Visies over Verandering en Organisatie
Geselecteerde Visies van 12manage leden over appreciatief onderzoek, BPR, veranderende organisaties, (de)centralisatie, CMM, INK, Kaizen, organisatieontwikkeling en -groei, organisatiecultuur, turnaroundmanagement, enz.


dienstverlening is mensenwerk
een pleidooi voor bewustwording binnen organisatie verandering.

Totale transparantie is een blijvertje
Windowdressing is verleden tijd ... alles wordt transparant, dus ook valse of gebrekkige intenties

Visie, Durf en Prestatie
Visie, Durf en Prestatie zijn de kernwoorden voor iedere ondernemende organisatie!

Een Ondernemingsraad, niet omdat het moet, maar omdat je er wat aan hebt
Een goede ondernemingsraad is ook voor de bestuurder uiterst waardevol.

Plezier in en aan het werk leidt tot grootse prestaties
Organisaties blijvend verbeteren door mensen plezier in hun werk te helpen krijgen.

Lerend veranderen
samen top-prestaties bereiken

What Would Google Do?
What Would Google Do?

Veranderen met GEZOND Verstand
Handboek DOE-HET-ZELF management met cases van ondermeer Endemol, Lowlands & TNT

Onbewuste processen in organisaties
Onbewuste processen spelen een majeure rol bij veranderingen in organisaties

De mensen maken de winkel?
Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld

Nederland en Het Nieuwe Managen
De Poort naar Europa.

Het KARAF model
Het KARAF model beschrijft alle nodige en voldoende voorwaarden om te verbeteren en excellence te bekomen.

Natuurlijke wetmatigheden in organisaties
Omdat organisaties eerder 'logisch' opereren dan 'natuurlijk' zijn ze minder rendabel, duurzaam en sociaal dan ze vanuit zichzelf zouden kunnen zijn.

Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek
Echte bewustwording gaat verder dan de standaardtesten en psychologische profielen. De Organic ScoreCard is de eerste methodiek die individueel oorspronkelijk bewustzijn, de basis onder elk gedrag, helder in kaart brengt.

Met inzicht doorgroeien
Te weinig organisaties lijken te luisteren naar de eigen organisatie bij een reorganisatie, fusie of andere organisatievernieuwing. Maak gebruik van de kennis en kracht in de eigen organisatie om een succesvolle verandering te realiseren.

Zonder innovatie geen differentiatie
Organisaties kijken teveel naar elkaar. Hierdoor doen ze allemaal min of meer hetzelfde. Het zou beter zijn als organisaties zich meer orienteren op hun eigen ontwikkeling dan dat ze anderen blijven volgen

Organisatieverandering: geleerde lessen?
Bestuurders zijn bepalend voor de aard van de organisatieverandering.

Change Management: the future is within!
Change Management by coping: the future is within!

Veranderen Vraagt om een Crisissituatie
Veranderen gebeurt pas als het crisis is geweest.

Commitment als de drijvende kracht
Duurzaam veranderen vraagt om commitment

De onzin van verandermanagement
Mensen veranderen in gedrag door de omgeving te veranderen. Niet door te praten of omdat anderen dat willen.

Als het niet nodig is te veranderen, is het nodig niet te veranderen
Veranderen om het veranderen is niet goed

Crisis? Voorkomen is beter dan genezen!
Crisis duidt op onvoldoende pro-activiteit in een organisatie

Over ondernemerschap, vakmanschap en leiderschap in de zorg
Sociale Innovatie in de Zorg, zo doe je dat!

In gesprek zijn en blijven!
Integraal management begint met het in evenwicht brengen van de diverse belangen

slim, compact en gedreven
Oude organisatie processen worden getransformeerd naar compacte en kwalitatief hoogwaardige processen, die door gedreven medewerkers in grote mate zelfstandig uitgevoerd worden.

Uitdagingen voor lokale besturen in Vlaanderen
Nood aan ontwikkeling van strategische capaciteit.

Veranderen in organisaties DOE je ZELF
Sleutel voor veranderingen die aantoonbaar werken: GEZOND verstand, juist GEREEDSCHAP, ZELF doen

Visie op personeelsplanning in de zorg
Toepasbare modellen om personeelsplanning in de zorg vorm te geven

Blended Coaching
Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren

How our acts and minds create our reality...
How our acts and minds create our reality... And how we can change it.

leiderschap
leiderschap versus ondernemerschap

Nooit meer reorganiseren
Continu veranderen is beter dan eenmalig reorganiseren

Engineering om een project succesvol te maken
Engineering bied de laatste mogelijkheid om een project succesvol te maken

Ontwikkeling in de Richting van Beter
Orde creëren vanuit chaos.

SLIM is if you're SMART
Specifiek - Levendig - Inspirerend - Meetbaar.

Persoonlijk Leiderschap
Als het gedrag van mensen binnen een organisatie niet verandert ….. verandert er niets.

Lean Six Sigma Provides a Means to Improve the Delivery of Productes and Services Using a Disciplined, Project-based Approach
Lean Six Sigma provides a means to improve the delivery of productes and services using a disciplined, project-based approach.

De 'Manager' heeft geen Toekomst
Het management is geintegreerd in de teams op de werkvloer.

Bijdragen aan Integraal HRM Beleid
Integraal HRM beleid met juiste fit voor management en organisatie.

CaaS: Business First!
SaaS is niet alleen techniek, verdiep je in de klant

Purchasing en Supply Chain Management
Moto: Purchasing en Supply Chain creates added value within the organisatie on innovation.

Uitdagingen
Je moet uitdagingen 1 voor 1 aanpakken, zonder dat je het overzicht verliest.

Samen top-prestaties bereiken
samen top-prestaties bereiken

Media Transitie Management
De sneeuwbal online, digitalisering en mobile devices maken de media Transitie.

Kun je “in-control” groeien
De slaagkans van een gezonde en langdurige groei ligt voor het oprapen, maar je moet deze kans wel pakken.

Cruciale seconden
Visie: de juiste interventie op het gegaste moment

Organisatiecultuur meten met OCAI: voor strategie, verandering en resultaat
Online meten van organisatiecultuur met OCAI, gebaseerd op het Competing Values Framework, blijkt een handig instrument voor strategiebepaling, verandering, en medewerkerstvredenheid.

Coaching is maatwerk
Zowel individuele- als teamcoaching is maatwerk en vereist een heldere diagnose en concrete doelstelling.

De mensen maken de winkel?
Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld

co-creatie
Onderstroom in veranderingsprocessen

Value Sourcing will lead you to a better supplier performance
Value Sourcing with QLTC methode model will lead you to a better Vendor management model

Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang
Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang

The 7 C's of Change
Creating vital organizations by the 7 C's of Change

Op naar een managerloos-NL
Kotter stelt: "managen is een kwestie van gezond boeren verstand". Vaak komt het voor dat managers zichzelf voor de voeten lopen. en medewerkers elkaar beter weten te beinvloeden (zeker in professionele organisaties) aan te sturen en de juiste besluiten te nemen. Wat te doen?


Managementvisies | Voeg zelf een Visie toe over verandering en organisatie...


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.5 - Laatst bijgewerkt op: 13-7-2020. Alle namen ™ van hun eigenaren.