Visies over Verandering en Organisatie
Geselecteerde Visies van 12manage leden over appreciatief onderzoek, BPR, veranderende organisaties, (de)centralisatie, CMM, INK, Kaizen, organisatieontwikkeling en -groei, organisatiecultuur, turnaroundmanagement, enz.


dienstverlening is mensenwerk
een pleidooi voor bewustwording binnen organisatie verandering.

Totale transparantie is een blijvertje
Windowdressing is verleden tijd ... alles wordt transparant, dus ook valse of gebrekkige intenties

Visie, Durf en Prestatie
Visie, Durf en Prestatie zijn de kernwoorden voor iedere ondernemende organisatie!

Voordelen van een Ondernemingsraad
Een goede ondernemingsraad is ook voor de bestuurder uiterst waardevol.

Plezier in en aan het werk leidt tot grootse prestaties
Organisaties blijvend verbeteren door mensen plezier in hun werk te helpen krijgen.

Lerend veranderen
samen top-prestaties bereiken

Veranderen met GEZOND Verstand
Handboek DOE-HET-ZELF management met cases van ondermeer Endemol, Lowlands & TNT

What Would Google Do?
What Would Google Do?

Nederland en Het Nieuwe Managen
De Poort naar Europa.

Onbewuste processen in organisaties
Onbewuste processen spelen een majeure rol bij veranderingen in organisaties

De mensen maken de winkel?
Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld

Organisatieverandering: geleerde lessen?
Bestuurders zijn bepalend voor de aard van de organisatieverandering.

Change Management: the future is within!
Change Management by coping: the future is within!

Organic ScoreCard, bewustzijnsdiagnostiek
Echte bewustwording gaat verder dan de standaardtesten en psychologische profielen. De Organic ScoreCard is de eerste methodiek die individueel oorspronkelijk bewustzijn, de basis onder elk gedrag, helder in kaart brengt.

Natuurlijke wetmatigheden in organisaties
Omdat organisaties eerder 'logisch' opereren dan 'natuurlijk' zijn ze minder rendabel, duurzaam en sociaal dan ze vanuit zichzelf zouden kunnen zijn.

Zonder innovatie geen differentiatie
Organisaties kijken teveel naar elkaar. Hierdoor doen ze allemaal min of meer hetzelfde. Het zou beter zijn als organisaties zich meer orienteren op hun eigen ontwikkeling dan dat ze anderen blijven volgen

Het KARAF model
Het KARAF model beschrijft alle nodige en voldoende voorwaarden om te verbeteren en excellence te bekomen.

Bijdragen aan Integraal HRM Beleid
Integraal HRM beleid met juiste fit voor management en organisatie.

Crisis? Voorkomen is beter dan genezen!
Crisis duidt op onvoldoende pro-activiteit in een organisatie

De onzin van verandermanagement
Mensen veranderen in gedrag door de omgeving te veranderen. Niet door te praten of omdat anderen dat willen.

Veranderen in organisaties DOE je ZELF
Sleutel voor veranderingen die aantoonbaar werken: GEZOND verstand, juist GEREEDSCHAP, ZELF doen

Visie op personeelsplanning in de zorg
Toepasbare modellen om personeelsplanning in de zorg vorm te geven

Blended Coaching
Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren

slim, compact en gedreven
Oude organisatie processen worden getransformeerd naar compacte en kwalitatief hoogwaardige processen, die door gedreven medewerkers in grote mate zelfstandig uitgevoerd worden.

Winstherstel binnen handbereik!
In een gezond bedrijf draait het om het verschil tussen opbrengsten en kosten. Als het goed is, heb

How our acts and minds create our reality...
How our acts and minds create our reality... And how we can change it.

leiderschap
leiderschap versus ondernemerschap

Nooit meer reorganiseren
Continu veranderen is beter dan eenmalig reorganiseren

Ontwikkeling in de Richting van Beter
Orde creëren vanuit chaos.

Lean Six Sigma Provides a Means to Improve the Delivery of Productes and Services Using a Disciplined, Project-based Approach
Lean Six Sigma provides a means to improve the delivery of productes and services using a disciplined, project-based approach.

De 'Manager' heeft geen Toekomst
Het management is geintegreerd in de teams op de werkvloer.

Praktijkbewezen Wetenschap Leert Meer over de Verborgen Drijfveren en Drempels voor Resultaat. Omdat het Probleem Altijd Ergens Anders Zit Dan je Voorhand Denkt, Kan je Beter in het Systeem Stappen Om het Te Begrijpen voor je Beweging Probeert Te Krijgen.
De mens, de ondernemer, de onderneming en de omgeving : de 4 dimensies van vooruitgang. .

CaaS: Business First!
SaaS is niet alleen techniek, verdiep je in de klant

Samen top-prestaties bereiken
samen top-prestaties bereiken

Media Transitie Management
De sneeuwbal online, digitalisering en mobile devices maken de media Transitie.

Cruciale seconden
Visie: de juiste interventie op het gegaste moment

Kun je “in-control” groeien
De slaagkans van een gezonde en langdurige groei ligt voor het oprapen, maar je moet deze kans wel pakken.

Coaching is maatwerk
Zowel individuele- als teamcoaching is maatwerk en vereist een heldere diagnose en concrete doelstelling.

Organisatiecultuur meten met OCAI: voor strategie, verandering en resultaat
Online meten van organisatiecultuur met OCAI, gebaseerd op het Competing Values Framework, blijkt een handig instrument voor strategiebepaling, verandering, en medewerkerstvredenheid.

co-creatie
Onderstroom in veranderingsprocessen

De mensen maken de winkel?
Een bedrijf is rendeert beter naarmate ze haar sociaal kapitaal beter ontwikkeld

Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang
Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang

The 7 C's of Change
Creating vital organizations by the 7 C's of Change


Managementvisies | Voeg zelf een Visie toe over verandering en organisatie...


Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 8-6-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.