Åsikter om Program- och Projektledning

newSelected views on managing programs and projects, MSP, PRINCE2, OPM3, PMBOK, PMMM, RACI, team development, etc. by 12manage members.

 


No views found in this interest area in this language...

Try another interest area, or choose another language...


Management Views | Add a view on program and project management yourself...
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2017 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-12-2017. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.