De Kracht van Goed Leiderschap


Visies > Leiderschap > Best Practice > De Kracht van Goed Leiderschap


De Kracht van Goed Leiderschap
Romain Benko, Management Consultant, Belgium

Niet de cijfers en de regels maken van iemand een echte leider, het is zijn vaardigheid om iemand het beste van zichzelf te laten delen met anderen.
De boeken en artikels over goed leiderschap zijn niet meer te tellen. Onder steeds meer invalshoeken wordt het traject afgeschilderd richting succes van de manager en dus in principe ook dat van de onderneming. In het beste geval wordt er bij dit traject naar succes vermeld dat goed leiderschap de bakermat is van slagvaardige teams die dan verder alle succes zullen bestendigen. Het gedrag van heel wat managers uit meer dan 15 bedrijven heb ik door de jaren heen geobserveerd en getoetst aan een reeks van “doen” en “niet doen”. De ene scoort al beter of slechter dan de andere in de ranking van de goede leider, ik heb tijdens de afgelopen 50 jaar maar zelden het genoegen gehad om de perfecte manager te ontmoeten. Steeds ging de glans er van af omwille van één of meerder van de volgende kenmerken:
1. Het steeds beter weten
2. Onvoldoende rechtstreeks contact onderhouden met de werkvloer
3. Cijfers en resultaten belangrijker vinden dan humanitaire factoren
4. Relevante informatie achterhouden om zo meer macht uit te oefenen
5. Teams onvoldoende zelfstandigheid geven en niet accountable maken
6. Angst opwekken en mensen tegen elkaar opzetten in plaats van samenhorigheid op te bouwen
7. Ontbreken van een duidelijke visie, doelstellingen en/of structuur
8. Het nemen van beslissingen uitstellen of ontwijken
9. Goede initiatieven niet belonen en/of deze aan zich toe-eigenen
10. Overhaaste beslissingen nemen zonder het toetsen aan de meningen/adviezen van alle betrokken medewerkers
11. Onduidelijke en/of tegenstrijdige opdrachten geven
12. Spoort niet aan om lean concepten op te starten en te onderhouden
13. Stelt zich niet open voor ( goed bedoelde) kritiek
Daarmee is niet gezegd dat een manager steeds perfect hoeft te zijn, een tekortkoming kan ook best gecompenseerd door andere vaardigheden en het feit dat er uiteindelijk toch goede resultaten geboekt worden, maar het had wellicht nog beter gekund en vooral, de medewerkers zouden er zich wellicht beter bij gevoeld hebben. Systematisch tekortschieten in één of meer punten uit de lijst van onhebbelijkheden zal op termijn niet meer te compenseren zijn, de medewerker die daar het slachtoffer van is, zal berusten of uitkijken naar een andere werkomgeving
Vaak gaat de ondergeschikte er van uit dat het ongepast, gevaarlijk of zelfs contraproductief is om de aandacht te trekken van de manager op een verbeterpunt. Dit is dikwijls onterecht, een manager leeft niet graag op een eenzaam eiland en kan best wel weg met een uitdaging; de uitdager zal in dit geval zelfs stijgen in zijn (haar) aanzien.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2021 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 16-10-2021. Alle namen ™ van hun eigenaren.