Åsikter om Immateriella Tillgångar

newSelected views on brands, corporate reputation, goodwill, human capital, innovation capital, intangible assets, intellectual capital, knowledge creation, managing know-how, market capital, organizational capital, etc. by 12manage members.

 


No views found in this interest area in this language...

Try another interest area, or choose another language...


Management Views | Add a view on knowledge and intangibles yourself...
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.