Amsterdams Ondernemen

Method / Strategy

12manage is looking for
MBA students.


Amsterdams Ondernemen
Verhagen, Member, Teacher, Netherlands

Amsterdams Ondernemen is een methode.


Amsterdams Ondernemen is één van de meest succesvolle minoren van Hogeschool INHolland te Amsterdam. Het vooral de methode van onderwijs die tot deze succesformule leidt. Studenten ontwikkelen hierdoor met veel enthousiasme, veelal door eigen initiatief,plezier en succes in het ondernemerschap.
Het was de voormalig coach van Ajax, Rinus Michels, die zei: “de manier waarop er gevoetbald wordt heeft alles te maken met de cultuur van een land of stad”. Tellen we daar nog eens bij de uitspraak van die zelfde trainer “Voetbal is Oorlog!!!!”, dan hebben we alle ingrediënten voor de minor AMSTERDAMS ONDERNEMEN in combinatie met de belangrijkste aspecten van de Amsterdamse volksaard: slim, geraffineerd, mooi, lelijk, soms sierlijk, brutaal, soms geniaal, krachtig, aanvallend, vernieuwend, uitdagend, onverzettelijk, barmhartig en soms onwaarschijnlijk zakelijk en meedogenloos. Het sportjargon is bijna even krijgshaftig in haar taalgebruik als het ondernemersjargon. Tijdens de minor Amsterdams Ondernemen zullen we hier veel van terugzien.

In deze minor wordt door de studenten een business idee (van hen zelf of van derden) uitgewerkt in een businessmodel cq. verdienmodel om zo de basis te leggen voor een goed businessplan. Hier zie je al de eerste overeenkomst met het voetbal: “ze gaan strategisch en tactisch en op basis van een weloverwogen en uitgebalanceerd strijdplan op jacht naar de felbegeerde WINST!!!!!”. Een half jaar op het veld staan en trainen, economisch omgaan met je krachten, de aanvankelijk nog virtuele tegenstander achter de feiten aan laten lopen en soms tot het uiterste gaan. Soms is het lachen, huilen, teleurstellingen verwerken en ondanks dat alles de manier van vechten van onze mogelijke opponenten in de gaten houden. En dan…… als we alles tot in de puntjes voor elkaar hebben gaan we voor de echte wedstrijd: het businessplan tot uitvoering brengen in een (intern of extern) leerbedrijf. De echte wedstrijd...........! Daar, waar we zo grondig over nagedacht hebben, getraind hebben en tot in den treure hebben geoefend, dat moet nu gaan leiden tot de zoete smaak van het succes!

We hebben het ondernemingsplan genomen als middel om grip te krijgen op het proces van ondernemen. Je leert naar buiten kijken, kansen zien, risico’s overzien en je bent bijna rijp voor het “echte werk”. Je krijgt instrumenten aangereikt om het ondernemingsplan te vervolmaken. Naar buiten kijken en kansen zien, gaat over gaten zien en gaten vullen: jij ziet een gat in de markt of hebt iets geniaals uitgevonden. Het is jouw businesskans. Leuk zo’n businesskans, maar wat doe je bijvoorbeeld met concurrenten die roet in het eten gooien? Wat is de kracht van de markt en wat is jouw eigen kracht? Met wie ga je samenwerken en met wie ga je concurreren? Hierna gaan we werken aan ons verdienmodel. Waar zit de waarde in je product en wie wil betalen en meebetalen? Hoe verpak je een product? En wat te denken van “verkopen”? Verkopen is laten kopen. Wat is de waarde van je product als de klant het niet koopt? Daarna gaan we de onderneming vormgeven en duiken we diep het bedrijf in. We hebben het over het bedrijfsproces. Hoe werkt dat? Heb je een organisatiestructuur nodig? Hoe ga je om met kennis? Welke rechtsvorm is het meest wenselijk? Tot slot besteden we aandacht aan de “papierplicht”, zoals de belastingdienst. Als ondernemer sta jij natuurlijk ook centraal. Wat breng jij de zaak en wat wil jij er uit hebben? Om geen brokken te maken krijg je voldoende gevoel voor geld mee. Je leert het verschil tussen winst en cashflow. Je gaat ontdekken tegen welke prijs je het product echt kunt verkopen. Je weet nu hoeveel geld je nodig hebt en waar je het kunt halen. We helpen je een financieel plan op te stellen en geven je richtlijnen voor het stellen van doelen. Go or NO GO?
Aan de slag: je hebt voldoende rondgekeken, onderzocht en nagedacht: nu is het tijd voor actie. We gaan opstarten en beginnen aan ons eerste jaar. Hoe begin je? Waar loop je gegarandeerd tegenaan? Maar ……..blijf naar buiten kijken, kansen ontdekken, risico’s overzien en blijven


React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 20-1-2019. All names ™ of their owners.