vertaling blue ocean strategie in een cooperatie


Visies > Strategie en Innovatie > Visie > vertaling blue ocean strategie in een cooperatie


vertaling blue ocean strategie in een cooperatie
Edwin Best, Entrepreneur, Netherlands

blue ocean strategie vertaald in de vorm van een cooperatie


Het is ‘ erg’ druk op de markt. Een van de redenen dat het druk is, is dat veel ondernemingen zicht richten op red ocean achtige proposities. Min of meer dezelfde propositie, de verpakking en of marktbenadering met veelal als het enige onderscheid. Met de coöperatie Colour My Company IO richten wij ons op blue ocean proposities. Dit door strategieën, en de die hier aan gekoppelde (zeer) specifieke kennis & kunde, die in het groot bedrijf gehanteerd worden aan te bieden voor het MkB. Hiermee wordt het onderscheidend vermogen van de ondernemer vergroot en of verkrijgt hiermee een blue ocean strategie. Met zelfde waarden, professionaliteit, als in het groot bedrijf maar dan voor MkB tarieven en met een (pragmatische) aanpak. Voorbeeld: branding, reputatiemanagement en geïntegreerde oplossingen op het vlak van bijvoorbeeld on line marketing, social media en CRM in een ‘ package’ . Dit hebben we praktisch vertaaldl door specifieke hiertoe benodigide competenties van diverse ondernemers - op het vlak van Sales, marketing, Communicatie Internet en CRM - professioneel te organiseren met een coöperatie. Als fundament de kernwaarden van de coöperatie, blue ocean proposities en professionele processen voor levering en services

Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied

Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2023 12manage - The Executive Fast Track. V16.1 - Laatst bijgewerkt op: 31-5-2023. Alle namen ™ van hun eigenaren.