co-creatie


Visies > Verandering en Organisatie > Citaat > co-creatie


co-creatie
winius, Director, Netherlands

Onderstroom in veranderingsprocessen


In mijn visie kunnen organisatie van de toekomst alleen succesvol zijn in samenwerking met de klanten, eindgebruikers en andere belanghebbenden. De co-creatie van waarde stelt hoge eisen aan de communicatieprocessen in organisaties maar zeker ook aan de communicatieprocessen met de buitenwereld. Dit is een ingrijpend veranderingsproces in veel organisaties omdat het ‘zelf bepalen’ van de inrichting van processen, diensten en producten losgelaten moet worden. In de communicatie hierover voert de bovenstroom (rationaliteit) de toon, maar het zal de aandacht voor de onderstroom (emoties en waarden) zijn die het succes zullen gaan bepalen. Aandacht voor de onderstroom vind ik boeiend omdat hier de sleutel ligt voor duurzame verandering. Om mezelf te bekwamen geef ik daarin ook trainingen waarbij ik gebruik maak van NLP, systemischwerk (organisatie- en familieopstellingen), inzichten van Stephen Covey en mindfulness. Trainingen in systemisch werk geef ik samen met mijn vrouw Jeltine Zijlstra (Zin&Onzin). Mijn motto: ieder mens kan veranderen maar geen enkel mens wil veranderd worden. Voor mij is de metafoor voor verandering: zoals je als kind suikerzand in je hand hield. Hoe opener je hand, hoe meer suikerzand er op blijft liggen. En hoe harder je je hand dichtknijpt....

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 7-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.