Kosten-batenanalyse

Kenniscentrum

12manage is looking for students / contributors...

   

Een weegschaalaanpak voor besluitvorming. Verklaring van Kosten-batenanalyse.

Inhoud

  1. Samenvatting
  2. Forum
  3. Best Practices
  4. Expert Tips
  5. Hulpbronnen
  6. Afdrukken

Kosten-Baten Analyse Wat is een Kosten-Baten Analyse? Definitie

Een Kosten-batenanalyse (CBA) is een soort weegschaalaanpak voor besluitvorming. Alle positieve elementen (cash flows en andere ongrijpbare voordelen) worden aan één kant van de balans geplaatst en alle negatieve elementen (de kosten en de nadelen) worden aan de andere kant geplaatst. Diegene die zwaarder weegt wint.


Voorbeeld van een Kosten-batenanalyse

Een bedrijf dat bijvoorbeeld Business Intelligence software zou willen aanschaffen om zijn bedrijfsvoering te verbeteren, zou een CBA kunnen gebruiken om tot een besluit te komen.


Aan de negatieve (kosten) kant zou staan:

- de prijs van de software,

- de kosten van de adviseurs om de software te installeren en te implementeren, en

- de opleidingskosten voor de gebruikers van de software.


Maar aan de positieve (voordelen) kant zou staan:

- verbeterde bedrijfsprocessen (die tot een jaarlijkse kostendaling leiden),

- door beter beschikbare informatie, zal het bedrijf betere besluiten kunnen nemen (die tot extra cash flow leiden) , en

- verhoogd moreel van het personeel, door het gebruiken van deze moderne hulpmiddelen om de bedrijfsvoering te ondersteunen.


Fouten en Problemen met Kosten-batenanalyse

  • Een vaak gemaakte fout in de methode van CBA is om niet-verdisconteerde bedragen te gebruiken voor het berekenen van de kosten en de voordelen. Een methode zoals NPV of Economic Value Added of CFROI wordt sterk geadviseerd, omdat elk van hen de tijdwaarde van geld kan mee berekenen.
  • Een frequent probleem met CBA is dat typisch de kosten tastbaar, hard en financieel zijn, terwijl de voordelen hard en tastbaar, maar ook zacht en ongrijpbaar zijn. U moet hier voorzichtigheid betrachten met mensen die beweren dat „als u iets niet kunt meten, het niet bestaat/geen waarde heeft“.
  • Vooral in meer strategische investeringen, zijn vaak de ongrijpbare voordelen duidelijk belangrijker dan de financiële voordelen.
  • Risico moet vaak als een factor worden beschouwd bij het nemen van het besluit.

Geschiedenis van Kosten-batenanalyse

Het idee van deze methodologie was van Jules Dupuit, een Franse ingenieur wiens artikel uit 1848 het nog altijd waard is om te lezen. De Britse econoom, Alfred Marshall, vatte enkele formele concepten samen die het fundament van CBA zijn. Maar de praktische ontwikkeling van CBA ontstond ten gevolge van de impuls die door de Federal Navigation Act van 1936 werd gegeven. Deze Act vereiste dat de U.S. Corps of Engineers, projecten voor de verbetering van het waterwegsysteem uit moesten voeren als de totale voordelen van een project de kosten van dat project overschreden. Daarom hebben de Corps of Engineers systematische methodes gecreëerd om dergelijke voordelen en kosten te meten. De ingenieurs van de Korpsen deden dit zonder veel hulp van het economieberoep. Het was pas ongeveer twintig jaar later, in de jaren 50, dat economen probeerden om een strenge, consistente set van methodes te bieden om voordelen en kosten te meten, en te besluiten of een project waardevol is.


Boek: Anthony E. Boardman - Kosten-Baten Analyse: Concepten en Praktijk (2de Uitgave) -

Boek: Henry M. Levin, Patrick J. McEwan - de Analyse van de Kosteneffectiviteit: Methodes en Toepassingen -


Kosten-batenanalyse Forum
  Business Case for Improving Engineering Project Management
I would like to know if there is a special way to ...
     
 
  Cost Benefit Analysis for Smart Metering
I would like to see an example of a cost benefit a...
     
 
  Cost Benefit Analysis of Sponsoring an Event
I am interested if there is any method of making a...
     
 
  Using CBA For De/Centralization of Telesales Unit
Is it a good approach to use CBA when we want to m...
     
 
  How to Calculate or Measure Benefits for non Profit Projects?
When I do a project for social interests, how can ...
     
 
  CBA of Labor Efficiency Incentive Program
What are on the + and - side for a cost-benefit an...
     
 
  Efficiency of Cost-Benefit Analysis
I think CBA is a easy good method to use, but one ...
     
 

Kosten-batenanalyse Special Interest Group


Special Interest Group

Kosten-batenanalyse Educatie & Evenementen


Vind opleidingen, seminars en evenementen


Best Practices - Kosten-batenanalyse Premium

Expert Tips (ENG) - Cost-Benefit Analysis Premium
 

Criticisms of CBASchrijf u in

Cost-Benefit Analysis (CBA) has been subjected to ...
Usage (application): Decision-Making
 
 
 

Accuracy of CBA’s is ProblematicSchrijf u in

The accuracy of the results of cost-benefit analys...
Usage (application): Decision-making
 
 

Hulpbronnen - Kosten-batenanalyse Premium
 

Nieuws over Kosten-batenanalyse Schrijf u in


     
 

Nieuws over Kosten-baten AnalyseSchrijf u in


     
 

Video's over Kosten-batenanalyse Schrijf u in


     
 

Video's over Kosten-baten AnalyseSchrijf u in


     
 

Presentaties over Kosten-batenanalyse Schrijf u in


     
 

Presentaties over Kosten-baten AnalyseSchrijf u in


     
 

Meer over Kosten-batenanalyse Schrijf u in


     
 

Meer over Kosten-baten AnalyseSchrijf u in


     

Vergelijk met Kosten-batenanalyse: Total Cost of Ownership  |  Netto Contante Waarde  |  Discounted Cash Flow (DCF)  |  Vrije Kasstroom  |  Bedrijfsintelligentie (Business Intelligence)  |  Terugverdientijd


Keer terug naar Management Discipline: Besluitvorming & Waardering  |  Financiën & Investeren  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Programma- & Projectmanagement


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

U hier
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Laatst bijgewerkt op: 19-8-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.