Onbewuste processen in organisaties


Views > Change and Organization > Thesis > Onbewuste processen in organisaties


Onbewuste processen in organisaties
E. J. Baas, Member, CEO, Netherlands

Onbewuste processen spelen een majeure rol bij veranderingen in organisaties


Het individu wordt niet alleen gedreven door uiterlijke psychologische invloeden maar veel meer door innerlijke, onbewuste invloeden. Dit onbewuste is in de literatuur onvoldoende aangeduid want 'ken uzelve' is slechts een cognitief weten. Werkelijk onbewuste processen laten zich niet ontdekken door er over na te denken. Leiderschapsontwikkeling kan een nieuwe impuls krijgen door de onbewuste factoren via beleving te laten ontdekken en te integreren in de leiderschapsstijl. Onbewuste processen zijn veel beschreven door analytisch psychologen vanaf 1910. Er is een overweldigende hoeveelheid literatuur waarbij de centrale thema's van het onbewuste aangeduid worden als schaduw en projectie Competenties die, zonder het onbewuste mee te wegen, als positief worden gezien, krijgen een andere waarde bijvoorbeeld als -aangepast gedrag -. Deze nieuwe inzichten kunnen de leider helpen om zijn eigen beperkende factoren te herkennen en erkennen. daardoor wordt de leiderschapsstijl meer gedefinieerd en wordt bijv. delegeren eenvoudiger en positiever.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.4 - Last updated: 6-4-2020. All names ™ of their owners.