logo

Integriteitsmanagement


Visies > Ethiek en Verantwoordelijkheid > Methode > Integriteitsmanagement


Integriteitsmanagement
eva van wijngaarden  Consultant, Netherlands

Een beknopt Plan van Aanpak voor het invoeren van integriteitsmanagement


Het Plan van Aanpak, zoals gepubliceerd op evavanwijngaarden.com/integriteitsmanagement_mvo_csr/Plan_van_Aanpak_integriteit.html biedt een grove schets hoe integriteitsmanagement in te voeren in uw organisatie. De schets beoogt duidelijk te maken dat integriteitsmanagement meer behelst dan het periodiek aanbieden van trainingen omtrent ethiek en integriteit. Het betreft ook en vooral het analyseren van de formele en informele organisatiesystemen en hun impact op het gedrag van de medewerkers. De formele systemen bestaan uit: leiderschap, structuur, regels & beleid, beloningssystemen, selectiesystemen, training en besluitvormingsprocessen. De informele systemen bestaan uit normen, helden, rituelen, mythen & verhalen en taalgebruik. Wanneer de formele systemen een andere boodschap uitdragen dan de informele systemen, zal de medewerker afgaan op de boodschap die het informele systeem afgeeft. Het informele systeem is het meest betrouwbaar als het gaat om het ontdekken van de spelregels van de organisatie. Het managen van integriteit begint dan ook bij een heldere analyse van de formele en informele systemen. Vervolgens worden de stakeholders in kaart gebracht en gekeken welke verplichtingen de organisatie zichzelf oplegt jegens haar stakeholders. Deze plichten moeten vervolgens in lijn worden gebracht met de formele en informele systemen. Dit klinkt mogelijk als een enorm traject. Dat is ten dele waar. Het is een heel traject omdat alle facetten van de organisatie in beeld komen. Dat wil echter niet zeggen dat het daarom een traject van jaren is voordat de eerste resultaten worden geboekt. Het motto van Nike is ook hier van toepassing ‘Just do it!’ Wie een integere organisatie belangrijk vindt, weet na het lezen van het plan van aanpak en eventueel de management summary wat hem te doen staat. Hetzelfde als bij elk belangrijk strategisch project. Geld en resources vrijmaken, prioriteit erkennen en uitdragen, expertise inschakelen waar nodig en aan de slag gaan. Voor meer informatie vindt u ter verdere bestudering in de PDF een link naar de management summary van ‘Managing Business Ethics, straight talk about how to do it right’.

Meer over de auteur  |   Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.3 - Laatst bijgewerkt op: 27-9-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.