalys

Kunskapscenter
Sammanfattning, forum, bästa praxis, experttips och informationskällor.

125 itens • 2.122.249 visitas


Sammanfattning
Jämvikt analys

Nollpunkt är, generellt sett punkten där vinsterna är lika med förlusterna. En nollpunkt definierar när en investering skall börja generera positiv vinst. Punkten där försäljningen eller intäkterna balanserar med utgifterna. Eller också punkten där de totala kostnaderna är lika med de totala intäkterna. Ingen vinst eller förlust uppkommer vid nollpunkten. Detta är viktigt för alla som leder en affärsverksamhet sedan nollpunkten är den lägsta gränsen för vinst, när priserna är fastställda, och marginaler är beslutade.


När du uppnår break-even(nollpunkten) i dag, ger det inte åter de förluster som uppstod tidigare. Den bygger inte heller upp en reserv för framtida förluster. Och slutligen den ger inte en vinst på din investering (belöningen för riskexponeringen).


Nollpunktsmetoden kan appliceras på en produkt, eller en investering eller hela företagets verksamhet och kan också användas i optionsvärlden.  När det gäller optioner är Nollpunkten det marknadspris som en aktie måste nå för att optionsköpare ska kunna undvika en förlust när de utövar sin optionsrätt. För en köpoption (Call), är det lösenpriset (strike price) plus den optionspremien man betalt. För en säljoption (Put) är det  lösenpriset minus optionspremien som man betalar.


Förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och intäkter

Nollpunktsanalys är ett användbart verktyg som studerar förhållandet mellan fasta kostnader, rörliga kostnader och avkastning. Nollpunkten definierar när en investering kommer att ge en positiv  avkastning. Den kan betraktas grafiskt eller med hjälp av enkel matematik. Nollpunktsanalysen beräknar produktionsvolymen till ett givet pris nödvändigt för att täcka alla kostnader. Nollpunktsprisanalys beräknar priset som är nödvändigt vid en given nivå av produktion för att täcka alla kostnader. För att förklara, hur nollpunktsanalysen fungerar, är det nödvändigt att definiera kostnadsposterna.

Fasta kostnader, som är upplupna efter ett beslut om att gå in i en affärsverksamhet har gjorts, är inte direktrelaterade till produktionsnivån. Fasta kostnader inkluderar, men begränsas inte till, avskrivning på utrustning, räntekostnader, skatter och generella overheadkostnader. De sammanlagda fasta kostnaderna (TFC) är summan av alla de fasta kostnaderna.

Rörliga kostnader ändrar sig direkt i förhållande med tillverkningsvolymen. De kan inkludera försäljningsomkostnader eller produktionsutgifter, liksom arbets- och elektricitetskostnader, utfordring, drivmedel, veterinär, bevattning och andra typer av utgifter direkt relaterad till produktionen av en artikel eller investeringen i en kapitaltillgång. De sammanlagda rörliga kostnaderna (TVC (Total variable Cost) är summan av de rörliga kostnaderna för den specificerade nivån av produktion eller utleveransen. Den genomsnittliga rörliga kostnaden är den rörliga kostnaden per enhet som tillverkas eller av TVC dividerat med de enheter som producerats.

Nollpunktsanalysen skall inte förväxlas med Payback period (Återbetalningsperioden) den tid som det tar för att återhämta en investering.


I värdebaserade styrningstermer, bör en jämviktspunkt definieras som vinstmarginal i rörelsen som affären/investeringen intjänar på exakt det minimum godtagbart avkastningsgrad, som är dess totala avkastningsränta.


Nollpunktsberäkning

Beräkningen av Nollpunkt kan göras genom att använda följande formel:


BEP = TFC/(SUP - VCUP)


där:

  • BEP   = Break Even Point, Noll punkten (per enheter som producerats)
  • TFC    = Total Fixed Costs, Alla fasta kostnader,
  • VCUP = Variable Costs per unit of production, Rörliga kostnader per enhet som producerats,
  • SUP   = säljande pris per enhet av produktionen.

Fördelar med nollpunktsanalys

Den huvudsakliga fördelen med nollpunktsanalys är att den förklarar förhållandet mellan kostnader, produktionsvolym och avkastningar. Den kan utvidgas för att visa på hur förändringar i de fasta kostnaderna - rörliga kostnadsförhållandena är, när det gäller handelns priser eller för intäkter, kommer att påverka vinstnivåer och nollpunkter. Nollpunktsanalys är mest användbar, när den används med partiell budgetering eller kapital budgeterings tekniker.  Det viktigaste skälet till att använda nollpunktsanalys är att den indikerar den lägsta nivån i en affärsaktivitet som är nödvändig för att förhindra förluster.


Begränsningar med nollpunktsanalys

  • Den är mest lämpad för analys av en produkt åt gången;
  • Det kan vara svårt att klassificera en kostnad som totalt rörlig eller totalt fast; och
  • Det kan finnas en tendens till att fortsätta att använda en nollpunktsanalys, efter det att kostnads- och inkomstfunktioner har ändrats.

Bok: Marcell Schweitzer - Break-Even Analyses: Basic Model, Variants, Extensions


Särskild Intressegrupp SIG

Break-even analys Särskild Intressegrupp SIG.Särskild Intressegrupp SIG (6 medlemmar)

Forum

Forumdiskussioner om Break-even analys. Nedan kan du ställa en fråga om det här ämnet, dela dina erfarenheter, rapportera en ny utveckling eller förklara något.


Starta ett nytt ämne om Break-even analys

 

Break-even Point Example
Suppose my sales turnover for a new product line (multiple products) is $82,000 and my purchase is $75,000. My minimum margin is 20 % before tax. However, my fixed cost are about $18,000, variable co...
12
 
1 kommentarer
Break Even Point Calculation of a Bank
I would like to know that how can I calculate the break even point of my bank? What will be the formula for that & what will be the basis for taht calcualtion? My objective is to determine the minimi...
11
 
2 kommentarer
Breakeven Formula for Services
What is the formula for calculating the breakeven point in a services entity?...
9
 
1 kommentarer
Contribution in Break-even Point
What's the meaning of the phrase of "contribution " when refering to the break-even point?...
9
 
2 kommentarer
Measuring Improvement in Break Even Point
If one compares the break even point over 2 different time periods for the same entity, but on different cost structures (variable and fixed), and different sales, how do you measure improvement in th...
9
 
2 kommentarer
BEP Calculation Possible with Multiple Products?
If you have multiple products with hardly any variable cost, would BEP calculation still be an option? I have 40 lines and do not know how many products will sell. I only have a fixed expense being t...
7
 
2 kommentarer
How to Deal with Owners Withdrawals in Break-even Analysis?
Can you tell me if owners withdrawals (drawings) are included in fixed costs in CVP and break-even analysis? Thanks!...
7
 
BEP Useful for New / Start-up Businesses
BEP is also very useful for new / start-up businesses because it allows them to gauge whether the resources and capacity they have or can acquire will meet the minimum business activity necessary for ...
6
 
1 kommentarer
Could There Be 2 or even more Break Even Points?
The main article considers the simplest case, when the function TC (total cost) grows linearly (y=ax+b). But we can image a different non-linear mathematical law describing the costs (y=ax^2+c or y=l...
5
 
1 kommentarer
Cost of Idle HQ Staff Included in Break-even Point Calculation?
Please let me know whether we should add the cost of the idle staff, not directly related to a project, when they are sitting in HQ, in the fixed cost to find out the BEP of that project....
4
 
1 kommentarer
Break-even Point Analysis when Material Prices Fluctuate
How realistic is the adoption of Break-even Point Analysis (BEPA), when the price levels of materials fluctuate a lot? Is there a way to adopt BEPA so it can accommodate frequent and considerable pri...
3
 
1 kommentarer
Break-even Point as Maximum Revenue
Can anyone tell me how to apply the BEP if the business does not want to make a profit but wants to end out on BEP at the end of each year? I have made a budget but am now struggeling with what needs ...
3
 
1 kommentarer
How to Account for Interest in Break-even Point Calculation?
Hi, I am clueless as to how to calculate BEP when other operating expenses such as interest are involved. How is interest considered in the formula for BEP calculation?...
3
 
1 kommentarer

Best Practices

De bästa, högst rankade ämnena om Break-even analys. Här hittar du de mest värdefulla idéerna och praktiska förslagen.


🥇 Time after Break-even Point?
What is the point/period called after the break-even point when the business starts generating a profit?...
36
 
5 kommentarer

🥈 How to Calculate BEP Without Price Given?
In BEP, if the price is not given, how am I going to calculate BEP?...
26
 
2 kommentarer

🥉 Break Even Point formula for a service industry
What will be the basis and formula to anaylse the break even point for a service industry with manpower supply...
25
 
3 kommentarer

Break Even Analysis and Cost Benefit Analysis
How we can I draw a relation between break-even analysis and cost-benefit analysis?...
23
 
1 kommentarer

Breakeven Point Calculation
Suppose my fixed cost for year 2011 is $1m. If my markup is 20%, what is my breakeven point in dollar. My business is roofing contractor....
22
 
Further Limitations of Break Even Analysis
Are there any other / more disadvantages or limitations of break even analysis?...
18
 
Not enough revenues...?
What should I normally do if the revenues do not cover the fixed and variable costs? What should I do if the revenues do not even cover the fixed costs?...
13
 
11 kommentarer

Time for break even..
Generally, what is the minimum time to achieve break even for a company?...
13
 
3 kommentarer

Experttips

Avancerad insikt om Break-even Analysis (Engelsk). Här hittar du professionella råd från experter.


Step-Fixed Costs in Break-even Analysis

Taking into Account Step-Fixed Costs
In analysing a break-even point, what is meant with 'step-fixed costs'? Step-fixed cost is a cost that remains constant...

What is the Shut Down Point? Definition

Compare SDP versus BEP
If all variable expenses are eliminated and employees are laid off, you will still have to pay the fixed costs, such as ...

The Influence of the Costing Method on Calculating the Break Even Point

Why Variable or Absorption Costing Results in Other Break Even Points
Marginal (variable) costing and absorption (full) costing are two different methods of costing. In absorption costing ...

3 Usages of Break-even Analysis. Applications

Teaching Break-even Analysis
The break-even formula is both a model, and a planning tool, and an approach: 1. As a model it helps managers to have a...
Informationskällor

Olika informationskällor om Break-even analys. Här hittar du powerpoints, videor, nyheter etc. som du kan använda i dina egna föreläsningar och workshops.


Cost-Volume-Profit Analysis (CVP Analysis)

Cost-Volume-Profit Analysis, Break-Even Point Analysis, Contribution margin approach, Equation approach
Cost–volume–profit (CVP), commonly known as break-even analysis, is a form of cost accounting that looks at the impact t...

Break-even Analysis Diagram

Calculating the Break-even Point
Download and edit this 12manage PowerPoint graphic for limited personal, educational and business use. Republishing in ...

Forskningslänkar

Hoppa till ytterligare forskningsresurser angående angående Break-even analys.


Nyheter

Videor

Presentationer

 

Böcker

Akademisk

Mer


Jämför Nollpunktsanalys med: CFROI Cash Flow Return On Investment (Kassamässig Avkastningsgrad Baserad på Kassaflöden)   |  Ekonomiskt Mervärde (EVA)  |  Cost Benefit Analysis (Kostnad nyttoanalys)  |  Fritt Kassaflöde   |  Net Present Value


Retur till Management Start: Beslutsfattande och Värdering  |  Ekonomi och Investera  |  Marknadsföring och Försäljning  |  Supply Chain och Kvalitetsledning


Mer Management Metoder, Modeller och Teori

Särskild Intressegrupp SIG

Vet du mycket om Break-even analys? Bli vår SIG-ledare och få världsomspännande erkännande som expert.Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Förslagen | Användningsvillkor
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Senast uppdaterad: 6-6-2023. Alla namn ™ av deras ägare.