Blended Coaching


Views > Change and Organization > Best Practice > Blended Coaching


Blended Coaching
Remie, Member, Management Consultant, Netherlands

Organisatievernieuwing door sociaal leren
Apeldoorn, 20 oktober 2009 – Blended Coaching Consultancy introduceert Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren. Hierin beschrijven de auteurs Aldert van Buuren en Rob Remie aan de hand van tal van casussen hun ervaring met het nieuwe leren. In Blended Coaching zetten zij uiteen hoe bedrijven en overheden kennisoverdracht efficiënter kunnen laten verlopen. Daarbij vormt sociaal leren de basis. De auteurs ontwikkelden aansluitend een nieuwe coachingsmethodiek naar aanleiding van de nieuwe multimediale en technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de manier waarop de jongere generatie werknemers daarmee omgaat.

Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren is voor iedereen die talentontwikkeling in zijn of haar organisatie in lijn wil brengen met de bedrijfsstrategie, een transitie wil maken naar nieuwe werkmethoden, alles wil weten van nieuwe leer- en coachingsmethodieken en hoe organisaties het competitieve vermogen van hun bedrijf kunnen vergroten.

Het basisprincipe is dat werknemers zich tegenwoordig bevinden in een 24/7 informatiemaatschappij en gewend zijn te manoeuvreren in een multimediale omgeving. Voorheen werden de krant of het journaal als enige bron van waarheid beschouwd. Tegenwoordig zijn werknemers gewend zelf naar informatie te zoeken. Hiervoor gebruiken ze informatiedragers en -kanalen als audio, video, internet, chatten, sharing en selfpublishing. De rol van een organisatieadviseur bij geplande gedragsverandering is echter dezelfde gebleven. En werknemers doorlopen nog steeds dezelfde fasen bij leren en ontwikkelen. De inhoud van de fasen is echter persoonlijk en welke mix van methodieken en middelen werkt, verschilt per persoon. Zo is het principe van ‘Blended Coaching’ ontstaan met voor iedereen een eigen mix. Dit resulteert in de meest efficiënte, persoonlijke leermethode.
‘Blended Coaching’ gaat ervan uit dat medewerkers zelf bepalen wanneer, hoe, waar en in welk tempo ze leerstof tot zich nemen. Daarnaast delen ze on- en offline hun leerervaringen met elkaar. Een ander kenmerk van sociaal leren is ‘leren door te doen’ in plaats van door alleen theorie tot zich te nemen.
“Het nieuwe informatietijdperk vraagt om een andere leermethode. Veel organisaties houden vast aan de traditionele manier: een boek waarin alle theorie te vinden is. Maar door de inzet van huidige middelen als internetapplicaties, sociale netwerken en mobiele apparatuur zijn er veel meer mogelijkheden om leerstof tot je te nemen. Deze manieren zijn veel efficiënter. In ons boek over ‘Blended Coaching’ kunnen organisaties zich in de cases herkennen, leren over wat wel en wat niet werkt, en hoe ze zelf sociaal leren in hun organisatie kunnen verankeren”, zegt Aldert van Buuren, eigenaar van Blended Coaching Consultancy en medeauteur van het boek.

De full colour uitgave Blended Coaching – organisatievernieuwing door sociaal leren is verkrijgbaar bij uitgeverij Quist (quist.nl) en in de boekhandel. Prijs € 19,95.
Over Blended Coaching Consultancy
Blended Coaching Consultancy is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in gedragsverandering bij middelgrote en grote organisaties, zowel nationaal als internationaal. De netwerkpartners analyseren organisaties vanuit hun specialisatie in organisatie- en managementontwikkeling, en bieden aan de hand daarvan een veranderstrategie aan. Deze is gericht op gedragsverandering binnen de organisatie. Voor meer informatie: blendedcoaching.com.


React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 17-7-2019. All names ™ of their owners.