SIQ Management Model


Views > Leadership > Method > SIQ Management Model


SIQ Management Model
Kenneth Humling, Analyst, Sweden

Utveckla tankar och erfarenheter baserat på SIQ's management model.
Modellen bygger på ett helhetstänk inom styrning och kvalitetsledning, med fokus på processer och resultatuppföljningar. Det går bra att krydda ämnet med att arbeta och utveckla processer i olika digitala redskap.
Analysmetoder och uppföljningsmetoder, dvs hur vet jag att det blir som jag tänkt mig, där täkandet är våra processkartor och svaret på frågan är våra uppföljnings och analysmetoder.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area

About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2020 12manage - The Executive Fast Track. V15.6 - Last updated: 21-9-2020. All names ™ of their owners.