Åsikter om Program- och Projektledning

newSelected views on managing programs and projects, MSP, PRINCE2, OPM3, PMBOK, PMMM, RACI, team development, etc. by 12manage members.

 


No views found in this interest area in this language...

Try another interest area, or choose another language...


Management Views | Add a view on program and project management yourself...


Om 12manage | Reklam | Länk till oss / Citera oss | Sekretess | Användningsvillkor
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Senast uppdaterad: 24-3-2018. Alla namn ™ av deras ägare.