Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang

Opinion / Change and Organization


Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang
Geerts B.G.M., Member, Business Consultant, Netherlands

Innoveren is noodzakelijk, business van levensbelang


Ons land is sterk wanneer het op innoveren aankomt. De een roemt ons volk omdat we zakelijk zo inventief en de ander omdat we zo ondernemend zijn.
Ja, wat innoveren van producten betreft is het innoveren, met name door de overheid en gesteund door de R&D, kennis-, design-industrie verheven tot een doel van nationaal belang. Het adagium van J.P. Balkenende "Terug naar de VOC-mentaliteit" heeft echter als gevolg van een Beta-lobby nooit haar effect opgeleverd.
Kan ook niet. Beta kan niet communiceren met Alfa en ervaart Alfa als een storend en een veel te gehaast element.
Open-innovatie wordt gepropagandeerd (door wie/ vanuit welke hoek) terwijl er geen doordacht B-model / case onderligt. Is het niet hoogtijd dat we in ons land ons gaan bezighouden met het ontwikkelen van New Business-Development Concepten? Naar mijn stellige overtuiging zullen nieuwe B-modellen een kansrijke meerwaarde kunnen leveren aan oude / conventionele modellen. Blijven producenten in de toekomst alleen produceren of zoeken zij met toeleveranciers naar nieuwe concepten / markten. Blijven klanten nog alleen maar klanten of worden zij partners in de ontwikkeling van nieuwe concepten. Blijven in de kolom de verhoudingen en posities zoals ze al jaren zijn of wordt de kolom een dynamische spiraal. Het wordt hoogtijd dat m.n de overheid het ontwikkelen van New-Business Development Concepten samen met de Alfa kennis en wetenschap-instituten ter hand neemt.
Want zoals gezegd: Innoveren is noodzakelijk het doen van business is van levensbelang

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View


Other Views by this Author: Innoveren van de arbeidsmarkt


 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.