Organisatiecultuur meten met OCAI: voor strategie, verandering en resultaat


Visies > Verandering en Organisatie > Artikel > Organisatiecultuur meten met OCAI: voor strategie, verandering en resultaat


Organisatiecultuur meten met OCAI: voor strategie, verandering en resultaat
Marcella Bremer, Consultant, Netherlands

Online meten van organisatiecultuur met OCAI, gebaseerd op het Competing Values Framework, blijkt een handig instrument voor strategiebepaling, verandering, en medewerkerstvredenheid.


Samen met zijn collega Kim Cameron, ontwikkelde Robert Quinn, bekend van het Competing Values Framework, het Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI). Dit instrument richt zich specifiek op het meten van organisatiecultuur, gebaseerd op de vier kwadranten met concurrerende waarden.

Deze erkende, wetenschappelijk ontwikkelde test voor organisatiecultuur is gratis voor individuele invullers op http://www.ocai-online.nl

Cultuurmix en veranderingsbereidheid
De online test meet niet alleen de huidige, maar ook de gewenste cultuur. Daaruit komt een profielmix van 4 typen organisatiecultuur: familiecultuur, adhocratiecultuur, marktcultuur of hiërarchiecultuur. Het verschil tussen huidige en gewenste cultuur is interessant: in hoeverre wordt verandering gewenst? En in welke richting?

Beginpunt voor verandering
De meting geeft grip op organisatiecultuur, concreet gedrag en resultaten: het is een handvat om de situatie te bespreken en waar nodig te veranderen. Daarvoor zijn kant-en-klare invulschema’s, een draaiboek en presentaties beschikbaar. De meting is een begin, waarna ieder team zelf aan de slag gaat om de gewenste situatie te concretiseren én te bereiken. De meting kan leiden tot een organisatiebrede dialoog én draagvlak voor daadwerkelijke verandering, waarbij ieder zijn beste bijdrage levert, maar soms wordt de cultuurtest ook alleen gebruikt binnen de Raad van Bestuur of een managementteam.

Resultaten
Organisaties benutten de test voor én na reorganisatie, verandering of fusie, maar ook omdat strategie, missie en visie opnieuw bepaald moeten worden, omdat er onvrede lijkt te zijn bij klanten of medewerkers, omdat leidinggevenden toe zijn aan Management Development en competenties in kaart worden gebracht.

Het vooroordeel wil dat cultuur zacht is, maar de resultaten van cultuur zijn juist keihard. Het is het verschil dat het verschil maakt en zorgt voor gekwakkel op de (arbeids)markt of juist voor excellerende organisaties.

Makkelijk en veilig online meten
Het persoonlijk cultuurprofiel mét uitleg is gratis en staat op de site onder Ocai One. Voor organisaties en teams die professioneel met cultuur willen werken zijn er Ocai Pro en Ocai Enterprise. Hierbij worden alle individuele profielen gecombineerd tot 1 gemiddeld organisatieprofiel en bovendien worden 6 factoren onderscheiden, oa leiderschap. Ook zijn scores van aparte afdelingen of locaties, managers of medewerkers te berekenen. Het voordeel van de geautomatiseerde online meting is dat het uren werk scheelt: vroeger moest deze test handmatig worden verwerkt en berekend.

Kortom: ik ben enthousiast over de mogelijkheden die het OCAI biedt. Ik gebruik het OCAI bij opdrachtgevers maar ook om de werkcultuur van een gehele sector in kaart te brengen. Interessant, hoe men overal anders werkt.

De Engelstalige meting staat begin 2010 online.


Reageer  |  Meer over de auteur  |  Meer over dit aandachtgebied


Andere Visies van deze auteur: Culture supports Employee Engagement and Performance
Over 12manage | Adverteren | Link naar 12manage / Citeer ons | Privacy | Suggesties | Gebruiksvoorwaarden
© 2022 12manage - The Executive Fast Track. V15.8 - Laatst bijgewerkt op: 3-7-2022. Alle namen ™ van hun eigenaren.