Commitment als de drijvende kracht


Views > Change and Organization > Best Practice > Commitment als de drijvende kracht


Commitment als de drijvende kracht
Hobbel, Arjan, Member, Interim Manager, Netherlands

Het zijn de mensen, die een organisatie maken.
De beste kwantitatieve en kwalitatieve prestaties worden neergezet door echt betrokken leden (committed ipv involved!!) van een lerende organisatie in een oprecht samenwerkingsverband met wederzijds respect.
Zij streven naar efficiency, kwaliteit en klantentevredenheid tijdens het optimaal genereren van middelen voor continuïteit in een uitdagende omgeving.
Inspiratie komt vanuit gecommuniceerde heldere smart doelstellingen, de inhoud van het werk en de wijze waarop de manager zijn leiderschap praktiseert door (individuele) ondersteuning, aanmoediging en het zichtbaar laten delen in successen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.1 - Last updated: 20-7-2019. All names ™ of their owners.