Value Based Management (Waardesturing)

Kenniscentrum

   

Het waarborgen dat bedrijven constant worden gemanaged ten behoeve van (maximalisering van) aandeelhouderswaarde. Verklaring van Value Based Management (Waardesturing).

Inhoud

Premium

Wat is Value Based Management (Waardesturing)? Definitie

Definitie 1: Waardesturing (VBM) is de managementaanpak die waarborgt dat bedrijven constant op waarde worden gemanaged (normaal gesproken het maximaliseren van aandeelhouderswaarde).


Definitie 2: Waardesturing heeft ten doel om consistentie te bieden van:

 • de corporate missie (bedrijfsfilosofie),
 • de corporate strategie om de corporate missie en het corporate doel te bereiken,
 • corporate governance (die de corporate missie bepaalt en de activiteiten van het bedrijf regelt),
 • de corporate cultuur,
 • corporate communicatie,
 • de organisatie van het bedrijf,
 • besluitvormingsprocessen en -systemen,
 • prestatiemanagementprocessen en -systemen, en
 • beloningsprocessen en -systemen,

met het corporate doel en de waarden die een bedrijf wil bereiken (normaliter: het maximaliseren van aandeelhouderswaarde).


De drie elementen van Waardesturing

 1. Het creëren van Waarde. Hoe het bedrijf op maximale wijze toekomstige waarde kan verhogen of genereren. Min of meer gelijk aan strategie.
 2. Waardemanagement. Governance (bestuur), veranderingsmanagement, organisatiecultuur, communicatie, leiderschap.
 3. Waarde Meting. Waardering.

Waardesturing is afhankelijk van het corporate doel en de corporate waarden. Het corporate doel kan economisch zijn (Aandeelhouderswaarde) of kan tevens direct streven naar andere belanghebbende. (Stakeholderwaarde).
 

Waarom is Waardesturing belangrijk?

Merk op dat ieder (groot) bedrijf opereert en concurreert in vele markten:

 1. De markt voor zijn producten en diensten.
 2. De markt voor corporate management en controle (de concurrentie op het gebied van het bepalen van wie de leiding heeft over een organisatie, bedreigingen van overnames, herstructureringen en/of een Leveraged Buy-out).
 3. De kapitaalmarkten (concurrentie voor de gunst en het geld van investeerders)
 4. De werknemers- en managersmarkt (concurrentie op het gebied van bedrijfimago en het in staat zijn om om top talent aan te trekken).

Welke nalatigheid dan ook om in één of meerdere van deze markten concurrerend te zijn, kan de overlevingskansen van een bedrijf ernstig in gevaar brengen. Waardesturing kan organisaties helpen in elk van deze 4 markten te winnen.
 

De laatste jaren, zijn traditionele boekhoudingmethodes en meetmethodes zeer onbetrouwbaar gebleken. Dit heeft ook de totstandkoming van nieuwe op waardesturing georiënteerde meetmethodes zoals Economic Value Added, CFROI, Market Value Added en andere Value Based Management mechanismen gesteund.
 

Wat zijn de voordelen van Waardesturing?

 • Kan consistent waardecreatie maximaliseren.
 • Het verhoogt corporate transparantie.
 • Het helpt organisaties om met globaliserende en gedereguleerde kapitaalmarkten om te gaan.
 • Stemt de belangen van (top) managers af met de belangen van aandeelhouders en stakeholders.
 • Faciliteert communicatie met investeerders, analisten en communicatie met stakeholders.
 • Verbetert interne communicatie over de strategie.
 • Verhindert onderwaardering van het aandeel.
 • Plaatst duidelijke managementprioriteiten.
 • Faciliteert om de besluitvorming te verbeteren.
 • Helpt om korte termijn, midden-termijn en lange termijn afwegingen te balanceren.
 • Bevordert waardecreërende investeringen.
 • Verbetert de toewijzing van middelen.
 • Stroomlijnt planning en begroting.
 • Stelt effectieve targets voor compensatie vast.
 • Faciliteert het gebruik van aandelen voor fusies of overnames.
 • Verhindert overnames.
 • Helpt om beter de verhoogde ingewikkeldheid en grotere onzekerheid en risico te managen.

Beperkingen van Waardesturing

De nadelen van Waardesturing zijn het tegengestelde van zijn voordelen.

 • VBM is een allesomvattende, holistische managementfilosofie, vaak cultuurverandering vereisend. Vanwege dit feit, zijn VBM- programma's typisch grote schaalinitiatieven. Om succesvol te zijn vergen zij aanzienlijk investeringen in tijd, middelen en geduld.
 • Waardecreatie kan eenvoudiger klinken dan corporate strategie, maar is het niet. Het is eigenlijk min of meer hetzelfde.
 • Economic Value Added, Prestatiemanagement en Balanced Scorecard-methode zijn zeer krachtige managementondersteuningsmiddelen en processen. Maar zij hebben ook hun eigen kosten. Daarom is het over het algemeen raadzaam om niet te diep in detail te gaan en geen meetmethodes te gebruiken die over-complex zijn.
 • Extreme voorzichtigheid zou moeten worden in acht genomen om niet de verkeerde dingen te meten, aangezien dit bijna zeker zal leiden tot waardevernietiging.
 • VBM vereist sterke en expliciete steun van de CEO en van de Executive Board.
 • Uitvoerige training en management advies is raadzaam of zelfs noodzakelijk, maar kan behoorlijk kostbaar zijn.
 • Het perfecte VBM model of de perfecte waarderingsmethode is nog niet uitgevonden. Iedere methode die kiest, zal altijd nadelen hebben die u zou moeten overwegen.

Boek: Andrew Black - Questions of Value -

Boek: S. David Young and Stephen F.O'Byrne - EVA and Value Based Management -


Value Based Management (Waardesturing) Special Interest Group


Special Interest Group (104 leden)


Value Based Management (Waardesturing) Forum  

Recente onderwerpen

  Aandeelhouderswaarde aanvullen met Goed Huisvaderschap?
Johan Schaberg schrijft in een column in de NRC van Zaterdag 3 januari 2009 (p14) dat een van de dingen waarvan we met het oude jaar afscheid hebben k...
     
 
  Value & Value & Value
Heel veel plannen bevatten Engelse woorden zoals value, promise en purpose.
Wanneer je deze vertaald krijgen ze een ethisch, spirituele en bijna ...
     
 
  Bonussen leiden tot nastreven van quick wins
Het geven van bonussen vormt geen goed waarderingssysteem. Het leidt tot quick wins, die zelden leiden tot duurzaam rendement of winsten.
...
     
 
  Criticism on Value Based Management
Some criticize the principles of value-based management, arguing it fails to take into account other constituencies than stakeholders (locals, ...
     
 
  Value Based Management (VBM) Focus on Shareholders is Narrow
VBM focus on shareholders interest is a narrow concept. To improve value in a lasting way, you also need to consider the employees and the clients in ...
     
 
  Value Based Management is a Continuous Process
Value based management ensures continuous scanning of the environment for changes and innovative ways of doing things, both within the firm and...
     
 

Best Practices - Value Based Management (Waardesturing)
  Total Value Management, The Value Pipe
If you want to have new creative ways to startup Value Based Management I have made a new concept called the winning flows.
Part of the co...
     
 Alles wat u moet weten over management


  History of Value Based Management (VBM)
Value based management arose thanks to the influence of shareholders and financial markets to maximize the market value of the organizations. T...
     
 
  Value Creation by Social Action
The value added to a company based upon a social action is a new road that an organization must put his eyes....
     
 
  Value Based Management Tools
I see (VBM) as tools that drive results, as an approach to business on how a firm should be directed and controlled in order to effectively protect th...
     
 
  Values Based Management
The above definitions of value based management may lead our managers on the wrong path. It suggests and encourages our managers to have an eye only o...
     
 

Expert Tips (ENG) - Value Based Management
 

Value Based Management (VBM) Levels

 
 
 

Stock Buybacks as a Means of Value Extraction

 
 
 

Ten Principles for Creating Shareholder Value (Rappaport)

 
 Ontwikkel uzelf in bedrijfskunde en managementHulpbronnen - Value Based Management (Waardesturing)
 

Nieuws over Waardesturing Filosofie


     
 

Nieuws over Value Based Management Filosofie


     
 

Video's over Waardesturing Filosofie


     
 

Video's over Value Based Management Filosofie


     
 

Presentaties over Waardesturing Filosofie


     
 

Presentaties over Value Based Management Filosofie


     
 

Meer over Waardesturing Filosofie


     
 

Meer over Value Based Management Filosofie


     Versnel uw managementcarrièreVergelijk met Waardesturing: Clarkson-principes  |  Intrinsiek Stakeholder Commitment  |  Strategisch Stakeholdermanagement  |  Zeven Verrassingen voor CEOs  |  Strategische Intentie  |  Prestatiemanagement  |  Strategy Dynamics  |  Aandeelhouderswaardeperspectief  |  Stakeholderperspectief (Stakeholderwaardeperspectief)  |  Value Profit Chain


Keer terug naar Management Discipline: Verandering & Organisatie  |  Besluitvorming & Waardering  |  Ethiek & Verantwoordelijkheid  |  Financiën & Investeren  |  Human Resources  |  Kennis & Ontastbare Zaken  |  Leiderschap  |  Marketing  |  Strategie


Meer Managementmethoden, managementmodellen en managementtheorie

Special Interest Group Leader

 


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 12-12-2018. Alle namen ™ van hun eigenaren.