Åsikter om Kommunikation och Färdigheter

newSelected views on corporate communications, corporate reputation, crisis management, emotional intelligence, facilitation, framing, groupthink, Johari, needs, negotiation, NLP, personal skills, persuation, PR, reasoning, social intelligence, etc. by 12manage members.

 


No views found in this interest area in this language...

Try another interest area, or choose another language...


Management Views | Add a view on communication and skills yourself...
Om 12manage | Reklam | Länka till oss | Sekretess | Användningsvillkor
Copyright 2018 12manage - E-Learning community med metoder inom ledning, ledarskap och organisation. V14.1 - Senast uppdaterad: 20-1-2018. Alla namn och TM tillhör dess innehavare.