Åsikter om Beslutsfattande och Värdering

newSelected views on making decisions, business valuation, BI, CAPM, CFROI, game theory, modeling, NPV, plausibility, RAROC, Real Options, ROI, RCA, simulation, etc. by 12manage members.

 


No views found in this interest area in this language...

Try another interest area, or choose another language...


Management Views | Add a view on decision-making and valuation yourself...
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 16-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.