Visies over Verandering en Organisatie

newGeselecteerde visies van 12manage leden over appreciatief onderzoek, BPR, veranderende organisaties, (de)centralisatie, CMM, INK, Kaizen, organisatieontwikkeling en -groei, organisatiecultuur, turnaroundmanagement, enz.

 


dienstverlening is mensenwerk - een pleidooi voor bewustwording binnen organisatie verandering.
Totale transparantie is een blijvertje - Windowdressing is verleden tijd ... alles wordt transparant, dus ook valse of gebrekkige intenties
Visie, Durf en Prestatie - Visie, Durf en Prestatie zijn de kernwoorden voor iedere ondernemende organisatie!
Een Ondernemingsraad, niet omdat het moet, maar omdat je er wat aan hebt - Een goede ondernemingsraad is ook voor de bestuurder uiterst waardevol.
Plezier in en aan het werk leidt tot grootse prestaties - Organisaties blijvend verbeteren door mensen plezier in hun werk te helpen krijgen.
Lerend veranderen - samen top-prestaties bereiken
Veranderen met GEZOND Verstand - Handboek DOE-HET-ZELF management met cases van ondermeer Endemol, Lowlands & TNT
What Would Google Do? - What Would Google Do?
De mensen maken de winkel? - Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld
Onbewuste processen in organisaties - Onbewuste processen spelen een majeure rol bij veranderingen in organisaties
Nederland en Het Nieuwe Managen - De Poort naar Europa.
Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek - Echte bewustwording gaat verder dan de standaardtesten en psychologische profielen. De Organic ScoreCard is de eerste methodiek die individueel oorspronkelijk bewustzijn, de basis onder elk gedrag, helder in kaart brengt.
Met inzicht doorgroeien - Te weinig organisaties lijken te luisteren naar de eigen organisatie bij een reorganisatie, fusie of andere organisatievernieuwing. Maak gebruik van de kennis en kracht in de eigen organisatie om een succesvolle verandering te realiseren.
Het KARAF model - Het KARAF model beschrijft alle nodige en voldoende voorwaarden om te verbeteren en excellence te bekomen.
Zonder innovatie geen differentiatie - Organisaties kijken teveel naar elkaar. Hierdoor doen ze allemaal min of meer hetzelfde. Het zou beter zijn als organisaties zich meer orienteren op hun eigen ontwikkeling dan dat ze anderen blijven volgen
Change Management: the future is within! - Change Management by coping: the future is within!
Veranderen Vraagt om een Crisissituatie - Veranderen gebeurt pas als het crisis is geweest.
Organisatieverandering: geleerde lessen? - Bestuurders zijn bepalend voor de aard van de organisatieverandering.
Commitment als de drijvende kracht - Duurzaam veranderen vraagt om commitment
Natuurlijke wetmatigheden in organisaties - Omdat organisaties eerder 'logisch' opereren dan 'natuurlijk' zijn ze minder rendabel, duurzaam en sociaal dan ze vanuit zichzelf zouden kunnen zijn.
Organisatiecultuur meten met OCAI: voor strategie, verandering en resultaat - Online meten van organisatiecultuur met OCAI, gebaseerd op het Competing Values Framework, blijkt een handig instrument voor strategiebepaling, verandering, en medewerkerstvredenheid.
Crisis? Voorkomen is beter dan genezen! - Crisis duidt op onvoldoende pro-activiteit in een organisatie
Als het niet nodig is te veranderen, is het nodig niet te veranderen - Veranderen om het veranderen is niet goed
Over ondernemerschap, vakmanschap en leiderschap in de zorg - Sociale Innovatie in de Zorg, zo doe je dat!
De onzin van verandermanagement - Mensen veranderen in gedrag door de omgeving te veranderen. Niet door te praten of omdat anderen dat willen.
slim, compact en gedreven - Oude organisatie processen worden getransformeerd naar compacte en kwalitatief hoogwaardige processen, die door gedreven medewerkers in grote mate zelfstandig uitgevoerd worden.
Blended Coaching - Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren
Uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen - Nood aan ontwikkeling van strategische capaciteit.
Veranderen in organisaties DOE je ZELF - Sleutel voor veranderingen die aantoonbaar werken: GEZOND verstand, juist GEREEDSCHAP, ZELF doen
Visie op personeelsplanning in de zorg - Toepasbare modellen om personeelsplanning in de zorg vorm te geven
In gesprek zijn en blijven! - Integraal management begint met het in evenwicht brengen van de diverse belangen
How our acts and minds create our reality... - How our acts and minds create our reality... And how we can change it.
leiderschap - leiderschap versus ondernemerschap
Nooit meer reorganiseren - Continu veranderen is beter dan eenmalig reorganiseren
Engineering om een project succesvol te maken - Engineering bied de laatste mogelijkheid om een project succesvol te maken
Ontwikkeling in de Richting van Beter - Orde creëren vanuit chaos.
SLIM is if you're SMART - Specifiek - Levendig - Inspirerend - Meetbaar.
Koerswijziging? Business Requirements First - Eerst op hoofdlijnen doel scherp en laten delen door de belangrijkste stakeholders.
Lean Six Sigma Provides a Means to Improve the Delivery of Productes and Services Using a Disciplined, Project-based Approach - Lean Six Sigma provides a means to improve the delivery of productes and services using a disciplined, project-based approach.
De 'Manager' heeft geen Toekomst - Het management is geintegreerd in de teams op de werkvloer.
Bijdragen aan Integraal HRM Beleid - Integraal HRM beleid met juiste fit voor management en organisatie.
CaaS: Business First! - SaaS is niet alleen techniek, verdiep je in de klant
Purchasing en Supply Chain Management - Moto: Purchasing en Supply Chain creates added value within the organisatie on innovation.
.Bestaande #* %cultuur =÷×veranderen@!+ - De doelen van de organisatie.
Persoonlijk Leiderschap - Als het gedrag van mensen binnen een organisatie niet verandert ….. verandert er niets.
Samen top-prestaties bereiken - samen top-prestaties bereiken
Cruciale seconden - Visie: de juiste interventie op het gegaste moment
Media Transitie Management - De sneeuwbal online, digitalisering en mobile devices maken de media Transitie.
Kun je “in-control” groeien - De slaagkans van een gezonde en langdurige groei ligt voor het oprapen, maar je moet deze kans wel pakken.
Coaching is maatwerk - Zowel individuele- als teamcoaching is maatwerk en vereist een heldere diagnose en concrete doelstelling.
De mensen maken de winkel? - Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld
co-creatie - Onderstroom in veranderingsprocessen
Value Sourcing will lead you to a better supplier performance - Value Sourcing with QLTC methode model will lead you to a better Vendor management model
Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang - Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang
The 7 C's of Change - Creating vital organizations by the 7 C's of Change
Op naar een managerloos-NL - Kotter stelt: "managen is een kwestie van gezond boeren verstand". Vaak komt het voor dat managers zichzelf voor de voeten lopen. en medewerkers elkaar beter weten te beinvloeden (zeker in professionele organisaties) aan te sturen en de juiste besluiten te nemen. Wat te doen?


Managementvisies | Voeg zelf een visie toe over verandering en organisatie...


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Laatst bijgewerkt op: 26-4-2019. Alle namen ™ van hun eigenaren.