Situationeel Leiderschap, maar dan anders


Views > Leadership > Idea > Situationeel Leiderschap, maar dan anders


Situationeel Leiderschap, maar dan anders
coesmans, Member, Turnaround Manager, Netherlands

Leiderschap – een overdenking Leiderschap ontstaat in een situatie waarin wordt gevraagd om een wezenlijk besluit (en actie). De situatie verleent een individu het mandaat om dat besluit ook te nemen. Een goed leider overdenkt het besluit, laat het zich influisteren, en voelt de verantwoordelijkheid voor alle gevolgen. De individu die naar voor stapt op het foute moment, wanneer er geen situatie is, of wanneer de situatie vraagt om iemand anders, is geen leider maar belust op macht en invloed. Een slecht leider voelt zich niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een besluit. Leiderschap begint vlak voordat het besluit genomen moet worden, leiderschap eindigt als de gevolgen ervan zijn ingebed. Leiderschap is dus situationeel bepaald, niet zoals geschreven door Hershey & Blanchard, maar leiderschap is er als de situatie er om vraagt. En er kunnen ook verschillende leiders opstaan, ieder met een eigen besluit en gevolgen daarvan. Zich voorbereiden op leiderschap betekent dan: open kunnen staan voor de vraag, en de persoonlijke kracht ontwikkeld hebben om op het juiste moment de verantwoordelijkheid te dragen. Maar het betekent evenzeer nederigheid, om te kunnen begrijpen wanneer niet jouw leiderschap maar dat van iemand anders gevraagd is. Wanneer het niet jouw moment is.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 17-7-2019. All names ™ of their owners.