Plezier in en aan het werk leidt tot grootse prestaties

Advice / Change and Organization


Plezier in en aan het werk leidt tot grootse prestaties
Ben van Berkel, Member, Organisatie adviseur, Netherlands

Organisaties blijvend verbeteren door mensen plezier in hun werk te helpen krijgen.Plezier doordat ze worden uitgedaagd op iets waar ze goed in zijn, plezier doordat ze met hun collega's als team samen tot grootse prestaties komen en plezier doordat ze een bijdrage leveren aan de organisatie maar ook aan de buitenwereld die er toe doet.

Hoe organiseer je dit? Geen grote masterplanningen en grote veranderprogramma's maar in kleine stapjes in de organisatie aan de slag, met concrete initiatieven die er toe doen! Door vooral 'te doen' wordt ervaren wat wel en niet werkt en zijn grootse veranderingen mogelijk. Belangrijk hierbij is dat doelen en kaders voor de medewerkers helder zijn of helder worden gemaakt. Noodzakelijke vragen hier zijn 'waneer is sprake van succes?' en 'wat is de vrijheid van handelen binnen deze organisatie?'.

Wat levert dit uiteindelijk op? Een organisatie die proefondervindelijk heeft ervaren waar haar kracht zit en hoe zij hier optimaal gebruik van kan maken. Een organisatie waar werken leuk is en waar men met elkaar blijvend tot grootse prestaties wil komen.

React  |  More on the Author  |  More on this Interest Area   |  More on this View 


About 12manage | Advertising | Link to us / Cite us | Privacy | Suggestions | Terms of Service
© 2019 12manage - The Executive Fast Track. V15.0 - Last updated: 16-2-2019. All names ™ of their owners.