vertaling blue ocean strategie in een cooperatie

Idea / Strategy


vertaling blue ocean strategie in een cooperatie
Edwin Best, Member, Entrepreneur, Netherlands

blue ocean strategie vertaald in de vorm van een cooperatie


Het is ‘ erg’ druk op de markt. Een van de redenen dat het druk is, is dat veel ondernemingen zicht richten op red ocean achtige proposities. Min of meer dezelfde propositie, de verpakking en of marktbenadering met veelal als het enige onderscheid. Met de coöperatie Colour My Company IO richten wij ons op blue ocean proposities. Dit door strategieën, en de die hier aan gekoppelde (zeer) specifieke kennis & kunde, die in het groot bedrijf gehanteerd worden aan te bieden voor het MkB. Hiermee wordt het onderscheidend vermogen van de ondernemer vergroot en of verkrijgt hiermee een blue ocean strategie. Met zelfde waarden, professionaliteit, als in het groot bedrijf maar dan voor MkB tarieven en met een (pragmatische) aanpak. Voorbeeld: branding, reputatiemanagement en geïntegreerde oplossingen op het vlak van bijvoorbeeld on line marketing, social media en CRM in een ‘ package’ . Dit hebben we praktisch vertaaldl door specifieke hiertoe benodigide competenties van diverse ondernemers - op het vlak van Sales, marketing, Communicatie Internet en CRM - professioneel te organiseren met een coöperatie. Als fundament de kernwaarden van de coöperatie, blue ocean proposities en professionele processen voor levering en services

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2018 12manage - The Executive Fast Track. V14.1 - Last updated: 15-10-2018. All names ™ of their owners.