Innoveren van de arbeidsmarkt

Case / Human Resources


Innoveren van de arbeidsmarkt
Geerts B.G.M., Member, Business Consultant, Netherlands

De arbeidsmarkt in relatie tot een dynamische omgeving


Partijen die zich professioneel / zakelijk bezighouden met de arbeidsmarkt smullen van het boek De Toekomst van de Arbeidsmarkt van Adjikedj Bakas / Martijn van der Woude.
Naast het weergeven van trends, perspectieven en scenario's zullen het toch de marktpartijen van vandaag moeten zijn die zich moeten gaan bezighouden met innovatie om de markt van morgen te kunnen en blijven bedienen.
Ondergetekende is op zoek naar partners binnen de overheid, de wetenschap, het onderwijs, arbeidsbemiddelaars, werkgevers en werknemers om een AIT Arbeidsmarkt Innovatie Team te formeren. AIT heeft tot doel om concepten te ontwikkelen die met de steun van genoemde partijen getest kunnen worden in een real-live-fieldlab.
Immers, de modellen van vandaag dateren veelal van net na de industriele revolutie.
Het principe van de ZZP-er vanuit de middeleeuwen, en het zal naar verwachting niet lang meer duren en plaats maken voor het gilde-model.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View


Other Views by this Author: Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 19-2-2019. All names ™ of their owners.